Redaksjonelle krav

Google ønsker å levere brukeropplevelser av høy kvalitet, og derfor krever vi at alle annonser, utvidelser og destinasjoner innfrir høye profesjonelle og redaksjonelle krav. Vi tillater bare annonser som er tydelige, har et profesjonelt preg og fører brukerne til innhold som er relevant, nyttig og brukervennlig.

Nedenfor ser du eksempler på ting du bør unngå i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Stil og staving

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Annonser eller utvidelser der innarbeidede standarder for rettskriving og grammatikk ikke følges

Eksempler: «Kjøp her blomster» eller «Kjøp blmster her» i stedet for «Kjøp blomster her»

Merk: Enkelte varemerkebeskyttede termer, merkenavn og produktnavn har grammatikk, staving, tegnsetting eller bruk av store bokstaver som er i strid med innarbeidede standarder. Hvis du vil bruke et slikt navn i annonsene dine, må du først be om en gjennomgang og dokumentere at disse termene skrives på samme måte overalt på nettstedet ditt eller i appen din.

Ikke tillatt Annonser eller utvidelser som er uforståelige eller ikke gir mening

Eksempler: Vi tillater ikke overdrevent generiske annonsetekster, overdrevent generiske eller vage kampanjer, eller annonsetekst som er avkuttet eller ufullstendig.

Ikke tillatt Annonser eller utvidelser der tegngrensene for språk med dobbel tegnbredde er overskredet

Merk: Tegngrensene for tekst varierer avhengig av om språket i teksten har enkel eller dobbel tegnbredde. Eksempler på språk med dobbel tegnbredde er kinesisk, japansk og koreansk. På disse språkene tar tegnene dobbelt så stor plass som tegn med enkel bredde. Derfor kan du bare bruke halvparten så mange tegn for disse språkene sammenlignet med språk som har enkel tegngrense.

Ikke tillatt Annonser eller utvidelser som ikke er i tråd med den klare og informative presentasjonsstilen i Google-søkeresultatene

Eksempler: Dette omfatter annonser med punktlister eller nummererte lister samt annonser med generiske handlingsfremmende oppfordringer (f.eks. «klikk her») som kunne ha vært brukt i en hvilken som helst annonse.

Tegnsetting og symboler

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Tegnsetting eller symboler som ikke brukes riktig, eller som ikke benyttes til tiltenkt formål

Eksempler: Vi tillater ikke utropstegn i annonseoverskriften, gjentatte symboler eller gjentatt tegnsetting, symboler, tall eller bokstaver som brukes på en måte som ikke er tro mot deres egentlige mening eller formål (f.eks. å bruke «@ hjemme» i stedet for «er hjemme»), bruk av hevet skrift som ikke er standard, tegn eller symboler (f.eks. stjerner) som ikke er standard, punkter og ellipser samt overdreven eller salgsrettet bruk av tall, symboler eller tegnsetting (f.eks. «bl@mster», «Blomster!!!», «b*l*o*m*s*t*e*r», «B.L.O.M.S.T.E.R» eller «b1omster»).

Merk: Under visse omstendigheter kan vi tillate bruk av symboler og tegnsetting som ikke er standard. Vi kan godkjenne at varemerker, merkevarenavn eller produktnavn der det brukes ikke standard symboler eller tegnsetting, kan bli vist i annonser, men dette forutsetter at denne bruken er konsekvent på hele den aktuelle annonsens destinasjon. Vi tillater også symboler med etablerte bruksområder. Du kan for eksempel bruke en stjerne for å indikere et hotells stjerneklassifisering som «5* hotell», eller for å indikere at visse vilkår er pålagt etter lov. Hvis du vil bruke slike symboler eller slik tegnsetting, må du be om en gjennomgang.

Merk: Apptitler og utviklernavn må overholde disse retningslinjene. Du må kanskje endre navnet i utviklerkonsollen for å få godkjent annonsene dine, eller du kan be om en gjennomgang og se om du får det godkjent.

Ikke tillatt Ugyldige eller ikke støttede tegn

Eksempler: Vi tillater ikke emojier eller det japanske skriftspråket katakana i halv tegnbredde.

Store forbokstaver

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Store bokstaver som ikke brukes på riktig måte, eller som ikke brukes til det tiltenkte formålet

Eksempler: Det er ikke tillatt med overdreven eller salgsrettet bruk av store bokstaver, som for eksempel «BLOMSTER», «BlOmStEr» eller «B.L.O.M.S.T.E.R».

Merk: I noen tilfeller kan vi tillate ikke standard bruk av store bokstaver. Om det gjelder kupongkoder, vanlige forkortelser (f.eks. «ASAP»), varemerker, merkevarenavn eller produktnavn, kan du be om en gjennomgang der vi ser om vi kan tillate ikke standard bruk av store bokstaver.

Repetisjon

Følgende er ikke tillatt:

Not allowed Repetisjon av navn, ord eller setninger som bryter med standarden, brukes som salgtriks eller er unødvendige

Merk: Disse retningslinjene omfatter utvidelser der det gjentas tekst som allerede vises i annonseteksten

Eksempler: repetisjon av annonsørnavnet eller produktnavnet

Not allowed Tekst i utvidelser som er gjentakelser av ord eller setninger i den samme utvidelsen eller en annen utvidelse i samme annonsegruppe, kampanje eller konto

Uakseptabel bruk av mellomrom

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Utelatte eller ekstra mellomrom

Eksempler: «Tilbud,kjøp blomster»; «Tilbud, kjøp blomster»

Ikke tillatt Mellomrom som brukes overdrevent eller som salgstriks

Eksempler: b l o m s t e r, kjøpblomsterher

Merk: Enkelte varemerkebeskyttede termer, merkenavn og produktnavn inneholder ukonvensjonelle mellomrom. Hvis du vil bruke et slikt navn i annonsene dine, må du først be om en gjennomgang og dokumentere at disse termene skrives på samme måte overalt på nettstedet ditt eller i appen din.

Telefonnummer i annonseteksten

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Telefonnumre i annonsetekst

Eksempel: «Ring 12 34 56 78» i annonsebeskrivelsen

Merk: Hvis du vil oppfordre folk til å ringe deg, bruker du anropsutvidelser eller oppringingsannonser i stedet for å plassere telefonnummeret i annonseteksten din. Hvis bedriftsnavnet ditt faktisk er et telefonnummer (f.eks. «1-800-EXAMPLE»), kan du be om en gjennomgang for å finne ut om du kan bruke bedriftsnavnet i annonseteksten.

Misbruk av annonsefunksjoner

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Annonser eller utvidelser der funksjonene i annonseenheten ikke brukes til det tiltenkte formålet

Eksempler: Vi tillater ikke annonser uten markedsføringstekst, tekstannonser der det mangler en tekstlinje, bruk av nettadressefeltet som en ekstra tekstlinje, animerte annonser som inneholder et spill eller en konkurranse der folk kan vinne premier eller annen kompensasjon ved å delta, annonser der folk oppfordres til å klikke for å delta i spill eller konkurranser for å vinne eller gjøre krav på premier, bruk av en skjermdump av annonsetekst for å simulere en ekte tekstannonse, å gjøre tagger for verdisporing synlige i annonseteksten eller laste opp egendefinerte HTML5-annonser med endrede klikkmønstre.

Merk: Vi tillater lyd og video, men standardinnstillingen skal være «av» eller «satt på pause».

Merk: HTML5-annonser kan ikke bruke «Tap Area» (i Google Web Designer) eller JavaScript Exitapi.exit() for å endre klikkmønsteret. Finn ut mer om endrede klikkmønstre.

Uidentifisert bedrift

Følgende er ikke tillatt:

Not allowed Annonser eller utvidelser der navnet på produktet, tjenesten eller enheten som promoteres, ikke er tatt med

Eksempler: Det å ikke ta med visningsadressen eller det aktuelle produkt- eller selskapsnavnet i annonsen, animerte annonser der identifiserende informasjon – for eksempel det aktuelle produkt- eller bedriftsnavnet, logoen eller visningsadressen – ikke presenteres tydelig i det statiske videobildet som blir stående etter at animasjonen er ferdig, annonser eller destinasjoner for bedrifter med uklare forretningsmodeller samt appannonser der det aktuelle appnavnet ikke fremgår gjennom hele annonseinteraksjonen

Bildekvalitet

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Bilder som vises sidelengs eller opp ned, eller som ikke fyller hele området til bildestørrelsen du har valgt

Ikke tillatt Bilder som er uskarpe, utydelige, ugjenkjennelige eller inneholder uleselig tekst

Ikke tillatt Bilder med strobelys, blinking eller andre distraherende effekter

Merk: Museeffekter, for eksempel grafikk som reagerer på bevegelser med musen, er tillatt så lenge bevegelsen initieres av brukeren og opphører etter fem sekunder.

Ikke tillatt Annonser som utvides utenfor rammen eller på annen måte tar opp utilbørlig stor plass i appen eller på nettstedet

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Hvis du ikke kan endre det aktuelle bildet i tråd med disse kravene, må du laste opp et annet bilde, som samsvarer med retningslinjene.

Videokvalitet

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Videoer med uleselig tekst, dårlig lydkvalitet, uklart eller uskarpt bilde eller der motivet ikke kan skjelnes

Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke ble godkjent. Hvis du ikke kan endre videoen i tråd med disse kravene, må du laste opp en annen video, som samsvarer med retningslinjene.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?