Prasības par videoreklāmām

Videoreklāmās tiek izmantoti videoklipi, lai efektīvāk piesaistītu lietotājus. Uz videoreklāmām attiecas standarta Google Ads politikas un tālāk norādītās prasības. Ņemiet vērā, ka šīs prasības attiecas uz klipā ievietotajām reklāmām, videoklipu atklāšanas reklāmām, neizlaižamajām klipā ievietotajām reklāmām un buferreklāmām.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Videoreklāmu ilgums

Nav atļauts tālāk minētais.

 Neizlaižamās klipā ievietotās reklāmas, kuru garums pārsniedz 15 sekundes

Izlaižamo klipā ievietoto reklāmu garums nav ierobežots, tomēr ir ieteicams izmantot videoklipu, kas nav garāki par trīs minūtēm.

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Ja nevarat rediģēt video tā, lai tas atbilstu šai prasībai, augšupielādējiet citu video, kas atbilst politikai.

Datu apkopošana videoreklāmās

Nav atļauts tālāk minētais.

 Izsekošanas pikseļi, kas neatbilst standartam SSL, kā arī visi turpmākie izsaukumi

 Izsekošanas pikseļi viduspunkta un pilnīgas atskaņošanas gadījumos

Piezīme. Izsekošanas pikseļus ir atļauts izmantot reklāmas seansa, skatījuma un izlaišanas gadījumos.

 Vairāk nekā trīs izsekošanas pikseļi uz vienu gadījumu

Piezīme. Iekļaujot vairāk nekā viena pakalpojumu sniedzēja izsekošanas pikseli vienā gadījumā, klients vai aģentūra uzņemas atbildību par pikseļu pikpaunisko saistīšanu vai ziedlapķēdes izmantošanu.

 JavaScript lietošana datu apkopošanai

Piezīme. Ir atļauta trešās puses klikšķu novirzīšana vai klikšķu komanda.

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Ja nevarat rediģēt video tā, lai tas atbilstu šai prasībai, augšupielādējiet citu video, kas atbilst politikai.

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās Google Ads politikas īpaši attiecas uz videoreklāmām un bieži ir saistītas ar noraidīšanas gadījumiem. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Nepieņemams video formāts

Visiem augšupielādētajiem videoklipiem ir jābūt apstiprinātā formātā. Plašāku informāciju skatiet nepieņemama videoklipu formāta politikā.

Nepieejams video

Visiem videoklipiem ir jābūt publiski pieejamiem. Plašāku informāciju skatiet nepieejamu videoklipu politikā.

Neskaidra atbilstība

Visai informācijai ir jāatbilst jūsu reklamētajam produktam. Piemēram, visiem iesniegto reklāmu laukiem jābūt saistītiem ar vienu un to pašu reklāmdevēju un jāatbilst reklamētajam produktam. Plašāku informāciju skatiet politikā par neskaidru atbilstību.

Neskaidrs saturs

Visai reklāmās un paplašinājumos iekļautajai informācijai un multividei ir jābūt vienkārši saprotamai un skaidri jānorāda uz produktu, pakalpojumu vai vienību, ko jūs reklamējat. Plašāku informāciju skatiet neskaidra satura politikā. Video ir jāiekļauj nosaukums vai logotips, kas skaidri norāda reklāmdevēju vai video reklamēto produktu vai pakalpojumu.

Video kvalitāte

Visiem reklamēšanā izmantotajiem videoklipiem ir jāatbilst noteiktiem kvalitātes standartiem. Plašāku informāciju skatiet videoklipu kvalitātes politikā.

Pieaugušajiem paredzēts saturs

Lai reklāmas būtu atbilstošas un drošas lietotājiem, uzņēmums Google konkrētos apstākļos ierobežo pieaugušajiem paredzētu saturu. Plašāku informāciju skatiet politikā par pieaugušajiem paredzētu saturu. Videoreklāmās nedrīkst būt ietverts pieaugušajiem paredzēts saturs.

Autortiesības

Lai reklamētu ar autortiesībām aizsargātu saturu, jums ir jābūt vai nu autortiesību īpašniekam, vai juridiski pilnvarotam izmantot šādu saturu reklāmās. Plašāku informāciju skatiet autortiesību politikā.

Šokējošs saturs

Reklāmās nav atļauts iekļaut saturu, kas lietotājiem var šķist šokējošs. Šāds saturs ir, piemēram, piedauzīga valoda, biedējoši attēli un asiņaini skati. Plašāku informāciju skatiet šokējoša satura politikā.

Trešās puses reklāmu rādīšana

Visiem trešo pušu izsekošanas pikseļiem ir jāatbilst mūsu prasībām trešās puses reklāmu rādīšanai.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?