Personalizētā reklamēšana

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Personalizētā reklamēšana ir efektīvs rīks, kas uzlabo reklāmu atbilstību lietotājiem un palielina reklāmdevēju IA. Tas darbojas, izmantojot tiešsaistē iegūtus lietotāju datus, lai atlasītajiem lietotājiem piegādātu atbilstošāku reklāmu saturu, un tādējādi var nodrošināt labāku pieredzi gan lietotājiem, gan reklāmdevējiem.

Izmantojot lietotāju rīcības vai interešu datus atbilstošāka reklāmu satura nodrošināšanai, ir svarīgi pareizi apstrādāt šo informāciju. Mēs apzināmies, ka noteiktas intereses ir sensitīvas un ka uz tām balstīta mērķauditorijas atlase var negatīvi ietekmēt lietotāja pieredzi.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz lietotāju reklāmu mērķauditorijas atlases sensitivitāti, esam identificējuši politikas standartus visām personalizētās reklamēšanas mērķauditorijas atlases funkcijām. Šie standarti neaizstāj citas reklamēšanas politikas (piemēram, Google Ads vai Pirkumu politikas), un reklāmdevēji joprojām ir atbildīgi ne tikai par personalizētās reklamēšanas politikas, bet visu piemērojamo reklamēšanas politiku ievērošanu. Reklāmdevējiem ir arī obligāti jāievēro mūsu politika par Eiropas Savienības lietotāju piekrišanu, ja tā ir piemērojama.

Google konfidencialitātes politika attiecas uz visām Google funkcijām un nosaka to, kā Google vāc, izmanto un aizsargā lietotāju datus. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Personalizētās reklamēšanas politikas
Personalizētās reklamēšanas satura politikas principi Personalizētās reklamēšanas politikas par datu vākšanu un izmantošanu
Ierobežojumi, pamatojoties uz personalizētās reklamēšanas mērķauditorijas atlases funkciju
Politikas principi: sensitīvas interešu kategorijas
 

Personalizētās reklamēšanas satura politikas principi

Sensitīvu interešu kategoriju iekļaušana personalizētajās reklāmās ir ierobežota. Mēs definējam sensitīvas interešu kategorijas, ņemot vērā tālāk norādītos satura politikas principus.

Juridiskie ierobežojumi: reklāmām ir jāatbilst tiesību aktiem.

Personiskas grūtības: reklāmu mērķauditorijai nedrīkst atlasīt lietotājus veidā, kas izmanto viņu grūtības vai sarežģījumus.

Identitāte un uzskati: reklāmu mērķauditorijai nedrīkst atlasīt lietotājus pēc kategorijām, kam ir raksturīga sistēmiska diskriminācija vai netaisnīgi aizspriedumi.

Seksuāla rakstura intereses: reklāmu mērķauditorijai nedrīkst atlasīt lietotājus, pamatojoties uz privātām seksuāla rakstura interesēm un pieredzi.

Piekļuve iespējām: reklāmas nedrīkst ierobežot piekļuvi iespējām, izmantojot negodīgus sociālos aizspriedumus, kad mērķauditorijai tiek atlasīti lietotāji pēc specifiskām satura kategorijām.

Ierobežojumi, pamatojoties uz personalizētās reklamēšanas mērķauditorijas atlases funkciju

Personalizēto reklāmu politiku piemērošana atšķiras atkarībā no izmantotās mērķauditorijas atlases funkcijas. Visas mērķauditorijas atlases funkcijas sastāv no diviem komponentiem:

 • lietotāju atlase mērķauditorijai, ņemot vērā lietotāju grupas, kurām jūs izvēlaties rādīt reklāmas, un ietverot visus šo grupu izveides un atlases aspektus;
 • produktu un pakalpojumu reklamēšana, ņemot vērā noteiktu saturu jūsu reklāmā vai jūsu galvenajā lapā.

Atkarībā no tā, vai mērķauditorijas atlases funkcija tiek izmantota reklāmdevēja atlasītai mērķauditorijai vai iepriekš definētai Google mērķauditorijai, personalizēto reklāmu sensitīvās interešu kategorijas var attiekties vai neattiekties uz produktu un pakalpojumu reklamēšanu.

 • Nevienas personalizēto reklāmu mērķauditorijas atlases funkcijas gadījumā nav atļauts mērķauditorijai atlasīt lietotājus, pamatojoties uz sensitīvām interešu kategorijām.
 • Sensitīvām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus nedrīkst reklamēt arī reklāmdevēji, kas izmanto pašu atlasītas mērķauditorijas, proti, kad reklāmdevēji var pielāgot, atlasīt un augšupielādēt savas mērķauditorijas.
 • Iepriekš definētām Google mērķauditorijām, kur Google pārvalda politiku prasībām atbilstošu mērķauditoriju izstrādi un atlasi, pamatojoties uz informāciju Google īpašumos, reklāmdevējiem ir atļauts reklamēt sensitīvām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

Politikas piemērošana

Reklāmdevēji, kas reklamē sensitīvām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus, nevar izmantot reklāmdevēja atlasītas mērķauditorijas. Tas palīdz nodrošināties pret to, ka mērķauditorijas atlasei tiek netīši izmantotas sensitīvas interešu kategorijas. Tā kā iepriekš definētās Google mērķauditorijas ir skaidri konfigurētas bez sensitīviem lietotāju signāliem, visiem reklāmdevējiem ir atļauts tās izmantot, pat ja viņi reklamē sensitīvas interešu kategorijas.

Skatiet tālāk sniegto nepilnīgo sarakstu, kurā norādītas mērķauditorijas atlases funkcijas un personalizēto reklāmu politiku piemērošana.

Reklāmdevēja atlasītas mērķauditorijas

Ja esat reklāmdevējs, kas reklamē sensitīvām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus, jūs nevarēsiet izmantot tālāk norādītās mērķauditorijas atlases funkcijas.

Iepriekš definētas Google mērķauditorijas

Visi reklāmdevēji, tostarp tie, kas reklamē sensitīvām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus, var izmantot tālāk norādītās mērķauditorijas atlases funkcijas.

 • Klientu atbilstība
 • Jūsu datu segmenti
 • Līdzīgi segmenti
 • Pielāgoti segmenti
 • Tirgus
 • Intereses
 • Demogrāfiskie dati
 • Detalizēti demogrāfiskie dati
 • Dzīves notikumi
 • Mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas
 

Sensitīvas interešu kategorijas

Juridiskie ierobežojumi

Reklāmām ir jāatbilst visiem piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem visās atrašanās vietās, kur tiek rādītas jūsu reklāmas.

Nav atļauts mērķauditorijai atlasīt lietotājus, pamatojoties uz juridiski ierobežotu saturu, kā norādīts tālāk sadaļā par sensitīvām interešu kategorijām. Atkarībā no izmantotās mērķauditorijas atlases funkcijas var būt arī aizliegts reklamēt tālāk norādītajām sensitīvajām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

Jūsu atbildība ir gādāt par savu reklāmu atbilstību politikai, kad tas nepieciešams. Tālāk ir sniegti konkrēti piemēri par to, kas nav atļauts.

 
Problēmu novēršanas rīks: kā nodrošināt atbilstību politikai
 1. Izlasiet tālāk norādīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Savā vietnē vai lietotnē noņemiet attiecīgo saturu. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir saturs, kuru neatļaujam reklamēt, noņemiet šai politikai neatbilstošo saturu. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana, un tas jāizdara pirms pāriešanas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditoriju sarakstu pārbaudi.
 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.
  Ja jūsu reklāmā tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību politikai.
  • Lapā “Reklāmas” virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
 4. Pēc reklāmas rediģēšanas un saglabāšanas tā tiek nosūtīta pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks. Pēc nepieņemamā satura noņemšanas no savas reklāmas un tās galamērķa varēsiet pieprasīt reklāmas pārskatīšanu.
 5. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu konta darbības apturēšanu nākotnē pārāk lielā noraidīto reklāmu skaita dēļ.

Par 13 gadiem jaunāki lietotāji personalizētajā reklamēšanā

Personas informācijas vākšana par bērniem, kas ir jaunāki par 13 gadiem vai par attiecīgajā valstī noteikto minimālo vecumu, vai ar interesēm saistīta satura mērķauditorijas atlase, iekļaujot bērnus, kas ir jaunāki par 13 gadiem vai par attiecīgajā valstī noteikto minimālo vecumu.

Medikamentu apzīmējumu lietošanas ierobežojumi personalizētajā reklamēšanā

Sarkana zīme x Recepšu medikamenti un informācija par tiem, izņemot medikamentus un to norādītās sastāvdaļas, kas paredzētas tikai dzīvniekiem un kuras cilvēki nemēdz izmantot ļaunprātīgi vai nepareizi.

Klīnisko pētījumu subjektu piesaiste personalizētajā reklamēšanā

Klīnisko pētījumu subjektu piesaistes reklamēšana

Alkohols personalizētajā reklamēšanā

Alkoholiskie dzērieni un tādi dzērieni, kas atgādina alkoholiskos dzērienus

Azartspēles personalizētajā reklamēšanā

 Azartspēles, tostarp tiešsaistes un bezsaistes azartspēles; ar tiešsaistes azartspēlēm saistīta informācija; ar kazino nesaistītas tiešsaistes spēles, kurās var laimēt naudu vai balvas; ar kazino saistītas tiešsaistes spēles neatkarīgi no tā, vai tiek veikti naudas darījumi

Konkrētā atrašanās vietā notiekošas azartspēles personalizētajā reklamēšanā

Kazino ar fizisku atrašanās vietu, kas nepārprotami reklamē azartspēles

 

Personiskas grūtības

Mēs saprotam, ka lietotāji nevēlas redzēt reklāmas, kurās tiek izmantotas viņu personiskās problēmas, sarežģījumi un grūtības, tāpēc ir aizliegta personalizēta reklamēšana, kas balstīta uz šādām grūtībām. Šo personisko grūtību sarakstā ietilpst veselības stāvoklis, ārstēšana, procedūras, personiskas neveiksmes, problēmas un traumatiska personīgā pieredze. Ir aizliegts arī izmantot negatīvi ietekmējošu saturu.

Nav atļauts mērķauditorijai atlasīt lietotājus, pamatojoties uz personiskām grūtībām, kā norādīts tālāk sadaļā par sensitīvām interešu kategorijām. Atkarībā no izmantotās mērķauditorijas atlases funkcijas var būt arī aizliegts reklamēt tālāk norādītajām sensitīvajām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

Jūsu atbildība ir gādāt par savu reklāmu atbilstību politikai, kad tas nepieciešams. Tālāk ir sniegti konkrēti piemēri par to, kas nav atļauts.

Problēmu novēršanas rīks: kā nodrošināt atbilstību politikai
 1. Izlasiet tālāk izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kas netiek atļauts. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Savā vietnē vai lietotnē noņemiet attiecīgo saturu. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir saturs, kuru neatļaujam reklamēt, noņemiet šai politikai neatbilstošo saturu. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana, un tas jāizdara pirms pāriešanas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditoriju sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties novērst šos pārkāpumus, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu konta darbības apturēšanu nākotnē pārāk liela noraidīto reklāmu skaita dēļ.

Veselība personalizētajā reklamēšanā

Sarkana zīme x Ar cilvēka veselību saistīts saturs, kas ietver tālāk minētos aspektus.

 • Fiziskās vai garīgās veselības problēmas, tostarp slimības, seksuālās veselības problēmas un hroniskas veselības problēmas, kurām nepieciešama ilgtermiņa aprūpe vai ārstēšana. 
 • Produkti, pakalpojumi vai procedūras hronisku veselības problēmu ārstēšanai un pārvaldībai, tostarp bezrecepšu medikamenti un medicīniskās ierīces.
 • Visas veselības problēmas, kas saistītas ar intīmām ķermeņa daļām vai funkcijām, tostarp ģenitāliju, zarnu un urīnceļu veselību.
 • Invazīvas medicīniskās procedūras, tostarp kosmētiskā ķirurģija.
 • Invaliditāte (pat gadījumos, ja saturs ir paredzēts lietotāja galvenajam aprūpētājam).
  • Piemēri: hronisku veselības problēmu, tostarp diabēta un artrīta, ārstēšana, seksuāli transmisīvo slimību ārstēšana, konsultācijas par garīgās veselības problēmām, tostarp depresijas vai trauksmes ārstēšanai, medicīniskas ierīces miega apnojas ārstēšanai, piemēram, CPAP ierīces, bezrecepšu medikamenti rauga sēnīšu infekciju ārstēšanai, informācija par atbalsta sniegšanu bērnam ar autismu

Negatīvs finanšu stāvoklis personalizētajā reklamēšanā

Personiskas finanšu grūtības, problēmas vai zaudējumi

 • Piemēri: bankrota pakalpojumi, sociālo dienestu pakalpojumi, bezpajumtnieku patversmes, bezdarbniekiem paredzēti resursi, agresīvi aizdevumu produkti un pakalpojumi

Attiecību sarežģījumi personalizētajā reklamēšanā

Personiskas grūtības ģimenē, draugu lokā vai citās personiskās attiecībās

 • Piemēri: šķiršanās pakalpojumi, grāmatas par to, kā dzīvot pēc laulības šķiršanas, ar apbedīšanu saistīti izstrādājumi un pakalpojumi, ģimenes konsultāciju pakalpojumi

Noziedzīgi nodarījumi personalizētajā reklamēšanā

Personiskā sodāmība, veikti noziegumi, apgalvojumi par saistību ar noziegumu vai kriminālapsūdzības

 • Piemēri: drošības naudas pakalpojumi, advokāti aizstāvībai kriminālprocesos

Vardarbība un traumas personalizētajā reklamēšanā

Vardarbības, nozieguma vai cita traumatiska notikuma upura personas statuss

 • Piemēri: patvērums personām, kas cietušas no vardarbības ģimenē, cietušo aizstāvības pakalpojumi

Negatīvi ietekmējošs saturs personalizētajā reklamēšanā

Lietotāju negatīvi ietekmējošs saturs vai negatīvas perspektīvas vai aizspriedumu izmantošana, lai reklamētu jebkādu satura kategoriju

 • Piemēri: ķermeņa kaunināšana, negatīvisms, kas saistīts ar fiziskajām īpašībām vai sociālo mijiedarbību, liekot lietotājam noprast, ka sagaidāmi negatīvi rezultāti, ja viņš neveiks noteiktas darbības
 

Identitāte un uzskati

Mēs uzskatām, ka identitāte un uzskatu sistēmas ir dziļi personisks un sarežģīts jautājums. Šie faktori ir ļoti atkarīgi no kultūras normu, ģeogrāfijas, vēstures un personiskās dzīves pieredzes atšķirībām. Mēs arī saprotam, ka personas identitātes uztveri un uzskatus var izmantot, lai segmentētu lietotājus atbilstoši aizspriedumiem un stigmatizācijai.

Mēs vēlamies, lai reklāmas būtu pozitīvas un to veidošanā tiktu izmantota informācija par lietotāju interesēm, nevis par to, kā citi uztver šo lietotāju kā personu. Šī iemesla dēļ ir aizliegta personalizēta reklamēšana, kas balstīta uz lietotāja pamatprincipiem vai viņam raksturīgu pašidentitāti vai uzskatu sistēmu. Šādas identitātes un šādi uzskati var ietvert tādu savas personības klasifikāciju, kam ir privāts raksturs; klasifikāciju, ko var skart stigmatizēšana, diskriminācija vai uzmākšanās; dalību grupās, ko var skart stigmatizēšana, diskriminācija vai aizspriedumi; kā arī personiskas uzskatu sistēmas.

Nav atļauts mērķauditorijai atlasīt lietotājus, pamatojoties uz identitāti un uzskatiem, kā norādīts tālāk sadaļā par sensitīvām interešu kategorijām. Atkarībā no izmantotās mērķauditorijas atlases funkcijas var būt arī aizliegts reklamēt tālāk norādītajām sensitīvajām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

Jūsu atbildība ir gādāt par savu reklāmu atbilstību politikai, kad tas nepieciešams. Tālāk ir sniegti konkrēti piemēri par to, kas nav atļauts.

Problēmu novēršanas rīks: kā nodrošināt atbilstību politikai
 1. Izlasiet tālāk norādīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Savā vietnē vai lietotnē noņemiet attiecīgo saturu. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir saturs, kuru neatļaujam reklamēt, noņemiet šai politikai neatbilstošo saturu. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana, un tas jāizdara pirms pāriešanas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditoriju sarakstu pārbaudi.
 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.
  Ja jūsu reklāmā tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību politikai.
  • Lapā “Reklāmas” virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
 4. Pēc reklāmas rediģēšanas un saglabāšanas tā tiek nosūtīta pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks. Pēc nepieņemamā satura noņemšanas no savas reklāmas un tās galamērķa varēsiet pieprasīt reklāmas pārskatīšanu.
 5. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu konta darbības apturēšanu nākotnē pārāk lielā noraidīto reklāmu skaita dēļ.

Seksuālā orientācija personalizētajā reklamēšanā

Seksuālā orientācija, tostarp lesbiešu, geju, biseksuāla, nepārliecināta vai heteroseksuāla orientācija

 • Piemēri: informācija par homoseksualitātes atklāšanu, geju iepazīšanās, geju ceļojumi, informācija par biseksualitāti

Politiskā piederība personalizētajā reklamēšanā

Šī personalizētās reklamēšanas politika neattiecas uz Gmail reklāmām, bet attiecas uz visām citām mērķauditorijas atlases funkcijām. Politiku, kas attiecas uz politisku saturu Gmail reklāmās, skatiet tālāk.

Politiskā piederība

 • Piemēri: politiskās ideoloģijas, politiskie uzskati, politiskās partijas, politiskās organizācijas, politiskās kampaņas, iesaistīšanās politiskās diskusijās

Politisks saturs personalizētajā reklamēšanā

Šī personalizētās reklamēšanas politika attiecas ne tikai uz Gmail reklāmām, bet arī uz visām citām mērķauditorijas atlases funkcijām.

Politiskā piederība

 • Piemēri: politiskās ideoloģijas, politiskie uzskati, politiskās partijas, politiskās organizācijas, politiskās kampaņas, iesaistīšanās politiskās diskusijās

Piederība arodbiedrībām personalizētajā reklamēšanā

Arodbiedrības un reklāmas, kurās tiek norādīts, ka ir zināma lietotāja piederība arodbiedrībām

 • Piemēri: arodbiedrību vietnes, informācija, kas paredzēta arodbiedrību biedriem, arodbiedrību emuāri un arodbiedrību atbalsts darba strīdos

Rase un etniskā izcelsme personalizētajā reklamēšanā

Personiskā rases vai etniskā piederība

 • Piemēri: rasistiski vai etniski orientētas publikācijas, rasistiski vai etniski orientētas universitātes, uz rasi vai etnisko piederību balstīta iepazīšanās

Reliģiskā pārliecība personalizētajā reklamēšanā

Personiskā reliģiskā pārliecība

 • Piemēri: kulta vietas, padomdošana reliģijas jautājumos, reliģiskā izglītība vai universitātes, reliģiskie produkti

Atstumtas sociālās grupas personalizētajā reklamēšanā

Piederība atstumtai vai apdraudētai sociālajai grupai, piemēram, sociālajai kastai, imigrantiem vai bēgļiem

 • Piemēri: produkti, kas paredzēti kādai sociālajai kastai piederošiem lietotājiem, imigrācijas pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi bēgļiem

Transpersonas identitāte personalizētajā reklamēšanā

Personas identifikācija pēc dzimuma, kas atšķiras no fiziskā dzimuma, vai pēc dzimuma, kam nevar piedēvēt tikai vīrišķas vai sievišķas īpašības

 • Piemēri: informācija par dzimuma maiņu, transpersonu diskriminācijas lietu advokāti
 

  Seksuāla rakstura intereses

Mēs saprotam, ka seksuāla rakstura intereses ir privātas un tās (atkarībā no kultūras normām) reti tiek atklāti apspriestas. Mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā lietotāja seksuāla rakstura interešu privātums, tāpēc ir aizliegta personalizēta reklamēšana, atlasot lietotāju mērķauditoriju atbilstoši personiskām seksuāla rakstura interesēm, pieredzei, aktivitātēm un preferencēm. Šajās interesēs ir ietverta seksuālā uzvedība, aktivitātes un produkti, kas tiek izmantoti seksuālu darbību laikā. Turklāt nav atļauts izmantot seksuāli divdomīgas kategorijas vai kategorijas, kuru mērķis ir izraisīt seksuālu uzbudinājumu.

Nav atļauts mērķauditorijai atlasīt lietotājus, pamatojoties uz seksuāla rakstura interesēm, kā norādīts tālāk sadaļā par sensitīvām interešu kategorijām. Atkarībā no izmantotās mērķauditorijas atlases funkcijas var būt arī aizliegts reklamēt tālāk norādītajām sensitīvajām interešu kategorijām atbilstošus produktus un pakalpojumus.

Jūsu atbildība ir gādāt par savu reklāmu atbilstību politikai, kad tas nepieciešams. Tālāk ir sniegti konkrēti piemēri par to, kas nav atļauts.

Problēmu novēršanas rīks: kā nodrošināt atbilstību politikai
 1. Izlasiet tālāk norādīto politiku, lai uzzinātu, kādu saturu mēs neatļaujam reklamēt. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Savā vietnē vai lietotnē noņemiet attiecīgo saturu. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir saturs, kuru neatļaujam reklamēt, noņemiet šai politikai neatbilstošo saturu. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana, un tas jāizdara pirms pāriešanas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditoriju sarakstu pārbaudi.
 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.
  Ja jūsu reklāmā tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību politikai.
  • Lapā “Reklāmas” virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz “Saglabāt”.
 4. Pēc reklāmas rediģēšanas un saglabāšanas tā tiek nosūtīta pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks. Pēc nepieņemamā satura noņemšanas no savas reklāmas un tās galamērķa varēsiet pieprasīt reklāmas pārskatīšanu.
 5. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties šos pārkāpumus novērst, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu konta darbības apturēšanu nākotnē pārāk lielā noraidīto reklāmu skaita dēļ.

Kontracepcijas līdzekļi personalizētajā reklamēšanā

Līdzekļi, kas paredzēti, lai izvairītos no grūtniecības vai seksuāli transmisīvajām slimībām

 • Piemēri: prezervatīvi, kontraceptīvās tabletes, kontraceptīvais sūklis

Seksuāla rakstura saturs

 Viss seksuāla rakstura saturs, kā norādīts Google Ads politikā par seksuāla rakstura saturu

Ja politikā par seksuāla rakstura saturu un personalizētās reklamēšanas politikā par seksuāla rakstura interesēm ir atšķirīgi nosacījumi attiecībā uz kādu kategoriju, personalizētās reklamēšanas politika par seksuāla rakstura interesēm ir noteicošā, lemjot par to, vai attiecīgo kategoriju var izmantot mērķauditorijas atlasē un personalizētajās reklāmās.

 

Iespēju pieejamība

Mēs uzskatām, ka sociālo un ekonomisko iespēju pieejamība ir būtiska personīgajai labklājībai, sociālajam stāvoklim un dzīves kvalitātei. Mēs arī atzīstam, ka vēsturiskas diskriminācijas un sabiedrības aizspriedumu rezultātā dažām sabiedrības daļām šīs iespējas nav bijušas vienlīdz pieejamas.

Tāpēc, lai uzlabotu to lietotāju iekļaušanu, kurus nesamērīgi ietekmē sabiedrības aizspriedumi, mēs neatļaujam dažu produktu vai pakalpojumu kategoriju atlasīšanu konkrētai mērķauditorijai. Tas ir papildus esošajām reklāmu politikām, kas aizliedz diskrimināciju, un personalizēto reklāmu politikām, kas aizliedz izmantot identitātes un ticības kategoriju. Tālāk ir sniegti konkrēti piemēri par to, kas nav atļauts.

Valstis: Amerikas Savienotās Valstis, Kanāda

Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā tālāk norādītajām sensitīvajām interešu kategorijām nevar atlasīt mērķauditoriju, pamatojoties uz dzimumu, vecumu, vecāku statusu, ģimenes stāvokli vai pasta indeksu.

Mājokļi personalizētās reklāmās

Sarkana zīme x Māju pārdošana vai īre, ja mājas tiek definētas kā vieta, kur cilvēks dzīvo. Tas ietver produktus vai pakalpojumus, kas ļauj pārdot vai īrēt mājas.

 • Piemēri: mājokļa ierakstu vietnes, atsevišķas mājas, kas paredzētas pārdošanai vai īrēšanai, nekustamā īpašuma pakalpojumi.

Nodarbinātība personalizētās reklāmās

Sarkana zīme x Nodarbinātības iespējas vai personas pieņemšana darbā.*

 • Piemēri: darba piedāvājumu reklāmas, darba piedāvājumu vietnes, darba sludinājumu vietnes.

* Iepriekš noteiktu ASV valdības reklāmdevēju apakškopai, kas reklamē nodarbinātību personalizētās reklāmās, īpašos apstākļos ir atļauts atlasīt ierobežotas mērķauditorijas. Ja mērķauditorijas atlase tiek veikta, pamatojoties uz likumīgu un godīgu profesionālo kvalifikāciju valsts ierēdņa amatā, kas definēts saskaņā ar ASV tiesību aktiem kā kvalifikācija, kas ir saprātīgi nepieciešama darba izpildei, šie identificētie ASV valdības reklāmdevēji var atlasīt ierobežotu mērķauditoriju.

Kā tika paziņots 2023. gada 28. novembrī, Google atjauninās personalizēto reklāmu politiku, iekļaujot jaunus ierobežojumus personalizētajām reklāmām saistībā ar patērētāju finanšu produktiem un pakalpojumiem. Politikas par piekļuves iespējām sadaļa “Kredīts personalizētās reklāmās” tiks pārskatīta, iekļaujot tēmu “Patērētāju finanses personalizētās reklāmās”. Šīs atjaunināšanas ietvaros jau esošajam politikas segumam tiks pievienoti banku darījumu produkti un pakalpojumi, kā arī noteikti finanšu plānošanas un pārvaldības pakalpojumi. Šis atjauninājums attieksies tikai uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu.

Mēs sāksim piemērot šo politiku 2024. gada 28. februārī, un tā stāsies spēkā pilnā apmērā aptuveni sešu nedēļu laikā. Dažiem reklāmdevējiem līdz 2024. gada aprīlim joprojām var tikt rādīta iezīme “Kredīts”.

Uzziniet vairāk par politikas par piekļuves iespējām izmaiņām.

Patērētāju finanses personalizētās reklāmās

Sarkana zīme x Piedāvājumi saistībā ar kredītu, banku darījumu produktiem un pakalpojumiem, kā arī noteiktiem finanšu plānošanas un pārvaldības pakalpojumiem.

 • Piemēri: kredītkartes un aizdevumi, darījumu un norēķinu konti, parādu pārvaldības produkti.Personalizētās reklamēšanas politikas par datu vākšanu un izmantošanu 

Šīs politikas nosaka prasības par datu vākšanu un izmantošanu personalizētajām reklāmām. Tās ir spēkā papildus Google reklāmu politikām par datu vākšanu un izmantošanu

Nav atļauts tālāk norādītais.

Sarkana zīme x Rādīt reklāmas, kurās tiek vākta vai ir ietverta personu identificējoša informācija (PII), izņemot gadījumus, kad tiek izmantots Google nodrošināts un šādam mērķim paredzēts reklāmu formāts.

 • Piemēri: e-pasta adrešu, tālruņa numuru vai kredītkaršu numuru vākšana reklāmā

Sarkana zīme x Izmantot vai saistīt personu identificējošu informāciju ar atkārtotā mārketinga sarakstiem, sīkfailiem, datu plūsmām vai citiem pseidonimizētiem identifikatoriem.

Sarkana zīme x Sniegt personu identificējošu informāciju uzņēmumam Google, izmantojot atkārtotā mārketinga tagus vai jebkādas produktu datu plūsmas, kas var būt saistītas ar reklāmām.

Sarkana zīme x Nosūtīt uzņēmumam Google precīzu informāciju par lietotāju atrašanās vietām, vispirms nesaņemot lietotāju piekrišanu.

Sarkana zīme x Izmantot atkārtotā mārketinga sarakstu, kurā ir atlasīta pārāk šaura vai specifiska mērķauditorija. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad, izmantojot atkārtotā mārketinga sarakstu līdz ar citiem mērķauditorijas atlases kritērijiem (piemēram, ģeogrāfiskajiem ierobežojumiem vai cita veida lietotāju segmentāciju), tiek radīta reklāma, kuras mērķauditorija ir salīdzinoši neliels skaits lietotāju. Uzziniet vairāk par atkārtotā mārketinga saraksta lieluma prasībām.

Informācija saistībā ar atkārtoto mārketingu

 • Izmantojot parametru allow_ad_personalization_signals, varat atspējot atkārtotā mārketinga datu vākšanu tiem lietotājiem, kuri nevēlas skatīt personalizētas reklāmas. Uzziniet, kā pārveidot vispārējo vietnes tagu, lai atspējotu atkārtotā mārketinga datu vākšanu noteiktiem lietotājiem.
 • Izmantojot atkārtotā mārketinga, atkārtotās iesaistes un līdzīgo segmentu funkcijas, jums ir pienākums savā konfidencialitātes politikā iekļaut noteiktu informāciju.
 • Google var reklāmās iekļaut brīdinājuma paziņojumus, atklājot lietotājiem, ka tiek izmantota personalizētā reklamēšana, kā arī lietotājiem parādīt, kuros atkārtotā mārketinga sarakstos viņi ir iekļauti (kopā ar atbilstošo domēna nosaukumu). Jūs nedrīkstat mainīt vai paslēpt šos paziņojumus. Ja vēlaties reklāmās ievietot savus paziņojumus, to drīkstat darīt tikai saskaņā ar atbilstošajiem nozares standartiem.
 • Google neļaus citiem reklāmdevējiem izmantot jūsu atkārtotā mārketinga sarakstus un līdzīgo segmentu sarakstus bez jūsu piekrišanas.
Problēmu novēršanas rīks: personalizētās reklamēšanas politikas par datu vākšanu un izmantošanu
 1. Izlasiet tālāk izklāstīto politiku, lai uzzinātu, kas netiek atļauts. Jūsu reklāmām, vietnei un lietotnei ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ņemiet vērā, ka daži reklāmu satura veidi tik un tā ir aizliegti, pat ja reklāmu mērķauditorija netiek atlasīta, izmantojot sensitīvas kategorijas.
 2. Savā vietnē vai lietotnē noņemiet attiecīgo saturu. Ja jūsu vietnē vai lietotnē ir saturs, kuru neatļaujam reklamēt, noņemiet šai politikai neatbilstošo saturu. Pēc tam jums būs jāpieprasa pārskatīšana, un tas jāizdara pirms pāriešanas uz nākamo darbību, t.i., mērķauditoriju sarakstu pārbaudi.

 3. Noņemiet attiecīgo saturu no savas reklāmas.

  Ja ar jūsu reklāmu tiek pārkāpta šī politika, rediģējiet reklāmu, lai nodrošinātu tās atbilstību.

  • Lapā Reklāmas virziet kursoru virs rediģējamās reklāmas.
  • Lai rediģētu reklāmu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas tai blakus.
  • Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.

  Tiklīdz esat beidzis rediģēt savu reklāmu un to saglabājis, tā tiek nosūtīta mums pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana. Ja konstatēsim, ka esat noņēmis nepieņemamo saturu no savas reklāmas un tās galamērķa lapas, mēs varēsim apstiprināt jūsu reklāmu, lai tiktu sākta tās rādīšana.

 4. Atsaistiet vai noņemiet reklāmu kopas, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti. Pēc vietnes vai lietotnes pārskatīšanas saistītie saraksti tiks iespējoti. Reklāmām, kurās tiek izmantoti šie saraksti, ir jāatbilst personalizētās reklamēšanas politikām. Ja reklāmas neatbilst personalizētās reklamēšanas politikām, noņemiet reklāmu kopas vai mērķauditorijas atlasi, kam tiek izmantoti mērķauditoriju vai atkārtotā mārketinga saraksti.
Ja nevarat vai nevēlaties novērst šos pārkāpumus, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu konta darbības apturēšanu nākotnē pārāk liela noraidīto reklāmu skaita dēļ.
Ja sadarbojaties ar trešās puses platformu, daži no šiem norādījumiem uz jums var neattiekties. Skatiet savas trešās puses platformas norādījumus par to, kā atrisināt problēmu un pieprasīt pārskatīšanu. Uzziniet, kā atrast atbalstu, ja izmantojat platformu, kas nav Google.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne