Redaksjonelle krav

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Google ønsker å levere brukeropplevelser av høy kvalitet, og derfor krever vi at alle annonser, elementer og destinasjoner innfrir høye profesjonelle og redaksjonelle krav. Vi tillater bare annonser som er tydelige, har et profesjonelt preg og fører brukerne til innhold som er relevant, nyttig og brukervennlig.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Stil og staving

Vi tillater ikke

rødt x-tegn annonser eller elementer der innarbeidede standarder for rettskriving og grammatikk ikke følges

Eksempler: «Kjøp her blomster» eller «Kjøp blmster her» i stedet for «Kjøp blomster her»

Merk: Enkelte varemerkebeskyttede termer, merkevarenavn og produktnavn har grammatikk, staving, tegnsetting eller bruk av små og store bokstaver som ikke er i tråd med innarbeidede standarder. Hvis du vil bruke et slikt navn i annonsene dine, må du først be om en gjennomgang og dokumentere at disse ukonvensjonelle termene skrives på samme måte overalt i appen din eller på nettstedet ditt.

rødt x-tegn annonser eller elementer som er uforståelige eller ikke gir mening

Eksempler: overdrevent generiske annonsetekster, overdrevent generiske eller vage kampanjer, eller annonsetekst som er avkuttet eller ufullstendig

rødt x-tegn annonser eller elementer der tegngrensene for språk med dobbel tegnbredde er overskredet

Merk: Tegngrensene for tekst varierer avhengig av om språket i teksten har enkel eller dobbel tegnbredde. Eksempler på språk med dobbel tegnbredde er kinesisk, japansk og koreansk. På disse språkene tar tegnene dobbelt så stor plass som tegn med enkel bredde. Derfor kan du bare bruke halvparten så mange tegn for disse språkene sammenlignet med språk som har enkel tegngrense.

rødt x-tegn annonser eller elementer som ikke er i tråd med den klare og informative presentasjonsstilen i Google-søkeresultatene

Eksempler: annonser med punktlister eller nummererte lister samt annonser med generiske handlingsfremmende oppfordringer (f.eks. «klikk her») som kunne ha vært brukt i en hvilken som helst annonse

Tegnsetting og symboler

Vi tillater ikke

rødt x-tegn tegnsetting eller symboler som ikke brukes riktig, eller som ikke benyttes til det tiltenkte formålet

Eksempler: utropstegn i annonseoverskriften, gjentatte symboler eller gjentatt tegnsetting, symboler, tall eller bokstaver som brukes på en måte som ikke er tro mot deres egentlige mening eller formål (f.eks. å bruke «@ hjemme» i stedet for «er hjemme»), bruk av hevet skrift som ikke er standard, tegn eller symboler (f.eks. stjerner) som ikke er standard, punkter og ellipser, overdreven eller salgsrettet bruk av tall, symboler eller tegnsetting (f.eks. «bl@mster», «Blomster!!!», «b*l*o*m*s*t*e*r», «B.L.O.M.S.T.E.R» eller «b1omster»), samt mer enn ett utropstegn eller spørsmålstegn etter hverandre i annonsetekst

Merk: Under visse omstendigheter kan vi tillate bruk av symboler og tegnsetting som ikke er standard. Vi kan godkjenne at varemerker, merkevarenavn eller produktnavn der det brukes symboler eller tegnsetting som ikke er standard, vises i annonser, men dette forutsetter at denne bruken er konsekvent på hele destinasjonen til den aktuelle annonsen. Vi tillater også symboler med etablerte bruksområder. Du kan for eksempel bruke en stjerne for å indikere et hotells stjerneklassifisering som «5* hotell», eller for å indikere at visse vilkår er juridiske krav. Hvis du vil bruke slike symboler eller slik tegnsetting, må du be om en gjennomgang.

Merk: Apptitler og utviklernavn må være i tråd med disse retningslinjene. Du må kanskje endre navnet i Play-konsollen for å få godkjent annonsene dine, eller du kan be om en gjennomgang og se om du får det godkjent.

rødt x-tegn ugyldige tegn eller tegn som ikke støttes

Eksempler: emojier eller det japanske skriftspråket katakana med enkel tegnbredde

Bruk av store bokstaver

Vi tillater ikke

rødt x-tegn Store bokstaver som ikke brukes på riktig måte, eller som ikke brukes til det tiltenkte formålet

Eksempler: Det er ikke tillatt med overdreven eller salgsrettet bruk av store bokstaver, som for eksempel «BLOMSTER», «BlOmStEr» eller «B.L.O.M.S.T.E.R».

Merk: I noen tilfeller kan vi tillate ikke standard bruk av store bokstaver. Om det gjelder kupongkoder, vanlige forkortelser (f.eks. «ASAP»), varemerker, merkevarenavn eller produktnavn, kan du be om en gjennomgang der vi ser om vi kan tillate ikke standard bruk av store bokstaver.

Repetisjon

Vi tillater ikke

rødt x-tegn unødvendig, salgsrelatert eller ikke-standard repetisjon av ord, navn eller fraser

Merk: Disse retningslinjene omfatter elementer der det gjentas tekst som allerede vises i annonseteksten.

Eksempler: repetisjon av annonsørnavnet eller produktnavnet

rødt x-tegn tekst i elementer som er gjentakelser av ord eller fraser i det samme elementet eller et annet element i den samme kontoen, kampanjen eller annonsegruppen

Uakseptabel bruk av mellomrom

Vi tillater ikke

rødt x-tegn Utelatte eller ekstra mellomrom

Eksempler: «Tilbud,kjøp blomster»; «Tilbud, kjøp blomster»

rødt x-tegn Mellomrom som brukes overdrevent eller som salgstriks

Eksempler: b l o m s t e r, kjøpblomsterher

Merk: Enkelte varemerkebeskyttede termer, merkenavn og produktnavn inneholder ukonvensjonelle mellomrom. Hvis du vil bruke et slikt navn i annonsene dine, må du først be om en gjennomgang og dokumentere at disse termene skrives på samme måte overalt på nettstedet ditt eller i appen din.

Telefonnummer i annonseteksten

Vi tillater ikke

rødt x-tegn det å vise telefonnumre i annonsetekst

Eksempel: legge til «Ring 1-800-800-123-4567» i annonsebeskrivelsen

Merk: Hvis du vil oppfordre kunder til å ringe deg, bruker du anropselementer eller oppringingsannonser i stedet for å plassere telefonnummeret i annonseteksten. Hvis bedriftsnavnet ditt faktisk er et telefonnummer (f.eks. «1-800-EXAMPLE»), kan du be om en gjennomgang for å finne ut om du kan bruke bedriftsnavnet i annonseteksten.

Misbruk av annonsefunksjoner

Vi tillater ikke

rødt x-tegn annonser eller elementer der funksjonene i annonseenheten ikke brukes til det tiltenkte formålet

Eksempler: annonser uten markedsføringstekst, tekstannonser der det mangler en tekstlinje, bruk av nettadressefeltet som en ekstra tekstlinje, animerte annonser som inneholder et spill eller en konkurranse der folk kan vinne premier eller annen kompensasjon ved å delta, annonser der folk oppfordres til å klikke for å delta i spill eller konkurranser for å vinne eller gjøre krav på premier, bruk av en skjermdump av annonsetekst for å simulere en ekte tekstannonse, å gjøre tagger for verdisporing synlige i annonseteksten eller laste opp egendefinerte HTML5-annonser med endrede klikkmønstre

Merk: Vi tillater lyd og video, men standardinnstillingen skal være «av» eller «satt på pause».

Merk: HTML5-annonser kan ikke bruke «trykkbart område» (i Google Web Designer) eller JavaScript Exitapi.exit() for å endre klikkbarheten. Finn ut mer om endret klikkbarhet.

Uidentifisert bedrift

Vi tillater ikke

rødt x-tegn annonser eller destinasjoner der navnet på produktet, tjenesten eller enheten som promoteres, ikke er tatt med

Eksempler: det å ikke ta med produkt- eller bedriftsnavnet eller visningsadressen i annonsen, animerte annonser som ikke tydelig viser identifiserende informasjon, for eksempel produkt- eller bedriftsnavnet, logoen eller visningsadressen i den endelige statiske rammen (altså etter at animasjonen er ferdig), samt appannonser hvor navnet på appen og nedlastingskilden ikke vises i selve reklamen og/eller på landingssiden

Krav til bedriftsnavn

Disse retningslinjene gjelder for annonseformatene hvor det er påkrevd med et felt for bedriftsnavn. Vi tillater ikke

rødt x-tegn bedriftsnavn som avviker fra domenenavnet, det offisielle navnet på annonsøren eller navnet på den nedlastbare appen som markedsføres

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Det er ikke lov til å bruke generiske eller stedsbaserte navn som «Oslo rørlegger» eller «London taxi».

rødt x-tegn bruk av reklamespråk i feltet for bedriftsnavn

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Her kan vi nevne eksempler som «Kjøp sko fra Acme» eller «Salg på hjemmetjenester fra Acme».

Det finnes et stort utvalg av bedriftsnavn, og det tas derfor spesielle hensyn til følgende:

Domenebaserte bedriftsnavn: Du kan bruke domenenavnet ditt som bedriftsnavn hvis du bruker mellomrom på riktig måte. www.aria-eiendom.no kan for eksempel skrives som «Aria Eiendom» i annonsen.

Forhandlere og autoriserte forhandlere: Hvis du er (autorisert) forhandler av et produkt eller en tjeneste, må du formidle dette på riktig måte. Hvis du for eksempel driver en filial av Aria Auto i Sandefjord, kan bedriftsnavnet være «Aria Auto Sandefjord».

Bildekvalitet

Vi tillater ikke

rødt x-tegn Bilder som vises sidelengs eller opp ned, eller som ikke fyller hele området til bildestørrelsen du har valgt

rødt x-tegn Bilder som er uskarpe, utydelige, ugjenkjennelige eller inneholder uleselig tekst

rødt x-tegn Bilder med strobelys, blinking eller andre distraherende effekter

Merk: Museeffekter, for eksempel grafikk som reagerer på bevegelser med musen, er tillatt så lenge bevegelsen initieres av brukeren og opphører etter fem sekunder.

rødt x-tegn Annonser som utvides utenfor rammen eller på annen måte tar opp utilbørlig stor plass i appen eller på nettstedet

Finn ut hvordan du kan korrigere annonser eller elementer som ikke ble godkjent. Hvis du ikke får endret bildet i tråd med disse kravene, må du laste opp et annet bilde, et som overholder retningslinjene.

Videokvalitet

Vi tillater ikke

rødt x-tegn Videoer med uleselig tekst, dårlig lydkvalitet, uklart eller uskarpt bilde eller der motivet ikke kan skjelnes

Finn ut hvordan du kan korrigere annonser eller elementer som ikke ble godkjent. Hvis du ikke får endret videoen i tråd med disse kravene, må du laste opp en annen video, en som overholder retningslinjene.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
false
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067
false