Νομικές απαιτήσεις

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς νόμους και τους κανονισμούς οποιασδήποτε γεωγραφικής περιοχής που στοχεύουν οι διαφημίσεις τους, πλέον των βασικών πολιτικών του Google Ads. Οι διαφημιζόμενοι αναμένεται να εξοικειωθούν με τους τοπικούς νόμους και τους κανονισμούς για οποιαδήποτε τοποθεσία στοχεύουν οι διαφημίσεις τους. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Λάβετε επίσης υπόψη ότι συγκεκριμένες χώρες, κλάδοι και εμπορικοί σύλλογοι έχουν τους δικούς τους κώδικες για τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Οι διαφημιζόμενοι στο Google θα πρέπει να τηρούν αυτούς τους κώδικες, κατά περίπτωση. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με ορισμένους από αυτούς τους κώδικες εδώ.

Παράβαση εμπορικών κυρώσεων

 

Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες κυρώσεις και τους κανονισμούς για τις εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που προβλέπονται από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ (Office of Foreign Assets Control – OFAC), ενώ συμφωνούν να μην προκαλέσουν την παράβαση αυτών των κανονισμών από την Google. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Google Ads εκ μέρους ή για λογαριασμό νομικών ή φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε περιορισμούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Google Ads εκ μέρους ή για λογαριασμό νομικών ή φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε χώρες ή περιοχές οι οποίες υπόκεινται σε κυρώσεις.

Επιπλέον, το Google Ads δεν διατίθεται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες εμπορικές κυρώσεις και τη νομοθεσία περί συμμόρφωσης των εξαγωγών. Επίσης, δεν διατίθεται για νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα εν λόγω νομικά ή φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιορισμούς ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο αυτών ή δρουν για λογαριασμό τους.

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημιστικές καμπάνιες που στοχεύουν γεωγραφικά χώρες ή επικράτειες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπάργκο

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημιστικές καμπάνιες που προβάλλονται για λογαριασμό επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται σε χώρες ή περιοχές στις οποίες έχει επιβληθεί εμπάργκο, ακόμα και αν ο κάτοχος του λογαριασμού δεν βρίσκεται σε κάποια από τις εν λόγω χώρες ή περιοχές

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημιστικές καμπάνιες που προβάλλονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες εμπορικές κυρώσεις και τους κανονισμούς, υπόκεινται σε περιορισμούς ή προβάλλονται για λογαριασμό των εν λόγω νομικών ή φυσικών προσώπων

Σημείωση: Η Google πρέπει να συμμορφώνεται με τις κυρώσεις που επιβάλλονται από το OFAC. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε περιορισμούς δεν επιτρέπεται να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν λογαριασμούς Google Ads ή να αναθέτουν σε τρίτους τη χρήση του Google Ads για λογαριασμό τους. Τα άτομα που βρίσκονται ή διαμένουν συνήθως σε χώρες ή επικράτειες στις οποίες έχει επιβληθεί εμπάργκο δεν επιτρέπεται να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν λογαριασμούς Google Ads. Επί του παρόντος, έχει επιβληθεί εμπάργκο στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, την Κούβα, την Κριμαία, τις αποκαλούμενες Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ (DNR) και Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ (LNR) και τη Συρία.

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Αν συγκαταλέγεστε στους διαφημιζομένους που στοχεύουν τις διαφημίσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (AVMSD) με τη μορφή που εφαρμόζεται στη χώρα στοχοθέτησης. Για λόγους αναφοράς, παραθέτουμε παρακάτω το Άρθρο 9 της Οδηγίας.

Δεν πρόκειται για πλήρη λίστα των τοπικών νομικών απαιτήσεων για κάθε χώρα. Οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την έρευνα και τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς και σε οποιαδήποτε περιοχή στοχεύουν οι διαφημίσεις.

Άρθρο 9

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που μεταδίδονται από παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις αναγνωρίζονται εύκολα ως τέτοιες. Οι συγκεκαλυμμένες οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύονται,
(β) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τεχνικές που απευθύνονται στο υποσυνείδητο,
(γ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται:
(i) να θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
(ii) να εισάγουν ή να προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,
(iii) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς επιβλαβείς για την υγεία ή την ασφάλεια,
(iv) να ενθαρρύνουν τρόπους συμπεριφοράς καταφανώς επιβλαβείς για την προστασία του περιβάλλοντος,
(δ) απαγορεύονται όλες οι μορφές οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για τσιγάρα και άλλα προϊόντα καπνού, καθώς και για ηλεκτρονικά τσιγάρα και περιέκτες επαναπλήρωσης,
(ε) απαγορεύεται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για αλκοολούχα ποτά να απευθύνονται ειδικά σε ανηλίκους και να ενθαρρύνουν την υπέρμετρη κατανάλωση των ποτών αυτών,
(στ) απαγορεύονται οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις για φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευτικές αγωγές που διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή στο κράτος μέλος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,
(ζ) οι οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις απαγορεύεται να προκαλούν σωματική, πνευματική ή ηθική βλάβη στους ανηλίκους και, κατά συνέπεια, να τους παρακινούν ευθέως στην αγορά ή ενοικίαση προϊόντος ή υπηρεσίας εκμεταλλευόμενες την απειρία ή την ευπιστία τους, να τους ενθαρρύνουν ευθέως να πείσουν τους γονείς τους ή άλλους για την αγορά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, να εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη εμπιστοσύνη των ανηλίκων στους γονείς, τους δασκάλους ή σε άλλα πρόσωπα και να παρουσιάζουν αναίτια ανηλίκους σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Αναφορές παράνομου περιεχομένου στην Google

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει αίτημα στην Google για την κατάργηση παράνομου περιεχομένου μέσω του Κέντρου βοήθειας Αναφορών περιεχομένου για νομικούς λόγους στην τοποθεσία g.co/legal.

Οι διαφημιζόμενοι των οποίων οι διαφημίσεις απορρίφθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω της φόρμας web νομικής ένστασης στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην ειδοποίηση της διεπαφής χρήστη του διαφημιζομένου.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε τη διαφάνεια στις διαδικασίες μας, ενδέχεται να λάβουμε ένα αντίγραφο κάθε νομικής γνωστοποίησης που λαμβάνουμε στο έργο Lumen για δημοσίευση. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες για τις διαφημίσεις τους στο Lumen, αναζητώντας το URL των σχετικών διαφημίσεων.

Οι διαφημιζόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Υποστήριξη του Google Ads, αν έχουν άλλες ερωτήσεις σχετικά με νομικά αιτήματα κατάργησης. Συνιστούμε στους διαφημιζομένους να επιλύουν πρώτα αυτό το ζήτημα απευθείας με τον ενάγοντα που υπέβαλε την ειδοποίηση νομικού περιεχομένου.

Αποκτήστε πρόσβαση στην Αναφορά διαφάνειας για επιπλέον δεδομένα σχετικά με τα αιτήματα που λαμβάνουμε από κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων και κυβερνήσεις για την κατάργηση πληροφοριών από τα προϊόντα μας.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού