Isikupärastatud reklaamimine


Isikupärastatud reklaamimine (varem nimetati huvipõhiseks reklaamimiseks) on võimas vahend, mis parandab reklaamide asjakohasust kasutajate jaoks ja suurendab reklaamijate ROI-d (investeeringutasuvus). Kuna see kasutab onlain-kasutajaandmeid, et kasutajaid asjakohasema reklaamisisuga sihtida, võib see nii kasutajate kui ka reklaamijate kasutuskogemust parandada.

Mõistame, et kui kasutajate käitumise või huvide andmeid kasutatakse asjakohasema reklaamisisu pakkumiseks, on oluline sellist teavet õigesti käidelda ja kaaluda, kuidas kasutajate sihtimine teatud sisukategooriatega kasutajate üldist kasutuskogemust mõjutab.

Arvestades isikupärastatud reklaamide iseloomu ja kasutajatele reklaamide sihtimise tundlikkust, määrasime kindlaks standardid, mis kehtivad kõigile isikupärastatud reklaamimist kasutavatele Google'i funktsioonidele. Need standardid ei asenda meie teisi reklaamieeskirju (nt Google Adsi või Shoppingu eeskirju) ja reklaamijad peavad lisaks isikupärastatud reklaamimise eeskirjadele järgima endiselt ka kõiki kohaldatavaid reklaamieeskirju. Kui see on asjakohane, peavad reklaamijad järgima ka meie Euroopa Liidus asuva kasutaja nõusoleku eeskirju. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Oma isikupärastatud reklaamimise eeskirjadega soovime tagada kõrgeimal tasemel eeskirjastandardid nii kasutajatele kui ka reklaamijatele.

Andmete kogumine ja kasutamine isikupärastatud reklaamides

Suhtume kasutaja privaatsusesse väga tõsiselt ja ootame, et ka reklaamijad kasutaja privaatsust austaksid. Need eeskirjad määravad, kuidas reklaamijad võivad kasutajate andmeid koguda ja neid isikupärastatud reklaamimiseks kasutada. Need kehtivad reklaamijatele, kes kasutavad selliseid sihtimisfunktsioone nagu uuesti turundamine, ühise huviga vaatajaskonnad, kohandatud ühise huviga vaatajaskonnad, konkreetse huviga vaatajaskonnad, sarnased vaatajaskonnad, demograafilise teabe ja asukoha alusel sihtimine ning märksõna kontekstipõhine sihtimine.

Pidage meeles, et allolevad eeskirjad kehtivad lisaks standardsetele Google Adsi andmete kogumise ja kasutamise eeskirjadele.

Kui kasutate isikupärastatud reklaamimise funktsioone, kehtivad teatud Google'i teenuste puhul privaatsuseeskirjade lisanõuded ja andmekasutuse lisanõuded. Lisaks ei luba Google ilma teie nõusolekuta teisel reklaamijal kasutada teie uuesti turundamise loendeid ega sarnaseid vaatajaskonnaloendeid.

Te ei tohi teha järgmist.

Koguda teavet, mis on seotud tundlike huvikategooriatega (lisateavet tundlike huvikategooriate kohta leiate allolevast jaotisest Isikupärastatud reklaamimise eeskirjade põhimõtted).

Esitada reklaame, mis koguvad või sisaldavad isikut tuvastavat teavet (PII), välja arvatud juhul, kui kasutate Google'i pakutavat reklaamivormingut, mis on loodud sellel eesmärgil.

Näited: reklaamis e-posti aadresside, telefoninumbrite või krediitkaardinumbrite kogumine

Anda reklaamis kasutajale mõista, et teil on isikut tuvastavat või tundlikku teavet.

Kasutada ega seostada isikut tuvastavat teavet uuesti turundamise loendite, küpsisefailide, andmevoogude ega muude anonüümsete identifikaatoritega.

Jagada isikut tuvastavat teavet Google'iga uuesti turundamise märgendite ega muude tooteandmevoogude kaudu, mida võidakse seostada reklaamidega.

Saata Google'ile täpseid asukohaandmeid, kui te pole selleks kõigepealt saanud kasutaja nõusolekut.

Kasutada uuesti turundamise loendit, mis sihib väga kitsast või spetsiifilist vaatajaskonda. See hõlmab olukorda, kus uuesti turundamise loendi kombineerimisel muu sihtimiskriteeriumiga (nt kasutate geograafilisi piiranguid või muud kasutajate segmenteerimist) on tulemuseks reklaam, mis on sihitud vaid mõnele kasutajale. Vaadake lisateavet uuesti turundamise loendi suuruse nõuete kohta.

Kasutada Google Marketing Platformi uuesti turundamise funktsiooni (varasema nimega Boomerang) ega mõne muu uuesti turundamise loendi teenuse abil loodud uuesti turundamise loendit Google Adsi uuesti turundamise kampaaniate jaoks, kui veebisaidid ja rakendused, mille põhjal need loendid koostati, ei vasta siinsete eeskirjade nõuetele.

Vealeidja: andmete kogumine ja kasutamine isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis neid eeskirju ei järgi. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate liikuda järgmise sammu juurde, milleks on vaatajaskondade loendite kontrollimine.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist. Kui teie reklaam sisaldab isikut tuvastavat teavet, annab mõista, et reklaamija teab isikut tuvastava teavet, või rikub seda eeskirja mõnel muul viisil, muutke reklaami nii, et see järgiks eeskirju.
  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
 4. Korrigeerige sihtimist või uuesti turundamise loendeid. Kontrollige, et loendid ei oleks liiga kitsalt sihitud. Eemaldage reklaamirühm või sihtimine, mis kasutab vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid, või muutke loendi suurust ülikitsa sihtimise vältimiseks.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Reklaamisisesed teatised

Google võib lisada reklaamisiseste teatiste silte, et kasutajaid isikupärastatud reklaamimisest teavitada. Samuti võime kasutajatele näidata, millistesse uuesti turundamise loenditesse nad on lisatud (koos vastava domeeninimega). Neid teatisi ei tohi muuta ega varjata. Kui soovite reklaamisisest teatist ise rakendada, peate seda tegema asjakohaseid valdkonnastandardeid järgides.

Uuesti turundamine

Isikupärastatud reklaamiandmete kogumise saab keelata nende kasutajate puhul, kes ei soovi isikupärastatud reklaame vaadata, või eeskirjade järgimisega seotud põhjustel. Selleks võite muuta üldist saidimärgendit ja keelata isikupärastatud reklaamiandmete kogumise nendelt konkreetsetelt saidikasutajatelt või välistada oma Google Adsi konto jaotises Vaatajaskonna haldur kõik Californias asuvad kasutajad.

 


Isikupärastatud reklaamide eeskirjade põhimõtted

Reklaamijad ei tohi reklaamide sihtimiseks kasutajatele ega reklaamijate toodete või teenuste reklaamimiseks kasutada delikaatseid huvikategooriaid. Määratleme delikaatsed huvikategooriad järgmiste eeskirjaprintsiipide põhjal.

Isiklikud probleemid: me ei taha, et reklaamidega ekspluateeritaks kasutajate probleeme või eluraskusi, ega luba seetõttu isiklike probleemidega seotud kategooriaid.

Identiteet ja usk: soovime, et reklaamid peegeldaksid kasutaja huvisid, mitte nende põhiidentiteedi isiklikumaid tõlgendusi, ega luba seetõttu identiteedi või usuga seotud kategooriaid, mida võidakse teatud juhtudel ka isiku häbistamiseks kasutada.

Seksuaalsed huvid: mõistame, et seksuaalsed kogemused ja huvid on oma olemuselt isiklikud, ega luba seetõttu seksuaalsete huvidega seotud kategooriaid.

Võimaluste kasutaminekuna mõistame, et inimesed, keda mõjutavad sotsiaalsed eelarvamused, võivad reklaamides näha vähem või teistsuguseid võimalusi, ei luba me teatud toote- või teenusekategooriate sihtimist konkreetsetele vaatajaskondadele.

Isikupärastatud reklaamimise eeskirjade printsiibid kehtivad reklaamijatele, kes kasutavad vähemalt ühte järgmistest funktsioonidest:

 • uuesti turundamine;
 • ühise huviga vaatajaskonnad;
 • kohandatud ühise huviga vaatajaskonnad;
 • kohandatud kavatsusega vaatajaskonnad;
 • konkreetse huviga vaatajaskonnad;
 • sarnased vaatajaskonnad;
 • demograafiline ja asukoha sihtimine;
 • Gmaili reklaamid: isikupärastatud reklaamimise eeskirjad kehtivad kõigile Gmaili reklaamidele, sh Gmaili reklaamidele, millega ei sihita märksõnu kasutavaid kasutajaid. Vaadake meie Gmaili reklaamide spetsiifilisi eeskirju.

Keelatud kategooriad

Järgmised isikupärastatud reklaamimise eeskirjad reguleerivad kategooriaid, mis on juriidiliselt või kultuuriliselt tundlikud ja mida isikupärastatud reklaamide puhul ei toetata. Reklaamijad ei tohi reklaamide sihtimiseks kasutajatele ega reklaamijate toodete või teenuste reklaamimiseks kasutada järgmiseid tundlikke huvikategooriaid.

Alkohol isikupärastatud reklaamides

Alkohoolsed joogid ja alkohoolsete jookidega sarnased joogid

Vealeidja: alkohol isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Hasartmängud isikupärastatud reklaamides

Hasartmängud, sh nii võrgu- kui ka tavakasiino hasartmängud, võrguhasartmängudega seotud teave, mittekasiinomängud võrgus, mida mängitakse raha või auhindade peale, ja võrgukasiinomängud, olenemata sellest, kas need on rahaga seotud või mitte

Vealeidja: hasartmängud isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Asukohapõhised hasartmängud isikupärastatud reklaamides

Tavakasiinod, mis selgelt reklaamivad hasartmänge

Vealeidja: asukohapõhised hasartmängud isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Kliinilisse katsetusse osalejate värbamine isikupärastatud reklaamides

Kliinilistesse katsetustesse osalejate värbamisreklaamid

Vealeidja: kliinilisse katsetusse osalejate värbamine isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Piiratud kasutusõigustega ravimiterminid isikupärastatud reklaamides

Retseptiravimid ja teave retseptiravimite kohta

Vealeidja: piiratud kasutusõigustega ravimiterminid isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Alla 13-aastased kasutajad isikupärastatud reklaamides

Isiklike andmete kogumine alla 13-aastaste laste või vastavas riigis kohaldatavas vanuses laste puhul või huvipõhise sisu sihtimine alla 13-aastaste laste või vastavas riigis kohaldatavas vanuses laste puhul 

Vealeidja: alla 13-aastased kasutajad isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.
 

Lisaks kehtivad kõigi Google'i funktsioonide kohta Google'i privaatsuseeskirjad, mis reguleerivad Google kasutajate andmete kogumist, kasutamist ja kaitset.

 


 Isiklikud probleemid

Mõistame, et kasutajad ei soovi näha nende isiklikest keerulistest olukordadest, raskustest või probleemidest ajendatud reklaame ja seetõttu ei luba me nende probleemide põhjal isikupärastatud reklaamimist. Selliste isiklike probleemide hulka kuuluvad terviseseisundid, ravikuurid, protseduurid, isiklikud ebaõnnestumised, raskused või traumaatilised isiklikud kogemused. Lisaks ei või te reklaamida halvas valguses näitamise kaudu.

Reklaamijad ei tohi reklaamide sihtimiseks kasutajatele ega reklaamijate toodete või teenuste reklaamimiseks kasutada isiklike probleemidega seotud kategooriaid. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Tervis isikupärastatud reklaamides

Isikliku tervisega seotud sisu, mis hõlmab järgmist:

 • füüsilise või vaimse tervise seisundid (sh haigused, seksuaaltervis, kroonilised seisundid), mis nõuavad pikaajalist ravi või nendega tegelemist; 
 • krooniliste haiguste ravimiseks või leevendamiseks ette nähtud tooted, teenused või protseduurid (sh käsimüügiravimid ja meditsiiniseadmed);
 • intiimsete kehaosade või nende talitlusega seotud mis tahes terviseprobleemid (sh suguelundite, soolestiku või kuseteede tervis);
 • invasiivsed meditsiiniprotseduurid (sh ilukirurgia);
 • puuded, isegi kui sisu on suunatud kasutaja peamisele hooldajale.

Näited: krooniliste haiguste, nt diabeedi või artriidi ravi; sugulisel teel levivate haiguste ravi; vaimse tervise probleemide, nt depressiooni või ärevuse korral osutatavad nõustamisteenused; uneapnoe meditsiiniseadmed, nt CPAP-seade; seennakkuse käsimüügiravimid; autistliku lapse toetamiseks vajalik teave

Vealeidja: tervis isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Kehv finantsolukord isikupärastatud reklaamides

Isiklikud finantsprobleemid või -raskused

 • Näited: pankrotiteenused, hoolekanne, kodutute varjupaigad, töötukassad, agressiivsed laenutooted ja -teenused
Vealeidja: kehv finantsolukord isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Suhted isikupärastatud reklaamides

Pereliikmete, sõprade või muude isikute vaheliste suhetega seotud isiklikud probleemid

 • Näited: lahutusteenused, raamatud lahutusega toimetulekuks, leinaga seotud tooted või teenused, perenõustamisteenused
Vealeidja: suhted isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Kuritöö sooritamine isikupärastatud reklaamides

Isiklik karistatus, sooritatud kuriteod, kriminaalsüüdistused või kriminaalkuriteos süüdimõistmine

 • Näited: kautsjonimaksmise teenused, kriminaalkaitse advokaadid
Vealeidja: kuriteo toimepanek isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Väärkohtlemine ja trauma isikupärastatud reklaamides

Ahistamise, kuritöö või mõne muu traumeeriva sündmuse ohvriks olek

 • Näited: koduvägivallaohvrite varjupaigad, juristiteenused kuritööohvritele
Vealeidja: väärkohtlemine ja trauma isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Halvas valguses näitamine isikupärastatud reklaamides

Kasutaja halvas valguses näitamine või negatiivse vaatepunkti või eelarvamuse kasutamine mis tahes sisukategooria esile toomisel

 • Näited: keha häbistamine, halvustamine füüsiliste omaduste või sotsiaalsete suhete põhjal, negatiivsete tulemuste prognoosimine kasutajatele, kes teatud toiminguid ei tee
Vealeidja: halvas valguses näitamine isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.
 

  Identiteet ja usk

Peame identiteeti ja usku sügavalt isiklikeks ning keerulisteks teemadeks. Need olenevad suurel määral mitmekesistest kultuurinormidest, geograafilisest asukohast, ajaloost ja isiklikust elukogemusest. Mõistame samuti, et identiteeti või usku saab kasutada kasutajate hinnanguliseks või häbistavaks eristamiseks.

Soovime, et reklaamid pakuksid positiivset kasutuskogemust ja tugineksid kasutajate huvidele, mitte sellele, kuidas kasutajat isikuna teadvustatakse. Seetõttu ei luba me kasutada isikupärastatud reklaamimist, mis tugineb kasutaja fundamentaalsele või sisemisele eneseidentiteedile või usule. Selline identiteet või usk võib hõlmata järgmist: kuidas kasutaja ise ennast klassifitseerib; klassifitseerimine, mis võib põhjustada häbistamist, diskrimineerimist või ahistamist; kuulumine rühma, mille liikmed puutuvad sageli kokku häbistamise, diskrimineerimise või eelarvamustega; ning isiklikud usulised veendumused.

Reklaamijad ei tohi reklaamide sihtimiseks kasutajatele ega reklaamijate toodete või teenuste reklaamimiseks kasutada identiteedi ja veendumustega seotud kategooriaid. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Seksuaalne sättumus isikupärastatud reklaamides

Seksuaalne sättumus, sh homoseksuaalne, biseksuaalne, küsitav või heteroseksuaalne sättumus

 • Näited: teave homoseksuaalse sättumuse avaldamise kohta, geide kohtingud, reisid geidele, teave biseksuaalsuse kohta
Vealeidja: seksuaalne sättumus isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Poliitilised tõekspidamised isikupärastatud reklaamides

Need isikupärastatud reklaamimise eeskirjad ei kehti Gmaili reklaamide puhul. Gmaili reklaamides oleva poliitilise sisu kohta vaadake allolevaid eeskirju.

Poliitilised tõekspidamised

 • Näited: poliitilised ideoloogiad, poliitilised arvamused, poliitilised erakonnad, poliitilised organisatsioonid, poliitilised kampaaniad, poliitilises diskursis osalemine
Riigipõhised eeskirjad: Ameerika Ühendriigid
Toode Kas on lubatud?
Poliitilised tõekspidamised
Alates 6. jaanuarist 2020 ei luba me enam kasutada poliitilisi tõekspidamisi reklaamide kasutajatele sihtimiseks või reklaamijate toodete või teenuste reklaamimiseks Ameerika Ühendriikides.

Green checkmark, allowed Lubatud teatud piirangutega

Kui Google on reklaamija kinnitanud, tohib Ameerika Ühendriikides kohaldatava seadusega lubatud piirides poliitilisi tõekspidamisi kasutada reklaamide kasutajatele sihtimiseks ja reklaamijate toodete või teenuste reklaamimiseks.Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Vealeidja: poliitilised tõekspidamised isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Poliitiline sisu isikupärastatud reklaamides

Need isikupärastatud reklaamimise eeskirjad kehtivad ainult Gmaili reklaamide puhul.

Poliitika, sh poliitikud, poliitilised kampaaniad ja poliitiliste probleemidega tegelemine

 • Näited: kohalike poliitiliste hääletuste meetmed, poliitilisi arvamusi väljendavad blogid, teave erakondade kohta, poliitiline tegevus
Vealeidja: poliitiline sisu isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Ametiühingusse kuulumine isikupärastatud reklaamides

Ametiühingud ja reklaamid, mis vihjavad teabele kasutaja ametiühingu liikmesuse kohta

 • Näited: ametiühingute saidid, teave ametiühingute liikmetele, ametiühingute blogid ja ametiühingute tugi töövaidluste puhul
Vealeidja: ametiühingusse kuulumine isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Rass ja rahvus isikupärastatud reklaamides

Rass või rahvus

 • Näited: rassile või rahvusele suunatud väljaanded, rassile või rahvusele mõeldud ülikoolid, kohtamine rassi või rahvuse põhjal
Vealeidja: rass ja rahvus isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Usulised veendumused isikupärastatud reklaamides

Isiklikud usulised veendumused

 • Näited: pühakojad, religioosne haridus või ülikoolid, religioossed tooted
Vealeidja: usulised veendumused isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Vähemusgrupid isikupärastatud reklaamides

Vähemusgrupi või haavatava grupi liikmeks olemine, nt sotsiaalsed kastid, immigrandid või põgenikud

 • Näited: sotsiaalsete kastide põhjal kasutajatele mõeldud tooted, immigrantidele mõeldud teenused, juriidilised teenused põgenikele
Vealeidja: vähemusgrupid isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Transseksuaalne identiteet isikupärastatud reklaamides

Isiku identifitseerimine sünnijärgsest soost erineva sooga või sooga, mis ei vasta ainult meessoost või naissoost sugutunnustele

 • Näited: teave soovahetuse või transseksuaalse diskrimineerimise probleemidega tegelevate advokaatide kohta
Vealeidja: transseksuaalne identiteet isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.
 

  Seksuaalsed huvid

Mõistame, et seksuaalsed huvid on olemuselt isiklikud ja kultuurinormide tõttu ei räägita neist sageli avameelselt. Usume, et kasutaja seksuaalsete huvide privaatsust tuleb säilitada, ega luba seetõttu isikupärastatud reklaamimist, mis sihib kasutajaid nende isiklike seksuaalsete huvide, kogemuste, tegevuste või eelistuste põhjal. Selliste huvide hulka kuuluvad seksuaalne käitumine, tegevus või seksi ajal kasutatavad tooted. Lisaks ei luba me kasutada kategooriaid, mis on seksuaalselt kahemõttelised või mille eesmärk on olla seksuaalselt erutav.

Reklaamijad ei tohi reklaamide sihtimiseks kasutajatele ega reklaamijate toodete või teenuste reklaamimiseks kasutada seksuaalseid huvikategooriaid. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Osaline alastus isikupärastatud reklaamides

Osaliselt paljastatud sugutunnuseid (nt rinnad, genitaalid, tagumik) eksponeerivate inimeste kujutamine

 • Näited: pildid, millel elavad modellid kannavad stringe või rinnanibude katteid
Vealeidja: osaline alastus isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Rasestumisvastased vahendid isikupärastatud reklaamides

Raseduse või suguhaiguste vältimiseks mõeldud vahendid

 • Näited: kondoomid, suukaudsed rasestumisvastased tabletid, rasestumisvastased käsnad
Vealeidja: rasestumisvastased vahendid isikupärastatud reklaamides
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita tundlike kategooriate abil, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis ei järgi neid eeskirju. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate vaatajaskondade loendeid kontrollida.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondi või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille puhul kasutatakse vaatajaskonda või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Lastele sobimatu ja täiskasvanutele mõeldud sisu

Me ei luba reklaamijatel isikupärastatud reklaamide loomiseks kasutada lastele sobimatut ega täiskasvanutele mõeldud sisu.

Kui täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjad ja isikupärastatud reklaamimise seksuaalsete huvide eeskirjad käsitlevad mõnda kategooriat erinevalt, on sihtimise ning reklaami sisu puhul isikupärastatud reklaamimise seksuaalsete huvide eeskirjad täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjadest ülimuslikumad.

 


Võimaluste kasutamine

Oleme arvamusel, et sotsiaalsete ja majanduslike võimaluste kasutamine on isiku heaolu, sotsiaalse staatuse ning elukvaliteedi seisukohast ülioluline. Samuti mõistame, et ajalooline diskrimineerimine ja sotsiaalsed eelarvamused on teatud ühiskonnasegmentides kaasa toonud ebavõrdsuse nende võimaluste kasutamisel. 

Et suurendada sotsiaalsetest eelarvamustest liigselt mõjutatud kasutajate kaasatust, ei luba me teatud toote- või teenusekategooriate sihtimist konkreetsetele vaatajaskondadele. Seda põhimõtet kasutame lisaks olemasolevatele reklaamieeskirjadele, mis keelavad diskrimineerimise, ja isikupärastatud reklaamimise eeskirjadele, mis keelavad identiteedi ja veendumustega seotud kategooriate kasutamise. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Riigid: Ameerika Ühendriigid, Kanada

Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ei tohi järgmisi toote- või teenusekategooriaid sihtida vaatajaskondadele soo, vanuse, vanemliku seisu, perekonnaseisu või sihtnumbri alusel. 

Eluase isikupärastatud reklaamides

Kodud müügiks või üürimiseks, kui kodu on määratletud kohana, kus inimene elaks. See hõlmab tooteid või teenuseid, mis võimaldavad kodusid müüa või üürida. 

 • Näited: eluasemekuulutuste saidid, üksikud majad müügiks või üüriks, kinnisvarateenused

Töökohad isikupärastatud reklaamides 

Töötamisvõimalused või isiku värbamine töökohale.* 

 • Näited: töökuulutused, töökohale värbamise saidid, tööpakkumiste saidid

*Teatud hulgal eelmääratud USA valitsuse reklaamijatel, kes reklaamivad isikupärastatud reklaamides töökohti, on piiratud vaatajaskondi lubatud sihtida teatud tingimustel. Kui sihtimine põhineb valitsuse töökohaga seotud reaalsel ametialasel kvalifikatsioonil, mis on USA seaduste järgi määratletud kui töökohustuste normaalseks täitmiseks mõistlikult vajalik kvalifikatsioon, võivad need eelmääratud USA valitsuse reklaamijad piiratud vaatajaskondi sihtida. 

Krediit isikupärastatud reklaamides

Krediidipakkumised või laenamisega seotud toodete või teenuste pakkumised. 

 • Näited: krediitkaardid, laenud, sh kodulaenud, autolaenud, seadmelaenud, lühiajalised laenud

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.

 

 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?