Νομικές απαιτήσεις

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Επιπροσθέτως των βασικών πολιτικών του Google Ads, έχουμε την απαίτηση όλοι οι διαφημιζόμενοι να συμμορφώνονται και με την κατά τόπους ισχύουσα νομοθεσία οποιασδήποτε περιοχής την οποία στοχεύουν οι διαφημίσεις τους. Σε γενικές γραμμές, εφαρμόζουμε αυτήν την πολιτική με προσοχή, διότι δεν θέλουμε να επιτρέπουμε τη χρήση περιεχομένου αμφίβολης νομιμότητας.

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα με παραδείγματα νομικών απαιτήσεων που ισχύουν σε συγκεκριμένες χώρες. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική. Οι διαφημιζόμενοι οφείλουν να πραγματοποιούν τη δική τους έρευνα σχετικά με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς κάθε τοποθεσίας την οποία στοχεύουν οι διαφημίσεις τους.Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι συγκεκριμένες χώρες, κλάδοι και εμπορικοί σύλλογοι έχουν τους δικούς τους αυτορρυθμιστικούς κώδικες για τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με ορισμένους από αυτούς τους κώδικες εδώ. Οι διαφημιζόμενοι στο Google θα πρέπει να τηρούν αυτούς τους κώδικες, κατά περίπτωση.

Αν λάβουμε έγκυρο νομικό αίτημα που δηλώνει ότι οι διαφημίσεις σας παραβιάζουν την τοπική νομοθεσία ή ισχύοντα κανονισμό ή κώδικα πρακτικής, ενδέχεται να τις απορρίψουμε στη δικαιοδοσία όπου είναι παράνομες.

Νομικά αιτήματα κατάργησης περιεχομένου μπορούν να υποβληθούν στην Google από οποιονδήποτε χρήστη ή κρατικό νομικό πρόσωπο μέσω του Νομικού κέντρου βοήθειας στη διεύθυνση g.co/legal.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε τη διαφάνεια στις διαδικασίες μας, ενδέχεται να αποστέλλεται ένα αντίγραφο κάθε νομικού αιτήματος που λαμβάνουμε στο έργο Lumen για δημοσίευση. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες για τις διαφημίσεις τους στο Lumen, αναζητώντας το URL των σχετικών διαφημίσεων.

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Υποστήριξη του Google Ads, αν έχουν άλλες ερωτήσεις σχετικά με νομικά αιτήματα κατάργησης. Συνιστούμε στους διαφημιζομένους να επιλύουν πρώτα αυτό το ζήτημα απευθείας με τον ενάγοντα που υπέβαλε την ειδοποίηση νομικού περιεχομένου.

Αποκτήστε πρόσβαση στην Αναφορά διαφάνειας, για επιπλέον δεδομένα σχετικά με τα αιτήματα που λαμβάνουμε από κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και κυβερνήσεις για την κατάργηση πληροφοριών από τα προϊόντα μας.

Παράβαση εμπορικών κυρώσεων

 

Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες κυρώσεις και τους κανονισμούς για τις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που προβλέπονται από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ (Office of Foreign Assets Control – OFAC), ενώ συμφωνούν να μην προκαλέσουν την παράβαση αυτών των κανονισμών από την Google. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Google Ads εκ μέρους ή για λογαριασμό νομικών ή φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε περιορισμούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Google Ads εκ μέρους ή για λογαριασμό νομικών ή φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε χώρες ή περιοχές οι οποίες υπόκεινται σε κυρώσεις.

Επιπλέον, το Google Ads δεν διατίθεται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες εμπορικές κυρώσεις και τη νομοθεσία περί συμμόρφωσης των εξαγωγών. Επίσης, δεν διατίθεται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα εν λόγω νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιορισμούς ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο αυτών ή δρουν για λογαριασμό τους.

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημιστικές καμπάνιες που στοχεύουν γεωγραφικά χώρες ή επικράτειες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπάργκο

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημιστικές καμπάνιες που προβάλλονται για λογαριασμό επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε χώρες ή περιοχές στις οποίες έχει επιβληθεί εμπάργκο, ακόμα και αν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν βρίσκεται σε κάποια από τις εν λόγω χώρες ή περιοχές

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημιστικές καμπάνιες που προβάλλονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες εμπορικές κυρώσεις και τους κανονισμούς, υπόκεινται σε περιορισμούς ή προβάλλονται για λογαριασμό των εν λόγω νομικών ή φυσικών προσώπων

Σημείωση: Η Google πρέπει να συμμορφώνεται με τις κυρώσεις που επιβάλλονται από το OFAC. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιορισμούς δεν επιτρέπεται να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν λογαριασμούς Google Ads ή να αναθέτουν σε τρίτους τη χρήση του Google Ads για λογαριασμό τους. Τα άτομα που βρίσκονται ή διαμένουν συνήθως σε χώρες ή επικράτειες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπάργκο δεν επιτρέπεται να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν λογαριασμούς Google Ads. Επί του παρόντος, έχει επιβληθεί εμπάργκο στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, την Κούβα, την Κριμαία, τις αποκαλούμενες Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DNR) και Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ (LNR) και τη Συρία.

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Αν συγκαταλέγεστε στους διαφημιζομένους που στοχεύουν τις διαφημίσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) με τη μορφή που εφαρμόζεται στη χώρα στοχοθέτησης. Για λόγους αναφοράς, παραθέτουμε παρακάτω το Άρθρο 9 της Οδηγίας.

Δεν πρόκειται για πλήρη λίστα των τοπικών νομικών απαιτήσεων για κάθε χώρα. Οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την έρευνα και τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς και σε οποιαδήποτε περιοχή στοχεύουν οι διαφημίσεις.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες. Οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται,
(β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο,
(γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
(i) να θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
(ii) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,
(iii) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια,
(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος,
(δ) απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και για ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης,
(ε) απαγορεύεται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά να απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους και να ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών,
(στ) απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,
(ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να προκαλούν σωματική, πνευματική ή ηθική βλάβη στους ανηλίκους και, κατά συνέπεια, να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, να τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους δασκάλους ή σε άλλα πρόσωπα και να παρουσιάζουν αναίτια ανηλίκους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Τοπικές νομικές απαιτήσεις

Για να ενημερωθείτε για τον τύπο των τοπικών νομικών απαιτήσεων που η Google παρακολουθεί στη διαφήμιση, επιλέξτε μια χώρα από το παρακάτω μενού. Έχετε υπόψη ότι δεν πρόκειται για πλήρη λίστα τοπικών νομικών απαιτήσεων ή χωρών και ότι εξακολουθείτε να φέρετε ευθύνη για την έρευνα και τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους της περιοχής στην οποία λειτουργεί η επιχείρησή σας και σε οποιαδήποτε περιοχή στοχεύουν οι διαφημίσεις σας.

 

Αυστραλία

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Φάρμακα που προκαλούν αμβλώσεις

Μπανγκλαντές

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προϊόντα βρεφικής διατροφής

Βέλγιο

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προϊόντα ανίχνευσης ραντάρ

Βραζιλία

No issues detected and positive check mark icon Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Καλλυντικά και αρώματα
 • Όργανα μέτρησης
 • Φάρμακα και φυτικά φάρμακα

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Κρεατίνη, L-καρνιτίνη ή καρνιτίνη, Polifenol de Alcachofra
 • Μη εξουσιοδοτημένες επενδυτικές εταιρείες
 • Μη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις: Οι επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (όπως οι τράπεζες) και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών πρέπει να εγγράφονται στη σωστή τοπική αρχή, προκειμένου να διαφημίζονται.

Κίνα

No issues detected and positive check mark icon Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Ζωοτροφές και πρόσθετα ζωοτροφών
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ψυχαγωγία, όπως ταινίες, τηλεόραση, μουσική, DVD, βιντεοπαιχνίδια και σχετικό περιεχόμενο
 • Υγιεινές τροφές
 • Προϊόντα βρεφικής διατροφής
 • Ιατρικές συσκευές
 • Διαδικτυακά παιχνίδια και παζλ
 • Παρασιτοκτόνα
 • Ακίνητα
 • Θρησκευτικό περιεχόμενο
 • Σπόροι και φυτά: Περιλαμβάνονται σπόροι καλλιεργειών, σπόροι δέντρων, σπόροι χλόης ή υδρόβιοι βλαστοί και καλλιέργειες.
 • Κτηνιατρικά φάρμακα

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Πακέτα κλικ
 • Υπηρεσίες εξαργύρωσης πιστωτικής κάρτας
 • Ιστότοποι γνωριμιών
 • Θεραπεία απεξάρτησης από τα ναρκωτικά
 • "Xακάρισμα" παιχνιδιών (game hack)
 • Προσδιορισμός φύλου
 • Πολιτικό περιεχόμενο: Η Google δεν επιτρέπει την εμφάνιση στην Κίνα διαφημίσεων που προωθούν ονόματα μελών του πολιτικού προσωπικού ή των κρατικών αρχών, την άσκηση κριτικής για το κομμουνιστικό κόμμα ή την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, το Δημοκρατικό Κόμμα του Χονγκ Κονγκ ή την εξέγερση στην πλατεία Τιεν Αν Μεν.
 • Ιδιωτικοί διακομιστές
 • Εξοπλισμός δορυφορικής τηλεόρασης
 • Σεξουαλικά προϊόντα
 • Παρένθετη μητρότητα
 • Ισχυρισμοί με συγκριτικό ή υπερθετικό βαθμό επιθέτων (όπως "άριστο", "#1", "καλύτερο από", "ταχύτερο από"), ακόμα και αν οι εν λόγω ισχυρισμοί υποστηρίζονται από επαλήθευση τρίτου μέρους
 • Προϊόντα καπνού: Η Google δεν επιτρέπει την εμφάνιση στην Κίνα διαφημίσεων που προωθούν το όνομα, το εμπορικό σήμα, τη συσκευασία ή τα σλόγκαν προϊόντων καπνού.

Γαλλία

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Τεστ πατρότητας: Περιλαμβάνονται υπηρεσίες διενέργειας τεστ σε κλινική και κιτ διενέργειας τεστ κατ' οίκον.
 • Προϊόντα ανίχνευσης ραντάρ
 • Σαϊεντολογία

Γερμανία

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Κιτ διενέργειας τεστ για τον ιό HIV
 • Προϊόντα ανίχνευσης ραντάρ
 • Σαϊεντολογία
 • Μυστικά τεστ πατρότητας

Χονγκ Κονγκ

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Πλαστική χειρουργική: Περιλαμβάνει επεμβάσεις που αφορούν στην όραση, την ακοή, την ισορροπία, τις δερματικές ασθένειες, τα μαλλιά ή το τριχωτό της κεφαλής.

Ινδία

No issues detected and positive check mark icon Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Λογιστικές υπηρεσίες: Η Google επιτρέπει την εμφάνιση στην Ινδία διαφημίσεων που προωθούν λογιστικές υπηρεσίες, εφόσον δεν προωθούν κάποιον συγκεκριμένο λογιστή.
 • Νομικές υπηρεσίες: Η Google επιτρέπει την εμφάνιση στην Ινδία διαφημίσεων που προωθούν νομικές υπηρεσίες, εφόσον δεν προωθούν κάποιον συγκεκριμένο δικηγόρο.
 • Ιατρικές υπηρεσίες: Η Google επιτρέπει την εμφάνιση στην Ινδία διαφημίσεων που προωθούν ιατρικές υπηρεσίες, εφόσον δεν προωθούν κάποιον συγκεκριμένο ιατρό ή επαγγελματία του τομέα υγείας.

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προγεννητικός προσδιορισμός φύλου (Supreme Court Order (PDF))
 • Προϊόντα βρεφικών τροφών
 • Απαγορευμένες ιατρικές υπηρεσίες

Ινδονησία

No issues detected and positive check mark icon Παράδειγμα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Θρησκευτικό περιεχόμενο

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Υπηρεσίες εξαργύρωσης πιστωτικής κάρτας
 • Διεθνείς υπηρεσίες νυφών
 • Πολιτικό περιεχόμενο: Η Google δεν επιτρέπει την εμφάνιση στην Ινδονησία διαφημίσεων που προωθούν πολιτικούς υποψηφίους ή κόμματα.
 • Σεξουαλικά προϊόντα και αξεσουάρ: Η Google δεν επιτρέπει την εμφάνιση στην Ινδονησία διαφημίσεων που προωθούν σεξουαλικά προϊόντα και αξεσουάρ, όπως δονητές, αντλίες στύσης, ερωτικές κούνιες, έλαια, λιπαντικά και τζελ.

Ιταλία

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Κιτ διενέργειας τεστ για τον ιό HIV
 • Χάπι "της επόμενης ημέρας"

Ιαπωνία

No issues detected and positive check mark icon Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Προθεσμιακές εμπορευματικές συναλλαγές: Εταιρείες που προωθούν τις προθεσμιακές εμπορευματικές συναλλαγές θα πρέπει να εγγραφούν στο Υπουργείο Οικονομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Στον ιστότοπο πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός εγγραφής.
 • Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια: Οι εταιρείες που προωθούν καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια πρέπει να είναι εισηγμένες. Αν η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη, η Google θα αποφασίσει για την άδεια διαφήμισης. Επίσης, δεν θα εμφανίζονται ιστότοποι, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τον νόμο "περί ανώτατου ορίου επιτοκίων".
 • Πιστωτικές κάρτες: Εταιρείες που προωθούν πιστωτικές κάρτες θα πρέπει να εγγραφούν στον αρμόδιο Οργανισμό Καταναλωτικής Πίστης (Consumer Credit Industry Association). Στον ιστότοπο πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός εγγραφής.
 • Υπηρεσίες γνωριμιών: Οι διαφημιζόμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες γνωριμιών στο διαδίκτυο και στοχεύουν την Ιαπωνία θα πρέπει να λάβουν πιστοποίηση από την Google, προκειμένου να μπορέσουν να διαφημιστούν μέσω του Google Ads [αίτηση για πιστοποίηση]. Επιπλέον, οι διαφημίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την προειδοποίηση 18禁 ή 18+
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Οι εταιρείες που προωθούν ακίνητη περιουσία, τράπεζες, χρεόγραφα, εταιρείες δανεισμού, επιχειρήσεις επενδυτικών συμβουλών, επιχειρήσεις που προσφέρουν πιστωτικές κάρτες, εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ανοίγματος λογαριασμού και οι συνδεδεμένες εταιρείες των ανωτέρω εταιρειών θα πρέπει να εγγραφούν στον Οργανισμό Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών ή σε άλλο ρυθμιστικό φορέα. Στον ιστότοπο πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός εγγραφής.
 • Σεξουαλικό γυμνό: Η Google δεν επιτρέπει την προβολή σεξουαλικού γυμνού χωρίς λογοκρισία στην Ιαπωνία. Η προβολή γεννητικών οργάνων επιτρέπεται μόνο εφόσον καλύπτονται με εφέ μωσαϊκού. Αυτές οι διαφημίσεις θα ταξινομούνται ως Σεξουαλικό περιεχόμενο.

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Οικονομία μαύρης αγοράς
 • Ηδονοβλεψία μέσω κάμερας
 • Υπηρεσίες εξαργύρωσης πιστωτικής κάρτας
 • Αριθμοί έκτακτης ανάγκης (όπως 110 για το αστυνομικό τμήμα ή 119 για την πυροσβεστική)
 • Σεξουαλικό περιεχόμενο και υπηρεσίες για ενηλίκους: Περιλαμβάνονται φωτογραφίες ή βίντεο με γυμνό σε υπηρεσίες επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, κλαμπ τηλεφωνικών γνωριμιών, σεξ κλαμπ και τηλεφωνικές συνομιλίες σεξουαλικού περιεχομένου, ιστότοποι σεξουαλικών γνωριμιών και υπηρεσίες εξωσυζυγικών σχέσεων/γνωριμιών.
 • Μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων
 • Πολιτικό περιεχόμενο: Η Google δεν επιτρέπει την εμφάνιση στην Ιαπωνία διαφημίσεων οι οποίες προωθούν ιστοτόπους που αποτελούν μέρος προεκλογικής καμπάνιας.
 • Προθέματα αριθμών επιπλέον χρέωσης (όπως 0570 ή 0990)

Κορέα

No issues detected and positive check mark icon Παράδειγμα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον κλάδο των χρηματοοικονομικών θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες από τον νόμο εγγραφές, άδειες και άλλες παρόμοιες εγκρίσεις από την Επιτροπή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια ρυθμιστικά όργανα.

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Νομίσματα παιχνιδιών
 • Υπηρεσίες γνωριμιών και αναζήτησης εργασίας για ενηλίκους: Περιλαμβάνονται ιστότοποι αναζήτησης εργασίας για ενηλίκους και ιστότοποι γνωριμιών και συζητήσεων σεξουαλικού περιεχομένου ή για σεξουαλική συνεύρεση.
 • Στρατιωτικός εξοπλισμός
 • Σεξουαλικά βοηθήματα: Περιλαμβάνονται ερωτικά παιχνίδια και χάπια σεξουαλικής διέγερσης.
 • Μη καταχωρισμένα κινητά τηλέφωνα

Λουξεμβούργο

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προϊόντα ανίχνευσης ραντάρ

Μαλαισία

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Διεθνείς υπηρεσίες νυφών
 • Συγκέντρωση χρημάτων από επενδυτικές εταιρείες

Μεξικό

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προϊόντα διαίτης

Πακιστάν

No issues detected and positive check mark icon Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Προϊόντα βρεφικών τροφών
 • Ιατρικές υπηρεσίες: Η Google επιτρέπει την προώθηση ιατρικών υπηρεσιών στο Πακιστάν, εφόσον οι διαφημίσεις δεν προωθούν συγκεκριμένο ιατρό ή επαγγελματία του τομέα υγείας.

Περού

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Πολιτική διαφήμιση στη διάρκεια "προεκλογικών περιόδων σιγής"

Φιλιππίνες

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Διεθνείς υπηρεσίες νυφών

Πολωνία

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προϊόντα ανίχνευσης ραντάρ

Ρωσία

No issues detected and positive check mark icon Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Βρεφική τροφή για παιδιά κάτω του ενός έτους και συμπληρώματα μητρικού γάλακτος: Οι διαφημίσεις για αυτά τα προϊόντα πρέπει να περιέχουν το εξής υποχρεωτικό κείμενο: "Проконсультируйтесь со специалистом. Для детей с [укажите число] месяцев,"
 • Βιολογικά δραστικά πρόσθετα (BAA): Οι διαφημίσεις για αυτά τα προϊόντα πρέπει να περιέχουν την εξής δήλωση αποποίησης: "Не является лекарством."
 • Χρηματομεσιτικές υπηρεσίες, επενδυτικές υπηρεσίες και χρεόγραφα: Οι εταιρείες που προωθούν χρηματομεσιτικές υπηρεσίες, χρεόγραφα, υπηρεσίες εκκαθάρισης, διαχείριση παγίων, διαχείριση καταπιστευμάτων ή οι παροχείς επενδυτικών συμβουλών πρέπει να διαθέτουν άδεια. Στη σελίδα προορισμού πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός άδειας. Κάθε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα ή τον εγγεγραμμένο τίτλο του αδειοδοτημένου παροχέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Πιστωτικά ιδρύματα: Εταιρείες που προωθούν υπηρεσίες πιστώσεων στις οποίες περιλαμβάνονται τραπεζικές καταθέσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί και μεταφορές, καταθέσεις πολύτιμων μετάλλων, εξαργύρωση σε μετρητά, υπηρεσίες μετρητών, υπηρεσίες συναλλάγματος, τραπεζικές εγγυήσεις, υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος, ηλεκτρονικό πορτοφόλι και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Επίσης, περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που προσφέρουν πιστωτικές κάρτες και συνδεδεμένες εταιρείες των ανωτέρω. Οι εταιρείες που προωθούν αυτό το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες ή/και αδειοδοτημένες από την αρμόδια αρχή. Στη σελίδα προορισμού πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός άδειας/εγγραφής. Κάθε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα ή τον εγγεγραμμένο τίτλο του αδειοδοτημένου/εγγεγραμμένου παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Διατροφικά συμπληρώματα: Τα διατροφικά συμπληρώματα που προωθούνται στη Ρωσία πρέπει να εγγράφονται σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • Αγορά ξένου συναλλάγματος (Forex) και συναλλαγματική ισοτιμία: Οι εταιρείες που προωθούν υπηρεσίες FX (foreign exchange - ξένο συνάλλαγμα) και Forex πρέπει να είναι αδειοδοτημένες ή/και εγγεγραμμένες από την αρμόδια αρχή της Ρωσίας. Οι εταιρείες που προωθούν υπηρεσίες συναλλάγματος (ανταλλακτήρια συναλλάγματος) θα πρέπει επίσης να είναι αδειοδοτημένες ή/και εγγεγραμμένες από την αρμόδια αρχή της Ρωσίας. Στη σελίδα προορισμού πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός άδειας/εγγραφής. Κάθε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα ή τον εγγεγραμμένο τίτλο του αδειοδοτημένου παροχέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Υπηρεσίες ασφάλισης: Οι εταιρείες που προωθούν υπηρεσίες ασφάλισης πρέπει να διαθέτουν άδεια. Στη σελίδα προορισμού πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός άδειας. Κάθε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα ή τον εγγεγραμμένο τίτλο του αδειοδοτημένου παροχέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Μίσθωση, πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων: Οι εταιρείες που προωθούν υπηρεσίες μίσθωσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένες. Στη σελίδα προορισμού πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός εγγραφής. Κάθε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα ή τον εγγεγραμμένο τίτλο του αδειοδοτημένου παροχέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Υπηρεσίες δανείων, μικροδανείων και ενυπόθηκων δανείων: Οι εταιρείες που προωθούν υπηρεσίες στεγαστικών και ενυπόθηκων δανείων πρέπει να είναι εγγεγραμμένες ή/και αδειοδοτημένες από την αρμόδια αρχή. Στη σελίδα προορισμού πρέπει να εμφανίζεται έγκυρος αριθμός άδειας/εγγραφής. Κάθε διαφήμιση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα ή τον εγγεγραμμένο τίτλο του αδειοδοτημένου/εγγεγραμμένου παρόχου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
 • Υπηρεσίες πληροφοριών: Οι διαφημίσεις για υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να περιλαμβάνουν έναν ηλικιακό περιορισμό, π.χ. 18+, 16+, 12+, 6+ ή 0+. Ο ηλικιακός περιορισμός πρέπει να φαίνεται καθαρά στη διαφήμιση ή να εμφανίζεται στο δημιουργικό. Στις υπηρεσίες πληροφοριών περιλαμβάνονται βιβλία και άλλα έντυπα ή ψηφιακά μέσα, ταινίες και άλλο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, μουσική, λογισμικά, παιχνίδια, εκπομπές, παραστάσεις, συναυλίες, εφαρμογές για κινητά και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή εκδήλωση που μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις οποίες ισχύει ηλικιακός περιορισμός στη Ρωσία.

Κόκκινο σύμβολο x Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Αναπτήρες
 • Αιθυλική αλκοόλη
 • Οικονομικά στοιχήματα spread betting: Η Google δεν επιτρέπει τις διαφημίσεις ή τις σελίδες προορισμού που στοχεύουν τη Ρωσία οι οποίες προωθούν CFD, δυαδικά δικαιώματα, κερδοσκοπία σχετικά με τις μελλοντικές τιμές νομισμάτων, μετοχές ή αγαθά.
 • Συγκέντρωση κεφαλαίων για συμμετοχικές κατασκευές και Κεφάλαια ταμιευτηρίου ιδιωτών σε στεγαστικούς συνεταιρισμούς (ЖСК)
 • Υπηρεσίες πληροφοριών χωρίς ηλικιακό περιορισμό
 • Ιατρικές συσκευές: Περιλαμβάνονται ιατρικές συσκευές, ιατρικά εργαλεία και προϊόντα που απαιτούν ειδική εκπαίδευση.
 • Ιατρικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που σχετίζονται με την τεχνητή διακοπή κύησης (Μάθετε περισσότερα)
 • Σαπωνίνη προερχόμενη από ελάφι του Βορρά (κέρατα και ζωικά ενδοκρινικά προϊόντα)
 • Εικονικά νομίσματα

Σιγκαπούρη

Κόκκινο σύμβολο x Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Υπηρεσίες δανεισμού χρημάτων: Οι διαφημιζόμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες δανεισμού χρημάτων δεν θα επιτρέπονται. Αυτός ο περιορισμός ισχύει επίσης για διαφημιστικές εταιρείες, συνδεδεμένες εταιρείες και ιστοτόπους σύγκρισης, αλλά δεν ισχύει για δάνεια από τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εγγεγραμμένες πιστωτικές ενώσεις, αδειοδοτημένα ενεχυροδανειστήρια ή διαφημιζομένους που δανείζουν χρήματα σε πιστοποιημένους επενδυτές έναντι χρεογράφων/προθεσμιακών πράξεων ή με τη μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ισπανία

Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προϊόντα διαίτης: Στην Ισπανία, η Google δεν επιτρέπει διαφημίσεις, ιστοτόπους ή εφαρμογές που προωθούν προϊόντα σχετικά με την απώλεια βάρους, εάν δηλώνεται ότι διαθέτουν φαρμακευτικές ιδιότητες, υπόσχονται συγκεκριμένα αποτελέσματα ή χρησιμοποιούν επιδοκιμασίες από άτομα, διασημότητες ή οργανισμούς.
 • Κιτ διενέργειας τεστ για τον ιό HIV
 • Χάπι "της επόμενης ημέρας"
 • Ιατρικές επεμβάσεις απώλειας βάρους

Ελβετία

Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Προϊόντα ανίχνευσης ραντάρ

Ταϊβάν

Green checkmark, allowed Παράδειγμα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Υπηρεσίες μετανάστευσης: Η Google επιτρέπει την προώθηση υπηρεσιών μετανάστευσης, εφόσον η υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Διεθνείς υπηρεσίες νυφών

Τουρκία

Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Μη εγγεγραμμένα διατροφικά συμπληρώματα
 

Ηνωμένο Βασίλειο

Green checkmark, allowed Παράδειγμα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Προϊόντα λεύκανσης δοντιών: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Google δεν επιτρέπει προϊόντα λεύκανσης δοντιών που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου σε αναλογία μεγαλύτερη από 0,1% ή χημικές ουσίες που εκπέμπουν υπεροξείδιο του υδρογόνου (εκτός εάν αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνουν υπεροξείδιο του υδρογόνου σε ποσοστό 6% και κάτω ή χημικά που εκπέμπουν υπεροξείδιο του υδρογόνου και η αρχική χρήση τους σε κάποιον καταναλωτή έχει γίνει από οδοντίατρο σε συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία).

Παράδειγμα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Μυστικά τεστ πατρότητας

ΗΠΑ

Green checkmark, allowed Παράδειγμα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Συμβόλαια συντήρησης οχημάτων: Τα συμβόλαια συντήρησης οχημάτων αγοράζονται από καταναλωτές, για να καλύψουν το κόστος που σχετίζεται με την επισκευή οχημάτων μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης του κατασκευαστή. Η Google επιτρέπει διαφημίσεις για συμβόλαια συντήρησης οχημάτων, εάν οι κατασκευαστές ή οι μάρκες οχημάτων αναφέρονται στη διαφήμιση ή στη σελίδα προορισμού και η σελίδα προορισμού πρέπει να προσδιορίζει την ύπαρξη ή μη συνεργασίας με τους εν λόγω κατασκευαστές ή τις μάρκες οχημάτων.

Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Καναδικές διαφημίσεις διαδικτυακών φαρμακείων: Η Google δεν επιτρέπει καναδικές διαφημίσεις διαδικτυακών φαρμακείων που στοχεύουν πελάτες στις ΗΠΑ.
 • Προωθήσεις κρατικών επιχορηγήσεων και προγραμμάτων ενίσχυσης
 • Πώληση φακών επαφής χωρίς συνταγή
   

Βιετνάμ

Green checkmark, allowed Παράδειγμα περιεχομένου που επιτρέπεται με περιορισμούς

 • Θρησκευτικό περιεχόμενο

Ορισμένα παραδείγματα περιεχομένου που δεν επιτρέπεται

 • Διεθνείς υπηρεσίες νυφών
 • Πολιτικό περιεχόμενο: Περιλαμβάνονται πολιτικοί υποψήφιοι και κόμματα.
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Τοπικές νομικές απαιτήσεις
 1. Διαβάστε τις συγκεκριμένες πολιτικές που ισχύουν για την εκάστοτε χώρα, για να δείτε παραδείγματα τοπικών νόμων με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεστε, προκειμένου να προβάλλετε διαφημίσεις στις εν λόγω τοποθεσίες. Έχετε υπόψη ότι η λίστα είναι ενδεικτική, επομένως σας παροτρύνουμε να κάνετε τη δική σας έρευνα σχετικά με τις πρακτικές διαφήμισης που ισχύουν στα μέρη όπου λειτουργεί η επιχείρησή σας και όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας. Ακολουθούν ορισμένοι συνήθεις τομείς προς έρευνα:

  Εγγραφή επιχείρησης ή προϊόντος: Αν απαιτείται για την τοποθεσία σας, βεβαιωθείτε ότι η επιχείρηση ή το προϊόν σας έχει εγγραφεί σε μια τοπική αρχή, προκειμένου να μπορείτε να διαφημιστείτε.

  Ελεγχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες: Ενημερωθείτε για τυχόν περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν, ανάλογα με τη χώρα όπου διαφημίζετε ή πωλείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

 2. Στοχεύστε διαφορετική τοποθεσία. Αν η διαφήμισή σας ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις πολιτικής, αλλά όχι εκείνες που ισχύουν για τις χώρες τις οποίες στοχεύει η καμπάνια σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη γεωγραφική στόχευση, ώστε οι διαφημίσεις σας να προβάλλονται σε άλλες τοποθεσίες όπου ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. Μόλις στοχεύσετε την καμπάνια σας σε αποδεκτές τοποθεσίες, υποβάλετε αίτημα για έλεγχο των διαφημίσεων που απορρίφθηκαν και θα ελέγξουμε αν μπορεί να ξεκινήσει ξανά η προβολή τους:

  Αίτημα ελέγχου

 3. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Καταργήστε τυχόν περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.
 4. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Καταργήστε οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται. Αν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται ήδη με την πολιτική, αλλά κάνατε αλλαγές στον προορισμό της διαφήμισης, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση και αποθηκεύστε την. Με αυτόν τον τρόπο, θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.

  Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
73067