Om annonsgodkännandeprocessen

Vi vill att annonser ska vara säkra och lämpliga för alla. Genom att granska dem kan vi se till att de följer Google Ads annonseringspolicyer. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag.

I den här artikeln går vi igenom hur processen fungerar och hur lång tid den tar.

Så fungerar annonsgodkännande

När du har skapat eller redigerat en annons eller ett tillägg inleds granskningsprocessen automatiskt. Allt innehåll i annonsen granskas, däribland rubrik, beskrivning, sökord, mål och eventuella bilder och videor. Medan processen pågår har annonsen statusen Undergår granskning.

Om annonsen blir godkänd ändras statusen till Godkänd. Därefter börjar annonsen att visas. Om granskningen visar att annonsen bryter mot en policy ändras statusen till Inte godkänd, vilket innebär att den inte visas någonstans. Du får en avisering om policyöverträdelsen och information om hur du kan åtgärda problemet.

Läs mer om hur du kontrollerar godkännandestatusen för en annons.

Så lång tid tar annonsgranskningen

Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag. Ibland kan det ta längre tid om annonsen behöver en mer ingående granskning.

Om din annons undergår granskning i mer än två hela arbetsdagar kan du kontakta oss för mer information.

Börja visa annonser på ett visst datum

Om du vill att din annons ska vara godkänd och kunna visas ett visst datum måste du skicka in den flera dagar i förväg. Om du inte vill att annonsen ska börja visas direkt när den har blivit godkänd behöver du pausa annonsen, annonsgruppen eller kampanjen. Pausade annonser granskas precis som aktiva annonser. Läs mer om hur du pausar eller återupptar annonser.

Om du även planerar att lansera en ny webbsida vid samma tidpunkt, måste webbsidan vara klar för att annonsen ska kunna granskas och godkännas.

Så här ser du till att den nya sidan förblir dold fram till lanseringsdatumet:

Länka inte till den nya sidan från någon annan del av webbplatsen. Om du länkar till den nya sidan kan sökmotorer indexera den, och sidan kan visas i sökresultaten.

Konfigurera webbplatsens robots.txt-fil. I webbplatsens robots.txt-fil kan du informera sökmotorer om att sidan inte ska indexeras. När du vill lansera sidan tar du bort den instruktionen från robots.txt. Läs om hur du konfigurerar robots.txt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?