Редакционни изисквания

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

С цел да осигури качествена практическа работа на потребителите Google изисква всички реклами, разширения и дестинации да спазват високи професионални и редакционни стандарти. Допускаме само реклами, които са ясни, професионално изглеждащи и отвеждат потребителите до съдържание, което е подходящо, полезно и лесно за взаимодействие.

По-долу сме дали няколко примера за това какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Стил и правопис

Не се допуска следното:

Не се допуска Реклами или разширения, които не използват общоприетия правопис или граматика

Примери: „Цветя тук купете“ или „Купете ц8e7я тук“ вместо „Купете цветя тук“

Забележка: Някои защитени със запазена марка термини, имена на търговски марки или продукти използват нестандартна граматика, правопис, пунктуация или изписване с главни букви. Ако желаете да използвате такива имена в рекламите си, първо трябва да заявите преглед и да покажете, че нестандартните термини се изобразяват постоянно по този начин в уебсайта или приложението Ви.

Не се допуска Реклами или разширения, които са неразбираеми или без смисъл

Примери: безсмислен или прекалено общ рекламен текст, прекалено общи или неясни популяризации, отрязан или непълен рекламен текст

Не се допуска Реклами или разширения, които надхвърлят ограниченията за броя знаци за езици със знаци с двойна ширина

Забележка: Ограниченията за броя знаци за текста се различават в зависимост от това, дали текстът е на език с единична, или с двойна ширина на знаците. Някои езици, като китайски, корейски и японски, използват знаци с двойна ширина, които заемат двойно повече място от тези с единична ширина. Ето защо ограниченията за тях са за наполовина по-малко знаци, отколкото при другите езици.

Не се допуска Реклами или разширения, които са в противоречие с ясния и информативен стил на представяне на резултатите в Google Търсене

Примери: реклами, които използват списъци с водещи символи или номерирани списъци, реклами с обща подканваща фраза, като например „кликнете тук“, която може да се отнася за всяка реклама

Пунктуация и символи

Не се допуска следното:

Не се допуска Пунктуация или символи, които не се използват правилно или по предназначение

Примери: удивителни знаци в заглавието на рекламата, повтарящи се символи или препинателни знаци, символи, цифри и букви, използвани извън установените им значения, като например „пе4алба“ вместо „печалба“, нестандартно използване на горни индекси, нестандартни символи или знаци, като звездички, водещи символи и многоточия, прекомерна или само за ефект употреба на цифри, символи или препинателни знаци, като например: ц8етя, цве7я, Цветя!!!, ц*в*е*т*я, Ц.В.Е.Т.Я., използване на удивителен или въпросителен знак два или повече пъти в рекламен текст

Забележка: Някои видове нестандартни препинателни знаци и символи се допускат при определени обстоятелства. Запазени марки, имена на търговски марки или продукти с нестандартна пунктуация или символи, които постоянно се използват по този начин в дестинацията на рекламата, могат да бъдат одобрени за използване в реклами. Позволени са и символи, използвани по обичайно приемлив начин, като например звездичка (*) за означаване на категорията на хотел със звезди в „хотели 5*“ или звездички, с които се посочва, че има законово изисквани условия. Трябва да заявите преглед, за да използвате някои от тези препинателни знаци и символи.

Забележка: Заглавията на приложения и имената на програмистите също са предмет на тези правила. Може да се наложи да промените името в Play Console, за да бъдат одобрени рекламите Ви, или да заявите преглед, за да бъде одобрено името.

Не се допуска Невалидни или неподдържани знаци

Примери: емотикони, еднобайтови знаци от катакана

Писане с главни букви

Не се допуска следното:

Не се допуска Писане с главни букви, което не се използва правилно или по предназначение

Примери: прекалено или използвано за ефект писане с главни букви, като например: ЦВЕТЯ, ЦВеТя, Ц.В.Е.Т.Я.

Забележка: В някои случаи нестандартното изписване с главни букви е позволено. За кодове на талони, общоприети съкращения (например „ДДС“), запазени марки и имена на търговски марки и продукти можете да заявите преглед, за да разберете дали нестандартното изписване с главни букви може да бъде одобрено.

Повторение

Не се допуска следното:

Not allowed Нестандартни, използвани само за ефект или ненужни повторения на имена, думи или фрази

Забележка: Тези правила включват разширенията, повтарящи текст, който вече фигурира в рекламния текст

Примери: Повтаряне името на рекламодателя или на продукта

Not allowed Текст в разширението, който повтаря думи или фрази в рамките на същото разширение или на друго в рамките на същата рекламна група, кампания или профил

Неприемливи интервали

Не се допуска следното:

Не се допуска Пропускане на интервал или добавяне на допълнителни интервали

Примери: „Разпродажба,купете цветя“; „Разпродажба, купете цветя“

Не се допуска Прекомерна употреба на интервали или използването им само за ефект

Примери: ц в е т я, купетецветятук

Забележка: Някои защитени със запазена марка термини, имена на търговски марки или продукти използват нестандартно разделяне с интервали. Ако желаете да използвате такива имена в рекламите си, първо трябва да заявите преглед и да покажете, че нестандартните термини се изобразяват постоянно по този начин в уебсайта или приложението Ви.

Телефонен номер в рекламен текст

Не се допуска следното:

Не се допуска Въвеждане на телефонен номер в рекламния текст

Пример: Добавяне на „Обадете се на 0800 99999“ в описанието на рекламата

Забележка: Ако желаете да насърчите клиентите да Ви се обаждат, помислете за използване на разширения за обаждания или реклами, генериращи само обаждане, вместо да добавяте телефонен номер в рекламния текст. Ако името на фирмата Ви е действителен телефонен номер (като например „1-800-EXAMPLE“), заявете преглед, за да разберете дали можете да го използвате в рекламния текст.

Злоупотреба с функции на рекламите

Не се допуска следното:

Не се допуска Реклами или разширения, които не използват функциите на рекламния елемент по предназначение

Примери: Реклами без промоционално съдържание; текстови реклами с липсващ ред; използване на полето за URL адрес като допълнителен ред с текст; анимирани реклами, които включват игри или състезания с награди или други възнаграждения; реклами, насърчаващи хората да спечелят игра или състезание или да претендират за награди, като кликнат върху рекламата; използване на екранна снимка на текстова реклама, за да се имитира автентична текстова реклама; видими маркери на ValueTrack в рекламния текст; качени персонализирани реклами с HTML5 с променена възможност за кликване

Забележка: Аудио- и видеоклипове се допускат, но настройките по подразбиране трябва да са „изключено“ или „на пауза“.

Забележка: Рекламите с HTML5 не бива да използват Tap Area (в Google Уеб дизайнер) или Exitapi.exit() на JavaScript, за да променят възможността за кликване. Научете повече за променената възможност за кликване.

Неидентифициран бизнес

Не се допуска следното:

Not allowed Реклами или дестинации, които не назовават продукта, услугата или юридическото лице, което популяризират

Примери: реклами, които не включват името на продукта или компанията, или показван URL адрес; анимирани реклами, в които крайният статичен кадър (след спиране на анимацията) не показва ясно идентифицираща информация, като име на продукта или компанията, лого или показван URL адрес; реклами за приложения, които не показват името на приложението и източника на изтегляне в рекламното послание и/или на целевата страница

Изисквания за името на бизнеса

Тези правила се отнасят за рекламните формати, които изискват поле за име на бизнеса. Не се допуска следното:

Not allowed Предоставяне на име на бизнеса, различно от домейна, разпознаваемото име на рекламодателя или популяризираното приложение за изтегляне

Примери (неизчерпателни): използване на общи или основани на местоположение имена на бизнеси, като „Водопроводни услуги в Ихтиман“ или „Такси в София“.

Not allowed Използване на рекламни послания в полето за име на бизнеса

Пример (неизчерпателен): „Купете обувки Акме“ или „Разпродажба в Акме дом и градина“

Поради голямото разнообразие от имена на бизнеси трябва да обърнете специално внимание на следното:

Имена на бизнеси, базирани на домейни: Можете да използвате името на домейна си за име на бизнеса, като оставите съответното разстояние между думите. Например в рекламата Ви www.akmedomigradina.com може да се идентифицира като „Aкме Дом и Градина".

Дистрибутори и оторизирани търговци: Ако сте оторизиран търговец или дистрибутор на продукт или услуга, използвайте подходящите определения за това. Например търговец на автомобили Акме за региона на Варна би могъл да използва име на бизнеса „Акме Варна“.

Качество на изображенията

Не се допуска следното:

Не се допуска Изображения, поставени странично, обърнати или такива, които не заемат цялото пространство на избрания размер на изображението

Не се допуска Замъглени, неясни, неразпознаваеми изображения или съдържащи неразбираем текст

Не се допуска Пулсиращи или мигащи изображения или такива с други разсейващи ефекти

Забележка: Ефекти при движението на мишката, като например графика, която реагира на него, са допустими, стига движението да е стартирано от потребителя и да спира след 5 секунди.

Не се допуска Реклами, които се разгъват извън рамката или по друг начин навлизат в уебсайта или приложението

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Ако не можете да редактирате изображението така, че да отговаря на тези изисквания, качете друго, което спазва правилата.

Качество на видеоклиповете

Не се допуска следното:

Не се допуска Видеоклипове с неразбираем текст, лошо качество на звука или замъглена, неясна или неразпознаваема картина

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Ако не можете да редактирате видеорекламата така, че да отговаря на тези изисквания, качете друга, която спазва правилата.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?