มีสิทธิ์ (จำกัด): คำจำกัดความ

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

สถานะที่กำหนดให้แก่โฆษณาและผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามนโยบายของเรา แต่ถูกจำกัดว่าจะแสดงได้ที่ไหนและเมื่อใด

เราจะทำเครื่องหมายโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ว่า "มีสิทธิ์ (จำกัด)" ในกรณีที่นโยบาย Google Ads (ตัวอย่างที่พบบ่อยได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน การดูแลสุขภาพ และเครื่องหมายการค้า) ทำให้โฆษณาหรือผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่แสดงในบางภูมิภาค บางช่วงอายุ หรือในอุปกรณ์บางประเภท โฆษณาหรือผลิตภัณฑ์จะไม่แสดงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากปลายทางของโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์นั้นทำงานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ไม่ดี

ตัวอย่างเช่น

  • โฆษณาหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการพนันจากผู้ลงโฆษณาที่ได้รับการรับรองภายใต้นโยบายด้านการพนันจะแสดงโดยมีสถานะ "มีสิทธิ์ (จำกัด)"
  • โฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดป้ายกำกับสำหรับนโยบาย "เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ: จํากัดระดับปานกลาง" จะแสดงโดยมีสถานะ "มีสิทธิ์ (จำกัด)"

หากคุณเชื่อว่าโฆษณาหรือผลิตภัณฑ์ได้รับการติดป้ายกำกับสำหรับข้อจํากัดของนโยบายอย่างไม่ถูกต้อง และไม่ควรแสดงโดยมีสถานะ "มีสิทธิ์ (จำกัด)" โปรดทำตามวิธีการยื่นอุทธรณ์ที่ระบุไว้ในบทความแก้ไขโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เปิดใช้คอลัมน์รายละเอียดนโยบายเพื่อดูสาเหตุที่โฆษณามีสถานะเป็นมีสิทธิ์ (จำกัด)

เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก