Personlig tilpasset annonsering


Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Personlig tilpasset annonsering (tidligere kalt interessebasert annonsering) er et effektivt annonseringsverktøy, og med dette får brukerne mer relevante annonser og annonsørene høyere avkastning. I denne typen annonsering blir det brukt brukerdata fra nettet for å målrette mer relevant annonseinnhold mot brukerne. Resultatet kan derfor bli at både brukere og annonsører får en bedre opplevelse.

Når annonsører bruker data om brukeratferd eller interesser for å kunne levere mer relevant annonseinnhold, er det viktig at denne informasjonen behandles på riktig måte, og at det tas høyde for at målretting mot brukere via visse innholdskategorier kan påvirke den totale brukeropplevelsen.

På grunn av særtrekkene ved personlig tilpasset annonsering og de sensitive aspektene ved annonsemålretting mot brukere, har vi fastlagt standarder i retningslinjene for alle Google-funksjoner med funksjonalitet for personlig tilpasset annonsering. Disse standardene erstatter ikke de andre retningslinjene våre for annonsering (f.eks. for Google Ads eller Shopping), og annonsører må fortsatt overholde alle gjeldende retningslinjer for annonsering samt retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Annonsører må også overholde retningslinjene våre for brukersamtykke i EU der dette er aktuelt. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Retningslinjene for personlig tilpasset annonsering er en del av innsatsen vår for å opprettholde strenge standarder både for brukerne og annonsørene våre.

Innsamling og bruk av data i personlig tilpasset annonsering

Vi tar brukernes personvern på alvor, og vi forventer også at annonsørene respekterer brukernes personvern. Disse retningslinjene definerer hvordan annonsører kan samle inn brukerdata og benytte disse dataene i personlig tilpasset annonsering. De gjelder for annonsører som bruker målrettingsfunksjoner, innbefattet remarketing, interessemålgrupper, tilpassede interessemålgrupper, intensjonsmålgrupper, lignende målgrupper, demografisk målretting, stedsmålretting og innholdsmålretting for søkeord.

Vær oppmerksom på at retningslinjene nedenfor kommer i tillegg til de vanlige Google Ads-retningslinjene for innsamling og bruk av data.

Hvis du bruker funksjoner for personlig tilpasset annonsering, gjelder visse tilleggskrav til personvernreglene og krav til bruk av data for spesifikke Google-tjenester. Google tillater heller ikke at andre annonsører bruker remarketinglistene dine eller listene dine over lignende målgrupper uten at du har gitt samtykke til dette.

Følgende er ikke tillatt:

Du kan ikke samle inn informasjon knyttet til sensitive interessekategorier (du finner mer informasjon om sensitive interessekategorier under Prinsipper i retningslinjene for personlig tilpasset annonsering nedenfor).

Du kan ikke kjøre annonser som samler inn eller viser personlig identifiserende informasjon, med mindre du bruker et annonseformat fra Google som er utformet for dette formålet.

Eksempler: samle inn e-postadresser, telefonnumre eller kredittkortnumre i selve annonsen

Du kan ikke antyde kjennskap til personlig identifiserende eller sensitiv informasjon i annonser.

Du kan ikke bruke personlig identifiserende informasjon eller knytte slik informasjon til remarketinglister, informasjonskapsler, datafeeder eller andre anonyme identifikatorer.

Du kan ikke dele personlig identifiserende informasjon med Google via remarketing-tagger eller produktdatafeeder som kan tilknyttes annonser.

Du kan ikke sende Google nøyaktig posisjonsinformasjon uten først å ha fått brukerens samtykke.

Du kan ikke bruke remarketinglister som er målrettet mot svært snevre eller spesifikke målgrupper. Dette omfatter tilfeller der du kombinerer en remarketingliste med andre målrettingskriterier (f.eks. geografiske begrensninger eller annen brukersegmentering), og dette fører til at annonsen målrettes mot et relativt lavt antall brukere. Finn ut mer om kravene til størrelse på remarketinglister.

Du kan ikke bruke remarketinglister som er opprettet via Google Marketing Platforms remarketingfunksjon (tidligere kjent som Boomerang) eller en annen tjeneste for remarketinglister, i Google Ads-remarketingkampanjer, med mindre nettstedene og appene disse listene er samlet inn fra, oppfyller kravene i disse retningslinjene.

Feilsøking ved problemer knyttet til innsamling og bruk av data i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din. Hvis annonsen din inneholder personlig identifiserende informasjon eller på annen måte er i strid med disse retningslinjene, må du endre annonsen slik at den er i tråd med retningslinjene.
  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.
 4. Korriger målrettingen din eller remarketinglistene dine. Sørg for at listene dine ikke har for snevert fokus. Du kan enten fjerne annonsegruppene eller målrettingen der målgruppene eller remarketinglistene er i bruk, eller endre størrelsen på listen for å unngå overmålretting.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Merknader i annonser

Det kan hende Google tar med merknader i annonsene for å gjøre brukerne oppmerksomme på at de ser personlig tilpasset annonsering. Vi kan også vise brukerne hvilke remarketinglister de står oppført på, i tillegg til det tilhørende domenenavnet. Du må ikke endre eller skjule disse merknadene. Hvis du vil bruke merknader du selv utformer, i annonsene dine, må du gjøre dette i samsvar med relevante bransjestandarder.

Remarketing

Du kan velge å slå av innsamlingen av data for bruk i personlig tilpasset annonsering fra brukere som ikke ønsker å se personlig tilpassede annonser. Du kan også gjøre det for å sørge for at du overholder CCPA. Du kan endre den globale nettstedstaggen og slå av innsamlingen av data for personlig tilpasset annonsering for bestemte brukere på nettstedet ditt. Du kan også velge å ekskludere alle brukere fra California i Målgruppestyring-delen i Google Ads-kontoen din. 

 


Prinsipper i retningslinjene for personlig tilpasset annonsering

Annonsører kan ikke bruke sensitive interessekategorier for å målrette annonser mot brukere eller markedsføre produktene eller tjenestene sine. Vi har definert sensitive interessekategorier med utgangspunkt i disse prinsippene i retningslinjene:

Personlige problemer: Vi ønsker ikke annonser som spiller på personlige vansker eller problemer brukerne opplever eller kan ha opplevd, og derfor tillater vi ikke kategorier relatert til personlige problemer.

Identitet og livssyn: Vi ønsker at annonsene skal gjenspeile brukerens interesser snarere enn vedkommendes grunnleggende identitet, og vi tillater derfor ikke kategorier relatert til identitet eller livssyn, særlig fordi deler av denne informasjonen kan benyttes til å stigmatisere enkeltmennesker.

Seksuelle interesser: Vi forstår at seksuelle erfaringer og interesser er et grunnleggende privat anliggende, og vi tillater derfor ikke kategorier relatert til seksuelle interesser.

Tilgang til muligheter: Ettersom vi er klar over at brukere som er utsatt for samfunnsmessige fordommer, kan se færre eller forskjellige annonser, tillater vi ikke at enkelte kategorier av produkter eller tjenester målrettes mot bestemte målgrupper.

Prinsippene i retningslinjene for personlig tilpasset annonsering gjelder for annonsører som bruker minst én av følgende funksjoner:

 • remarketing
 • interessemålgrupper
 • tilpassede interessemålgrupper
 • tilpassede intensjonsmålgrupper
 • intensjonsmålgrupper
 • lignende målgrupper
 • demografisk målretting og stedsmålretting
 • Gmail-annonser: Retningslinjene for personlig tilpasset annonsering gjelder alle Gmail-annonser, innbefattet Gmail-annonser som ikke er målrettet mot brukere på grunnlag av søkeord. Se retningslinjene våre for Gmail-annonser.

Kategorier som ikke er tillatt

De følgende retningslinjene for personlig tilpasset annonsering dekker kategorier som er juridisk eller kulturelt sensitive, og som ikke støttes i personlig tilpassede annonser. Annonsører kan ikke bruke de følgende sensitive interessekategoriene for å målrette annonser mot brukere eller markedsføre produktene eller tjenestene sine.

Alkohol i personlig tilpasset annonsering

Alkoholholdige drikkevarer og drikke som minner om alkoholholdige drikkevarer

Feilsøking ved problemer knyttet til alkohol i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Gambling i personlig tilpasset annonsering

Gambling, innbefattet nettgambling og gambling utenfor nettet, gamblingrelatert informasjon på nettet, nettspill som ikke er kasinospill der man spiller om penger eller premier, og andre kasinobaserte spill, uavhengig av om det utveksles penger eller ikke

Feilsøking ved problemer knyttet til gambling i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Stedsbasert gambling i personlig tilpasset annonsering

Fysiske kasinoer som uttrykkelig fremmer gambling

Feilsøking ved problemer knyttet til stedsbasert gambling i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Rekruttering til klinisk utprøving i personlig tilpasset annonsering

Markedsføring av rekruttering til klinisk utprøving

Feilsøking ved problemer knyttet til rekruttering til klinisk utprøving i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Termer for reseptbelagte medisiner i personlig tilpasset annonsering

Reseptbelagte legemidler og informasjon om reseptbelagte legemidler

Feilsøking ved problemer knyttet til termer for reseptbelagte medisiner i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Brukere under 13 år i personlig tilpasset annonsering

Innsamling av personopplysninger fra barn under 13 år eller aldergrensen i det aktuelle landet eller målretting av interessebasert innhold mot barn under 13 år eller aldergrensen i det aktuelle landet 

Feilsøking ved problemer knyttet til brukere under 13 år i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.
 

I tillegg er alle Google-funksjoner underlagt Googles personvernregler. Disse legger føringer for hvordan Google samler inn, bruker og beskytter brukerdata.

 


 Personlige problemer

Vi forstår at brukerne ikke vil se annonser som spiller på personlige vansker eller problemer de opplever eller har opplevd. Derfor tillater vi ikke personlig tilpasset annonsering basert på dette. Eksempler på slike personlige problemer er helseproblemer, behandlinger, medisinske inngrep, personlige nederlag, personlige vansker og traumatiske personlige opplevelser. Det er heller ikke lov å tynge brukeren med negative budskap.

Annonsører kan ikke bruke kategorier knyttet til personlige problemer for å målrette annonser mot brukere eller markedsføre produktene eller tjenestene sine. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Helse i personlig tilpasset annonsering

 innhold om personlig helse, deriblant

 • fysiske eller psykiske helsetilstander, for eksempel sykdommer, seksuell helse og kroniske helsetilstander, altså helsetilstander som krever langsiktig pleie eller håndtering 
 • produkter, tjenester eller prosedyrer knyttet til behandling eller håndtering av kroniske helsetilstander, deriblant reseptfrie legemidler og medisinsk utstyr
 • helseproblemer knyttet til intime kroppsdeler eller -funksjoner, inkludert tarmer, urinveier og kjønnsorganer
 • invasive medisinske prosedyrer, inkludert kosmetisk kirurgi
 • nedsatt funksjonsevne, også når innholdet er målrettet mot en brukers pleier eller nærmeste omsorgsperson

Eksempler: behandling av kroniske helseproblemer som diabetes eller artritt, behandling av seksuelt overførbare sykdommer, rådgivningstjenester for psykiske helseproblemer som depresjon eller angst, medisinsk utstyr som brukes til behandling av søvnapné (f.eks. CPAP-maskiner), reseptfrie legemidler mot soppinfeksjon og informasjon om hvordan man tar vare på autistiske barn

Feilsøking ved problemer knyttet til helse i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Lav økonomisk status i personlig tilpasset annonsering

Personlige økonomiske problemer eller fattigdom

 • Eksempler: konkurstjenester, velferdstjenester, herberger for hjemløse, ressurser for arbeidsløse, aggressive låneprodukter og -tjenester
Feilsøking ved problemer knyttet til lav økonomisk status i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Relasjoner i personlig tilpasset annonsering

Personlige utfordringer knyttet til familie, venner og andre mellommenneskelige forhold

 • Eksempler: skilsmissetjenester, bøker om å takle en skilsmisse, produkter og tjenester knyttet til sorg, ekteskapsrådgivning
Feilsøking ved problemer knyttet til relasjoner i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Forbrytelser i personlig tilpasset annonsering

Personlig rulleblad, begåtte forbrytelser, påstander om kriminalitet, siktelser

 • Eksempler: kausjonstjenester, forsvarsadvokater
Feilsøking ved problemer knyttet til forbrytelser i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Misbruk og skade i personlig tilpasset annonsering

Egen status som offer for misbruk, kriminalitet eller andre traumatiske opplevelser

 • Eksempler: krisesentre, tjenester fra interesseorganisasjoner for ofre
Feilsøking ved problemer knyttet til misbruk og skade i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Negative budskap i personlig tilpasset annonsering

Å formidle et negativt budskap til brukeren eller fremme innholdskategorier basert på et negativt perspektiv eller fordommer

 • Eksempler: å fremprovosere skam basert på kroppslige egenskaper, formidle negative budskap basert på fysiske kjennetegn eller sosial interaksjon, antyde negative konsekvenser for brukeren hvis vedkommende ikke foretar spesifikke handlinger
Feilsøking ved problemer knyttet til negative budskap i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.
 

  Tro og identitet

Vi anser tro og identitet som svært personlige og sammensatte størrelser. De avhenger i stor grad av et mangfold av kulturelle normer, geografiske områder, historie og personlige erfaringer. Vi forstår også at folks tro, livssyn og identitet kan brukes til å segmentere brukere på grunnlag av stigmatisering eller fordommer.

Vi vil at annonser skal gi brukerne en positiv opplevelse og være basert på det de er interessert i, snarere enn hvem de er som personer. Vi tillater derfor ikke personlig tilpasset annonsering basert på brukernes grunnleggende eller iboende identitet/selvoppfatning, livssyn eller tro. Slik identitet/selvoppfatning, livssyn eller tro kan omfatte en persons personlige tro eller klassifisering av seg selv som faller inn under vedkommendes private sfære, klassifisering som kan medføre stigmatisering, diskriminering eller trakassering, eller tilhørighet til grupper som kan bli gjenstand for stigmatisering, diskriminering eller fordommer.

Annonsører kan ikke bruke kategorier basert på identitet, livssyn og tro for å målrette annonser mot brukere eller markedsføre produktene eller tjenestene sine. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Seksuell legning i personlig tilpasset annonsering

Seksuell legning, inkludert lesbisk, homofil, biseksuell, søkende og heteroseksuell legning

 • Eksempler: informasjon om å avsløre sin homoseksuelle legning, homofil dating, reiser for homofile, informasjon om biseksualitet
Feilsøking ved problemer knyttet til seksuell legning i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Politisk tilhørighet i personlig tilpasset annonsering

Disse retningslinjene for personlig tilpasset annonsering gjelder ikke for Gmail-annonser. Les gjennom retningslinjene for politisk innhold i Gmail-annonser nedenfor.

Politisk tilhørighet

 • Eksempler: politiske ideologier, politiske meninger, politiske partier, politiske organisasjoner, politiske kampanjer, deltakelse i politisk debatt
Landsspesifikke retningslinjer for USA
Produkt Er dette tillatt?
Politisk tilhørighet
Fra og med 6. januar 2020 kan politisk tilhørighet ikke lenger brukes i målretting av annonser mot brukere eller markedsføring av annonsørers produkter eller tjenester i USA.

Green checkmark, allowed Tillatt med begrensninger

I den grad den gjeldende lovgivningen tillater det, kan politisk tilhørighet brukes i målretting av annonser mot brukere eller markedsføring av annonsørers produkter eller tjenester i USA såfremt annonsøren er godkjent av Google. Finn ut hvordan du søker om bekreftelse.

Feilsøking ved problemer knyttet til politisk tilhørighet i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Politisk innhold i personlig tilpasset annonsering

Disse retningslinjene for personlig tilpasset annonsering gjelder bare for Gmail-annonser.

Politikk, inkludert politiske personer, politiske kampanjer og støtte til politiske saker

 • Eksempler: tiltak knyttet til lokalpolitiske avstemninger, blogger som fremmer politiske synspunkter, informasjon om politiske partier, politisk engasjement
Feilsøking ved problemer knyttet til politisk innhold i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Medlemskap i fagforeninger i personlig tilpasset annonsering

Fagforeninger og annonser som gir inntrykk av kjennskap til at brukeren er medlem i en fagforening

 • Eksempler: nettsteder for fagforeninger, informasjon rettet mot fagorganiserte, fagforeningsblogger, støtte fra fagforeninger ved arbeidstvister
Feilsøking ved problemer knyttet til medlemskap i fagforeninger i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Opphav og etnisitet i personlig tilpasset annonsering

Egen hudfarge eller etnisitet

 • Eksempler: publikasjoner, utdanning og dating rettet mot personer med en bestemt hudfarge eller etnisitet
Feilsøking ved problemer knyttet til opphav og etnisitet i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Religiøs tro i personlig tilpasset annonsering

Personlig religiøs tro

 • Eksempler: lokaler for religiøs utfoldelse, religiøs veiledning, religiøs utdanning, produkter knyttet til religion
Feilsøking ved problemer knyttet til religiøs tro i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Marginaliserte grupper i personlig tilpasset annonsering

Tilhørighet til marginaliserte eller sårbare sosiale grupper, som for eksempel sosiale kaster, innvandrere eller flyktninger

 • Eksempler: produkter rettet mot brukere med utgangspunkt i sosial kaste, tjenester for innvandrere, juridiske tjenester for flyktninger
Feilsøking ved problemer knyttet til marginaliserte grupper i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Identitet som transperson i personlig tilpasset annonsering

Å identifisere seg med et annet kjønn enn det som ble fastslått ved fødselen, eller et kjønn som ikke utelukkende kan defineres som mann eller kvinne

 • Eksempel: informasjon om kjønnsskifte, advokater som jobber mot diskriminering av transpersoner
Feilsøking ved problemer knyttet til identitet som transperson i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.
 

  Seksuelle interesser

Vi forstår at seksuelle interesser og folks seksuelle legning er et grunnleggende privat anliggende, og at dette sjelden diskuteres åpent (avhengig av kulturelle normer). Vi mener at brukernes seksuelle interesser tilhører privatsfæren, og vi tillater derfor ikke personlig tilpasset annonsering målrettet mot brukere på grunnlag av deres personlige seksuelle legning, interesser, erfaringer, aktiviteter eller preferanser. Slike interesser omfatter seksuell atferd, seksuelle aktiviteter og seksuelle hjelpemidler. Vi tillater heller ikke kategorier som er usømmelige eller ment å forårsake seksuell opphisselse.

Annonsører kan ikke bruke kategorier basert på seksuelle interesser for å målrette annonser mot brukere eller markedsføre produktene eller tjenestene sine. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Prevensjon i personlig tilpasset annonsering

Utstyr som forhindrer graviditet og kjønnssykdommer

 • Eksempler: kondomer, P-piller, P-puter
Feilsøking ved problemer knyttet til prevensjon i personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold fortsatt er forbudt, selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Fjern det aktuelle innholdet fra nettstedet ditt eller appen din. Hvis nettstedet eller appen har innhold vi ikke tillater, må du fjerne alt innhold som strider mot disse retningslinjene. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern målgruppen eller remarketingslistene, eller tilknytningen til disse, fra målrettingen i annonsegruppene. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene bryter med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen den aktuelle målgruppen eller de aktuelle remarketinglistene er knyttet til.
Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Seksuelt innhold

Vi tillater ikke at annonsører lager personlig tilpassede annonser basert på seksuelt innhold.

Hvis en kategori behandles annerledes i retningslinjene om seksuelt innhold enn i retningslinjene om seksuelle interesser i personlig tilpasset annonsering, har sistnevnte forrang med hensyn til hvordan kategorien kan brukes i målretting og annonseinnhold.


Tilgang til muligheter

Vi mener at tilgang til sosiale og økonomiske muligheter er grunnleggende for personlig velferd, livskvalitet og sosial status. Vi erkjenner også at historisk diskriminering og samfunnsmessige fordommer har ført til at enkelte deler av samfunnet ikke har den samme tilgangen til disse mulighetene. 

Med henblikk på å øke inkluderingen for brukere som uforholdsmessig utsettes for samfunnsmessige fordommer, tillater vi derfor ikke at enkelte kategorier av produkter eller tjenester målrettes mot bestemte målgrupper. Dette kommer i tillegg til eksisterende annonseretningslinjer som forbyr diskriminering, og retningslinjer for personlig tilpassede annonser som forbyr bruk av identitets- og livssynskategorier. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Land: USA, Canada

I USA og Canada kan ikke følgende produkt- eller tjenestekategorier målrettes mot målgrupper basert på kjønn, alder, foreldrestatus, sivilstand eller postnummer. 

Boligformidling i personlig tilpassede annonser

Salg eller utleie av boliger. Dette omfatter produkter eller tjenester som muliggjør salg eller utleie av boliger. 

 • Eksempler: nettsteder som tilbyr boligoppføringer, eneboliger til salgs eller utleie, eiendomstjenester

Jobbutlysninger i personlig tilpassede annonser 

Jobbmuligheter eller stillingsutlysninger.* 

 • Eksempler: annonser for jobber, nettsteder der det drives rekruttering, nettsteder for stillingsutlysninger

*Et delsett av forhåndsdefinerte annonsører som er underlagt myndighetene i USA og som markedsfører ansettelse i personlig tilpassede annonser, kan målrette mot begrensede målgrupper på bestemte vilkår. Hvis målrettingen er basert på legitim yrkeskvalifisering for en jobb i offentlig sektor, som i amerikansk lovgivning defineres som en kvalifisering som med rimelighet er nødvendig for å kunne utføre jobben, kan disse identifiserte annonsørene som er underlagt myndighetene i USA, målrette mot begrensede målgrupper. 

Kreditt i personlig tilpassede annonser

Tilbud om kreditt eller produkter eller tjenester relatert til kreditt og lån. 

 • Eksempler: kredittkort, lån (inkl. boliglån), billån, forbrukslån, korttidslån

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?