Oikeakielisyys

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoja muista rajoituksista on Display & Video 360 ‑ohjekeskuksessa.

Voidakseen tarjota korkealaatuisen käyttökokemuksen Google edellyttää, että kaikki mainokset, laajennukset ja kohteet täyttävät tiukat tekniset ja sisältöä koskevat vaatimukset. Sallimme vain mainokset, joiden ulkoasu on selkeä ja ammattimainen ja jotka ohjaavat käyttäjät asiaankuuluvan, hyödyllisen ja helppokäyttöisen sisällön pariin.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Tyyli ja oikeinkirjoitus

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai laajennukset, joissa ei noudateta yleisesti hyväksyttyjä oikeinkirjoitus- tai kielioppisääntöjä

Esimerkkejä: Ilmausten "Kukkien osta täältä" tai "Osta kkt täältä" käyttäminen ilmauksen "Osta kukat täältä" sijaan

Huom. Joissakin tavaramerkeissä sekä brändien ja tuotteiden nimissä poiketaan tavanomaisista säännöistä, jotka koskevat kielioppia, oikeinkirjoitusta, välimerkkejä ja isojen kirjainten käyttöä. Jos haluat käyttää tällaisia nimiä mainoksissasi, sinun on ensin pyydettävä tarkistusta ja osoitettava, että standardista poikkeavia ilmaisuja käytetään johdonmukaisesti koko verkkosivustolla tai sovelluksessa.

Punainen x-merkki Mainokset tai laajennukset, jotka eivät ole ymmärrettäviä tai joista ei saa selvää

Esimerkkejä: Mainosteksti on käsittämätöntä tai liian yleisluonteista; mainos on liian geneerinen tai epämääräinen; mainosteksti on vaillinainen tai katkeaa kesken

Punainen x-merkki Mainokset tai laajennukset, jotka ylittävät enimmäismerkkimäärän kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä

Huom. Tekstin enimmäismerkkimäärät vaihtelevat sen mukaan, onko käytettävän kielen merkkileveys yksin‑ vai kaksinkertainen. Kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävien kielten merkit vievät kaksi kertaa enemmän tilaa. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi kiina, japani ja korea. Tällaisten kielten enimmäismerkkimäärä on puolet muiden kielten enimmäismerkkimäärästä.

Punainen x-merkki Mainokset tai laajennukset, jotka eivät noudata Googlen hakutulosten selkeää ja informatiivista tyyliä.

Esimerkkejä: Mainos sisältää luettelomerkkejä tai numeroituja luetteloita tai kaikkiin mainoksiin soveltuvia yleisiä kehotuksia, kuten "klikkaa tätä".

Välimerkit ja symbolit

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Virheelliset tai epätarkoituksenmukaiset välimerkit ja symbolit

Esimerkkejä: Mainoksen otsikossa käytetään huutomerkkejä; mainoksessa käytetään ylimääräisiä välimerkkejä tai symboleja; symboleja, numeroita ja kirjaimia käytetään niiden oikean merkityksen tai tarkoituksen vastaisesti (esim. joulu6 tai ilm@inen); yläindeksiä käytetään standardista poikkeavalla tavalla; symboleja ja merkkejä, kuten asteriskia, käytetään standardista poikkeavalla tavalla; mainoksessa käytetään luettelomerkkejä tai kolmea pistettä; numeroita, symboleja tai välimerkkejä käytetään liiallisesti tai muuten huomiota herättävällä tavalla, esimerkiksi kukk1a, kukki@, Kukkia!!!, k*u*k*k*i*a, K.U.K.K.I.A, mainostekstissä käytetään huutomerkkiä tai kysymysmerkkiä vähintään kaksi kertaa.

Huomaa: Standardista poikkeavat isot kirjaimet ja merkit ovat sallittuja joissain tapauksissa. Mainoksiin voidaan hyväksyä tavaramerkkejä, brändinimiä tai tuotenimiä, joissa käytetään standardista poikkeavia välimerkkejä tai symboleita samalla tavalla kuin mainoksen kohdesivustolla. Sallittuja ovat myös symbolit, joita käytetään yleisesti hyväksyttävällä tavalla, kuten asteriski tähtiluokituksen merkkinä (5* hotelli) tai merkkinä oikeudellisten ehtojen soveltamisesta. Jos haluat käyttää välimerkkejä tai symboleja näillä tavoilla, sinun on tehtävä tarkistuspyyntö.

Huom. Tätä käytäntöä sovelletaan myös sovellusnimiin ja kehittäjien nimiin. Sinun on ehkä muutettava nimeä Play Consolessa, jotta mainoksesi hyväksytään, tai pyydettävä tarkistusta, jotta nimi hyväksytään.

Punainen x-merkki Virheelliset merkit tai merkit, joita ei tueta

Esimerkkejä: Mainoksessa käytetään emojisymboleita tai yksitavuisia katakana-merkkejä.

Isojen kirjainten käyttö

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Virheellinen tai epätarkoituksenmukainen isojen kirjainten käyttö

Esimerkkejä: Mainoksessa käytetään isoja kirjaimia liiallisesti tai huomiohakuisesti esimerkiksi seuraavasti: KUKKIA, KuKK14, K.U.K.K.I.A.

Huom. Standardista poikkeavat isot kirjaimet ovat sallittuja joissain tapauksissa. Voit tehdä tarkistuspyynnön selvittääksesi, ovatko jossakin kuponkikoodissa, yleisesti tunnetussa lyhenteessä (esimerkiksi ASAP), tavaramerkissä, brändinimessä tai tuotenimessä käytetyt standardista poikkeavat isot kirjaimet hyväksyttäviä.

Toisto

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Epätavallinen, huomiota herättävä tai tarpeeton nimien, sanojen tai ilmausten toistaminen

Huom. Tämä käytäntö sisältää laajennukset, joissa toistetaan mainostekstissä esiintyvää tekstiä.

Esimerkkejä: Mainostajan tai tuotteen nimi toistuu.

Punainen x-merkki Laajennusteksti, jossa toistetaan sanoja tai ilmauksia samasta laajennuksesta tai saman mainosryhmän, kampanjan tai tilin toisesta laajennuksesta

Kelpaamattomat merkkivälit

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Välilyönnin poistaminen tai ylimääräisten välilyöntien lisääminen

Esimerkkejä: "Ale,osta kukkia"; "Ale, osta kukkia"

Punainen x-merkki Välilyöntien liiallinen tai epätavanomainen käyttö

Esimerkkejä: k u k k i a, ostakukattäältä

Huom. Joissakin tavaramerkeissä sekä brändien ja tuotteiden nimissä poiketaan tavanomaisista välilyöntejä koskevista säännöistä. Jos haluat käyttää tällaisia nimiä mainoksissasi, sinun on ensin pyydettävä tarkistusta ja osoitettava, että standardista poikkeavia ilmaisuja käytetään johdonmukaisesti koko verkkosivustolla tai sovelluksessa.

Puhelinnumero mainostekstissä

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Puhelinnumeron käyttäminen mainostekstissä

Esimerkki: Viestin "Soita numeroon 1-800-123-4567" lisääminen mainoksen kuvaukseen

Huom. Jos haluat kannustaa asiakkaita soittamaan sinulle, harkitse puhelulaajennusten tai vain soitto ‑mainosten käyttöä sen sijaan, että lisäisit puhelinnumeron mainostekstiin. Jos yrityksesi nimi on todellinen puhelinnumero (kuten "1-800-ESIMERKKI"), pyydä tarkistusta selvittääksesi, voitko käyttää yrityksen nimeä mainostekstissä.

Mainosominaisuuksien väärinkäyttö

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai laajennukset, joissa mainosyksikön ominaisuuksia ei käytetä niiden alkuperäiseen tarkoitukseen

Esimerkkejä: Mainoksessa ei ole markkinointisisältöä; tekstimainoksesta puuttuu rivejä; URL-kenttää on käytetty ylimääräisenä tekstirivinä; animoidussa mainoksessa on peli tai kilpailu, jota pelaamalla ihmiset voivat saada palkinnon tai hyvityksen; mainoksessa kannustetaan klikkaamaan mainosta ja siten lunastamaan palkintoja tai voittamaan pelissä tai kilpailussa; tekstimainoksen kuvakaappausta käytetään aidon tekstimainoksen jäljittelemiseen; ValueTrack-tagit on määritetty näkymään mainostekstissä; sellaisia muokattuja HTML5-mainoksia on ladattu, joiden klikattavuutta on muokattu

Huom. Ääni ja video ovat sallittuja, mutta niiden on oletuksena oltava pois päältä tai keskeytettynä.

Huom. HTML5-mainokset eivät voi käyttää Google Web Designerin Tap Areaa tai Javascriptin Exitapi.exit()-kutsua klikattavuuden muokkaamiseen. Lue lisätietoja muokatusta klikattavuudesta.

Tuntematon yritys

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Mainokset tai kohteet, joissa ei mainita mainostettavaa tuotetta, palvelua tai yhteisöä

Esimerkkejä: Mainoksesta puuttuu tuotteen tai yrityksen nimi tai näkyvä URL-osoite; animoidun mainoksen viimeisessä staattisessa ruudussa (animaation päätyttyä) ei selvästi esitetä tunnistetietoja, kuten tuotteen tai yrityksen nimeä, logoa tai näkyvää URL-osoitetta; sovelluksen nimeä ja latauksen lähdettä ei näy Sovellusmainosten mainosaineistossa eikä laskeutumissivulla.

Yrityksen nimivaatimukset

Tämä käytäntö koskee mainosmuotoja, joissa edellytetään Yrityksen nimi ‑kenttää. Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Yrityksen nimen kohdalla on jotakin muuta kuin verkkotunnus, mainostajan nimi tai mainostettava ladattava sovellus

Esimerkkejä: Yleisten tai sijaintiin perustuvien yrityksen nimien käyttäminen, kuten Koivumäen putkityöt tai Taksi Helsinki

Punainen x-merkki Yrityksen nimi ‑kentässä on mainostekstiä

Esimerkkejä: "Osta Acme-kenkiä" tai "Acme-siivouspalveluja edullisesti"

Koska yrityksen nimien kirjo on todella laaja, seuraaviin seikkoihin kiinnitetään erityistä huomiota:

Verkkotunnukseen perustuvat yrityksen nimet: Verkkotunnuksen nimeä voi käyttää yrityksen nimenä, jos sanat on erotettu asiaankuuluvilla välilyönneillä. Jos verkkotunnus on esimerkiksi www.acmesolutions.com, mainoksessa voi käyttää yritysnimeä Acme Solutions.

Valtuutetut jälleenmyyjät ja kauppiaat: Jos olet tuotteen tai palvelun valtuutettu jälleenmyyjä tai kauppias, käytä asianmukaista ja kuvaavaa kieltä. Acme-autoja Tampereella myyvän autoliikkeen nimi voi esimerkiksi olla Acme Tampere.

Kuvien laatu

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Kuvat, jotka ovat poikittain tai ylösalaisin taikka jotka eivät täytä valitun kuvakoon koko aluetta

Punainen x-merkki Kuvat, jotka ovat epätarkkoja, epäselviä tai tunnistamattomia tai jotka sisältävät lukukelvotonta tekstiä

Punainen x-merkki Välkkyvät, vilkkuvat tai muulla tavalla häiritsevät kuvat

Huomaa: Hiiren liikkeeseen reagoivat kuvat ja muut hiiritehosteet ovat sallittuja siinä tapauksessa, että liike on käyttäjän aikaansaamaa ja loppuu viiden sekunnin kuluttua.

Punainen x-merkki Mainokset, jotka ulottuvat kehyksen ulkopuolelle tai muulla tavoin häiritsevät verkkosivustoa tai sovellusta

Katso ohjeet hylätyn mainoksen korjaamiseen. Jos et voi muokata kuvaa siten, että se täyttää nämä vaatimukset, lataa jokin muu kuva, joka on tämän käytännön mukainen.

Videoiden laatu

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Videot, joiden teksti ei ole lukukelpoista, joiden äänenlaatu on huono tai kuva rakeinen tai epäselvä tai joiden grafiikasta ei saa selvää.

Katso ohjeet hylätyn mainoksen korjaamiseen. Jos et voi muokata videota siten, että se täyttää nämä vaatimukset, lataa jokin muu video, joka on tämän käytännön mukainen.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
false
false
true
73067
false
false