Personlig tilpasset annonsering

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Personlig tilpasset annonsering er et effektivt annonseringsverktøy som bidrar til at brukerne får se mer relevante annonser, samtidig som annonsørene får høyere avkastning. I denne typen annonsering brukes brukerdata fra nettet som utgangspunkt for å målrette mer relevant annonseinnhold mot brukerne. Resultatet kan derfor bli at både brukerne og annonsørene får en bedre opplevelse.

Når det benyttes data om brukeratferd eller -interesser til å vise brukerne mer relevante annonser, er det viktig at denne informasjonen håndteres med omhu. Vi vet at visse interesser er sensitive, og at målretting med utgangspunkt i disse kan ha en negativ innvirkning på brukeropplevelsen.

Med dette i bakhodet har vi etablert standarder for retningslinjer som gjelder for alle de ulike målrettingsfunksjonene som brukes i personlig tilpasset annonsering. Der tar vi også hensyn til de mange sensitive aspektene ved målretting av annonser. Disse standardene erstatter ikke de andre retningslinjene våre for annonsering (f.eks. for Google Ads eller Shopping), og annonsører må fortsatt overholde alle gjeldende retningslinjer for annonsering samt retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Annonsørene må også overholde retningslinjene våre for brukersamtykke i EU der dette er aktuelt.

I tillegg er alle Google-funksjoner underlagt Googles personvernregler, som legger føringer for hvordan Google kan samle inn, bruke og beskytte brukerdata. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Retningslinjer for personlig tilpasset annonsering
Prinsipper i retningslinjene for personlig tilpasset annonseringsinnhold Retningslinjer for innsamling og bruk av data som skal brukes til personlig tilpasset annonsering
Restriksjoner basert på målrettingsfunksjonene som brukes til personlig tilpasset annonsering
Prinsipper i retningslinjene: sensitive interessekategorier
 

Prinsipper i retningslinjene for personlig tilpasset annonseringsinnhold

Sensitive interessekategorier er begrenset i personlig tilpassede annonser. Vi har definert sensitive interessekategorier med utgangspunkt i disse prinsippene i retningslinjene:

Juridiske restriksjoner: Annonser må være i tråd med gjeldende lov og rett.

Personlige problemer: Annonser skal ikke målrettes mot brukere på måter som utnytter vansker eller problemer.

Tro og identitet: Annonser skal ikke målrettes mot brukere med utgangspunkt i kategorier som kan være utsatt for systematisk diskriminering eller urettferdige stigmaer.

Seksuelle interesser: Annonser skal ikke målrettes mot brukere basert på private seksuelle interesser eller erfaringer.

Tilgang til muligheter: Tilgangen folk har til muligheter, skal ikke begrenses gjennom annonser ved at urettferdige sosiale forutinntattheter legges til grunn når bestemte innholdskategorier målrettes mot brukere.

Restriksjoner basert på målrettingsfunksjonene som brukes til personlig tilpasset annonsering

Retningslinjene for personlig tilpassede annonser gjelder ulikt avhengig av hvilken målrettingsfunksjon som benyttes. For alle målrettingsfunksjoner finnes det to komponenter:

 • målretting mot brukere – som viser til grupper av brukere du har valgt å vise annonsene til, og omfatter alle aspekter ved å utarbeide eller velge ut disse gruppene
 • markedsføring av produkter og tjenester, som er det spesifikke innholdet du har i annonsen eller på landingssiden

Avhengig av om målrettingsfunksjonen er knyttet til en annonsørutvalgt målgruppe eller en forhåndsdefinert Google-målgruppe, kan sensitive interessekategorier for personlig tilpassede annonser gjelde (eller ikke) for markedsføring av produkter og tjenester.

 • I målrettingsfunksjonene for personlig tilpassede annonser tillater vi ikke at annonser målrettes mot brukere basert på sensitive interessekategorier.
 • Annonsører har heller ikke lov til å markedsføre produkter og tjenester fra sensitive interessekategorier mot annonsørutvalgte målgrupper som annonsøren selv kan tilpasse, velge ut og laste opp.
 • Annonsører har lov til å markedsføre produkter og tjenester fra sensitive interessekategorier forutsatt at de bruker forhåndsdefinerte Google-målgrupper der Google selv administrerer utviklingen og utvelgelsen av målgrupper som er i tråd med retningslinjene, basert på informasjon fra Google-tjenester.

Virkningen av disse retningslinjene

Annonsører som markedsfører produkter og tjenester i sensitive interessekategorier, kan ikke bruke annonsørutvalgte målgrupper. Dette bidrar til å sikre at annonser ikke utilsiktet målrettes mot brukere ut fra sensitive interessekategorier. Siden forhåndsdefinerte Google-målgrupper er konfigurert helt uten sensitive brukersignaler, kan alle annonsører bruke dem, selv om de markedsfører sensitive interessekategorier.

I listen nedenfor, som ikke er uttømmende, finner du eksempler på målrettingsfunksjoner og hvordan retningslinjene for personlig tilpasset annonsering brukes.

Annonsørutvalgte målgrupper

Hvis du er en annonsør som markedsfører produkter og tjenester i sensitive interessekategorier, kan du ikke bruke målrettingsfunksjonene nedenfor.

Forhåndsdefinerte Google-målgrupper

Alle annonsører kan bruke målrettingsfunksjonene nedenfor, også annonsører som markedsfører produkter og tjenester i sensitive interessekategorier.

 • Kundematch
 • datasegmentene dine
 • lignende segmenter
 • egendefinerte segmenter
 • intensjonsmålgrupper
 • interessemålgrupper
 • demografisk informasjon
 • detaljerte demografiske data
 • livsbegivenheter
 • stedsmålretting
 

Sensitive interessekategorier

Juridiske restriksjoner

Annonsene dine skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter på alle de stedene du viser dem.

Vi tillater ikke at annonser målrettes mot brukere basert på innhold pålagt juridiske restriksjoner, som definert i de sensitive interessekategoriene oppført nedenfor. Avhengig av målrettingsfunksjonen du bruker, har du kanskje heller ikke lov til å markedsføre produkter og tjenester som faller inn under disse sensitive interessekategoriene.

Du er selv ansvarlig for å påse at annonsene dine er i tråd med gjeldende retningslinjer. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

 
Feilsøking av problemer som utgjør brudd på retningslinjene
 1. Les gjennom retningslinjene nedenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold er forbudt selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Du må fjerne slikt innhold fra appen eller nettstedet. Hvis du har innhold som ikke tillates i henhold til retningslinjene, i appen eller på nettstedet, må du fjerne alt dette innholdet. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.
 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.
  Hvis du har en annonse der retningslinjene ikke overholdes, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.
  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil redigere.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på «Lagre» når du er ferdig.
 4. Når du har endret og lagret annonsen, sendes den til gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering. Hvis du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og annonsedestinasjonen, kan du be om evaluering av annonsen.
 5. Fjern annonsegrupper som er målrettet mot målgruppe- eller remarketinglister, eller fjern tilknytningen til disse. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene ikke er i tråd med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen mot målgruppe- eller remarketinglister.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din – ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Brukere under 13 år i personlig tilpasset annonsering

 Innsamling av personopplysninger fra barn under 13 år eller aldergrensen i det aktuelle landet eller målretting av interessebasert innhold mot barn under 13 år eller aldergrensen i det aktuelle landet

Termer for reseptbelagte legemidler i personlig tilpasset annonsering

rødt x-tegn Reseptbelagte legemidler og informasjon om slike legemidler, med mindre legemidlene og eventuelle bestanddeler utelukkende skal brukes til medisinering av dyr og de ikke pleier å misbrukes av mennesker eller på annen måte misbrukes

Rekruttering til klinisk utprøving i personlig tilpasset annonsering

 Markedsføring av rekruttering til klinisk utprøving

Alkohol i personlig tilpasset annonsering

 Alkoholholdige drikkevarer og drikke som minner om alkoholholdige drikkevarer

Gambling i personlig tilpasset annonsering

 Gambling, innbefattet gambling både på og utenfor nettet, gamblingrelatert informasjon på nettet, nettspill som ikke er kasinospill, der man spiller om penger eller premier, og andre kasinobaserte spill, uavhengig av om det utveksles penger eller ikke

Stedsbasert gambling i personlig tilpasset annonsering

 Fysiske kasinoer som uttrykkelig fremmer gambling

 

Personlige problemer

Vi forstår at brukerne ikke vil se annonser som spiller på personlige vansker eller problemer de opplever eller har opplevd. Derfor tillater vi ikke personlig tilpasset annonsering basert på dette. Eksempler på slike personlige problemer er helseproblemer, behandlinger, medisinske inngrep, personlige nederlag, personlige vansker og traumatiske personlige opplevelser. Det er heller ikke lov å tynge brukeren med negative budskap.

Vi tillater ikke at annonser målrettes mot brukere basert på personlige problemer, som definert i de sensitive interessekategoriene oppført nedenfor. Avhengig av målrettingsfunksjonen du bruker, har du kanskje heller ikke lov til å markedsføre produkter og tjenester som faller inn under disse sensitive interessekategoriene.

Du er selv ansvarlig for å påse at annonsene dine er i tråd med gjeldende retningslinjer. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Feilsøking av problemer som utgjør brudd på retningslinjene
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold er forbudt selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Du må fjerne slikt innhold fra appen eller nettstedet. Hvis du har innhold som ikke tillates i henhold til retningslinjene, i appen eller på nettstedet, må du fjerne alt dette innholdet. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern annonsegrupper som er målrettet mot målgruppe- eller remarketinglister, eller fjern tilknytningen til disse. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene ikke er i tråd med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen mot målgruppe- eller remarketinglister.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Helse i personlig tilpasset annonsering

rødt x-tegn Innhold om personlig helse, deriblant

 • fysiske eller psykiske helsetilstander, for eksempel sykdommer, seksuell helse og kroniske helsetilstander, altså helsetilstander som krever langsiktig pleie eller behandling 
 • produkter, tjenester eller prosedyrer knyttet til behandling eller pleie av kroniske helsetilstander, deriblant reseptfrie legemidler og medisinsk utstyr
 • helseproblemer knyttet til intime kroppsdeler eller -funksjoner, inkludert tarmer, urinveier og kjønnsorganer
 • invasive medisinske prosedyrer, inkludert kosmetisk kirurgi
 • nedsatt funksjonsevne, også når innholdet er målrettet mot en brukers pleier eller nærmeste omsorgsperson
  • Eksempler: behandling av kroniske helseproblemer som diabetes eller artritt, behandling av seksuelt overførbare sykdommer, rådgivningstjenester for psykiske helseproblemer som depresjon eller angst, medisinsk utstyr som brukes til behandling av søvnapné (f.eks. CPAP-maskiner), reseptfrie legemidler mot soppinfeksjon og informasjon om hvordan man tar vare på autistiske barn

Lav økonomisk status i personlig tilpasset annonsering

 Personlige økonomiske problemer eller fattigdom

 • Eksempler: konkurstjenester, velferdstjenester, herberger for hjemløse, ressurser for arbeidsledige, aggressive låneprodukter og -tjenester

Relasjonsmessige problemer i personlig tilpasset annonsering

 Personlige vansker knyttet til familie, venner og andre mellommenneskelige forhold

 • Eksempler: skilsmissetjenester, bøker om å takle skilsmisse, produkter og tjenester knyttet til sorg, ekteskapsrådgivning

Forbrytelser i personlig tilpasset annonsering

 Personlig rulleblad, forbrytelser som er begått, påstander om kriminalitet, siktelser

 • Eksempler: kausjonstjenester, forsvarsadvokater

Misbruk og skade i personlig tilpasset annonsering

 Personlig status som offer for misbruk, kriminalitet eller andre traumatiske opplevelser

 • Eksempler: krisesentre, tjenester fra interesseorganisasjoner for ofre

Negative budskap i personlig tilpasset annonsering

 Det å formidle et negativt budskap til brukeren eller fremme innholdskategorier basert på et negativt perspektiv eller fordommer

 • Eksempler: det å fremprovosere skam basert på kroppslige egenskaper, formidle negative budskap basert på fysiske kjennetegn eller sosiale interaksjoner, antyde negative konsekvenser for brukeren hvis vedkommende ikke foretar spesifikke handlinger
 

Tro, identitet og livssyn

Vi anser tro, identitet og livssyn som svært personlige og sammensatte størrelser. De avhenger i stor grad av et mangfold av kulturelle normer, geografiske områder, historie og personlige erfaringer. Vi forstår også at folks tro, livssyn og identitet kan brukes til å segmentere brukere på grunnlag av stigmatisering eller fordommer.

Vi vil at annonser skal gi brukerne en positiv opplevelse og være basert på det de er interessert i, snarere enn hvem de er som personer. Vi tillater derfor ikke personlig tilpasset annonsering basert på brukernes grunnleggende eller iboende identitet/selvoppfatning eller hva de tror på. Dette kan omfatte folks private klassifiseringer av seg selv, klassifiseringer som kan føre til stigmatisering, diskriminering eller trakassering, eller tilhørighet til grupper som kan bli gjenstand for stigmatisering, diskriminering eller fordommer, samt personlig livvsyn/tro.

Vi tillater ikke at annonsører bruker informasjon om tro og identitet for å målrette annonser mot brukere, som beskrevet i de nedenstående sensitive interessekategoriene. Avhengig av målrettingsfunksjonen du bruker, har du kanskje heller ikke lov til å markedsføre produkter og tjenester som faller inn under disse sensitive interessekategoriene.

Du er selv ansvarlig for å påse at annonsene dine er i tråd med gjeldende retningslinjer. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Feilsøking av problemer som utgjør brudd på retningslinjene
 1. Les gjennom retningslinjene nedenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold er forbudt selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Du må fjerne slikt innhold fra appen eller nettstedet. Hvis du har innhold som ikke tillates i henhold til retningslinjene, i appen eller på nettstedet, må du fjerne alt dette innholdet. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.
 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.
  Hvis du har en annonse der retningslinjene ikke overholdes, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.
  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil redigere.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på «Lagre» når du er ferdig.
 4. Når du har endret og lagret annonsen, sendes den til gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering. Hvis du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og annonsedestinasjonen, kan du be om evaluering av annonsen.
 5. Fjern annonsegrupper som er målrettet mot målgruppe- eller remarketinglister, eller fjern tilknytningen til disse. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene ikke er i tråd med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen mot målgruppe- eller remarketinglister.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din – ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Seksuell legning i personlig tilpasset annonsering

 Seksuell legning, inkludert lesbisk, homofil, biseksuell, søkende og heteroseksuell legning

 • Eksempler: informasjon om å avsløre sin homoseksuelle legning, homofil dating, reiser for homofile, informasjon om biseksualitet

Politisk tilhørighet i personlig tilpasset annonsering

Disse retningslinjene for personlig tilpasset annonsering gjelder ikke for Gmail-annonser, men for alle andre typer målrettingsfunksjoner. Les gjennom retningslinjene for politisk innhold i Gmail-annonser nedenfor.

 Politisk tilhørighet

 • Eksempler: politiske ideologier, politiske meninger, politiske partier, politiske organisasjoner, politiske kampanjer, deltakelse i politiske debatter

Politisk innhold i personlig tilpasset annonsering

Disse retningslinjene for personlig tilpasset annonsering gjelder ikke bare for Gmail-annonser, men også for alle andre typer målrettingsfunksjoner.

 Politisk tilhørighet

 • Eksempler: politiske ideologier, politiske meninger, politiske partier, politiske organisasjoner, politiske kampanjer, deltakelse i politiske debatter

Medlemskap i fagforeninger i personlig tilpasset annonsering

 Fagforeninger og annonser som gir inntrykk av kjennskap til at brukeren er medlem i en fagforening

 • Eksempler: nettsteder for fagforeninger, informasjon rettet mot fagorganiserte, fagforeningsblogger, støtte fra fagforeninger ved arbeidstvister

Opphav og etnisitet i personlig tilpasset annonsering

 Hudfarge eller etnisitet

 • Eksempler: publikasjoner, utdanning og dating rettet mot personer med en bestemt hudfarge eller etnisitet

Religiøs tro i personlig tilpasset annonsering

 Personlig religiøs tro

 • Eksempler: lokaler for religiøs utfoldelse, religiøs veiledning, religiøs utdanning, produkter knyttet til religion

Marginaliserte grupper i personlig tilpasset annonsering

 Tilhørighet til marginaliserte eller sårbare sosiale grupper, for eksempel sosiale kaster, innvandrere eller flyktninger

 • Eksempler: produkter rettet mot brukere med utgangspunkt i sosial kaste, tjenester for innvandrere, juridiske tjenester for flyktninger

Identitet som transkjønnet i personlig tilpasset annonsering

 Det å identifisere seg med et annet kjønn enn det man ble født som, eller et kjønn som ikke kan defineres som enten mann eller kvinne

 • Eksempel: informasjon om kjønnsskifte, advokater som jobber med saker som omhandler diskriminering av transkjønnede
 

 Seksuelle interesser

Vi forstår at seksuelle interesser og folks seksuelle legning er et grunnleggende privat anliggende, og at dette sjelden diskuteres åpent (avhengig av kulturelle normer). Vi mener at brukernes seksuelle interesser tilhører privatsfæren, og vi tillater derfor ikke personlig tilpasset annonsering målrettet mot brukere på grunnlag av deres personlige seksuelle legning, interesser, erfaringer, aktiviteter eller preferanser. Slike interesser omfatter seksuell atferd, seksuelle aktiviteter og seksuelle hjelpemidler. Vi tillater heller ikke kategorier som er usømmelige eller ment å føre til seksuell opphisselse.

Vi tillater ikke at annonsører bruker informasjon om seksuelle interesser for å målrette annonser mot brukere, som beskrevet i de nedenstående sensitive interessekategoriene. Avhengig av målrettingsfunksjonen du bruker, har du kanskje heller ikke lov til å markedsføre produkter og tjenester som faller inn under disse sensitive interessekategoriene.

Du er selv ansvarlig for å påse at annonsene dine er i tråd med gjeldende retningslinjer. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Feilsøking av problemer som utgjør brudd på retningslinjene
 1. Les gjennom retningslinjene nedenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold er forbudt selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Du må fjerne slikt innhold fra appen eller nettstedet. Hvis du har innhold som ikke tillates i henhold til retningslinjene, i appen eller på nettstedet, må du fjerne alt dette innholdet. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.
 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.
  Hvis du har en annonse der retningslinjene ikke overholdes, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.
  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil redigere.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på «Lagre» når du er ferdig.
 4. Når du har endret og lagret annonsen, sendes den til gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering. Hvis du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og annonsedestinasjonen, kan du be om evaluering av annonsen.
 5. Fjern annonsegrupper som er målrettet mot målgruppe- eller remarketinglister, eller fjern tilknytningen til disse. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene ikke er i tråd med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen mot målgruppe- eller remarketinglister.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din – ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Prevensjon i personlig tilpasset annonsering

 Utstyr som forhindrer graviditet og kjønnssykdommer

 • Eksempler: kondomer, P-piller, P-puter

Seksuelt innhold

 Alt som i Google Ads-retningslinjene om seksuelt innhold defineres som seksuelt innhold 

Hvis en kategori behandles annerledes i retningslinjene om seksuelt innhold enn i retningslinjene om seksuelle interesser i personlig tilpasset annonsering, har sistnevnte forrang med hensyn til hvordan kategorien kan brukes til målretting og personlig tilpasning av annonser.

 

Tilgang til muligheter

Vi mener at tilgang til sosiale og økonomiske muligheter er grunnleggende for personlig velvære, sosial status og livskvalitet. Vi erkjenner også at historisk diskriminering og samfunnsmessige fordommer har ført til at noen grupper i samfunnet ikke har den samme tilgangen til disse mulighetene.

For å gjøre samfunnet mer inkluderende for brukere som utsettes for slike fordommer, er det derfor noen kategorier av produkter eller tjenester som vi ikke tillater å målrette mot bestemte målgrupper. Dette kommer i tillegg til eksisterende annonseretningslinjer som forbyr diskriminering, og retningslinjer for personlig tilpassede annonser som forbyr bruk av identitets- og livssynskategorier. Nedenfor ser du spesifikke eksempler på ting vi ikke tillater.

Land: USA, Canada

I USA og Canada kan ikke de sensitive interessekategoriene nedenfor målrettes mot målgrupper som er basert på kjønn, aldersgruppe, foreldrestatus, sivilstand eller postnummer.

Boligformidling i personlig tilpassede annonser

rødt x-tegn Salg eller utleie av boliger, der en bolig er definert som et sted en person bor fast (inkluderer produkter og tjenester som legger til rette for salg eller utleie av boliger)

 • Eksempler: nettsteder som viser boligannonser, enkeltboliger til salgs eller utleie, eiendomstjenester

Jobbutlysninger i personlig tilpassede annonser

rødt x-tegn Jobbmuligheter eller stillingsutlysninger*

 • Eksempler: annonser for stillinger, nettsteder som driver med rekruttering, nettsteder for stillingsutlysninger

* Et utvalg av forhåndsdefinerte annonsører som er underlagt myndighetene i USA og som markedsfører stillingsutlysninger i personlig tilpassede annonser, kan målrette mot begrensede målgrupper på bestemte vilkår. Hvis målrettingen er basert på legitim yrkeskvalifisering for en jobb i offentlig sektor, som i amerikansk lovgivning defineres som en kvalifisering som med rimelighet er nødvendig for å kunne utføre jobben, kan disse identifiserte annonsørene som er underlagt myndighetene i USA, målrette mot begrensede målgrupper.

Som vi kunngjorde 28. november 2023, oppdateres Googles retningslinjer for personlig tilpasset annonsering med nye begrensninger for personlig tilpassede annonser relatert til finansielle produkter og tjenester for forbrukere. Vilkårene for «Kreditt i personlig tilpassede annonser» under «Tilgang til muligheter» i disse retningslinjene endres, slik at de dekker forbrukerfinansiering i personlig tilpassede annonser. Med denne oppdateringen utvides retningslinjenes omfang, slik at de også gjelder bankprodukter og -tjenester samt visse tjenester for økonomisk planlegging og administrering. Denne oppdateringen gjelder bare i USA og Canada.

Vi begynner å håndheve de oppdaterte retningslinjene 28. februar 2024, og vi forventer at opptrappingsprosessen er fullført i løpet av rundt 6 uker. Noen annonsører kan fortsatt se Kreditt-etiketten ut april 2024.

Finn ut mer om endringene i retningslinjene under «Tilgang til muligheter».

Forbrukerfinansiering i personlig tilpassede annonser

rødt x-tegn Tilbud knyttet til kreditt, bankprodukter og -tjenester samt visse tjenester for økonomisk planlegging og administrasjon

 • Eksempler: kredittkort og lån, bank- og sjekkontoer, gjeldsordningsprodukterRetningslinjer for innsamling og bruk av data som skal brukes til personlig tilpasset annonsering 

Disse retningslinjene definerer kravene til innsamling og bruk av data i forbindelse med personlig tilpassede annonser, og kommer i tillegg til de ordinære Google Ads-retningslinjene for innsamling og bruk av data

Følgende er ikke tillatt:

rødt x-tegn kjøring av annonser som samler inn eller inneholder personlig identifiserende informasjon (PII), med mindre du bruker et annonseformat Google spesifikt har utviklet for dette formålet

 • Eksempler: innsamling av e-postadresser, telefonnumre eller kredittkortnumre i selve annonsen

rødt x-tegn bruk av personlig identifiserende informasjon eller å knytte slik informasjon til remarketinglister, informasjonskapsler, datafeeder eller andre pseudonymiserte identifikatorer

rødt x-tegn deling av personlig identifiserende informasjon med Google via remarketing-tagger eller produktdatafeeder som kan knyttes til annonser

rødt x-tegn innsending av nøyaktig posisjonsinformasjon til Google uten først å ha fått brukerens samtykke

rødt x-tegn bruk av remarketinglister som er målrettet mot svært snevre eller svært spesifikke målgrupper. Dette omfatter tilfeller der remarketinglister (f.eks. geografiske begrensninger eller annen brukersegmentering) kombineres med andre målrettingskriterier på en måte som fører til at annonsen målrettes mot et relativt lavt antall brukere. Finn ut mer om kravene til størrelsene på remarketinglister.

Til remarketing

 • Du kan velge å slå av innsamling av remarketingdata for brukere som ikke ønsker å se personlig tilpassede annonser, ved å bruke parameteren «allow_ad_personalization_signals». Finn ut hvordan du endrer den globale nettstedstaggen for å slå av innsamling av remarketingdata for bestemte brukere.
 • Når du bruker funksjoner for lignende segmenter, remarketing eller kampanjer for nytt engasjement, er du pålagt å ta med visse opplysninger i personvernreglene dine.
 • Google kan legge til merknader i annonsene for å gjøre brukerne oppmerksomme på at de ser personlig tilpasset annonsering. Vi kan også vise brukerne hvilke remarketinglister de står oppført på, i tillegg til det tilhørende domenenavnet. Du må ikke endre eller skjule disse merknadene. Hvis du vil bruke merknader du selv utformer, i annonsene dine, må du gjøre dette i samsvar med relevante bransjestandarder.
 • Google tillater ikke at andre annonsører bruker remarketinglistene dine eller listene dine over lignende segmenter uten ditt samtykke.
Feilsøk problemer knyttet til innsamling og bruk av data i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering
 1. Les gjennom retningslinjene ovenfor for å finne ut hva som ikke er tillatt. Påse at appen din, annonsene dine og nettstedet ditt er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at visse typer annonseinnhold er forbudt selv om annonsene ikke er målrettet mot sensitive kategorier.
 2. Du må fjerne slikt innhold fra appen eller nettstedet. Hvis du har innhold som ikke tillates i henhold til retningslinjene, i appen eller på nettstedet, må du fjerne alt dette innholdet. Deretter må du be om en gjennomgang før du sjekker målgruppelistene dine.

 3. Fjern det aktuelle innholdet fra annonsen din.

  Hvis annonsen din har innhold som bryter med disse retningslinjene, må du endre den slik at den blir i tråd med retningslinjene.

  • Gå til Annonser-siden, og hold markøren over annonsen du vil endre.
  • Klikk på blyantikonet ved siden av annonsen for å endre den.
  • Klikk på Lagre når du er ferdig.

  Når du har redigert og lagret annonsen, sendes den til oss for evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din for kjøring.

 4. Fjern annonsegrupper som er målrettet mot målgruppe- eller remarketinglister, eller fjern tilknytningen til disse. Etter at vi har gjennomgått appen eller nettstedet, aktiveres de tilknyttede listene. Sørg for at annonsene disse listene er knyttet til, er i tråd med retningslinjene for personlig tilpasset annonsering. Hvis annonsene ikke er i tråd med disse retningslinjene, må du fjerne annonsegruppene eller målrettingen mot målgruppe- eller remarketinglister.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.
Hvis du bruker en tredjepartsplattform, kan det hende at deler av denne veiledningen ikke gjelder for deg. Gå til tredjepartsplattformen for å få veiledning om hvordan du løser problemet og ber om en gjennomgang. Finn ut hvordan du får brukerstøtte hvis du bruker en plattform utenfor Google.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny