Giới thiệu về quy trình phê duyệt quảng cáo

Để bảo vệ sức khỏe của các chuyên viên hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát, chúng tôi hiện đang cần nhiều thời gian hơn bình thường để xử lý các quảng cáo mới có định dạng không phải văn bản (chẳng hạn như Quảng cáo video, Quảng cáo hiển thị thích ứng, Quảng cáo ứng dụng và các định dạng quảng cáo khác). Quá trình xử lý các yêu cầu khiếu nại quyết định từ chối quảng cáo cũng sẽ bị chậm trễ. Hiện tại, Google sẽ không hỗ trợ các yêu cầu đẩy nhanh quảng cáo chưa được xem xét.

Trong thời gian này, bạn nên sử dụng quảng cáo hiện đã được chấp thuận (không chỉnh sửa) hoặc định dạng văn bản cho các quảng cáo mới (ví dụ: Quảng cáo văn bản mở rộng, Quảng cáo văn bản gốc, Quảng cáo tìm kiếm thích ứng (VTA)). Bạn cũng nên sử dụng tính năng Khiếu nại tự phục vụ thông qua Trình quản lý chính sách. Tính năng này cho phép bạn khiếu nại quyết định chính sách ngay trong tài khoản Google Ads của mình chỉ bằng vài lượt nhấp.

Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu điều này gây ra cho bạn bất kỳ sự bất tiện nào và cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi tình hình thay đổi.

Để đảm bảo quảng cáo an toàn và phù hợp với mọi người, chúng tôi sẽ xem xét quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ chính sách của Google Ads. Thời gian xem xét của hầu hết quảng cáo là trong vòng 1 ngày làm việc.

Quá trình phê duyệt quảng cáo diễn ra như thế nào

Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa quảng cáo hoặc tiện ích, quy trình xem xét sẽ tự động bắt đầu. Tất cả nội dung trong quảng cáo đều được xem xét, bao gồm dòng tiêu đề, mô tả, từ khóa, đích đến cũng như bất kỳ hình ảnh và video nào. Trong khi quy trình này diễn ra, trạng thái của quảng cáo sẽ là "Đang xem xét".

Nếu quảng cáo vượt qua quy trình xem xét thì trạng thái của quảng cáo sẽ thay đổi thành "Được chấp thuận" và sẽ bắt đầu chạy. Nếu quy trình xem xét cho thấy rằng quảng cáo của bạn vi phạm chính sách thì trạng thái của quảng cáo sẽ thay đổi thành "Bị từ chối", điều đó có nghĩa là quảng cáo không thể hiển thị ở bất cứ nơi đâu. Bạn sẽ được thông báo về việc vi phạm chính sách đó và được hướng dẫn những việc có thể làm tiếp theo.

Hãy tìm hiểu cách kiểm tra trạng thái phê duyệt của quảng cáo.

Thời gian xem xét quảng cáo

  • Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, một số quy trình xem xét có thể mất nhiều thời gian hơn nếu quảng cáo cần xem xét phức tạp hơn.
  • Nếu đã quá 2 ngày làm việc mà quảng cáo của bạn vẫn ở trạng thái đang xem xét, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin.
  • Google có quyền sắp xếp mức độ ưu tiên cho các yêu cầu xem xét hay xem xét lại quảng cáo để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hoặc tạm thời hạn chế hoạt động phân phát quảng cáo để đảm bảo việc tuân thủ chính sách.

 

Cách bắt đầu quảng cáo vào một ngày cụ thể

Nếu bạn cần quảng cáo được chấp thuận trước một ngày cụ thể, hãy gửi quảng cáo trước đó vài ngày. Để ngừng chạy một quảng cáo ngay sau khi quảng cáo đó được chấp thuận, hãy tạm dừng quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Quảng cáo bị tạm dừng được xem xét giống như quảng cáo đang hoạt động. Tìm hiểu cách tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo.

Nếu bạn cũng định ra mắt một trang web mới vào cùng thời điểm thì trang web đó sẽ phải hoàn tất để quảng cáo được xem xét và chấp thuận.

Để đảm bảo trang mới đó vẫn ở trạng thái ẩn cho đến ngày ra mắt:

Không liên kết đến trang mới trên phần còn lại của trang web. Nếu bạn liên kết với trang mới, công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục trang này và trang này có thể bắt đầu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Định cấu hình tệp "robots.txt" của trang web của bạn. Trong tệp robots.txt của trang web, bạn có thể yêu cầu công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang này. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng để khởi chạy, hãy xóa thay đổi. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình tệp robots.txt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?