Хранителни продукти за новородени – Индия

Правилата на Google Ads за хранителните продукти за новородени в Индия ще се променят в началото на септември. Ще продължим да забраняваме реклами, които активно популяризират или насърчават използването на заместители на мляко за новородени, бутилки за хранене или бебешки храни. Правилата се променят, така че да разрешават реклами, които съдържат връзки към уебсайтове, продаващи такива продукти, без обаче да популяризират активно използването им. След влизането на новото правило в сила страницата за незаконни продукти и услуги ще бъде актуализирана, за да отрази тази промяна.
(Публикувано на 24 август 2011 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?