Pràctiques empresarials inacceptables

La política de Google Ads sobre pràctiques empresarials inacceptables es modificarà a finals d'agost. La política s'està modificant per prohibir la promoció de productes blanquejants de dents que continguin més d'un 0,1% de peròxid d'hidrogen o productes químics que emetin peròxid d'hidrogen. El canvi afectarà el Regne Unit. Un cop la política nova sigui efectiva, la descripció de la política s'actualitzarà a fi de reflectir aquest canvi.
(Publicat el 23 d'agost)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?