Изисквания за видеорекламите

Видеорекламите използват видеоклипове за по-добро ангажиране с потребителите. Видеорекламите са предмет на стандартните правила на Google Ads и на изискванията, посочени по-долу. Обърнете внимание, че тези правила важат за рекламите в поток, рекламите за откриване на видеоклип, рекламите в поток без възможност за пропускате и ударните реклами.
To find specs and related details for creating video ads, see the Display Specs Help Center.

Продължителност на видеорекламите

Не се допуска следното:

Реклами в поток без възможност за пропускане с дължина повече от 15 секунди

Няма ограничение за рекламите в поток без възможност за пропускане, но препоръчваме използването на видеоклипове с дължина до 3 минути.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Ако не можете да редактирате видеорекламата така, че да отговаря на тези изисквания, качете друга, която спазва правилата.

Събиране на данни във видеореклами

Не се допуска следното:

Проследяващи пиксели, несъвместими с SSL, включително всички последващи обаждания

Проследяващи пиксели за средата и завършването на събития

Забележка: Проследяващите пиксели се позволяват при събитията импресия, показване и пропускане.

Повече от три проследяващи пиксела на събитие

Забележка: За да включите проследяващи пиксели за повече от един търговец на събитие, клиентът или агенцията носят отговорност за верижното или последователното свързване на пикселите

Използване на Javascript за събиране на данни

Забележка: Допуска се пренасочване или команда за кликване от трета страна.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или разширение. Ако не можете да редактирате видеорекламата така, че да отговаря на тези изисквания, качете друга, която спазва правилата.

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за видеорекламите и са честа причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Неприемлив видеоформат

Всички видеоклипове трябва да се качват в одобрен формат. Вижте правилата ни за неприемливия видеоформат за повече информация.

Неналичен видеоклип

Всички видеоклипове трябва да са обществено достъпни. Вижте правилата ни за неналичните видеоклипове за повече информация.

Неясна уместност

Цялата информация трябва да е подходяща за това, което рекламирате. Например всички изпратени полета на файла за създаване на реклама трябва да са за един и същ рекламодател и да са подходящи за популяризирания продукт. За повече информация вижте правилата за неясна уместност.

Неясно съдържание

Цялата информация и използваните медии в рекламите и разширенията трябва да са лесноразбираеми и ясно да посочват продукта, услугата или обекта, който рекламират. Вижте правилата ни за неясното съдържание за повече информация. Видеоклиповете трябва да включват име или лого, които ясно представят рекламодателя, продукта или услугата във видеоклипа.

Качество на видеоклиповете

Всички видеоклипове, използвани в рекламите, трябва да отговарят на определени стандарти за качество. Вижте правилата ни за качеството на видеоклиповете за повече информация.

Съдържание за пълнолетни

За да поддържа рекламите подходящи и безопасни за потребителите, при определени обстоятелства Google ограничава съдържанието за пълнолетни. Вижте правилата за съдържанието за пълнолетни за повече информация. Видеорекламите не могат да включват съдържание за пълнолетни.

Авторски права

За да рекламирате съдържание с авторски права, трябва да сте собственик на тези права или да сте законно упълномощени да използвате такова съдържание в реклами. Вижте правилата ни за авторските права за повече информация.

Шокиращо съдържание

Потенциално шокиращо за потребителите съдържание не се допуска в реклами. Някои от примерите включват вулгарен език, шокиращи изображения и съсирена кръв. Вижте правилата ни за шокиращото съдържание за повече информация.

Показване на реклами от трети страни

Всички проследяващи пиксели от трети страни трябва да спазват изискванията ни за показването на реклами от трети страни.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?