Wymagania dotyczące reklam wideo

 

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Aby bardziej zaangażować użytkowników, w reklamach wideo używane są filmy. Reklamy wideo podlegają standardowym zasadom Google Ads i poniższym wymaganiom. Wymagania te dotyczą reklam In-Stream, reklam wideo Discovery, niemożliwych do pominięcia reklam In-Stream oraz reklam w przerywniku.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Długość reklam wideo

Nie zezwalamy na:

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia, które są dłuższe niż 15 sekund

W przypadku reklam In-Stream możliwych do pominięcia nie ma limitu, ale zalecamy filmy krótsze niż trzy minuty.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Gromadzenie danych w reklamach wideo

Następujące treści są zabronione:

Piksele śledzące, które są niezgodne z protokołem SSL, w tym wszystkie kolejne wywołania

Piksele śledzące w połowie i po zakończeniu zdarzenia

Uwaga: piksele śledzące są dozwolone do zliczania wyświetleń, obejrzeń i pominięć.

Więcej niż trzy piksele śledzące na zdarzenie

Uwaga: aby możliwe było uwzględnienie pikseli śledzących więcej niż jednej firmy na zdarzenie, klient lub agencja muszą zastosować piggybacking lub łańcuch połączeń pikseli.

Używanie języka JavaScript do zbierania danych

Uwaga: zewnętrzne przekierowania kliknięć oraz polecenia kliknięć są dozwolone.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Powiązane zasady i najczęstsze przyczyny odrzucenia

Poniższe zasady Google Ads dotyczą przede wszystkim reklam wideo, a ich naruszanie jest częstą przyczyną odrzucania reklam. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Niedopuszczalny format filmu

Wszystkie filmy muszą być przesyłane w zatwierdzonym formacie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niedopuszczalnych formatów filmów.

Niedostępny film

Wszystkie filmy muszą być dostępne publicznie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niedostępnych filmów.

Niska trafność

Wszystkie informacje powinny być związane z tym, co reklamujesz. Na przykład wszystkie przesłane pola kreacji muszą odnosić się do tego samego reklamodawcy i być związane z reklamowanym produktem. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących niskiej trafności.

Niejasne treści

Wszystkie informacje i media w reklamach i rozszerzeniach powinny być łatwe do zrozumienia i jasno identyfikować reklamowany produkt, usługę lub podmiot. Więcej informacji znajduje się w zasadach dotyczących niejasnych treści. Filmy muszą zawierać nazwę lub logo, które jednoznacznie reprezentują reklamodawcę, produkt lub usługę.

Jakość filmu

Wszystkie filmy używane w reklamach muszą spełniać określone wymagania związane z jakością. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących jakości filmów.

Treści erotyczne

Aby reklamy były odpowiednie i bezpieczne dla użytkowników, Google w niektórych przypadkach ogranicza wyświetlanie treści dla dorosłych. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących treści erotycznych.

Prawa autorskie

Aby móc reklamować treści chronione prawem autorskim, musisz być właścicielem danych praw autorskich lub mieć uprawnienia do reklamowania z wykorzystaniem tych praw. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących praw autorskich.

Szokujące treści

Treści, które mogą być szokujące dla użytkowników, nie są dozwolone w żadnych reklamach. Do przykładów należą nieprzyzwoity język, makabryczne zdjęcia i krew. Więcej informacji znajduje się w zasadach dotyczących szokujących treści.

Wyświetlanie reklam firm zewnętrznych

Wszystkie piksele śledzące innych firm muszą spełniać wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?