Redakcionālā politika

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu lietotāju pieredzi, Google pieprasa, lai visas reklāmas, paplašinājumi un galamērķi atbilstu augstiem profesionāliem un redakcionāliem standartiem. Mēs atļaujam rādīt tikai tādas reklāmas, kuras ir saprotamas, profesionāli noformētas un novirza lietotājus uz atbilstošu, noderīgu un ērti izmantojamu saturu.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Stils un pareizrakstība

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Reklāmas vai paplašinājumi, kuros netiek ievēroti vispārpieņemti pareizrakstības vai gramatikas likumi

Piemēri: reklāmas teksts ir nevis “Iegādājieties ziedus šeit”, bet “Šeit ziedi iegādāties” vai “Iegādājties ziedus šeit”.

Piezīme. Dažos preču zīmju vārdos, zīmolu nosaukumos vai produktu nosaukumos tiek izmantota nestandarta gramatika, pareizrakstība, pieturzīmes vai lielie burti. Ja savās reklāmās vēlaties izmantot šādus vārdus, vispirms pieprasiet pārskatīšanu un pierādiet, ka šie nestandarta vārdi tiek konsekventi lietoti visā vietnē vai lietotnē.

Sarkana zīme x Reklāmas vai paplašinājumi, kas ir neizprotami vai bezjēdzīgi

Piemēri: juceklīgs vai pārāk vispārīgs reklāmas teksts; pārāk vispārīgas vai neskaidras reklāmas; nepilnīgs vai aprauts reklāmas teksts

Sarkana zīme x Reklāmas vai paplašinājumi, kuros tiek pārsniegts rakstzīmju skaita ierobežojums valodām ar dubultplatuma rakstzīmēm

Piezīme. Teksta rakstzīmju skaita ierobežojums var atšķirties atkarībā no tā, vai teksts tiek rādīts valodā ar viena platuma vai dubultplatuma rakstzīmēm. Valodās ar dubultplatuma rakstzīmēm, piemēram, ķīniešu, japāņu un korejiešu valodā, tiek izmantotas dubultplatuma rakstzīmes, kas aizņem divreiz vairāk vietas nekā viena platuma rakstzīmes. Tāpēc šīm valodām rakstzīmju skaita ierobežojums ir uz pusi mazāks nekā citām valodām.

Sarkana zīme x Reklāmas vai paplašinājumi, kas neatbilst Google meklēšanas rezultātu skaidrajam un informatīvajam prezentācijas stilam

Piemēri: reklāmas, kurās tiek izmantotas aizzīmes vai numurēti saraksti; reklāmas, kurās ir ietverts vispārīgs aicinājums uz darbību, piemēram, “noklikšķiniet šeit”, ko var attiecināt uz jebkuru reklāmu.

Pieturzīmes un simboli

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Pieturzīmes un simboli, kas tiek izmantoti nepareizi vai netiek izmantoti paredzētajā nolūkā

Piemēri: izsaukuma zīmes reklāmu virsrakstos; atkārtotas pieturzīmes vai simboli; simboli, cipari un burti, kas neatbilst to īstajai nozīmei vai nolūkam (piemēram, “1mēr” lietojums nolūkā pateikt “vienmēr”); augšraksta nestandarta lietojums; nestandarta simboli vai rakstzīmes, piemēram, zvaigznītes; aizzīmes un daudzpunktes; pārmērīgs vai uzkrītošs ciparu, simbolu vai pieturzīmju lietojums, piemēram, z1edi, zie@i, Ziedi!!!, z*i*e*d*i, Z.I.E.D.I; divu (vai vairāk) izsaukuma vai jautājuma zīmju lietojums reklāmas tekstā

Piezīme. Noteiktos gadījumos tiek atļauts dažu veidu nestandarta pieturzīmju un simbolu lietojums. Lietošanai reklāmās var atļaut preču zīmes, zīmolu nosaukumus vai produktu nosaukumus ar konsekventu pieturzīmju un simbolu nestandarta lietojumu reklāmas galamērķī. Tiek atļauta arī simbolu izmantošana vispārpieņemtā veidā (piemēram, ja zvaigznītes (*) norāda viesnīcas vērtējumu ar zvaigznēm — “5* viesnīca”) vai norādei, ka ir spēkā juridiski pamatoti nosacījumi. Lai pieturzīmes vai simbolus lietotu kādā no minētajiem veidiem, pieprasiet pārskatīšanu.

Piezīme. Šī politika attiecas uz lietotņu nosaukumiem un izstrādātāju nosaukumiem. Iespējams, jums būs jāmaina nosaukums pakalpojumā Play Console, lai tiktu apstiprinātas jūsu reklāmas, vai jāpieprasa pārskatīšana, lai tiktu apstiprināts nosaukums.

Sarkana zīme x Nederīgas vai neatbalstītas rakstzīmes

Piemēri: emocijzīmes, viena baita katakanas rakstzīmes

Lielo burtu lietojums

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Nepareizs vai mērķiem neatbilstošs lielo burtu lietojums

Piemēri: pārmērīgs vai uzkrītošs lielo burtu lietojums, piemēram, ZIEDI, ZIeDi, Z.I.E.D.I

Piezīme. Dažos gadījumos tiek atļauts nestandarta lielo burtu lietojums. Varat pieprasīt pārskatīšanu, lai noskaidrotu, vai nestandarta lielo burtu lietojumu var piemērot kuponu kodiem, plaši lietotām abreviatūrām (piemēram, “ASAP”), preču zīmēm, zīmolu nosaukumiem un produktu nosaukumiem.

Atkārtošanās

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Nestandarta, uzkrītošs vai nevajadzīgs nosaukumu, vārdu vai frāžu atkārtojums

Piezīme. Šī politika ietver paplašinājumus, kas atkārto tekstu, kurš reklāmā jau tiek rādīts

Piemēri: reklāmdevēja nosaukuma atkārtošana, produkta nosaukuma atkārtošana

Sarkana zīme x Paplašinājuma teksts, kas atkārto vārdus vai frāzes tajā pašā vai citā paplašinājumā vienā reklāmu kopā, kampaņā vai kontā

Nepieņemamas atstarpes

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Atstarpes izlaišana vai papildu atstarpju pievienošana

Piemēri: “Akcija!Iegādājieties ziedus.”; “Akcija! Iegādājieties ziedus.”

Sarkana zīme x Pārmērīgs vai uzkrītošs atstarpju lietojums

Piemēri: z i e d i, iegādājietiesziedusšeit

Piezīme: dažos preču zīmju vārdos, zīmolu nosaukumos un produktu nosaukumos tiek izmantotas nestandarta atstarpes. Ja vēlaties izmantot savās reklāmās šādus vārdus, vispirms pieprasiet pārskatīšanu un pierādiet, ka šie nestandarta vārdi tiek konsekventi lietoti visā vietnē vai lietotnē.

Tālruņa numurs reklāmas tekstā

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Tālruņa numura ievadīšana reklāmas tekstā

Piemērs: reklāmas aprakstam pievienots teksts “Zvaniet uz numuru 1-800-123-4567”

Piezīme: ja vēlaties mudināt klientus zvanīt jums, varat izmantot zvana paplašinājumus vai tikai zvana reklāmas, neiekļaujot numuru reklāmas tekstā. Ja jūsu uzņēmuma nosaukums ir īsts tālruņa numurs (piemēram, “+371-80-PIEMĒRS”), pieprasiet pārskatīšanu, lai noskaidrotu, vai varat to izmantot reklāmas tekstā.

Reklāmu funkciju ļaunprātīga izmantošana

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Reklāmas vai paplašinājumi, kuros reklāmu vienību funkcijas netiek izmantotas paredzētajam mērķim

Piemēri: reklāmas, kurās nav ietverts reklāmas saturs; teksta reklāmas, kurās trūkst teksta rindiņas; URL lauka izmantošana teksta papildrindiņas vietā; animētās reklāmās ietverta spēle vai konkurss, kurā piedaloties, lietotāji var iegūt balvas vai cita veida kompensāciju; reklāmas, kas mudina lietotājus uzvarēt spēlē vai konkursā vai pieprasīt balvas, noklikšķinot uz reklāmas; teksta reklāmas ekrānuzņēmuma izmantošana, lai simulētu autentisku teksta reklāmu; reklāmas tekstā redzami ValueTrack tagi; augšupielādētas pielāgotas HTML5 reklāmas ar mainītu piemērotību noklikšķināšanai.

Piezīme. Ir atļauts lietot skaņu un video, taču noklusējuma iestatījumam ir jābūt “izslēgts” vai “pārtraukts”.

Piezīme. HTML5 reklāmās nedrīkst mainīt piemērotību noklikšķināšanai, izmantojot “skāriena apgabalu” (Google tīmekļa noformētājā) vai JavaScript komandu Exitapi.exit(). Uzziniet vairāk par mainītu piemērotību noklikšķināšanai.

Neidentificēta uzņēmējdarbība

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Reklāmas vai galamērķi, kuros nav pieminēts reklamētais produkts, pakalpojums vai vienība

Piemēri: produkta vai uzņēmuma nosaukuma vai redzamā URL neiekļaušana reklāmā; animētas reklāmas, kuru statiskajā beigu ietvarā (pēc animācijas parādīšanas) nav skaidri attēlota identificējoša informācija, piemēram, produkta vai uzņēmuma nosaukums, logotips vai redzamais URL; lietotņu reklāmas, kuru reklāmas materiālos vai galvenajā lapā netiek rādīts lietotnes nosaukums un lejupielādes avots.

Prasības par uzņēmuma nosaukumu

Šī politika attiecas uz reklāmu formātiem, kuros ir obligāts uzņēmuma nosaukuma lauks. Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Tāda uzņēmuma nosaukuma norādīšana, kas atšķiras no domēna nosaukuma, reklāmdevēja atpazīstamā nosaukuma vai reklamētās lejupielādējamās lietotnes nosaukuma

Daži piemēri: vispārīgu vai atrašanās vietai piesaistītu uzņēmumu nosaukumu izmantošana, piemēram, “Čiekurkalna santehniķi” vai “Taksometrs Talsos”.

Sarkana zīme x Pamudinošu frāžu izmantošana uzņēmuma nosaukuma laukā

Daži piemēri: “Pērciet Acme apavus“ vai “Acme pakalpojumi mājās ar atlaidi”.

Tā kā ir daudz dažādu uzņēmumu nosaukumu, īpaši apsveriet tālāk minētos aspektus.

Ar domēnu saistīti uzņēmumu nosaukumi: kā sava uzņēmuma nosaukumu varat izmantot domēna nosaukumu, starp vārdiem pareizi lietojot atstarpes. Piemēram, domēnu www.acmesolutions.com reklāmā var norādīt kā “Acme Solutions”.

Tālākpārdevēji un pilnvarotie izplatītāji: ja esat pilnvarots kāda produkta vai pakalpojuma tālākpārdevējs vai izplatītājs, izmantojiet atbilstošu, piemērotu formulējumu. Piemēram, Acme transportlīdzekļu tirgotājs Jūrmalā varētu izmantot uzņēmuma nosaukumu “Acme no Jūrmalas”.

Attēlu kvalitāte

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Attēli, kuri ir novietoti uz sāniem, apgriezti otrādi vai pilnībā neaizņem izvēlētā attēla lieluma vietu

Sarkana zīme x Attēli, kuri ir izplūduši, neskaidri, neatpazīstami vai kuros ir nesalasāms teksts

Sarkana zīme x Stroboskopiski, mirgojoši attēli vai attēli, kuros ir citi elementi, kas novērš uzmanību

Piezīme. Ir atļauti peles kursora novietošanas efekti, piemēram, attēli, kas reaģē uz kursora pārvietošanu, ja peles kursoru pārvieto lietotājs un kursora pārvietošana nav ilgāka par 5 sekundēm.

Sarkana zīme x Reklāmas, kas tiek izvērstas ārpus ietvara vai citādi pārkāpj tām atvēlēto laukumu tīmekļa vietnē vai lietotnē

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Ja nevarat rediģēt attēlu atbilstoši šīm prasībām, augšupielādējiet citu, politikai atbilstošu attēlu.

Videoklipu kvalitāte

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Videoklipi, kuriem ir nekvalitatīva skaņa, kuri ir izplūduši un neskaidri vai kuros ir nesalasāms teksts vai neatpazīstami vizuālie līdzekļi

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Ja nevarat rediģēt videoklipu atbilstoši šīm prasībām, augšupielādējiet citu, politikai atbilstošu videoklipu.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false
false