Zahteve za videooglase

Videooglasi uporabljajo videe za učinkovitejšo interakcijo z uporabniki. Za videooglase veljajo standardni pravilniki programa Google Ads in spodaj navedene zahteve. Upoštevajte, da te zahteve veljajo za oglase v okviru videoposnetka, oglase »video discovery«, nepreskočljive oglase v okviru videoposnetka in odbojne oglase.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Dolžina videooglasov

Naslednje ni dovoljeno:

Nepreskočljivi oglasi v okviru videoposnetka, ki so daljši od 15 sekund

Preskočljivi oglasi v okviru videoposnetka sicer nimajo omejitev glede dolžine, priporočamo pa uporabo videoposnetkov, krajših od treh minut.

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev. Če videoposnetka ni mogoče urediti, da bi izpolnjeval te zahteve, naložite drugega, ki je skladen s pravilnikom.

Zbiranje podatkov v videooglasih

Naslednje ni dovoljeno:

Slikovne pike za sledenje, ki niso združljive s standardom SSL, vključno z vsemi poznejšimi zahtevami

Slikovne pike za sledenje v vmesnih in dokončanih dogodkih

Opomba: uporaba slikovnih pik za sledenje je dovoljena v dogodkih prikaza, ogleda in preskakovanja.

Več kot tri slikovne pike za sledenje na posamezen dogodek

Opomba: če želite slikovne pike za sledenje vključiti za več kot enega ponudnika na posamezen dogodek, mora za veriženje ali oprtanje slikovnih pik poskrbeti naročnik oziroma agencija.

Uporaba JavaScripta za zbiranje podatkov

Opomba: preusmeritev klika ali ukaz klika neodvisnega ponudnika je sprejemljiv.

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev. Če videoposnetka ni mogoče urediti, da bi izpolnjeval te zahteve, naložite drugega, ki je skladen s pravilnikom.

Sorodni pravilniki in pogosti razlogi za neodobritev

Navedeni pravilniki programa Google Ads so še posebej relevantni za videooglase, saj so njihove kršitve pogosto razlog za neodobritev. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Nesprejemljiva oblika videa

Vsi videi morajo biti naloženi v odobreni obliki. Več informacij je na voljo v pravilniku o nesprejemljivih oblikah videov.

Nedosegljiv video

Vsi videi morajo biti javno na voljo. Več informacij je na voljo v pravilniku o nedosegljivih videih.

Nejasna ustreznost

Vse informacije morajo ustrezati temu, kar oglašujete. Vsa posredovana polja oglasa morajo na primer predstavljati istega oglaševalca in biti ustrezna za promovirani izdelek. Več informacij je na voljo v pravilniku Nejasna ustreznost.

Nejasna vsebina

Vse informacije in predstavnostne vsebine v oglasih in razširitvah morajo biti lahko razumljive in morajo jasno predstavljati oglaševani izdelek, storitev ali podjetje. Za več informacij preberite pravilnik o nejasni vsebini. Videooglasi morajo vsebovati ime ali logotip, ki jasno predstavlja oglaševalca, izdelek ali storitev, ki nastopa v videu.

Kakovost videa

Vsi videi, uporabljeni v oglaševanju, morajo izpolnjevati določena merila glede kakovosti. Več informacij je na voljo v pravilniku o kakovosti videov.

Vsebina za odrasle

Da bi bili oglasi ustrezni in varni za uporabnike, Google omejuje vsebino za odrasle v določenih okoliščinah. Več informacij najdete v pravilniku o vsebini za odrasle. V videooglasih ne sme biti ničesar, kar se navezuje na teme za odrasle.

Avtorske pravice

Avtorsko zaščiteno vsebino lahko oglašujete le, če ste nosilec avtorskih pravic ali če imate zakonito pravico do uporabe takšne vsebine za oglaševanje. Za več informacij preberite pravilnik o avtorskih pravicah.

Šokantna vsebina

Noben oglas ne sme vsebovati ničesar, kar bi lahko šokiralo uporabnike. Sem spadajo na primer obsceno izražanje ter slike s srhljivimi in krvavimi nasilnimi prizori. Za več informacij preberite pravilnik o šokantni vsebini.

Prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij

Vse slikovne pike za sledenje, ki jih uporabljajo neodvisni ponudniki, morajo izpolnjevati zahteve za prikazovanje oglasov prek neodvisnih podjetij.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?