Неприемливи бизнес практики

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за неприемливите бизнес практики ще се променят около средата на октомври. С промяната на правилата ще се забранят неупълномощените финансови оператори. Промяната ще засегне Бразилия. Взехме това решение в отговор на сигналите, подадени от компетентния орган, Комисията по ценни книжа (Comissão de Valores Mobiliários), свързани с определени уебсайтове, които не са упълномощени да развиват дейност в Бразилия. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новото правило в сила описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 5 октомври 2010 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true