Keperluan iklan teks

Iklan teks ialah jenis pengiklanan Google Ads yang paling asas dan membentuk asas sambungan iklan. Iklan teks tertakluk kepada standard dasar Google Ads. Lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang isu dasar Google Ads yang biasa dikaitkan dengan format ini.

Dasar yang berkaitan dan sebab tidak diluluskan yang biasa berlaku

Dasar Google Ads berikut terutamanya berkaitan dengan iklan teks dan sering dikaitkan dengan penolakan.

Lidah pengarang

Keperluan standard untuk kejelasan, ejaan yang betul dan penggunaan huruf besar serta simbol digunakan pada semua iklan. Lihat Dasar editorial untuk mendapatkan maklumat lanjut. Harap maklum tentang dasar Gaya dan ejaan yang membantu mengekalkan penampilan yang jelas dan profesional untuk iklan. Sebagai contoh, iklan teks tidak boleh menggunakan teks perihalan untuk membawa kepada URL, menggunakan medan URL paparan sebagai satu lagi baris teks, atau menyertakan teks kelihatan terputus atau tidak lengkap. Turut ambil perhatian tentang had aksara untuk bahasa yang menggunakan aksara dwi-lebar.

Perkaitan tidak jelas

Semua maklumat hendaklah berkaitan dengan kandungan yang anda iklankan. Misalnya, semua medan kreatif iklan yang diserahkan harus mewakili pengiklan yang sama dan berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Lihat dasar tentang Perkaitan tidak jelas untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan tidak sesuai

Google menghargai kepelbagaian dan sikap hormat menghormati. Atas sebab ini, kami tidak membenarkan kandungan yang menyinggung perasaan pengguna atau yang tidak sesuai. Lihat dasar tentang Kandungan tidak sesuai untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan dewasa

Bagi memastikan iklan yang disiarkan adalah berkaitan dan selamat untuk pengguna, Google mengehadkan kandungan dewasa dalam keadaan yang tertentu. Lihat Dasar kandungan dewasa untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kandungan berorientasikan dewasa tidak boleh dijalankan dalam iklan teks yang menyasarkan Rangkaian Paparan Google atau Google Ad Manager.

Tanda dagangan

Google boleh mengalih keluar iklan atau sambungan disebabkan oleh aduan pemilik tanda dagangan. Pengiklan bertanggungjawab ke atas penggunaan tanda dagangan yang betul dalam teks iklan, aset dan maklumat perniagaan mereka. Lihat dasar Tanda Dagangan untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?