Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς): Ορισμός

Κατάσταση που δίνεται στις διαφημίσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τις πολιτικές μας, αλλά για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά το πότε και πού μπορούν να εμφανιστούν.

Μια διαφήμιση θα φέρει την επισήμανση "Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς)", όταν σύμφωνα με τις πολιτικές του Google Ads (κοινά παραδείγματα πολιτικών είναι, ενδεικτικά, οι πολιτικές σχετικά με το Αλκοόλ, τα Πνευματικά δικαιώματα, τον Τζόγο, την Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα Εμπορικά σήματα) δεν επιτρέπεται η εμφάνιση συγκεκριμένων τύπων διαφημίσεων σε συγκεκριμένες περιοχές, ηλικίες ή συσκευές. Οι διαφημίσεις δεν θα εμφανίζονται σε κινητές συσκευές, αν ο προορισμός έχει κακή απόδοση σε κινητές συσκευές.

Μάθετε περισσότερα

Ενεργοποιήστε τη στήλη "Λεπτομέρειες πολιτικής", για να δείτε τις αιτίες για τις οποίες μια διαφήμιση φέρει την επισήμανση "Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς)".

Σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης διαφημίσεων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;