Giới thiệu về quy trình xem xét quảng cáo

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Để đảm bảo quảng cáo an toàn và phù hợp cho mọi người, chúng tôi sẽ xem xét để đảm bảo quảng cáo đó tuân thủ các chính sách của Google Ads. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng một ngày làm việc.

Quảng cáo của bạn đang được xem xét

Kiểm tra trạng thái của quảng cáo và nhận sự trợ giúp nếu cần. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng một ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.

Cách hoạt động của quy trình xem xét quảng cáo

Sau khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa một quảng cáo hoặc thành phần, quy trình xem xét sẽ tự động bắt đầu. Chúng tôi sẽ xem xét nội dung trong quảng cáo của bạn, bao gồm cả dòng tiêu đề, nội dung mô tả, từ khoá, đích đến, cũng như mọi hình ảnh và video.

Nếu quảng cáo của bạn vượt qua quy trình xem xét, thì trạng thái của quảng cáo đó sẽ thay đổi thành "Đủ điều kiện" và quảng cáo sẽ bắt đầu chạy. Nếu quy trình xem xét cho thấy rằng quảng cáo của bạn vi phạm chính sách, thì trạng thái của quảng cáo đó sẽ thay đổi thành "Bị từ chối". Điều này có nghĩa là quảng cáo đó không thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Bạn sẽ nhận được thông báo về lỗi vi phạm chính sách đó và được hướng dẫn về những việc mà bạn có thể làm tiếp theo.

Tìm hiểu cách kiểm tra trạng thái của quảng cáo.

Trạng thái của quảng cáo là "Đang được xem xét"

Trong khi chúng tôi xem xét một quảng cáo, trạng thái của quảng cáo đó sẽ là "Đang được xem xét". Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng một ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn. Google có quyền sắp xếp mức độ ưu tiên cho các yêu cầu xem xét hay xem xét lại quảng cáo để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hoặc tạm thời hạn chế hoạt động phân phát quảng cáo để đảm bảo việc tuân thủ chính sách. Nếu sau hơn 2 ngày làm việc mà quảng cáo của bạn vẫn ở trạng thái "đang được xem xét", hãy kiểm tra trạng thái của quảng cáo.

Thời hạn xem xét quảng cáo

  • Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc. Tuy nhiên, một số quy trình xem xét có thể mất nhiều thời gian hơn nếu quảng cáo cần xem xét phức tạp hơn.
  • Nếu sau hơn 2 ngày làm việc mà quảng cáo của bạn vẫn ở trạng thái "đang được xem xét", hãy kiểm tra trạng thái của quảng cáo.
  • Google giữ quyền sắp xếp mức độ ưu tiên cho các yêu cầu xem xét hay xem xét lại quảng cáo để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hoặc tạm thời hạn chế hoạt động phân phát quảng cáo để đảm bảo việc tuân thủ chính sách.
Cách bắt đầu quảng cáo vào một ngày cụ thể

Nếu bạn cần quảng cáo được xem xét trước một ngày cụ thể, thì hãy gửi quảng cáo trước đó vài ngày. Để ngừng chạy một quảng cáo ngay sau khi trạng thái của quảng cáo là Đủ điều kiện, bạn hãy tạm dừng quảng cáo, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Quảng cáo bị tạm dừng được xem xét theo cách giống như quảng cáo đang hoạt động. Tìm hiểu cách tạm dừng hoặc tiếp tục chạy quảng cáo

Ngoài ra, nếu dự định ra mắt một trang web mới cùng lúc với quảng cáo, thì bạn phải hoàn tất trang web đó để chúng tôi xem xét quảng cáo của bạn.

Cách ẩn trang mới cho đến ngày ra mắt:

Không liên kết đến trang mới trên phần còn lại của trang web. Nếu bạn liên kết đến trang mới, thì công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục và hiển thị trang này trong kết quả tìm kiếm.

Định cấu hình tệp "robots.txt" của trang web. Trong tệp robots.txt của trang web, bạn có thể yêu cầu công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục trang này. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng ra mắt trang web, hãy xoá thay đổi. Tìm hiểu thêm về cách định cấu hình tệp robots.txt

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính