Reklamy spersonalizowane

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Reklamy spersonalizowane to zaawansowane narzędzie, dzięki któremu reklamy są lepiej dopasowane do użytkowników, a reklamodawcy mogą uzyskać wzrost ROI. Wykorzystuje ono dane użytkowników online, aby kierować lepiej dopasowane treści reklamowe, dzięki czemu reklamy są atrakcyjniejsze dla użytkowników, a także skuteczniejsze z punktu widzenia reklamodawców.

Wykorzystując dane o zachowaniach lub zainteresowaniach użytkowników do wyświetlania lepiej dopasowanych reklam, ważne jest, aby odpowiednio się z nimi obchodzić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre zainteresowania mają charakter wrażliwy lub kontrowersyjny i kierowanie reklam na ich podstawie mogłoby wpłynąć negatywnie na wrażenia użytkowników.

Mając to na względzie i biorąc pod uwagę wrażliwy charakter działań związanych z kierowaniem reklam na użytkowników, określiliśmy zasady dla wszystkich funkcji kierowania reklam spersonalizowanych na użytkowników. Zasady te nie zastępują innych zasad reklamowych (np. zasad Google Ads ani zasad Zakupów Google). Reklamodawcy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad reklamowych, w tym tych dotyczących reklam spersonalizowanych. W określonych przypadkach reklamodawcy mają również obowiązek przestrzegać naszych zasad związanych ze zgodą użytkowników w Unii Europejskiej.

Polityka prywatności Google ma zastosowanie do wszystkich produktów i usług Google oraz funkcji w reklamach Google, a także określa, jak firma zbiera, wykorzystuje i chroni dane użytkowników. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych
Zasady dotyczące treści reklam spersonalizowanych Zasady dotyczące zbierania i wykorzystywania danych do kierowania reklam spersonalizowanych
Ograniczenia na podstawie funkcji kierowania reklam spersonalizowanych
Zasady: kategorie zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym
 

Zasady dotyczące treści reklam spersonalizowanych

Kategorie zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym są ograniczone w reklamach spersonalizowanych. Kategorie zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym definiujemy na podstawie następujących zasad dotyczących treści:

Ograniczenia prawne: reklamy muszą być zgodne z prawem.

Problemy osobiste: reklamy nie powinny być kierowane na użytkowników w sposób wykorzystujący ich trudności lub problemy.

Tożsamość i wyznanie: reklamy nie powinny być kierowane na użytkowników na podstawie kategorii, które mogą prowadzić do systematycznej dyskryminacji lub niesprawiedliwej stygmatyzacji.

Zainteresowania seksualne: reklamy nie powinny być kierowane na użytkowników na podstawie wynikających z natury człowieka prywatnych zainteresowań i doświadczeń seksualnych.

Dostęp do możliwości: reklamy nie powinny ograniczać dostępu do możliwości, korzystając z niesprawiedliwej dyskryminacji ze względu na status społeczny przy kierowaniu na użytkowników reklam z określonych kategorii treści.

Ograniczenia na podstawie funkcji kierowania reklam spersonalizowanych

Zasady dotyczące reklam spersonalizowanych są stosowane w różny sposób w zależności od wykorzystywanej funkcji kierowania reklam. Każda funkcja kierowania reklam obejmuje dwa komponenty:

 • kierowanie reklam na użytkowników odnoszące się do wybranych przez Ciebie grup użytkowników, którym mają wyświetlać się reklamy, oraz obejmujące wszystkie aspekty tworzenia i wybierania tych grup;
 • reklamowanie produktów i usług odnoszące się do konkretnych treści w Twojej reklamie lub na Twojej stronie docelowej.

W zależności od tego, czy funkcja kierowania reklam to grupa odbiorców zdefiniowana przez reklamodawcę czy też przez Google, podczas reklamowania produktów bądź usług kategorie zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym mogą być używane lub nie.

 • W przypadku żadnej funkcji kierowania reklam spersonalizowanych nie zezwalamy na kierowanie reklam na użytkowników na podstawie kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.
 • W przypadku grup odbiorców zdefiniowanych przez reklamodawców, które mogą zostać przez nich dostosowane, wybrane lub przesłane, reklamodawcy nie mogą też reklamować produktów ani usług z kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.
 • W przypadku zdefiniowanych przez Google grup odbiorców opracowywaniem i selekcjonowaniem odbiorców zgodnie z zasadami na podstawie informacji z usług Google zarządza Google, a reklamodawcy mogą promować produkty i usługi z kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.

Działanie zasad

Reklamodawcy promujący produkty i usługi, które należą do kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym, nie mogą korzystać z grup odbiorców zdefiniowanych przez reklamodawców. Dzięki temu kategorie zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym nie mogą być przypadkowo używane do kierowania na odbiorców. Zdefiniowane przez Google listy odbiorców są konfigurowane bez poufnych sygnałów użytkownika, dlatego wszyscy reklamodawcy mogą ich używać, nawet jeśli promują kategorie zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.

Zobacz poniższą niepełną listę funkcji kierowania reklam i zastosowania zasad dotyczących reklam spersonalizowanych.

Grupy odbiorców zdefiniowane przez reklamodawców

Jeśli jesteś reklamodawcą, który reklamuje swoje produkty i usługi w kategoriach zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym, nie możesz korzystać z tych funkcji kierowania reklam.

Grupy odbiorców zdefiniowane przez Google

Wszyscy reklamodawcy, również ci, którzy promują produkty i usługi z kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym, mogą korzystać z poniższych funkcji kierowania reklam.

 • Kierowanie na listę klientów
 • Twoje segmenty danych
 • Podobni odbiorcy
 • Segmenty niestandardowe
 • Odbiorcy na rynku
 • Podobne zainteresowania
 • Dane demograficzne
 • Szczegółowe dane demograficzne
 • Zdarzenia z życia
 • Kierowanie na lokalizację
 

Kategorie zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym

Ograniczenia prawne

Reklamy muszą być zgodne ze wszystkimi stosownymi przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi we wszystkich lokalizacjach, w których wyświetlają się Twoje reklamy.

Nie zezwalamy na kierowanie reklam na użytkowników na podstawie treści ograniczonych prawnie, które zostały zdefiniowane w poniższych kategoriach zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym. W zależności od użytej funkcji kierowania reklam możemy nie zezwolić też na reklamowanie produktów lub usług z poniższych kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.

Ponosisz odpowiedzialność za zgodność reklam z zasadami w sytuacjach, w których jest to wymagane. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady zagadnień, których nie wolno wykorzystywać w reklamach.

 
Rozwiązywanie problemów: jak zachować zgodność z zasadami
 1. Przeczytaj poniższe zasady, aby dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, aby Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii o charakterze kontrowersyjnym, nadal pewne treści w reklamach są zabronione.
 2. Usuń te treści z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie, które naruszają tę zasadę. Zanim wykonasz następny krok, czyli sprawdzisz listy odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.
 3. Usuń te treści z reklamy.
  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, aby była z nią zgodna.
  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, aby ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
 4. Zmieniona i zapisana reklama trafia do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Po usunięciu niedozwolonej treści z reklamy i jej strony docelowej możesz poprosić o jej sprawdzenie.
 5. Odłącz albo usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, aby reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców albo z listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować naruszeń, usuń reklamę, aby nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Użytkownicy poniżej 13 roku życia w reklamach spersonalizowanych

Zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia (lub poniżej minimalnego wieku wymaganego w ich kraju) lub kierowanie treści opartych na zainteresowaniach do dzieci poniżej 13 roku życia (poniżej minimalnego wieku wymaganego w ich kraju).

Nazwy leków podlegających ograniczeniom w reklamach spersonalizowanych

Czerwony znak x Leki na receptę oraz informacje o lekach na receptę, chyba że leki te lub którykolwiek z wymienionych składników są przeznaczone tylko dla zwierząt i nie istnieje ryzyko ich nadużycia przez ludzi ani wykorzystania w niewłaściwy sposób.

Nabór do badań klinicznych w reklamach spersonalizowanych

Promowanie naboru do badań klinicznych

Alkohol w reklamach spersonalizowanych

Napoje alkoholowe i napoje przypominające napoje alkoholowe

Hazard w reklamach spersonalizowanych

Hazard, w tym hazard online i offline; informacje związane z hazardem online; gry online inne niż kasynowe, w których można wygrać pieniądze lub nagrody; gry hazardowe w kasynach internetowych, niezależnie od tego, czy dochodzi do wymiany pieniędzy

Hazard w konkretnych lokalizacjach w reklamach spersonalizowanych

Kasyna tradycyjne, bezpośrednio promujące hazard

 

Problemy osobiste

Rozumiemy, że użytkownicy nie chcą widzieć reklam wykorzystujących wiedzę o ich osobistych trudnościach i problemach, dlatego nie pozwalamy kierować reklam spersonalizowanych na ich podstawie. Obejmuje to kwestie zdrowotne, leczenie, operacje i zabiegi, osobiste niepowodzenia i trudności życiowe oraz traumatyczne przeżycia. Nie można również narzucać użytkownikom negatywnego nastawienia.

Nie zezwalamy na kierowanie reklam na użytkowników na podstawie ich problemów osobistych, które zostały zdefiniowane w poniższych kategoriach zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym. W zależności od użytej funkcji kierowania reklam możemy nie zezwolić też na reklamowanie produktów lub usług z poniższych kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.

Ponosisz odpowiedzialność za zgodność reklam z zasadami w sytuacjach, w których jest to wymagane. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady zagadnień, których nie wolno wykorzystywać w reklamach.

Rozwiązywanie problemów: jak zachować zgodność z zasadami
 1. Przeczytaj poniższe zasady, aby dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, aby Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii o charakterze kontrowersyjnym, nadal pewne treści w reklamach są zabronione.
 2. Usuń te treści z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Zanim wykonasz następny krok, czyli sprawdzisz listy odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz albo usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, aby reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców albo z listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz usunąć naruszeń zasad, usuń reklamę, aby nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Zdrowie w reklamach spersonalizowanych

Czerwony znak x Treści związane ze zdrowiem podejmujące m.in. następujące tematy:

 • dolegliwości fizyczne i psychiczne, w tym choroby, dolegliwości seksualne i przewlekłe, które wymagają długoterminowego leczenia;
 • produkty, usługi lub zabiegi związane z leczeniem przewlekłych dolegliwości zdrowotnych, w tym leki bez recepty i urządzenia medyczne;
 • wszelkie problemy zdrowotne związane z intymnymi częściami ciała lub intymnymi czynnościami ciała, w tym z układem rozrodczym, trawiennym i moczowym;
 • inwazyjne zabiegi medyczne, w tym operacje plastyczne;
 • niepełnosprawność, nawet gdy treść jest kierowana do opiekuna osoby niepełnosprawnej będącej użytkownikiem usług.
  • Przykłady: leczenie chronicznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak cukrzyca czy zapalenie stawów; leczenie chorób przenoszonych drogą płciową; konsultacje w sprawach związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak depresja czy stany lękowe; urządzenia dla osób cierpiących na zespół bezdechu sennego, takie jak aparaty CPAP; leki bez recepty na grzybicę; informacje o opiece nad dzieckiem z autyzmem

Problemy finansowe w reklamach spersonalizowanych

Osobiste problemy finansowe lub trudności życiowe, ubóstwo

 • Przykłady: usługi związane ze sprawami upadłościowymi, opieka społeczna, schroniska dla bezdomnych, informacje dla bezrobotnych, produkty i usługi związane z lichwiarskimi pożyczkami

Problemy w relacjach w reklamach spersonalizowanych

Osobiste problemy w relacjach rodzinnych, przyjacielskich i innych relacjach międzyludzkich

 • Przykłady: usługi związane z rozwodami, książki o radzeniu sobie z rozwodem, produkty lub usługi związane z żałobą, usługi poradnictwa rodzinnego

Popełnienie przestępstwa w reklamach spersonalizowanych

Wpis do rejestru karnego, popełnione przestępstwa, zarzuty karne lub oskarżenia o popełnienie przestępstwa

 • Przykłady: usługi związane z poręczeniem majątkowym za oskarżonego, obrońcy specjalizujący się w sprawach karnych

Znęcanie się i przemoc psychiczna w reklamach spersonalizowanych

Status osoby jako ofiary nadużycia, przestępstwa lub innego traumatycznego zdarzenia

 • Przykłady: ośrodki dla ofiar przemocy domowej albo usługi adwokackie dla ofiar przestępstw lub wypadków

Narzucanie negatywnego nastawienia w reklamach spersonalizowanych

Narzucanie użytkownikowi negatywnego nastawienia albo wykorzystywanie negatywnej perspektywy lub stronniczości w celu promowania dowolnej kategorii treści

 • Przykłady: szydzenie z budowy ciała, pokazywanie w negatywnym świetle cech fizycznych lub interakcji społecznych, sugerowanie negatywnych skutków w razie niepodjęcia przez użytkownika określonych działań
 

Tożsamość i wyznanie

Uważamy, że tożsamość i wyznanie to bardzo osobiste i złożone kwestie, które w dużej mierze zależą od uwarunkowań kulturowych, regionu geograficznego, historii i osobistych doświadczeń. Tożsamość i wyznanie jednostki można wykorzystywać do grupowania użytkowników na podstawie stereotypów lub uprzedzeń.

Chcemy jednak, aby reklamy zapewniały pozytywne wrażenia i wykorzystywały zainteresowania użytkowników, a nie to, jak są postrzegani przez innych, dlatego nie zezwalamy na kierowanie reklam spersonalizowanych na podstawie przekonań użytkowników dotyczących ich tożsamości i wyznania. Dotyczy to osobistego poczucia przynależności do danej grupy, poglądów narażających wyznającą je osobę na dyskryminację lub nękanie, a także przynależności do grupy narażonej na dyskryminację lub nękanie oraz osobistych przekonań religijnych.

Nie zezwalamy na kierowanie reklam na użytkowników na podstawie ich tożsamości ani wyznania, jak wskazano w poniższych kategoriach zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym. W zależności od użytej funkcji kierowania reklam możemy nie zezwolić też na reklamowanie produktów lub usług z poniższych kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.

Ponosisz odpowiedzialność za zgodność reklam z zasadami w sytuacjach, w których jest to wymagane. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady zagadnień, których nie wolno wykorzystywać w reklamach.

Rozwiązywanie problemów: jak zachować zgodność z zasadami
 1. Przeczytaj poniższe zasady, aby dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, aby Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii o charakterze kontrowersyjnym, nadal pewne treści w reklamach są zabronione.
 2. Usuń te treści z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie, które naruszają tę zasadę. Zanim wykonasz następny krok, czyli sprawdzisz listy odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.
 3. Usuń te treści z reklamy.
  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, aby była z nią zgodna.
  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, aby ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
 4. Zmieniona i zapisana reklama trafia do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Po usunięciu niedozwolonej treści z reklamy i jej strony docelowej możesz poprosić o jej sprawdzenie.
 5. Odłącz albo usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, aby reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców albo z listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować naruszeń, usuń reklamę, aby nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Orientacja seksualna w reklamach spersonalizowanych

Orientacja seksualna, w tym lesbijska, gejowska, biseksualna i heteroseksualna lub poszukiwanie orientacji seksualnej

 • Przykłady: informacje o ujawnianiu homoseksualności, randki dla par jednopłciowych, wycieczki dla par jednopłciowych, informacje o biseksualności

Poglądy lub powiązania polityczne w reklamach spersonalizowanych

Te zasady dotyczące reklam spersonalizowanych nie obowiązują w przypadku reklam w Gmailu, ale mają zastosowanie w przypadku wszystkich pozostałych funkcji kierowania reklam. Zapoznaj się z poniższymi zasadami dla treści politycznych w reklamach w Gmailu.

Poglądy lub powiązania polityczne

 • Przykłady: ideologie polityczne, poglądy polityczne, partie polityczne, organizacje polityczne, kampanie polityczne, udział w dyskursie politycznym

Treści polityczne w reklamach spersonalizowanych

Te zasady dotyczą nie tylko reklam spersonalizowanych wyświetlanych w Gmailu, ale mają też zastosowanie w przypadku wszystkich pozostałych funkcji kierowania reklam.

Poglądy lub powiązania polityczne

 • Przykłady: ideologie polityczne, poglądy polityczne, partie polityczne, organizacje polityczne, kampanie polityczne, udział w dyskursie politycznym

Przynależność do związków zawodowych w reklamach spersonalizowanych

Związki zawodowe i reklamy sugerujące wiedzę o przynależności użytkownika do związku zawodowego

 • Przykłady: strony związków zawodowych, informacje kierowane do związkowców, blogi związków zawodowych, wsparcie związków zawodowych w sporach w miejscu pracy

Rasa i przynależność etniczna w reklamach spersonalizowanych

Rasa lub tożsamość etniczna

 • Przykłady: publikacje poświęcone kwestii pochodzenia rasowego lub etnicznego, uczelnie zorientowane na pochodzenie rasowe lub etniczne, portale randkowe kierowane do określonych grup etnicznych lub rasowych

Wyznanie w reklamach spersonalizowanych

Wyznanie

 • Przykłady: miejsca kultu, kierownictwo duchowe, edukacja religijna lub uczelnie wyznaniowe, dewocjonalia

Dyskryminowane grupy społeczne w reklamach spersonalizowanych

Przynależność do marginalizowanej albo narażonej na atak lub krytykę grupy społecznej, takiej jak kasta, imigranci czy uchodźcy

 • Przykłady: produkty przeznaczone dla określonej grupy społecznej, usługi imigracyjne, usługi prawne dla uchodźców

Tożsamość transseksualna w reklamach spersonalizowanych

Utożsamianie się z płcią inną niż przypisana przy urodzeniu lub z płcią, która nie jest jednoznacznie identyfikowana jako męska lub żeńska

 • Przykład: informacje o zmianie płci, adwokaci specjalizujący się w sprawach związanych z dyskryminacją osób transseksualnych
 

  Zainteresowania seksualne

Wiemy, że zainteresowania seksualne są z natury prywatne i, w zależności od norm kulturowych, rzadko mówi się o nich otwarcie. Uważamy, że zainteresowania seksualne użytkowników powinny pozostać prywatne, dlatego nie zezwalamy na kierowanie reklam spersonalizowanych na podstawie osobistych zainteresowań, doświadczeń, praktyk czy preferencji seksualnych. Obejmuje to zachowania i czynności seksualne oraz produkty związane z uprawianiem seksu. Oprócz tego nie zezwalamy na kategorie, które obejmują treści dwuznaczne lub nastawione na wywołanie podniecenia seksualnego.

Nie zezwalamy na kierowanie reklam na użytkowników na podstawie ich zainteresowań seksualnych, które zostały zdefiniowane w poniższych kategoriach zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym. W zależności od użytej funkcji kierowania reklam możemy nie zezwolić też na reklamowanie produktów lub usług z poniższych kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym.

Ponosisz odpowiedzialność za zgodność reklam z zasadami w sytuacjach, w których jest to wymagane. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady zagadnień, których nie wolno wykorzystywać w reklamach.

Rozwiązywanie problemów: jak zachować zgodność z zasadami
 1. Przeczytaj poniższe zasady, aby dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, aby Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii o charakterze kontrowersyjnym, nadal pewne treści w reklamach są zabronione.
 2. Usuń te treści z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie, które naruszają tę zasadę. Zanim wykonasz następny krok, czyli sprawdzisz listy odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.
 3. Usuń te treści z reklamy.
  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, aby była z nią zgodna.
  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, aby ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
 4. Zmieniona i zapisana reklama trafia do sprawdzenia. Zwykle robimy to w ciągu 1 dnia roboczego, ale w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Po usunięciu niedozwolonej treści z reklamy i jej strony docelowej możesz poprosić o jej sprawdzenie.
 5. Odłącz albo usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, aby reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców albo z listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyeliminować naruszeń, usuń reklamę, aby nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.

Antykoncepcja w reklamach spersonalizowanych

Środki antykoncepcyjne lub zapobiegające chorobom przenoszonym drogą płciową

 • Przykłady: prezerwatywy, pigułki antykoncepcyjne, gąbka antykoncepcyjna

Treści o charakterze seksualnym

 Wszystkie treści o charakterze seksualnym zgodnie z definicją podaną w Zasadach Google Ads dotyczących treści o charakterze seksualnym

Zasady dotyczące zainteresowań seksualnych w reklamach spersonalizowanych są nadrzędne względem zasad dotyczących treści o charakterze seksualnym, gdy chodzi o wykorzystywanie tej kategorii w ustawieniach kierowania i reklamach spersonalizowanych.

 

Dostęp do możliwości

Uważamy, że dostęp do możliwości społecznych i ekonomicznych ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu użytkownika, jego statusu oraz jakości życia. Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na dyskryminację i uprzedzenia, które mają swoje korzenie w historii, pewne grupy społeczne nie mogły korzystać z tych możliwości.

Aby wyeliminować dyskryminację użytkowników ze względu na ich status społeczny, nie zezwalamy na kierowanie reklam niektórych kategorii produktów lub usług na konkretnych odbiorców. Te zasady uzupełniają aktualne zasady dotyczące reklam, które zakazują dyskryminacji, i zasady dotyczące reklam spersonalizowanych, które zakazują stosowania kategorii związanych z tożsamością i przekonaniami. Poniżej znajdziesz konkretne przykłady zagadnień, których nie wolno wykorzystywać w reklamach.

Kraje: Stany Zjednoczone, Kanada

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie nie zezwalamy na kierowanie reklam z poniższych kategorii zainteresowań o charakterze kontrowersyjnym na odbiorców na podstawie ich płci, wieku, statusu rodzicielskiego i małżeńskiego ani kodu pocztowego.

Nieruchomości w reklamach spersonalizowanych

Czerwony znak x Domy na sprzedaż lub na wynajem, gdzie dom jest zdefiniowany jako miejsce do zamieszkania. Obejmuje to produkty lub usługi umożliwiające sprzedaż lub wynajem domów.

 • Przykłady: reklamy stron z ofertami nieruchomości, reklamy pojedynczych domów na sprzedaż lub wynajem, reklamy agencji nieruchomości.

Oferty pracy w reklamach spersonalizowanych

Czerwony znak x Oferty zatrudnienia na etat lub zlecenie*.

 • Przykłady: reklamy ofert pracy, strony agencji rekrutacyjnych, strony z ofertami pracy.

* Instytucje państwowe w Stanach Zjednoczonych ze wstępnie zdefiniowanej listy, które promują oferty pracy w reklamach spersonalizowanych, mogą w określonych warunkach kierować reklamy na odbiorców objętych ograniczeniami. Jeśli kierowanie odbywa się w dobrej wierze, na podstawie kwalifikacji umożliwiających zatrudnienie na posadzie w administracji państwowej, uznawanej w Stanach Zjednoczonych za kwalifikację niezbędną do wykonywania tej pracy, wskazani reklamodawcy z USA mogą kierować reklamy na odbiorców objętych ograniczeniami.

Zgodnie z zapowiedzią z 28 listopada 2023 r. Google zaktualizuje zasady dotyczące reklam spersonalizowanych, aby wprowadzić nowe ograniczenia w zakresie konsumenckich produktów i usług finansowych. Sekcja „Kredyty w reklamach spersonalizowanych” wchodząca w skład zasad dotyczących dostępu do możliwości zostanie przeredagowana, aby obejmować „Finanse konsumenckie w reklamach spersonalizowanych”. Ta aktualizacja rozszerzy obecny zakres zasad o produkty i usługi bankowe, a także wybrane usługi związane z planowaniem finansów i zarządzaniem nimi. Ta zmiana dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Zasady wejdą w życie 28 lutego 2024 r., a zaczniemy je w pełni egzekwować po około 6 tygodniach od tej daty. U niektórych reklamodawców etykieta Kredyt może być jeszcze widoczna w kwietniu 2024 r.

Dowiedz się więcej o zmianach w zasadach dotyczących dostępu do możliwości.

Finanse konsumenckie w reklamach spersonalizowanych

Czerwony znak x Oferty związane z kredytami, produktami i usługami bankowymi, a także wybranymi usługami planowania i zarządzania finansami.

 • Przykłady: karty kredytowe i pożyczki, rachunki bankowe i czekowe, usługi zarządzania wierzytelnościami.Zasady dotyczące zbierania i wykorzystywania danych do kierowania reklam spersonalizowanych 

Te zasady definiują kryteria dotyczące zbierania i wykorzystywania danych w reklamach spersonalizowanych. Uzupełniają one zasady Google Ads dotyczące zbierania i wykorzystywania danych.

W myśl tych dodatkowych zasad reklamodawcom nie wolno:

Czerwony znak x Wyświetlać reklam, które zbierają lub zawierają informacje umożliwiające identyfikację osób, z wyjątkiem formatów reklam oferowanych przez Google konkretnie w tym celu

 • Przykłady: zbieranie adresów e-mail, numerów telefonów i kart kredytowych w samej reklamie

Czerwony znak x Używać ani łączyć informacji umożliwiających identyfikację osób z listami remarketingowymi, plikami cookie, plikami danych ani innymi pseudonimizowanymi identyfikatorami

Czerwony znak x Udostępniać Google informacji umożliwiających identyfikację osób za pomocą tagów remarketingowych lub plików danych o produktach, które mogą być związane z reklamami

Czerwony znak x Przesyłać do Google dokładnych informacji o lokalizacji bez uprzedniego uzyskania zgody użytkowników

Czerwony znak x Stosować list remarketingowych kierowanych na zbyt wąską lub konkretną grupę docelową. Dotyczy to także sytuacji, w której połączenie listy remarketingowej z innymi kryteriami kierowania (np. ograniczeniami geograficznymi lub inną segmentacją użytkowników) skutkuje kierowaniem reklamy na stosunkowo niewielką liczbę użytkowników. Dowiedz się więcej o wymaganiach związanych z rozmiarem listy remarketingowej

Remarketing

 • Możesz wyłączyć zbieranie danych remarketingowych od użytkowników, którzy nie wyrażają zgody na wyświetlanie im reklam spersonalizowanych. Aby to zrobić, użyj parametru allow_ad_personalization_signals. Dowiedz się, jak zmodyfikować globalny tag witryny, aby wyłączyć zbieranie danych remarketingowych od wybranych użytkowników
 • Jeśli korzystasz z funkcji remarketingu, ponownego zaangażowania lub podobnych odbiorców, musisz zamieścić odpowiednie informacje w swojej polityce prywatności.
 • Google może umieszczać w reklamach etykiety informujące użytkowników, że są to reklamy spersonalizowane. Możemy też wyświetlać użytkownikom informacje o tym, na jakich listach remarketingowych się znajdują, wraz z odpowiednią nazwą domeny. Niedozwolone jest modyfikowanie lub ukrywanie tych powiadomień. Jeśli chcesz umieszczać w reklamie własną informację, musi ona spełniać odpowiednie standardy branżowe.
 • Google nie zezwala innym reklamodawcom na korzystanie z Twoich list remarketingowych ani list podobnych odbiorców bez Twojej zgody.
Rozwiązywanie problemów: zasady dotyczące reklam spersonalizowanych w zakresie zbierania i wykorzystywania danych
 1. Przeczytaj poniższe zasady, aby dowiedzieć się, jakie treści są niedozwolone. Zadbaj, aby Twoje reklamy, witryna lub aplikacja były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Pamiętaj, że nawet jeśli nie kierujesz reklam na podstawie kategorii o charakterze kontrowersyjnym, nadal pewne treści w reklamach są zabronione.
 2. Usuń te treści z witryny lub aplikacji. Jeśli witryna lub aplikacja zawiera zabronione przez nas treści, usuń wszystkie treści naruszające tę zasadę. Zanim wykonasz następny krok, czyli sprawdzisz listy odbiorców, musisz przesłać prośbę o sprawdzenie witryny lub aplikacji.

 3. Usuń te treści z reklamy.

  Jeśli Twoja reklama narusza tę zasadę, zmień ją tak, by była z nią zgodna.

  • Na stronie Reklamy najedź kursorem na reklamę, którą chcesz edytować.
  • Kliknij ikonę ołówka obok reklamy, by ją edytować.
  • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

  Zmieniona i zapisana reklama trafia do nas do sprawdzenia. Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej. Jeśli uznamy, że niedozwolona treść została usunięta z reklamy i jej strony docelowej, możemy zatwierdzić reklamę i zacząć ją wyświetlać.

 4. Odłącz albo usuń grupy reklam kierowane na listy odbiorców lub listy remarketingowe. Po sprawdzeniu witryny lub aplikacji powiązane z nimi listy zostaną włączone. Zadbaj, aby reklamy powiązane z tymi listami były zgodne z zasadami dotyczącymi reklam spersonalizowanych. Jeśli nie są zgodne z tymi zasadami, usuń grupy reklam lub ustawienia kierowania powiązane z odpowiednimi listami odbiorców albo z listami remarketingowymi.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz usunąć naruszeń zasad, usuń reklamę, aby nie dopuścić do zawieszenia konta w przyszłości w związku z przekroczeniem progu dopuszczalnej liczby odrzuconych reklam.
Jeśli korzystasz z platformy zewnętrznej, niektóre z tych instrukcji mogą Cię nie dotyczyć. Informacje o tym, jak rozwiązać problem i poprosić o sprawdzenie, znajdziesz na platformie zewnętrznej. Jak uzyskać pomoc, jeśli korzystasz z platformy innej niż Google

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne