Παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες: Ρωσία

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads σχετικά με τα παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες θα αλλάξει το Μάρτιο του 2014. Η Google θα σταματήσει την εμφάνιση διαφημίσεων με στόχευση τη Ρωσία και την προώθηση προϊόντων πληροφόρησης, εκτός εάν οι διαφημίσεις περιέχουν μία από τις παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες: 18+, 16+, 12+, 6+ ή 0+. Η ηλικιακή κατηγορία πρέπει να είναι ξεκάθαρα ορατή στη διαφήμιση ή να εμφανίζεται στο διαφημιστικό κείμενο. Στα προϊόντα πληροφόρησης περιλαμβάνονται βιβλία και άλλα έντυπα ή ψηφιακά μέσα, ταινίες και άλλο περιεχόμενο ήχου και εικόνας, λογισμικά, παιχνίδια, εκπομπές, παραστάσεις, συναυλίες και οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή εκδήλωση που μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί ηλικίας στη Ρωσία. Λάβαμε αυτήν την απόφαση λόγω αλλαγών στη Ρωσική νομοθεσία. Μόλις τεθεί σε ισχύ η νέα πολιτική, η περιγραφή πολιτικής θα ενημερωθεί, προκειμένου να αντικατοπτρίζει αυτήν την αλλαγή.
(Δημοσιεύτηκε το Μάρτιο 2014)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού