Požiadavky na textové reklamy

Textové reklamy sú najjednoduchším typom inzercie v službe Google Ads a vytvárajú základ pre rozšírenia reklamy. Na textové reklamy sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads. Nižšie uvádzame informácie o problémoch s pravidlami služby Google Ads, ktoré sa s týmto formátom bežne spájajú.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú najmä na textové reklamy a často sú dôvodom zamietnutí.

Pravidlá zverejnenia

Štandardné požiadavky na zrozumiteľnosť, používanie správneho pravopisu, veľkých písmen a symbolov sa vzťahujú na všetky reklamy. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách zverejnenia. Dbajte na pravidlá týkajúce sa štýlu a pravopisu, ktoré pomáhajú udržať prehľadný a profesionálny vzhľad reklám. Textové reklamy napríklad nesmú používať popisný text, ktorý navádza na webovú adresu, používať pole zobrazenej webovej adresy ako ďalší riadok textu ani zahŕňať text, ktorý vyzerá ako odrezaný alebo neúplný. Dbajte tiež na povolený počet znakov pre jazyky, ktoré používajú znaky s dvojnásobnou šírkou.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.

Nevhodný obsah

Spoločnosť Google si cení rozmanitosť a rešpekt voči ostatným. Z tohto dôvodu nepovoľujeme obsah, ktorý používateľov uráža alebo je iným spôsobom nevhodný. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách týkajúcich sa nevhodného obsahu.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých. Obsah pre dospelých sa nemôže zobrazovať v textových reklamách, ktoré zacieľujú na Obsahovú sieť Google alebo službu Google Ad Manager.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?