เกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจทานโฆษณา

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

เราตรวจสอบโฆษณาให้เป็นไปตามนโยบายของ Google Ads เพื่อให้โฆษณานั้นปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคน โฆษณาส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ

โฆษณาของคุณอยู่ระหว่างตรวจสอบ

ดูสถานะของโฆษณา แล้วขอรับความช่วยเหลือหากจำเป็น การตรวจสอบส่วนใหญ่ใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ

ขั้นตอนการตรวจสอบโฆษณา

หลังจากสร้างหรือแก้ไขโฆษณาหรือชิ้นงานแล้ว กระบวนการตรวจสอบจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ และจะครอบคลุมเนื้อหาในโฆษณา ทั้งบรรทัดแรก คำอธิบาย คีย์เวิร์ด ปลายทาง รูปภาพ และวิดีโอทั้งหมด

หากโฆษณาผ่านการตรวจสอบ สถานะจะเปลี่ยนเป็น "มีสิทธิ์" แล้วจะเริ่มแสดง หากตรวจสอบแล้วพบว่าโฆษณานั้นละเมิดนโยบาย สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ไม่อนุมัติ" ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะไม่แสดงในที่ใดๆ เลย คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายดังกล่าวและวิธีแก้ไขที่ควรทำ

ดูวิธีตรวจสอบสถานะของโฆษณา

สถานะโฆษณาคือ "ระหว่างตรวจสอบ"

ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบ โฆษณาจะมีสถานะเป็น "ระหว่างตรวจสอบ" เราใช้เวลาตรวจสอบโฆษณาส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 วันทำการ แต่บางรายการอาจใช้เวลานานกว่านี้หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบที่ซับซ้อน Google สงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสอบโฆษณาหรือการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้การทำงานโดยรวมของระบบมีความเสถียร หรือสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการแสดงโฆษณาชั่วคราวเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หากโฆษณาอยู่ระหว่างตรวจสอบมากกว่า 2 วันทำการเต็ม โปรดดูสถานะของโฆษณา

เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

  • โฆษณาส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจทานภายใน 1 วันทำการ แต่บางครั้งอาจใช้เวลานานกว่านี้ เนื่องจากโฆษณาบางรายการต้องผ่านการตรวจทานที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • หากโฆษณาอยู่ระหว่างตรวจสอบมากกว่า 2 วันทำการเต็ม โปรดดูสถานะของโฆษณา
  • Google สงวนสิทธิ์ในการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสอบโฆษณาหรือการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้การทำงานโดยรวมของระบบมีความเสถียร หรือสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการแสดงโฆษณาชั่วคราวเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย
วิธีเริ่มแสดงโฆษณาในวันที่ที่ต้องการ

หากคุณต้องการให้โฆษณาได้รับการตรวจทานภายในวันที่ต้องการ โปรดส่งโฆษณาล่วงหน้าหลายๆ วัน หากยังไม่ต้องการให้แสดงโฆษณาทันทีที่ได้รับสถานะ "มีสิทธิ์" ให้หยุดโฆษณา กลุ่มโฆษณา หรือแคมเปญไว้ชั่วคราว โฆษณาที่หยุดชั่วคราวจะได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกับโฆษณาที่ทำงานอยู่ ดูวิธีหยุดโฆษณาชั่วคราวหรือเปิดใช้ต่อ

นอกจากนี้ หากคุณวางแผนที่จะเปิดตัวหน้าเว็บใหม่ไปพร้อมกัน หน้าเว็บนั้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ตรวจสอบโฆษณาได้

หากต้องการซ่อนหน้าเว็บดังกล่าวไว้จนกว่าจะถึงวันเปิดตัว ให้ทำดังนี้

อย่าลิงก์ส่วนใดๆ ในเว็บไซต์กับหน้าเว็บนั้น หากมีการลิงก์กับหน้าใหม่ เครื่องมือค้นหาอาจเริ่มจัดทำดัชนีของหน้านั้นและอาจทำให้ไปแสดงในผลการค้นหาได้

กำหนดค่าไฟล์ "robots.txt" ของเว็บไซต์ หากไม่ต้องการให้เครื่องมือค้นหาจัดทำดัชนีของหน้านั้น ให้ระบุไว้ในไฟล์ robots.txt ของเว็บไซต์ เมื่อพร้อมเปิดตัวแล้วจึงค่อยเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าไฟล์ robots.txt

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก