Statuss “Piemērota (ierobežota)”/“Piemērots (ierobežots)”: definīcija

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Statuss, kas tiek piešķirts reklāmām un produktiem, kuri atbilst mūsu politikām, bet kuriem ir noteikti rādīšanas vietas un laika ierobežojumi.

Ja Google Ads politikas (tipiski piemēri ir politikas attiecībā uz alkoholu, azartspēlēm, veselības aprūpi un preču zīmēm) neatļauj rādīt noteikta veida reklāmas vai produktus noteiktos reģionos, noteikta vecuma lietotājiem vai noteiktās ierīcēs, reklāma vai produkts tiks atzīmēts kā “Piemērota (ierobežota)”/“Piemērots (ierobežots)”. Ja galamērķa veiktspēja mobilajās ierīcēs būs vāja, reklāmas vai produkti mobilajās ierīcēs netiks rādīti.

Tālāk sniegts piemērs.

  • Saskaņā ar mūsu azartspēļu politiku sertificēta reklāmdevēja rādītā azartspēļu reklāma vai produkts tiks rādīts ar statusu “Piemērota (ierobežota)”/“Piemērots (ierobežots)”.
  • Reklāma vai produkts, kas saskaņā ar mūsu seksuāla rakstura satura politiku ir atzīmēts kā “Daļēji ierobežots”, tiks rādīts ar statusu “Piemērota (ierobežota)”/“Piemērots (ierobežots)”.

Ja uzskatāt, ka jūsu reklāmai vai produktam ir nepareizi pievienota iezīme par politikas ierobežojumu un tam nevajadzētu tikt rādītam ar statusu “Piemērota (ierobežota)”/“Piemērots (ierobežots)”, izpildiet rakstā Noraidītas reklāmas labošana sniegtos norādījumus par apelācijas procesu.

Papildinformācija

Iespējojiet sleju “Informācija par politiku”, lai uzzinātu, kāpēc reklāmas statuss ir “Piemērota (ierobežota)”.

Par reklāmu pārskatīšanas procesu

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne