Krav på textannonser

Textannonser är den mest grundläggande formen av Google Ads-annonsering och utgör grunden för annonstillägg. Textannonser omfattas av standardpolicyerna för Google Ads. Nedan kan du läsa mer om överträdelser av Google Ads-policyer som är vanliga i samband med det här annonsformatet.

Relaterade policyer och vanliga avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för textannonser och leder ofta till underkännande.

Redaktionella krav

Standardkraven för tydlighet, korrekt stavning samt användning av stora bokstäver och symboler gäller alla annonser. Mer information finns i riktlinjerna för annonstext. Observera policyerna för stil och stavning, som säkerställer att annonserna ger ett tydligt och proffsigt intryck. Textannonser får till exempel inte använda beskrivningstext som leder till webbadressen, använda visningsadressen som en egen textrad eller innehålla avklippt eller ofullständig text. Observera också teckenbegränsningarna för språk med dubbelbyte-tecken.

Oklar relevans

All information ska vara relevant för det du marknadsför. Till exempel måste informationen i alla fält i annonsmaterialet som skickas in gälla samma annonsör och beröra den marknadsförda produkten. Mer information finns i policyn om oklar relevans.

Olämpligt innehåll

För Google är det viktigt med mångfald och att visa respekt för andra. Därför tillåter vi inte innehåll som kränker användare eller som är olämpligt på andra sätt. Mer information finns i policyn om olämpligt innehåll.

Barnförbjudet innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför barnförbjudet innehåll i vissa fall. Mer information finns i policyn om barnförbjudet innehåll. Barnförbjudet innehåll är inte tillåtet i textannonser som är inriktade på Googles Display-nätverk och Google Ad Manager.

Varumärken

Google kan komma att ta bort annonser och tillägg vid klagomål från varumärkesägare. Annonsörerna ansvarar själva för att användningen av varumärken är korrekt i annonstext, tillgångar och företagsinformation. Mer information finns i varumärkespolicyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?