Неприемливи бизнес практики

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за неприемливите бизнес практики ще се променят около средата на октомври. С промяната на правилата ще се забранят неупълномощените финансови оператори. Промяната ще засегне Бразилия. Взехме това решение в отговор на сигналите, подадени от компетентния орган, Комисията по ценни книжа (Comissão de Valores Mobiliários), свързани с определени уебсайтове, които не са упълномощени да развиват дейност в Бразилия. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. След влизането на новото правило в сила описанието на правилата ще бъде актуализирано, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 5 октомври 2010 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню