Vereisten voor videoadvertenties

In videoadvertenties worden video's gebruikt om betere engagement onder gebruikers te genereren. Videoadvertenties zijn onderhevig aan het standaard Google Ads-beleid en de onderstaande vereisten. Houd er rekening mee dat deze vereisten van toepassing zijn op InStream-advertenties, video discovery-advertenties, InStream-advertenties die niet kunnen worden overgeslagen en bumperadvertenties.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Lengte van videoadvertenties

Het volgende is niet toegestaan:

InStream-advertenties die niet kunnen worden overgeslagen en die langer dan vijftien seconden zijn

Er geldt geen limiet voor InStream-advertenties die kunnen worden overgeslagen, maar we raden aan video's te gebruiken die korter dan drie minuten zijn.

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Als u de video niet zo kunt bewerken dat deze voldoet aan de vereisten, uploadt u een video die wel voldoet aan het beleid.

Gegevensverzameling in videoadvertenties

Het volgende is niet toegestaan:

Trackingpixels die niet werken met SSL, inclusief alle daaropvolgende aanroepen

Trackingpixels in het midden en na afloop van gebeurtenissen

Opmerking: Trackingpixels zijn toegestaan bij de gebeurtenissen Vertoning, Weergave en Overslaan.

Meer dan drie trackingpixels per gebeurtenis

Opmerking: Als u trackingpixels wilt opnemen voor meer dan één leverancier per gebeurtenis, is de klant of het bureau verantwoordelijk voor het linken of doorlinken van de pixels.

JavaScript gebruiken voor gegevensverzameling

Opmerking: Een klikomleiding van derden of een klikopdracht is toegestaan.

Informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie. Als u de video niet zo kunt bewerken dat deze voldoet aan de vereisten, uploadt u een video die wel voldoet aan het beleid.

Gerelateerd beleid en veelvoorkomende redenen voor afkeuring

Het volgende Google Ads-beleid is in het bijzonder relevant voor videoadvertenties en houdt vaak verband met afkeuringen. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Onacceptabele video-indeling

Alle video's moeten worden geüpload in een goedgekeurde indeling. Lees het beleid inzake onacceptabele video-indeling voor meer informatie.

Video niet beschikbaar

Alle video's moeten openbaar beschikbaar zijn. Lees het beleid inzake niet-beschikbare video voor meer informatie.

Onduidelijke relevantie

Alle informatie moet relevant zijn voor datgene waarvoor u adverteert. Bijvoorbeeld: alle ingediende velden met advertentiemateriaal moeten dezelfde adverteerder vertegenwoordigen en relevant zijn voor het geadverteerde product. Raadpleeg het beleid inzake onduidelijke relevantie voor meer informatie.

Onduidelijke content

Alle informatie en media in advertenties en extensies moet gemakkelijk te begrijpen zijn en duidelijk aangeven welk product, welke service of welke entiteit u promoot. Bekijk het beleid ten aanzien van onduidelijke content voor meer informatie. Video's moeten een naam of logo bevatten waarmee de adverteerder, het product of de service in de video duidelijk wordt vertegenwoordigd.

Videokwaliteit

Alle video's die in advertenties worden gebruikt, moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. Lees het beleid inzake videokwaliteit voor meer informatie.

Inhoud voor volwassenen

We willen dat advertenties relevant en veilig voor gebruikers zijn. Daarom beperkt Google inhoud voor volwassenen in bepaalde omstandigheden. Lees het beleid inzake inhoud voor volwassenen voor meer informatie. Videoadvertenties mogen geen inhoud voor volwassenen bevatten.

Auteursrechten

Als u auteursrechtelijk beschermde content wilt promoten, moet u eigenaar van het auteursrecht zijn of wettelijk bevoegd zijn om hiermee te adverteren. Bekijk het beleid ten aanzien van auteursrechten voor meer informatie.

Schokkende content

Content die mogelijk schokkend is voor gebruikers, is niet toegestaan in advertenties. Voorbeelden hiervan zijn obsceen taalgebruik, schokkende afbeeldingen en bloederigheid. Bekijk het beleid ten aanzien van schokkende content voor meer informatie.

Weergave van advertenties van derden

Alle trackingpixels van derden moet voldoen aan onze vereisten voor advertentieweergave door derden.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?