Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου διαφημίσεων

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι διαφημίσεις υποβάλλονται σε διαδικασία ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές του Google Ads και, κατά συνέπεια, ότι παραμένουν ασφαλείς και κατάλληλες για όλους. Οι περισσότερες διαφημίσεις ελέγχονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.

Οι διαφημίσεις σας που βρίσκονται υπό εξέταση

Ελέγξτε την κατάσταση της διαφήμισής σας και λάβετε βοήθεια, αν τη χρειάζεστε. Οι περισσότεροι έλεγχοι ολοκληρώνονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, για περισσότερο σύνθετους ελέγχους ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος διαφημίσεων

Μετά τη δημιουργία ή την επεξεργασία μιας διαφήμισης ή ενός στοιχείου, η διαδικασία ελέγχου αρχίζει αυτόματα. Ελέγχεται το περιεχόμενο της διαφήμισής σας, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων-κλειδιών, του προορισμού, καθώς και τυχόν εικόνων και βίντεο.

Αν η διαφήμισή σας ολοκληρώσει με επιτυχία τον έλεγχο, η κατάστασή της θα αλλάξει σε "Κατάλληλη" και θα αρχίσει να προβάλλεται. Αν ο έλεγχος υποδείξει ότι η διαφήμισή σας παραβαίνει μια πολιτική, η κατάστασή της θα αλλάξει σε "Απορρίφθηκε", πράγμα που σημαίνει ότι η διαφήμιση δεν μπορεί να προβληθεί οπουδήποτε. Θα λάβετε ειδοποίηση για την παράβαση πολιτικής και θα ενημερωθείτε για το τι μπορείτε να κάνετε στη συνέχεια.

Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση μιας διαφήμισης.

Η κατάσταση διαφήμισης είναι Υπό εξέταση

Κατά τη διαδικασία ελέγχου της διαφήμισης, η κατάσταση της διαφήμισης θα είναι Υπό εξέταση. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, για ορισμένους σύνθετους ελέγχους ενδέχεται να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δίνει προτεραιότητα σε ελέγχους ή επανελέγχους διαφημίσεων, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνολική σταθερότητα των λειτουργιών του συστήματος ή να περιορίζει προσωρινά την προβολή διαφημίσεων, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές. Αν η διαφήμισή σας βρίσκεται υπό εξέταση για περισσότερες από δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες, ελέγξτε την κατάσταση της διαφήμισης.

Διάρκεια ελέγχου διαφημίσεων

  • Οι περισσότερες διαφημίσεις ελέγχονται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, ορισμένοι έλεγχοι διαρκούν περισσότερο, αν κάποια διαφήμιση απαιτεί πιο πολύπλοκο έλεγχο.
  • Αν η διαφήμισή σας βρίσκεται υπό εξέταση για περισσότερες από δύο πλήρεις εργάσιμες ημέρες, ελέγξτε την κατάσταση της διαφήμισης.
  • Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δίνει προτεραιότητα σε ελέγχους ή επανελέγχους διαφημίσεων, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνολική σταθερότητα των λειτουργιών του συστήματος ή να περιορίζει προσωρινά την προβολή διαφημίσεων, ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές.
Πώς μπορεί να αρχίσει η προβολή διαφημίσεων σε συγκεκριμένη ημερομηνία

Αν θέλετε ο έλεγχος της διαφήμισής σας να ολοκληρωθεί μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, υποβάλετε τη διαφήμιση αρκετές ημέρες νωρίτερα. Για να διακοπεί η προβολή μιας διαφήμισης μόλις η κατάστασή της γίνει Κατάλληλη, θέστε σε παύση τη διαφήμιση, την ομάδα διαφημίσεων ή την καμπάνια. Οι διαφημίσεις σε παύση ελέγχονται ακριβώς όπως και οι ενεργές διαφημίσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να θέσετε σε παύση τις διαφημίσεις ή να συνεχίσετε την προβολή τους.

Αν σχεδιάζετε, επίσης, να παρουσιάσετε ταυτόχρονα και μια νέα ιστοσελίδα, η εν λόγω ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, ώστε να ελεγχθεί.

Για να βεβαιωθείτε ότι η νέα σελίδα δεν θα εμφανιστεί πριν από την ημερομηνία παρουσίασης:

Μην συνδέσετε τη νέα σελίδα με τον υπόλοιπο ιστότοπο. Αν συνδέσετε τη νέα σελίδα, τότε ίσως να ευρετηριαστεί από τις μηχανές αναζήτησης και η σελίδα μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Διαμορφώστε το αρχείο robots.txt του ιστοτόπου σας. Στο αρχείο robots.txt του ιστότοπου σας, μπορείτε να υποδείξετε στις μηχανές αναζήτησης να μην ευρετηριάσουν τη σελίδα. Στη συνέχεια, μόλις είστε έτοιμοι για την παρουσίαση της σελίδας, καταργήστε την αλλαγή. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαμόρφωση του αρχείου robots.txt.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού