Niedopuszczalne praktyki biznesowe

Zasady Google Ads dotyczące niedopuszczalnych praktyk biznesowych zmienią się mniej więcej w połowie października bieżącego roku. Aktualizacja zasad programu ma na celu zakazanie promowania nieupoważnionych przedsiębiorstw finansowych. Zmiana będzie miała miejsce na terenie Brazylii. Na naszą decyzję wpływ miały raporty sporządzone przez kompetentną instytucję finansową, Comissão de Valores Mobiliários (CVM, brazylijską komisję papierów wartościowych), które przedstawiają wykaz witryn działających w Brazylii bez upoważnienia. Do wszystkich reklamodawców, których dotyczy ta zmiana, prześlemy stosowne powiadomienia. Po wejściu nowej zasady w życie opis zasady zostanie zaktualizowany w sposób odzwierciedlający zmianę.
(Data opublikowania: 5 października 2010)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?