Quảng cáo được cá nhân hóa

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Quảng cáo được cá nhân hóa là một công cụ hiệu quả giúp cải thiện mức độ liên quan của quảng cáo đối với người dùng và tăng lợi tức đầu tư (ROI) cho nhà quảng cáo. Vì quảng cáo được cá nhân hóa hoạt động bằng cách dựa vào dữ liệu người dùng trực tuyến để nhắm mục tiêu đến người dùng thông qua nội dung quảng cáo phù hợp hơn, nên loại quảng cáo này có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng cũng như nhà quảng cáo.

Khi sử dụng dữ liệu về mối quan tâm hoặc hành vi của người dùng để cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp hơn, bạn phải xử lý thông tin đó một cách phù hợp. Chúng tôi hiểu rằng một số mối quan tâm mang tính nhạy cảm và việc nhắm mục tiêu dựa trên những mối quan tâm đó có thể tác động không tốt đến trải nghiệm người dùng.

Vì lý do này và dựa trên tính nhạy cảm liên quan đến việc nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng, chúng tôi đã đặt ra các tiêu chuẩn chính sách cho tất cả tính năng nhắm mục tiêu của quảng cáo được cá nhân hóa. Các tiêu chuẩn này không thay thế các chính sách quảng cáo khác của chúng tôi (ví dụ như các chính sách của Google Ads hoặc Mua sắm) và nhà quảng cáo vẫn phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các chính sách quảng cáo hiện hành, cùng với Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải tuân thủ các chính sách của chúng tôi về Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu (nếu áp dụng).

Google cũng áp dụng chính sách quyền riêng tư cho tất cả tính năng của Google, cũng như quy định cách Google thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu của người dùng. Tìm hiểu về các biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google.

Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa
Các nguyên tắc trong chính sách nội dung về quảng cáo được cá nhân hóa Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa về việc thu thập và sử dụng dữ liệu
Các quy định hạn chế dựa trên tính năng nhắm mục tiêu của quảng cáo được cá nhân hóa
Các nguyên tắc trong chính sách: Danh mục mối quan tâm nhạy cảm
 

Các nguyên tắc trong chính sách nội dung về quảng cáo được cá nhân hóa

Các danh mục mối quan tâm nhạy cảm bị hạn chế trong quảng cáo được cá nhân hóa. Chúng tôi xác định các danh mục mối quan tâm nhạy cảm theo những nguyên tắc trong chính sách nội dung sau đây:

Các quy định hạn chế về mặt pháp lý: Quảng cáo phải tuân thủ luật pháp.

Những khó khăn cá nhân: Quảng cáo không được nhắm mục tiêu đến người dùng theo cách lợi dụng những khó khăn hoặc rắc rối của họ.

Bản sắc và tín ngưỡng: Quảng cáo không được nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên các danh mục dễ bị phân biệt đối xử có hệ thống hoặc kỳ thị không công bằng.

Sở thích tình dục: Quảng cáo không được nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên sở thích hoặc trải nghiệm tình dục vốn mang tính riêng tư.

Tiếp cận các cơ hội: Quảng cáo không được hạn chế khả năng tiếp cận các cơ hội bằng cách dựa vào các thành kiến không công bằng trong xã hội khi nhắm mục tiêu đến người dùng thông qua những danh mục nội dung cụ thể.

Các quy định hạn chế dựa trên tính năng nhắm mục tiêu của quảng cáo được cá nhân hóa

Cách thức áp dụng chính sách quảng cáo được cá nhân hóa sẽ khác nhau tùy thuộc vào tính năng nhắm mục tiêu mà bạn sử dụng. Tất cả tính năng nhắm mục tiêu đều có 2 thành phần sau đây:

 • nhắm mục tiêu đến người dùng, tức là các nhóm người dùng mà bạn đã chọn cho phép nhìn thấy quảng cáo của bạn và bao gồm tất cả khía cạnh của việc tạo hoặc chọn các nhóm đó.
 • quảng bá các sản phẩm và dịch vụ, tức là nội dung cụ thể trong quảng cáo hoặc trên trang đích của bạn.

Tùy thuộc vào việc tính năng nhắm mục tiêu nhắm đến đối tượng do nhà quảng cáo tuyển chọn hay đối tượng do Google tuyển chọn, các danh mục mối quan tâm nhạy cảm của quảng cáo được cá nhân hóa có thể sẽ được hoặc không được áp dụng cho việc quảng bá các sản phẩm và dịch vụ.

 • Đối với tất cả tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi không cho phép việc nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên các danh mục mối quan tâm nhạy cảm.
 • Đối với đối tượng do nhà quảng cáo tuyển chọn (tức là nhà quảng cáo có thể tùy chỉnh, tuyển chọn hoặc tải đối tượng của riêng mình lên), nhà quảng cáo cũng không được phép quảng bá những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm.
 • Đối với đối tượng do Google tuyển chọn (tức là Google quản lý toàn bộ việc phát triển hoặc tuyển chọn đối tượng), nhà quảng cáo được phép quảng bá những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm.

Hiệu lực của chính sách

Những nhà quảng cáo quảng bá những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm không thể sử dụng đối tượng do nhà quảng cáo tuyển chọn. Tuy nhiên, tất cả nhà quảng cáo đều được phép sử dụng đối tượng do Google tuyển chọn, ngay cả khi họ quảng bá các danh mục mối quan tâm nhạy cảm.

Hãy xem danh sách chưa đầy đủ sau đây gồm các tính năng nhắm mục tiêu và cách thức áp dụng chính sách quảng cáo được cá nhân hóa.

Đối tượng do nhà quảng cáo tuyển chọn

Nếu là nhà quảng cáo quảng bá những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm, bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng nhắm mục tiêu sau đây.

Đối tượng do Google tuyển chọn

Tất cả nhà quảng cáo đều có thể sử dụng các tính năng nhắm mục tiêu sau đây, bao gồm cả những nhà quảng cáo quảng bá những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm.

 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
 • Đối tượng chung sở thích
 • Đối tượng nhân khẩu học
 • Đối tượng nhân khẩu học chi tiết
 • Sự kiện trong đời
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí
 

Các danh mục mối quan tâm nhạy cảm

Các quy định hạn chế về mặt pháp lý

Quảng cáo phải tuân thủ tất cả luật và quy định hiện hành đối với mọi vị trí mà quảng cáo hiển thị.

Chúng tôi không cho phép việc nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên nội dung bị hạn chế về mặt pháp lý, như đã xác định trong các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính năng nhắm mục tiêu mà bạn sử dụng, bạn cũng có thể không được phép quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách khi Google yêu cầu. Hãy xem nội dung bên dưới để biết các ví dụ cụ thể về những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi không cho phép.

 
Cách xử lý: Cách tuân thủ chính sách
 1. Đọc chính sách bên dưới để tìm hiểu những nội dung mà chúng tôi không cho phép. Hãy đảm bảo quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Xin lưu ý rằng ngay cả khi quảng cáo không được nhắm mục tiêu dựa trên các danh mục nhạy cảm, một số loại nội dung quảng cáo vẫn bị cấm.
 2. Xóa nội dung đó khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn. Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có chứa nội dung mà chúng tôi không cho phép, hãy xóa tất cả nội dung không tuân thủ chính sách này. Sau đó, bạn cần phải gửi yêu cầu xem xét trước khi chuyển sang bước tiếp theo – kiểm tra danh sách đối tượng.
 3. Xóa nội dung đó khỏi quảng cáo của bạn.
  Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, hãy chỉnh sửa để quảng cáo đó tuân thủ chính sách.
  • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột qua quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
  • Nhấp vào Lưu khi bạn đã chỉnh sửa xong.
 4. Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn. Nếu đã xóa nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến của quảng cáo, bạn có thể gửi yêu cầu xem xét quảng cáo đó.
 5. Tách riêng hoặc xóa những nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu đến danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại. Sau khi chúng tôi xem xét trang web hoặc ứng dụng, các danh sách liên quan sẽ được bật. Đảm bảo rằng quảng cáo sử dụng các danh sách này tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu quảng cáo không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa, hãy xóa những nhóm quảng cáo hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu sử dụng danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại.
Nếu bạn không thể hoặc không muốn khắc phục các lỗi vi phạm này, hãy xóa quảng cáo để tài khoản của bạn không bị tạm ngưng trong tương lai do có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Người dùng dưới 13 tuổi trong quảng cáo được cá nhân hóa

Việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hay độ tuổi quy định ở quốc gia của trẻ hoặc nhắm mục tiêu đến nội dung về sở thích cho trẻ em dưới 13 tuổi hay độ tuổi quy định ở quốc gia của trẻ.

Thuật ngữ thuốc bị hạn chế trong quảng cáo được cá nhân hóa

Thuốc kê đơn và thông tin về thuốc kê đơn, trừ trường hợp thuốc và tất cả thành phần được liệt kê chỉ dùng cho động vật và không được sử dụng cho con người hoặc bị dùng sai mục đích. Tìm hiểu thêm 

Việc tuyển người tham gia thử nghiệm lâm sàng trong quảng cáo được cá nhân hóa

Quảng bá việc tuyển người tham gia thử nghiệm lâm sàng

Đồ uống có cồn trong quảng cáo được cá nhân hóa

Đồ uống có cồn và thức uống tương tự như đồ uống có cồn

Cờ bạc trong quảng cáo được cá nhân hóa

 Cờ bạc, bao gồm cả cờ bạc trực tuyến và tại sòng bạc thực tế; thông tin có liên quan đến cờ bạc trực tuyến; trò chơi trực tuyến không phải đánh bạc để có được tiền hoặc giải thưởng; và trò chơi đánh bạc trực tuyến (bất kể có trao đổi tiền hay không)

Cờ bạc theo địa điểm trong quảng cáo được cá nhân hóa

Sòng bạc thực tế quảng bá công khai về cờ bạc

 

Những khó khăn cá nhân

Chúng tôi hiểu rằng người dùng không muốn thấy những quảng cáo về những vất vả, khó khăn và gian khổ của cá nhân họ, vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên những khó khăn này. Những khó khăn cá nhân như vậy bao gồm tình trạng sức khỏe, điều trị, thủ thuật, thất bại cá nhân, sự vất vả hoặc trải nghiệm cá nhân sau chấn thương. Bạn cũng không được áp đặt tư tưởng tiêu cực lên người dùng.

Chúng tôi không cho phép việc nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên những khó khăn cá nhân, như đã xác định trong các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính năng nhắm mục tiêu mà bạn sử dụng, bạn cũng có thể không được phép quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách khi Google yêu cầu. Hãy xem nội dung bên dưới để biết các ví dụ cụ thể về những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi không cho phép.

Cách xử lý: Cách tuân thủ chính sách
 1. Đọc chính sách bên dưới để tìm hiểu những nội dung mà chúng tôi không cho phép. Hãy đảm bảo quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Xin lưu ý rằng ngay cả khi quảng cáo không được nhắm mục tiêu dựa trên các danh mục nhạy cảm, một số loại nội dung quảng cáo vẫn bị cấm.
 2. Xóa nội dung đó khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn. Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có chứa nội dung mà chúng tôi không cho phép, hãy xóa tất cả nội dung không tuân thủ chính sách này. Sau đó, bạn cần phải gửi yêu cầu xem xét trước khi chuyển sang bước tiếp theo – kiểm tra danh sách đối tượng.

 3. Xóa nội dung đó khỏi quảng cáo của bạn.

  Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, thì hãy chỉnh sửa để làm cho quảng cáo tuân thủ.

  • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột lên quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
  • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
  • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

  Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đến để chúng tôi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn đã loại bỏ nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến, thì chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy.

 4. Tách riêng hoặc xóa những nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu đến danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại. Sau khi chúng tôi xem xét trang web hoặc ứng dụng, các danh sách liên quan sẽ được bật. Đảm bảo rằng quảng cáo sử dụng các danh sách này tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu quảng cáo không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa, hãy xóa những nhóm quảng cáo hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu sử dụng danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại.
Nếu bạn không thể hoặc không muốn khắc phục các lỗi vi phạm này, hãy xóa quảng cáo để tài khoản của bạn không bị tạm ngưng trong tương lai do có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong quảng cáo được cá nhân hóa

Nội dung về sức khỏe cá nhân, bao gồm:

 • Tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, bao gồm cả các loại bệnh, sức khỏe tình dục và tình trạng bệnh mãn tính (là những tình trạng sức khỏe đòi hỏi phải kiểm soát hoặc chăm sóc trong thời gian dài). 
 • Các sản phẩm, dịch vụ hoặc thủ thuật để điều trị hoặc kiểm soát bệnh mãn tính, bao gồm cả các thuốc không kê đơn và thiết bị y tế.
 • Những vấn đề sức khỏe liên quan đến các chức năng hoặc bộ phận ở vùng kín trên cơ thể, bao gồm cả tình trạng bộ phận sinh dục, ruột hoặc tiết niệu.
 • Các thủ thuật y tế xâm lấn, bao gồm cả phẫu thuật thẩm mỹ.
 • Tình trạng khuyết tật, ngay cả khi nội dung hướng tới người chăm sóc chính của người dùng.
  • Ví dụ: Việc điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc viêm khớp, việc điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, dịch vụ tư vấn về các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm hoặc lo âu, các thiết bị y khoa dùng để điều trị chứng ngưng thở khi ngủ như máy thở áp lực dương liên tục (CPAP), thuốc không kê đơn hỗ trợ điều trị các bệnh về nấm, thông tin về cách hỗ trợ trẻ mắc chứng tự kỷ

Tình trạng tài chính không tốt trong quảng cáo được cá nhân hóa

Khủng hoảng, khó khăn hoặc sự túng thiếu về tài chính của một cá nhân

 • Ví dụ: dịch vụ phá sản, dịch vụ phúc lợi, chỗ ở cho người vô gia cư, nguồn trợ cấp thất nghiệp, sản phẩm và dịch vụ cho vay cắt cổ

Những khó khăn khi xây dựng các mối quan hệ trong quảng cáo được cá nhân hóa

Những khó khăn cá nhân khi xây dựng mối quan hệ với gia đình, bạn bè hoặc các mối quan hệ cá nhân khác

 • Ví dụ: dịch vụ ly hôn, sách về cách vượt qua việc ly hôn, sản phẩm hoặc dịch vụ mai táng, dịch vụ tư vấn gia đình

Hành vi phạm tội trong quảng cáo được cá nhân hóa

Lý lịch tư pháp cá nhân, các tội đã vi phạm, các cáo buộc về hành vi phạm tội hoặc bản cáo trạng

 • Ví dụ: dịch vụ làm giấy bảo lãnh, luật sư bào chữa cho vụ án hình sự

Hành vi lạm dụng và chấn thương trong quảng cáo được cá nhân hóa

Tình trạng cá nhân như là nạn nhân của hành vi lạm dụng, hành động phạm pháp hoặc sự kiện gây chấn thương khác

 • Ví dụ: nơi tạm trú cho nạn nhân bạo hành gia đình, dịch vụ bào chữa cho nạn nhân

Hành vi áp đặt tư tưởng tiêu cực trong quảng cáo được cá nhân hóa

Hành vi áp đặt tư tưởng tiêu cực lên người dùng hoặc sử dụng quan điểm tiêu cực hay thiên vị để quảng bá bất kỳ danh mục nội dung nào

 • Ví dụ: hành vi chế nhạo thân thể, tư tưởng tiêu cực liên quan đến đặc điểm cơ thể hoặc hoạt động tương tác trên mạng xã hội, ngụ ý rằng người dùng sẽ gặp phải hậu quả không tốt nếu họ không thực hiện những hành động cụ thể
 

Bản sắc và tín ngưỡng

Chúng tôi xem hệ thống bản sắc và tín ngưỡng mang tính rất cá nhân và phức tạp. Các hệ thống này phụ thuộc nhiều vào sự đa dạng của các chuẩn mực văn hóa, địa lý, lịch sử và trải nghiệm cuộc sống cá nhân. Chúng tôi cũng hiểu rằng hệ thống bản sắc và tín ngưỡng của một người có thể bị sử dụng để tạo các phân khúc người dùng dựa trên sự nhận định hoặc kỳ thị.

Chúng tôi muốn các quảng cáo cung cấp trải nghiệm tích cực và dựa trên mối quan tâm của người dùng chứ không phải là họ được coi là người như thế nào, vì vậy, chúng tôi không cho phép quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên hệ tư tưởng hoặc ý thức nội tại cá nhân của họ. Những bản sắc và tín ngưỡng đó có thể bao gồm thông tin cá nhân về tầng lớp của một người; những tầng lớp dễ bị kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc quấy rối; thành viên của một cộng đồng dễ bị kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc tổn hại; và hệ thống tín ngưỡng do một cá nhân đứng đầu.

Chúng tôi không cho phép việc nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên bản sắc và tín ngưỡng, như đã nêu trong các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính năng nhắm mục tiêu mà bạn sử dụng, bạn cũng có thể không được phép quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách khi Google yêu cầu. Hãy xem nội dung bên dưới để biết các ví dụ cụ thể về những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi không cho phép.

Cách xử lý: Cách tuân thủ chính sách
 1. Đọc chính sách bên dưới để tìm hiểu những nội dung mà chúng tôi không cho phép. Hãy đảm bảo quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Xin lưu ý rằng ngay cả khi quảng cáo không được nhắm mục tiêu dựa trên các danh mục nhạy cảm, một số loại nội dung quảng cáo vẫn bị cấm.
 2. Xóa nội dung đó khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn. Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có chứa nội dung mà chúng tôi không cho phép, hãy xóa tất cả nội dung không tuân thủ chính sách này. Sau đó, bạn cần phải gửi yêu cầu xem xét trước khi chuyển sang bước tiếp theo – kiểm tra danh sách đối tượng.
 3. Xóa nội dung đó khỏi quảng cáo của bạn.
  Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, hãy chỉnh sửa để quảng cáo đó tuân thủ chính sách.
  • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột qua quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
  • Nhấp vào Lưu khi bạn đã chỉnh sửa xong.
 4. Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn. Nếu đã xóa nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến của quảng cáo, bạn có thể gửi yêu cầu xem xét quảng cáo đó.
 5. Tách riêng hoặc xóa những nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu đến danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại. Sau khi chúng tôi xem xét trang web hoặc ứng dụng, các danh sách liên quan sẽ được bật. Đảm bảo rằng quảng cáo sử dụng các danh sách này tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu quảng cáo không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa, hãy xóa những nhóm quảng cáo hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu sử dụng danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại.
Nếu bạn không thể hoặc không muốn khắc phục các lỗi vi phạm này, hãy xóa quảng cáo để tài khoản của bạn không bị tạm ngưng trong tương lai do có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Khuynh hướng tình dục trong quảng cáo được cá nhân hóa

Khuynh hướng tình dục, bao gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, giới tính chưa xác định hay dị tính

 • Ví dụ: thông tin tiết lộ về khuynh hướng tình dục đồng giới, hẹn hò đồng tính nam, du lịch đồng tính nam, thông tin về người lưỡng tính

Mối liên kết chính trị trong quảng cáo được cá nhân hóa

Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa này không áp dụng cho quảng cáo trong Gmail, nhưng áp dụng cho tất cả các tính năng nhắm mục tiêu khác. Hãy xem chính sách bên dưới để biết nội dung chính trị trong quảng cáo Gmail.

Mối liên kết chính trị

 • Ví dụ: tư tưởng chính trị, quan điểm chính trị, đảng phái chính trị, tổ chức chính trị, chiến dịch chính trị, hoạt động tham gia tranh luận về chính trị

Nội dung chính trị trong quảng cáo được cá nhân hóa

Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa này không chỉ áp dụng cho quảng cáo trong Gmail mà còn áp dụng cho tất cả các tính năng nhắm mục tiêu khác.

Mối liên kết chính trị

 • Ví dụ: tư tưởng chính trị, quan điểm chính trị, đảng phái chính trị, tổ chức chính trị, chiến dịch chính trị, hoạt động tham gia tranh luận về chính trị

Thành viên công đoàn trong quảng cáo được cá nhân hóa

Công đoàn và quảng cáo ngụ ý biết rõ về tư cách thành viên công đoàn của người dùng

 • Ví dụ: trang web công đoàn, thông tin dành cho thành viên trong công đoàn, blog của công đoàn và hoạt động hỗ trợ của công đoàn khi xảy ra tranh chấp trong công việc

Chủng tộc và dân tộc trong quảng cáo được cá nhân hóa

Chủng tộc hoặc dân tộc của cá nhân

 • Ví dụ: ấn phẩm dành cho dân tộc hoặc chủng tộc cụ thể, trường đại học dành cho dân tộc hoặc chủng tộc cụ thể, dịch vụ hẹn hò có yếu tố chủng tộc hoặc dân tộc

Tín ngưỡng tôn giáo trong quảng cáo được cá nhân hóa

Tín ngưỡng tôn giáo của cá nhân

 • Ví dụ: địa điểm thờ cúng, giáo lý của tôn giáo, giáo dục hoặc trường đại học tôn giáo, sản phẩm liên quan đến tôn giáo

Nhóm đối tượng khác biệt trong quảng cáo được cá nhân hóa

Thành viên trong nhóm người có nguy cơ bị kỳ thị hoặc dễ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như địa vị xã hội, người nhập cư hoặc người tị nạn

 • Ví dụ: các sản phẩm dành cho người dùng dựa trên địa vị xã hội, dịch vụ cho người nhập cư, dịch vụ pháp lý cho người tị nạn

Thông tin nhận diện người chuyển giới trong quảng cáo được cá nhân hóa

Bản sắc cá nhân với giới tính khác với giới tính khi được sinh ra hoặc giới tính không phù hợp với bản dạng giới của nam hoặc nữ

 • Ví dụ: thông tin về việc chuyển giới, luật sư chuyên về luật chống phân biệt người chuyển giới
 

  Sở thích tình dục

Chúng tôi hiểu rằng sở thích tình dục vốn mang tính cá nhân và, tùy thuộc vào chuẩn mực văn hóa, thường không được thảo luận thẳng thắn. Chúng tôi tin rằng việc duy trì tính riêng tư về sở thích tình dục của người dùng là việc nên làm, vì vậy chúng tôi không cho phép quảng cáo được cá nhân hóa nhắm mục tiêu người dùng dựa trên sở thích, trải nghiệm, hoạt động hoặc xu hướng tình dục cá nhân của họ. Những sở thích như vậy bao gồm hành vi tình dục, hoạt động tình dục hoặc các sản phẩm được sử dụng khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, chúng tôi không cho phép các danh mục có nội dung khiêu dâm hoặc có mục đích kích dục.

Chúng tôi không cho phép việc nhắm mục tiêu đến người dùng dựa trên sở thích tình dục, như đã nêu trong các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây. Ngoài ra, tùy thuộc vào tính năng nhắm mục tiêu mà bạn sử dụng, bạn cũng có thể không được phép quảng cáo những sản phẩm và dịch vụ thuộc các danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng quảng cáo của bạn tuân thủ chính sách khi Google yêu cầu. Hãy xem nội dung bên dưới để biết các ví dụ cụ thể về những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi không cho phép.

Cách xử lý: Cách tuân thủ chính sách
 1. Đọc chính sách bên dưới để tìm hiểu những nội dung mà chúng tôi không cho phép. Hãy đảm bảo quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Xin lưu ý rằng ngay cả khi quảng cáo không được nhắm mục tiêu dựa trên các danh mục nhạy cảm, một số loại nội dung quảng cáo vẫn bị cấm.
 2. Xóa nội dung đó khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn. Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có chứa nội dung mà chúng tôi không cho phép, hãy xóa tất cả nội dung không tuân thủ chính sách này. Sau đó, bạn cần phải gửi yêu cầu xem xét trước khi chuyển sang bước tiếp theo – kiểm tra danh sách đối tượng.
 3. Xóa nội dung đó khỏi quảng cáo của bạn.
  Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, hãy chỉnh sửa để quảng cáo đó tuân thủ chính sách.
  • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột qua quảng cáo mà bạn muốn chỉnh sửa.
  • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
  • Nhấp vào Lưu khi bạn đã chỉnh sửa xong.
 4. Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn. Nếu đã xóa nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến của quảng cáo, bạn có thể gửi yêu cầu xem xét quảng cáo đó.
 5. Tách riêng hoặc xóa những nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu đến danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại. Sau khi chúng tôi xem xét trang web hoặc ứng dụng, các danh sách liên quan sẽ được bật. Đảm bảo rằng quảng cáo sử dụng các danh sách này tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu quảng cáo không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa, hãy xóa những nhóm quảng cáo hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu sử dụng danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại.
Nếu bạn không thể hoặc không muốn khắc phục các lỗi vi phạm này, hãy xóa quảng cáo để tài khoản của bạn không bị tạm ngưng trong tương lai do có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Biện pháp tránh thai trong quảng cáo được cá nhân hóa

Các vật dụng dùng để tránh thai hoặc ngăn ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục

 • Ví dụ: bao cao su, viên uống tránh thai, miếng xốp tránh thai

Nội dung khiêu dâm

 Tất cả nội dung khiêu dâm như được định nghĩa trong Chính sách về nội dung khiêu dâm của Google Ads

Nếu Chính sách về nội dung khiêu dâm và Chính sách về sở thích tình dục trong quảng cáo được cá nhân hóa khác nhau về cách xử lý một danh mục, thì Chính sách về sở thích tình dục trong quảng cáo được cá nhân hóa được ưu tiên hơn Chính sách về nội dung khiêu dâm khi xét đến cách danh mục đó có thể được dùng để nhắm mục tiêu và cá nhân hóa quảng cáo.

 

Tiếp cận các cơ hội

Chúng tôi tin rằng việc tiếp cận các cơ hội về kinh tế và xã hội là nền tảng cho sự thịnh vượng cá nhân, địa vị xã hội và chất lượng cuộc sống. Chúng tôi cũng nhận ra rằng sự phân biệt đối xử và các định kiến xã hội trước đây đã dẫn đến một số bộ phận trong xã hội không được tiếp cận những cơ hội này một cách công bằng.

Do đó, nhằm nâng cao sự công bằng cho những người dùng chịu ảnh hưởng không đồng đều của các định kiến xã hội, Google không cho phép một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhắm mục tiêu đối tượng cụ thể. Quy định này sẽ bổ sung cho các chính sách quảng cáo hiện tại nghiêm cấm việc phân biệt đối xử. Đồng thời, các chính sách về quảng cáo được cá nhân hóa nghiêm cấm việc sử dụng các danh mục Bản sắc và tín ngưỡng. Hãy xem nội dung bên dưới để biết các ví dụ cụ thể về những sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi không cho phép.

Quốc gia: Hoa Kỳ, Canada

Ở Hoa Kỳ và Canada, nhà quảng cáo không được nhắm mục tiêu những danh mục mối quan tâm nhạy cảm sau đây đến các đối tượng dựa trên giới tính, độ tuổi, tình trạng con cái, tình trạng hôn nhân hoặc mã bưu chính. 

Dịch vụ nhà đất trong quảng cáo được cá nhân hóa

dấu x màu đỏ Nhà bán hoặc cho thuê, trong đó nhà được định nghĩa là nơi mà một người sẽ cư trú. Quy định này cũng áp dụng cho các sản phẩm/dịch vụ bán hoặc cho thuê nhà. 

 • Ví dụ: trang web hiển thị danh sách nhà ở, nhà riêng cần bán/cho thuê, dịch vụ bất động sản

Việc làm trong quảng cáo được cá nhân hóa 

dấu x màu đỏ Cơ hội việc làm hoặc hoạt động tuyển dụng.* 

 • Ví dụ: quảng cáo về việc làm, trang web tuyển dụng, trang web hiển thị danh sách việc làm

*Một số nhà quảng cáo được chính phủ Hoa Kỳ xác định trước và quảng cáo việc làm trong quảng cáo được cá nhân hóa được phép nhắm mục tiêu các đối tượng bị hạn chế theo các điều kiện cụ thể. Nếu tiêu chí nhắm mục tiêu là dựa vào bằng cấp nghề nghiệp thực sự cho một công việc liên quan đến chính phủ, được định nghĩa theo luật Hoa Kỳ là bằng cấp cần thiết hợp lý cho những nhiệm vụ bình thường của công việc đó, thì những nhà quảng cáo được chính phủ Hoa Kỳ xác định này có thể nhắm mục tiêu các đối tượng bị hạn chế. 

Tín dụng trong quảng cáo được cá nhân hóa

dấu x màu đỏ Cung cấp tín dụng hoặc sản phẩm/dịch vụ có liên quan đến cho vay tín dụng. 

 • Ví dụ: thẻ tín dụng, chương trình cho vay (bao gồm cho vay mua nhà, cho vay mua ô tô, cho vay mua máy móc/thiết bị, cho vay ngắn hạn)Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa về việc thu thập và sử dụng dữ liệu 

Các chính sách này nêu rõ các yêu cầu cho việc thu thập và sử dụng dữ liệu trong quảng cáo được cá nhân hóa. Chúng tôi áp dụng các chính sách này cùng với các chính sách của Google Ads về việc thu thập và sử dụng dữ liệu

Bạn không được phép làm những việc sau:

dấu x màu đỏ Chạy những quảng cáo thu thập hoặc có chứa thông tin nhận dạng cá nhân (PII), trừ khi bạn sử dụng một định dạng quảng cáo do Google cung cấp và được thiết kế cho mục đích đó

 • Ví dụ: Thu thập địa chỉ email, số điện thoại hoặc số thẻ tín dụng ngay bên trong quảng cáo

dấu x màu đỏ Sử dụng hoặc kết hợp thông tin nhận dạng cá nhân (PII) với danh sách tiếp thị lại, cookie, nguồn cấp dữ liệu hoặc các giá trị nhận dạng ẩn danh khác

dấu x màu đỏ Chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân (PII) với Google thông qua các thẻ tiếp thị lại hoặc bất kỳ nguồn cấp dữ liệu sản phẩm nào có thể được liên kết với quảng cáo

dấu x màu đỏ Gửi cho Google thông tin vị trí chính xác mà không có sự đồng ý từ trước của người dùng

dấu x màu đỏ Sử dụng một danh sách tiếp thị lại nhắm mục tiêu đến một đối tượng quá hẹp hoặc quá cụ thể. Việc này bao gồm cả trường hợp trong đó việc kết hợp danh sách tiếp thị lại với các tiêu chí nhắm mục tiêu khác (chẳng hạn như giới hạn địa lý hoặc phân khúc người dùng khác) dẫn đến quảng cáo được nhắm mục tiêu đến số lượng người dùng tương đối nhỏ. Tìm hiểu thêm các yêu cầu về quy mô danh sách tiếp thị lại.

Đối với tính năng tiếp thị lại

 • Bạn có thể chọn tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông số: allow_ad_personalization_signals. Tìm hiểu cách sửa đổi thẻ toàn trang web để tắt tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại đối với những người dùng cụ thể.
 • Khi sử dụng các tính năng tiếp thị lại, tương tác lại hoặc đối tượng tương tự, bạn phải đưa thông tin cụ thể vào chính sách quyền riêng tư của mình.
 • Google có thể sử dụng nhãn thông báo trong quảng cáo để cho người dùng biết về quảng cáo được cá nhân hóa, và chúng tôi có thể cho người dùng biết họ đang thuộc danh sách tiếp thị lại nào cùng với tên miền tương ứng. Bạn không được sửa đổi hoặc che các thông báo này. Nếu muốn triển khai thông báo trong quảng cáo của riêng mình, bạn phải làm việc đó theo đúng các tiêu chuẩn ngành liên quan.
 • Google sẽ không cho phép một nhà quảng cáo khác sử dụng danh sách tiếp thị lại hoặc danh sách đối tượng tương tự của bạn nếu bạn không đồng ý.
Cách xử lý: Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa về việc thu thập và sử dụng dữ liệu
 1. Đọc chính sách bên dưới để tìm hiểu những nội dung mà chúng tôi không cho phép. Hãy đảm bảo quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Xin lưu ý rằng ngay cả khi quảng cáo không được nhắm mục tiêu dựa trên các danh mục nhạy cảm, một số loại nội dung quảng cáo vẫn bị cấm.
 2. Xóa nội dung đó khỏi trang web hoặc ứng dụng của bạn. Nếu trang web hoặc ứng dụng của bạn có chứa nội dung mà chúng tôi không cho phép, hãy xóa tất cả nội dung không tuân thủ chính sách này. Sau đó, bạn cần phải gửi yêu cầu xem xét trước khi chuyển sang bước tiếp theo – kiểm tra danh sách đối tượng.

 3. Xóa nội dung đó khỏi quảng cáo của bạn.

  Nếu quảng cáo của bạn vi phạm chính sách này, thì hãy chỉnh sửa để làm cho quảng cáo tuân thủ.

  • Trên trang Quảng cáo, hãy di chuột lên quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa.
  • Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh quảng cáo để chỉnh sửa quảng cáo đó.
  • Nhấp vào Lưu khi bạn đã hoàn tất.

  Khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đến để chúng tôi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu chúng cần xem xét phức tạp hơn. Nếu chúng tôi nhận thấy bạn đã loại bỏ nội dung không được chấp nhận khỏi quảng cáo và đích đến, thì chúng tôi có thể chấp thuận để quảng cáo của bạn bắt đầu chạy.

 4. Tách riêng hoặc xóa những nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu đến danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại. Sau khi chúng tôi xem xét trang web hoặc ứng dụng, các danh sách liên quan sẽ được bật. Đảm bảo rằng quảng cáo sử dụng các danh sách này tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu quảng cáo không tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hóa, hãy xóa những nhóm quảng cáo hoặc tiêu chí nhắm mục tiêu sử dụng danh sách đối tượng hoặc danh sách tiếp thị lại.
Nếu bạn không thể hoặc không muốn khắc phục các lỗi vi phạm này, hãy xóa quảng cáo để tài khoản của bạn không bị tạm ngưng trong tương lai do có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết bằng cách Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false