Productes i serveis il·legals: Rússia

La política de Google Ads sobre productes i serveis il·legals es modificarà el març de 2014. Google deixarà de mostrar anuncis segmentats a Rússia i de promoure productes informatius, tret que els anuncis continguin una de les classificacions d'edat següents: "Majors de 18 anys", "Majors de 16 anys", "Majors de 12 anys", "Majors de 6 anys" o "Majors de 0 anys". La classificació d'edat ha de ser clarament visible a l'anunci o ha de mostrar-se al seu text. Es consideren productes informatius, entre d'altres, els llibres i altres suports impresos o digitals, les pel·lícules i continguts audiovisuals, la música, el programari, els jocs, les actuacions, les representacions, els concerts, i qualsevol altre producte o esdeveniment que pugui contenir informació restringida per a una edat determinada a Rússia. Hem pres aquesta decisió arran de la modificació de la legislació russa. Quan entri en vigor la política nova, se n'actualitzarà la descripció per reflectir aquest canvi.
(Publicat el març 2014)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?