Prasības teksta reklāmām

Teksta reklāmas ir galvenais Google Ads reklāmu veids, un reklāmu paplašinājumu pamatā ir tieši teksta reklāmas. Teksta reklāmas ir pakļautas standarta Google Ads politikām. Skatiet tālāk sniegto informāciju par Google Ads politiku ievērošanas problēmām, kas bieži ir saistītas ar šo formātu.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz teksta reklāmām, un bieži vien reklāmu noraidīšana ir saistīta ar šo politiku neievērošanu.

Redakcionālās prasības

Uz visām reklāmām attiecas standarta prasības par precizitāti, pareizrakstību un lielo burtu un simbolu lietošanu. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā. Ņemiet vērā stila un pareizrakstības politikas, kas nodrošina, ka jūsu reklāmas ir skaidras un izskatās profesionāli. Piemēram, teksta reklāmām nevar izmantot apraksta tekstu, kas aizved pie URL, nevar izmantot redzamā URL lauku kā vēl vienu teksta rindiņu vai ietvert tekstu, kas tiek rādīts nogriezts vai nepilnīgs. Tāpat ņemiet vērā rakstzīmju skaita ierobežojumus valodām, kurās tiek izmantotas dubultplatuma rakstzīmes.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.

Neatbilstošs saturs

Google augstu vērtē daudzveidību un cieņu pret citiem. Tāpēc mēs nepieļaujam saturu, kas aizvaino lietotājus vai ir citādi neatbilstošs. Plašāku informāciju skatiet politikā par neatbilstošu saturu.

Pieaugušajiem paredzēts saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google konkrētos apstākļos ierobežo pieaugušajiem paredzētu saturu. Plašāku informāciju skatiet politikā par pieaugušajiem paredzētu saturu. Pieaugušajiem paredzētu saturu nevar rādīt teksta reklāmās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta Google reklāmas tīklā vai pakalpojumā Google Ad Manager.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?