Piemērota (ierobežota): definīcija

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Statuss, kas tiek piešķirts reklāmām, kuras atbilst mūsu politikām, bet kurām ir noteikti rādīšanas vietas un laika ierobežojumi.

Reklāma tiks atzīmēta kā “Piemērota (ierobežota)”, ja Google Ads politikas (tipiski piemēri ir politikas attiecībā uz alkoholu, autortiesībām, azartspēlēm, veselības aprūpi un preču zīmēm) neatļauj rādīt noteikta veida reklāmas noteiktos reģionos, noteikta vecuma lietotājiem vai noteiktās ierīcēs. Ja reklāmas galamērķa veiktspēja mobilajās ierīcēs būs vāja, reklāmas mobilajās ierīcēs netiks rādītas.

Uzzināt vairāk

Iespējojiet sleju “Informācija par politiku”, lai uzzinātu, kāpēc reklāmas statuss ir “Piemērota (ierobežota)”.

Par reklāmu pārskatīšanas procesu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
73067
false
false