Požadavky na videoreklamu

 

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Videoreklamy se snaží lépe zaujmout uživatele pomocí videa. Videoreklamy podléhají níže uvedeným standardním zásadám Google Ads a níže uvedeným požadavkům. Tyto požadavky platí pro reklamy In-stream, video discovery, nepřeskočitelné reklamy In-stream a mikrospoty.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Délka videoreklam

Není povoleno:

Nepřeskočitelné reklamy In-stream delší než 15 sekund

Délka přeskočitelných reklam In-stream nijak omezena není, doporučujeme však používat videa trvající maximálně tři minuty.

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením. Pokud nemůžete video upravit tak, aby tyto požadavky splňovalo, nahrajte jiné, které zásady splňuje.

Shromažďování údajů ve videoreklamách

Nepovolené podoby:

Měřicí pixely nekompatibilní s protokolem SSL a všechna následná volání

Měřicí pixely uprostřed událostí nebo při jejich dokončení

Poznámka: Měřicí pixely jsou povoleny u událostí zobrazení, zhlédnutí a přeskočení.

Více než tři měřicí pixely na událost

Poznámka: Chcete-li mít u jedné události měřicí pixely pro více dodavatelů, za vršení značek (řetězení pixelů) odpovídá klient nebo agentura.

Shromažďování údajů pomocí JavaScriptu

Poznámka: Přesměrování kliknutí na třetí stranu a příkazy na základě kliknutí používat lze.

Přečtěte si, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo rozšířením. Pokud nemůžete video upravit tak, aby tyto požadavky splňovalo, nahrajte jiné, které zásady splňuje.

Související zásady a časté důvody zamítnutí

Následující zásady Google Ads se vztahují zejména na videoreklamy a jejich porušení patří k častým důvodům zamítnutí. Přečtěte si, co se stane, pokud porušíte naše zásady.

Nepřijatelný formát videa

Veškerá videa je nutné nahrávat ve schváleném formátu. Další informace naleznete v části Zásady pro nepřijatelné formáty videa.

Nedostupné video

Všechna videa musí být veřejně dostupná. Další informace naleznete v části Zásady pro nedostupná videa.

Nejasná souvislost

Veškeré informace by se měly vztahovat k tomu, co inzerujete. Všechna pole odeslané kreativy musí například reprezentovat stejného inzerenta a musí souviset s propagovaným produktem. Další informace naleznete v zásadách ohledně nejasné souvislosti.

Nejasný obsah

Informace a média v reklamách a rozšířeních musí být snadné pochopit a musí jasně identifikovat inzerované produkty, služby nebo subjekty. Další informace najdete v zásadách týkajících se nejasného obsahu. Videa musí obsahovat název nebo logo, které jasně reprezentuje inzerenta, produkt nebo službu ve videu.

Kvalita videa

Všechna videa používaná v reklamách musí splňovat určité požadavky na kvalitu. Další informace naleznete v části Zásady pro kvalitu videa.

Sexuální obsah

Aby byly reklamy pro uživatele relevantní a bezpečné, omezuje Google za určitých okolností obsah, který je určen pouze pro dospělé. Další informace naleznete v zásadách ohledně obsahu jen pro dospělé.

Autorská práva

Pokud chcete inzerovat obsah chráněný autorskými právy, musíte buď vlastnit příslušná autorská práva, nebo mít zákonné oprávnění takový obsah v reklamách použít. Další informace najdete v zásadách týkajících se autorských práv.

Šokující obsah

Obsah, který by mohl uživatele šokovat není dovolen v žádných reklamách. Jedná se například o obscénní výrazy, děsivé obrazové materiály nebo krveprolití. Další informace najdete v zásadách týkajících se šokujícího obsahu.

Zobrazování reklam třetích stran

Všechny měřicí pixely třetích stran musí splňovat naše požadavky na zobrazování reklam třetích stran.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?