Авторски права

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Спазваме местните закони за авторските права и защитаваме правата на притежателите им, затова не допускаме реклами, които не са упълномощени да използват съдържание с авторски права. Ако сте законно упълномощени да използвате такова съдържание, кандидатствайте за сертифициране (или тук за DV360), за да рекламирате. Ако видите неупълномощено съдържание, изпратете жалба, свързана с авторски права.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Съдържание с авторски права

Това изображение представлява правилата на Google Ads за съдържание с авторски права.

Сайтове или софтуер, които прихващат, копират или осигуряват неоторизиран достъп до защитено с авторски права съдържание

Примери: Сайтове, софтуер или ленти с инструменти, които позволяват неоторизирано поточно предаване, споделяне, копиране или изтегляне на аудио ръководства, електронни книги, анимационни филми, игри, филми, mp3 мелодии, музика, софтуер, телевизионни предавания, произведения на независими изпълнители, звукозаписни компании или други създатели на съдържание

Сайтове или приложения, които улесняват неупълномощено офлайн разпространение на защитено с авторски права съдържание

Примери: Сайтове, които разпространяват неупълномощени физически копия на защитени с авторски права компактдискове, DVD дискове или софтуер

Софтуер, сайтове или инструменти, които премахват технологията за управление на цифровите права (DRM) от защитени с авторски права материали или по друг начин заобикалят авторските права (независимо дали предназначената употреба е законна, или не)

Примери: Продукти или услуги (например софтуер за копиране, запис и конвертиране на Blu-Ray или DVD дискове), които осигуряват достъп до защитено с авторски права съдържание чрез премахване или заобикаляне на технологията DRM за аудио и видеосъдържание, електронни книги или софтуер

Инструмент за отстраняване на неизправности: Съдържание с авторски права
  1. Изпратете ни документите си за авторски права. Ако смятате, че сте законно упълномощени да рекламирате съдържание с авторски права, попълнете заявление за сертифициране. Ние ще го прегледаме и ще Ви уведомим дали можете да показвате рекламите си.
  2. Премахнете съдържанието с авторски права от дестинацията на рекламата. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.
  3. Редактирайте рекламата. Премахнете съдържанието с авторски права. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте направили промени в дестинацията й, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

    Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Жалба, свързана със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA)

Ако Google получи жалба във връзка със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) за съдържанието на реклама или дестинацията й, рекламата може да не бъде одобрена.

Как функционира жалбата, свързана със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA)

Какво представлява Законът за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA)?

„DMCA“ е акроним на наименованието на английски език на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (Digital Millennium Copyright Act). Това е закон на САЩ за авторските права, приет през октомври 1998 г. Научете повече за него на адрес http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf .

Какво представляват уведомленията по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA)?

Уведомленията по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) съдържат твърдения за нарушаване на авторски права, подадени от техните притежатели в съответствие с изискванията за известяване и премахване на материала по реда на закона. Правило на Google е да реагира на подобни твърдения.

Кой може да подаде уведомление по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA)?

Единствено притежателят на авторските права или негов упълномощен представител може да подаде уведомление за нарушение по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA).

Как изглежда уведомлението по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA)?

Прегледайте примерно уведомление по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) .

Ако рекламите ми са неодобрени поради нарушения на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), могат ли да бъдат изпратени повторно?

За да изпратите повторно рекламите си за одобрение, трябва да подадете насрещно уведомление съгласно всички изисквания на Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA). За целта, моля, попълнете нашия формуляр за насрещно уведомление .

Имайте предвид, че може да носите отговорност за щети (включително за разноски и адвокатски възнаграждения), ако по същество претендирате неоснователно, че материалът или дейността не нарушават авторските права на други лица. Ако не сте сигурни дали определен материал нарушава авторските права на други лица, съветваме Ви първо да се свържете с адвокат. Ако изпратите повторно рекламите си, без да подадете валидно насрещно уведомление по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), профилът Ви може да бъде закрит поради неспазване на правилата ни за многократните нарушения.

Рекламите ми ще получат ли неодобрение от Google, ако е в ход съдебно производство по повод на нарушаване на авторски права?

Ако изпратите валидно насрещно уведомление по Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), но лицето, подало иск за авторски права върху въпросното съдържание, възбуди съдебно производство срещу Вас, Google няма да даде повторно одобрение на рекламите Ви, докато не бъде издадено съдебно разпореждане, отсъждащо във Ваша полза.


Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
9668208223796906197