Незаконни продукти и услуги – Бирмански жадеит и рубини

В правилата на Google Ads за незаконните продукти и услуги бе внесено пояснение в началото на януари 2012 г. В актуализацията им бе посочено, че Google не допуска реклами или целеви страници, популяризиращи продажбата на бирмански жадеит и рубини, когато са с насочване към Съединените щати. Взехме това решение поради правни причини. За да отрази тази промяна, описанието на правилата бе актуализирано.
(Публикувано на 3 януари 2012 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?