Biên tập

Để cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng, Google yêu cầu tất cả các quảng cáo, tiện ích và đích đến phải đáp ứng các tiêu chuẩn biên tập và chuyên nghiệp cao. Chúng tôi chỉ cho phép quảng cáo có hình thức trình bày rõ ràng, chuyên nghiệp và dẫn người dùng đến nội dung có liên quan, hữu ích và dễ dàng tương tác.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Văn phong và chính tả

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích không sử dụng chính tả hoặc ngữ pháp được chấp nhận phổ biến

Ví dụ: "Hoa tại đây mua" hoặc "Mua hoa t.đây" thay vì "Mua hoa tại đây"

Lưu ý: Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng ngữ pháp, chính tả, dấu chấm câu hoặc viết hoa không chuẩn. Nếu muốn sử dụng tên như vậy trong quảng cáo của mình, trước tiên bạn phải yêu cầu xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không chuẩn đó xuất hiện một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích khó hiểu hoặc vô nghĩa

Ví dụ: Văn bản quảng cáo vô nghĩa hoặc quá chung chung; quảng cáo quá chung chung hoặc mơ hồ; văn bản quảng cáo bị cắt xén hoặc không đầy đủ

Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích vượt quá giới hạn ký tự đối với các ngôn ngữ có ký tự 2 byte

Lưu ý: Giới hạn ký tự cho văn bản sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc văn bản đó sử dụng ngôn ngữ 1 byte hay ngôn ngữ 2 byte. Các ngôn ngữ 2 byte, chẳng hạn như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn, sử dụng ký tự 2 byte và chiếm gấp đôi không gian so với ký tự 1 byte. Do đó, giới hạn ký tự trong các ngôn ngữ này bằng một nửa so với các ngôn ngữ khác.

Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích không phù hợp với kiểu trình bày rõ ràng và mang tính thông tin của kết quả Google Tìm kiếm.

Ví dụ: Quảng cáo sử dụng dấu đầu dòng hoặc danh sách được đánh số; quảng cáo chứa gọi hành động chung chung (chẳng hạn như "nhấp vào đây") có thể áp dụng cho bất kỳ quảng cáo nào

Dấu câu và ký hiệu

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Dấu chấm câu hoặc ký hiệu không được sử dụng đúng cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Dấu chấm than trong dòng tiêu đề quảng cáo; dấu chấm câu hoặc ký hiệu lặp lại; ký hiệu, số và chữ cái không tuân theo ý nghĩa hoặc mục đích thực của chúng, chẳng hạn như sử dụng "@ home" để chỉ "at home"; sử dụng chỉ số trên không chuẩn; các ký hiệu hoặc ký tự không chuẩn, chẳng hạn như dấu hoa thị; dấu đầu dòng và dấu ba chấm; sử dụng quá mức hoặc phô trương số, ký hiệu hoặc dấu chấm câu, chẳng hạn như f1owers, fl@wers, Flowers!!!, f*l*o*w*e*r*s, F.L.O.W.E.R.S

Lưu ý: Một số loại dấu chấm câu và ký hiệu không chuẩn được cho phép trong một số trường hợp nhất định. Nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu câu hoặc ký hiệu không chuẩn nhất quán trong đích đến của quảng cáo có thể được chấp thuận sử dụng trong quảng cáo. Ngoài ra, còn cho phép các ký hiệu được sử dụng theo cách phổ biến có thể chấp nhận, chẳng hạn như sử dụng dấu hoa thị cho xếp hạng sao (khách sạn 5*) hoặc để cho biết rằng có áp dụng các điều kiện bắt buộc về phương diện pháp lý. Để sử dụng bất kỳ loại dấu câu hoặc ký hiệu nào trong số này, bạn phải yêu cầu xem xét.

Lưu ý: Tiêu đề ứng dụng và tên nhà phát triển tuân theo chính sách này. Bạn có thể cần thay đổi tên trong developer console để quảng cáo của bạn được chấp thuận hoặc yêu cầu xem xét để tên được chấp thuận.

Không được phép Ký tự không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ

Ví dụ: Biểu tượng cảm xúc, chữ katakana 1 byte

Viết hoa

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Viết hoa không đúng cách hoặc sai mục đích

Ví dụ: Sử dụng viết hoa quá mức hoặc phô trương, chẳng hạn như: HOA TƯƠI, HoA TưƠi, H.O.A.T.Ư.Ơ.I

Lưu ý: Trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn cho phép viết hoa không chuẩn. Đối với mã phiếu giảm giá, từ viết tắt thông dụng (chẳng hạn như "TNHH"), nhãn hiệu, tên thương hiệu và tên sản phẩm, bạn có thể yêu cầu xem xét để xem liệu chúng tôi có chấp thuận viết hoa không chuẩn hay không.

Lặp lại

Chúng tôi không cho phép:

Not allowed Tên, từ hoặc cụm từ không chuẩn, phô trương hoặc lặp lại không cần thiết

Lưu ý: Chính sách này bao gồm cả tiện ích lặp lại văn bản đã xuất hiện trong văn bản quảng cáo

Ví dụ: Lặp lại tên nhà quảng cáo, lặp lại tên sản phẩm

Not allowed Văn bản tiện ích lặp lại các từ hoặc cụm từ trong cùng một tiện ích hoặc một tiện ích khác trong cùng một nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản

Dấu cách không được chấp nhận

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Thiếu hoặc thừa dấu cách

Ví dụ: "Bán,mua hoa"; "Bán, mua hoa"

Không được phép Sử dụng dấu cách quá mức hoặc phô trương

Ví dụ: h o a, muahoaởđây

Lưu ý: Một số cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu, tên thương hiệu hoặc tên sản phẩm sử dụng dấu cách không chuẩn. Nếu muốn sử dụng tên như vậy trong quảng cáo của mình, trước tiên bạn phải yêu cầu xem xét và cho thấy rằng các cụm từ không chuẩn đó xuất hiện một cách nhất quán trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Số điện thoại trong văn bản quảng cáo

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Nhập số điện thoại trong văn bản quảng cáo

Ví dụ: Thêm "Gọi 1-800-123-4567" vào phần mô tả của quảng cáo

Lưu ý: Nếu bạn muốn khuyến khích khách hàng gọi cho mình, hãy cân nhắc sử dụng tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại thay vì đưa số điện thoại vào văn bản quảng cáo. Nếu tên công ty của bạn là số điện thoại thực (chẳng hạn như "1-800-EXAMPLE"), hãy yêu cầu xem xét để biết liệu bạn có thể đưa tên công ty vào văn bản quảng cáo hay không.

Sử dụng tính năng quảng cáo sai mục đích

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Quảng cáo hoặc tiện ích sử dụng các tính năng của đơn vị quảng cáo sai mục đích

Ví dụ: Quảng cáo không chứa nội dung quảng cáo; quảng cáo văn bản thiếu dòng văn bản; sử dụng trường URL làm dòng văn bản bổ sung; quảng cáo ảnh động có chứa trò chơi hoặc cuộc thi mà mọi người chơi để giành giải thưởng hoặc khoản chi trả khác; quảng cáo xúi giục mọi người nhấp vào quảng cáo để chiến thắng trò chơi hoặc cuộc thi hoặc nhận giải thưởng; sử dụng ảnh chụp màn hình của quảng cáo văn bản để mô phỏng quảng cáo văn bản gốc; hiển thị thẻ ValueTrack trong văn bản quảng cáo; tải lên quảng cáo HTML5 tùy chỉnh đã sửa đổi khả năng nhấp

Lưu ý: Có thể sử dụng âm thanh và video, nhưng cài đặt mặc định phải là "tắt" hoặc tạm dừng.

Lưu ý: Quảng cáo HTML5 không được sử dụng "Tap Area" (trong Google Web Designer) hoặc Javascript Exitapi.exit() để sửa đổi khả năng nhấp. Tìm hiểu thêm về khả năng nhấp được sửa đổi.

Doanh nghiệp không xác định

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Quảng cáo hoặc đích đến không nêu tên sản phẩm, dịch vụ hoặc pháp nhân mà chúng đang quảng cáo

Ví dụ: Không bao gồm tên sản phẩm hoặc tên công ty hoặc URL hiển thị trong quảng cáo; quảng cáo hoạt ảnh không hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng như tên sản phẩm hay tên công ty, biểu trưng hoặc URL hiển thị trên khung tĩnh cuối cùng (sau khi hoạt ảnh đã ngừng); quảng cáo hoặc đích đến cho doanh nghiệp có mô hình doanh nghiệp không rõ ràng; quảng cáo ứng dụng không hiển thị tên ứng dụng trong suốt quá trình tương tác quảng cáo

Chất lượng hình ảnh

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Hình ảnh lệch sang một bên, lật ngược hoặc không chiếm toàn bộ không gian của kích thước hình ảnh đã chọn

Không được phép Hình ảnh bị mờ, không rõ ràng, không thể nhận ra hoặc có chứa văn bản không đọc được

Không được phép Hình ảnh có ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng lóe lên hoặc gây rối mắt

Lưu ý: Hiệu ứng rê chuột, như đồ họa phản ứng lại chuyển động của chuột, được cho phép miễn là chuyển động do người dùng thực hiện và dừng lại sau 5 giây.

Không được phép Quảng cáo mở rộng ngoài khung hoặc xâm lấn trên trang web hoặc ứng dụng

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa hình ảnh để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải lên một hình ảnh khác tuân thủ chính sách.

Chất lượng video

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Video có văn bản khó đọc, chất lượng âm thanh kém hoặc hình ảnh bị mờ, không rõ ràng hoặc không thể nhận ra

Tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc phần mở rộng bị từ chối. Nếu bạn không thể chỉnh sửa video để đáp ứng các yêu cầu này, hãy tải lên một video khác tuân thủ chính sách.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết: Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?