Požiadavky na videoreklamy

Videoreklamy používajú video na účinnejšiu interakciu s používateľmi. Na videoreklamy sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a požiadavky uvedené nižšie. Upozorňujeme, že tieto požiadavky sa vzťahujú na reklamy In‑stream, reklamy video discovery, nepreskočiteľné reklamy In‑stream a reklamné mikrospoty.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Dĺžka videoreklám

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Nepreskočiteľné reklamy In‑stream, ktoré sú dlhšie ako 15 sekúnd

Pre preskočiteľné reklamy In‑stream neexistuje žiadny limit, no odporúčame používať videá, ktoré sú kratšie ako 3 minúty.

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Ak video nemôžete upraviť tak, aby spĺňalo tieto požiadavky, nahrajte iné, ktoré bude v súlade s pravidlami.

Zhromažďovanie údajov vo videoreklamách

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Sledovacie pixely, ktoré nie sú v súlade s protokolom SSL, vrátane všetkých následných volaní

Sledovacie pixely pre udalosti spustené v polovici videa a po prehratí celého videa

Poznámka: Sledovacie pixely sú povolené v prípade udalostí zobrazenia, zhliadnutia a preskočenia.

Viac než tri sledovacie pixely na udalosť

Poznámka: Ak chcete zahrnúť sledovacie pixely pre viacero dodávateľov na udalosť, klient alebo agentúra bude zodpovedať za podmienené spájanie značiek alebo vzájomné prepojenie pixelov.

Používanie kódu JavaScript na zhromažďovanie údajov

Poznámka: Akceptujeme presmerovanie kliknutia tretej strany alebo príkaz kliknutia.

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Ak video nemôžete upraviť tak, aby spĺňalo tieto požiadavky, nahrajte iné, ktoré bude v súlade s pravidlami.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na videoreklamy a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Neprijateľný formát videa

Všetky videá musia byť nahrané v schválenom formáte. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre neprijateľný formát videa.

Nedostupné video

Všetky videá musia byť verejne dostupné. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre nedostupné video.

Nejasná relevancia

Všetky informácie by mali súvisieť s tým, čo inzerujete. Napríklad všetky odoslané polia reklamnej kreatívy musia reprezentovať rovnakého inzerenta a súvisieť s propagovaným produktom. Ďalšie informácie si môžete prečítať v pravidlách týkajúcich sa nejasnej relevancie.

Nejasný obsah

Všetky informácie a médiá v reklamách a rozšíreniach musia byť jednoducho pochopiteľné a musia jasne identifikovať inzerovaný produkt, službu alebo firmu. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre nejasný obsah. Videá musia zahŕňať názov alebo logo, ktoré jasne reprezentuje inzerenta, produkt alebo službu vo videu.

Kvalita videí

Všetky videá používané v inzercii musia spĺňať určité štandardy kvality. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre kvalitu videa.

Obsah pre dospelých

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Prečítajte si ďalšie informácie v pravidlách pre obsah pre dospelých. Videoreklamy nesmú zahŕňať žiaden obsah pre dospelých.

Autorské práva

Ak chcete inzerovať obsah chránený autorskými právami, musíte vlastniť príslušné autorské práva alebo mať zákonné oprávnenie na inzerovanie daného obsahu. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre autorské práva.

Šokujúci obsah

Obsah, ktorý môže byť pre používateľov šokujúci, nie je povolený v žiadnych reklamách. Ako niektoré príklady je možné uviesť obscénny jazyk, šokujúce snímky a krvavé scény. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá pre šokujúci obsah.

Zobrazovanie reklám tretích strán

Všetky sledovacie pixely tretích strán musia spĺňať naše požiadavky na zobrazovanie reklám tretích strán.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?