Wymagania dotyczące reklam wideo

Dla większego zaangażowania użytkowników w reklamach wideo są używane filmy. Reklamy wideo podlegają standardowym zasadom Google Ads i poniższym wymaganiom. Pamiętaj, że te wymagania dotyczą reklam TrueView In-Stream, reklam wideo Discovery oraz reklam w przerywniku.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Długość reklam wideo

Na co nie zezwalamy:

Reklamy In-Stream niemożliwe do pominięcia, które są dłuższe niż 15 sekund

Uwaga: w niektórych krajach reklamy wideo In-Stream niemożliwe do pominięcia mogą trwać do 20 sekund, a niektórzy wydawcy akceptują filmy trwające do 30 sekund. Dla reklam In-Stream możliwych do pominięcia nie ma limitu, ale zalecamy filmy krótsze niż trzy minuty.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Zbieranie danych w reklamach wideo

Na co nie zezwalamy:

Piksele śledzące, które są niezgodne z protokołem SSL, w tym wszystkie kolejne wywołania

Piksele śledzące w połowie i po zakończeniu zdarzenia

Uwaga: piksele śledzące są dozwolone do zliczania zdarzeń wyświetlenia, obejrzenia i pominięcia.

Więcej niż jeden piksel śledzący na zdarzenie

Uwaga: aby możliwe było uwzględnienie pikseli śledzących więcej niż jednej firmy na zdarzenie, klient lub agencja muszą zastosować piggybacking lub łańcuch połączeń pikseli.

Używanie języka Javascript do zbierania danych

Uwaga: zewnętrzne przekierowania kliknięć oraz polecenia kliknięć są dozwolone.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Powiązane zasady i częste przyczyny odrzucenia reklam

Poniższe zasady Google Ads dotyczą przede wszystkim reklam wideo, a ich naruszanie jest częstą przyczyną odrzucenia reklamy. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Niedopuszczalny format filmu

Wszystkie filmy muszą być przesyłane w zatwierdzonym formacie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niedopuszczalnych formatów filmów.

Niedostępny film

Wszystkie filmy muszą być dostępne publicznie. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących niedostępnych filmów.

Niska trafność

Wszystkie informacje powinny być związane z tym, co reklamujesz. Na przykład wszystkie przesłane pola kreacji muszą odnosić się do tego samego reklamodawcy i być związane z reklamowanym produktem. Więcej informacji można znaleźć w zasadach dotyczących niskiej trafności.

Niejasne treści

Wszystkie informacje i media w reklamach i rozszerzeniach powinny być łatwe do zrozumienia i jasno identyfikować reklamowany produkt, usługę lub podmiot. Więcej informacji znajduje się w zasadach dotyczących niejasnych treści. Filmy muszą zawierać nazwę lub logo, które jednoznacznie reprezentują reklamodawcę, produkt lub usługę w filmie.

Jakość filmu

Wszystkie filmy używane w reklamach muszą spełniać określone wymagania związane z jakością. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących jakości filmów.

Treści erotyczne

By reklamy były odpowiednie i bezpieczne dla użytkowników, Google w niektórych przypadkach ogranicza wyświetlanie treści dla dorosłych. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących treści erotycznych. Reklamy wideo nie mogą zawierać żadnych treści przeznaczonych tylko dla dorosłych.

Prawa autorskie

Aby móc reklamować treści chronione prawem autorskim, musisz być właścicielem danych praw autorskich lub mieć uprawnienia do reklamowania z wykorzystaniem tych praw. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących praw autorskich.

Szokujące treści

Treści, które mogą być szokujące dla użytkowników, nie są dozwolone w żadnych reklamach. Do przykładów należą nieprzyzwoity język, makabryczne zdjęcia i krew. Więcej informacji znajduje się w zasadach dotyczących szokujących treści.

Wyświetlanie reklam firm zewnętrznych

Wszystkie piksele śledzące innych firm muszą spełniać wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?