Актуализация на правилата за политическо съдържание (февруари 2024 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През март 2024 г. Google ще актуализира правилата си за политическото съдържание така, че да включват правила за предизборните реклами за Мексико.

Предизборните реклами за Мексико са реклами, които представят някое от следните:

  • политическа партия, коалиция, понастоящем избрано длъжностно лице или кандидат за президент, Сената или Камарата на депутатите;
  • въпрос в национален референдум, официално обявен от Националния върховен съд.

Само агенции имат право да показват предизборни реклами за Мексико в държавата. Агенциите, които искат да показват предизборни реклами за Мексико, трябва да изпълнят процеса на потвърждаване от името на клиентите си. Потвърждаването за показване на предизборни реклами за Мексико ще бъде налице през март 2024 г.

(Публикувано на 9 февруари 2024 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню