Suasmenintas reklamavimas

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

Suasmenintas reklamavimas yra galingas įrankis, suteikiantis galimybę rodyti naudotojams aktualesnius skelbimus ir padidinti reklamuotojų IG. Pasitelkiant internetinius naudotojų duomenis rodomas naudotojams aktualesnis skelbimų turinys, todėl pagerėja ir naudotojų, ir reklamuotojų patirtis.

Jei siekiant rodyti aktualesnį skelbimų turinį pasitelkiami naudotojų elgsenos ar pomėgių duomenys, ši informacija turi būti tinkamai apdorojama. Suprantame, kad tam tikri pomėgiai yra delikataus turinio ir kad taikymas pagal juos gali turėti neigiamos įtakos naudotojų patirčiai.

Atsižvelgdami į tai ir delikatų turinį, susijusį su skelbimų taikymu naudotojams, nustatėme visoms suasmeninto reklamavimo taikymo funkcijoms galiojančius politikos standartus. Šie standartai nepakeičia kitos reklamavimo politikos (pvz., „Google Ads“ ar Apsipirkimo) ir reklamuotojai vis tiek turi laikytis visos taikomos reklamavimo politikos bei suasmeninto reklamavimo politikos. Be to, reklamuotojai turi laikytis Europos Sąjungos naudotojo sutikimo politikos, jei taikoma.

„Google“ privatumo politika taikoma visoms „Google“ funkcijoms ir apibrėžia, kaip „Google“ turi rinkti, naudoti ir apsaugoti naudotojų duomenis. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Suasmeninto reklamavimo politika
Suasmeninto reklamavimo turinio politikos principai Suasmeninto reklamavimo duomenų rinkimo ir naudojimo politika
Apribojimai, pagrįsti suasmeninto reklamavimo taikymo funkcija
Politikos principai: delikataus turinio pomėgių kategorijos
 

Suasmeninto reklamavimo turinio politikos principai

Delikataus turinio pomėgių kategorijos ribojamos suasmenintuose skelbimuose. Delikataus turinio pomėgių kategorijas apibrėžiame atsižvelgdami į toliau nurodytus politikos principus.

Teisiniai apribojimai: skelbimai turi atitikti įstatymus.

Asmeniniai sunkumai: skelbimų negalima taikyti pagal naudotojus pasitelkiant jų sunkumus.

Tapatybė ir tikėjimas: skelbimų negalima taikyti naudotojams pagal kategorijas, susijusias su sisteminga diskriminacija ar nesąžiningu stigmatizavimu.

Seksualiniai pomėgiai: skelbimų negalima taikyti naudotojams pagal privačius seksualinius pomėgius ar patirtis.

Prieiga prie galimybių: skelbimai neturi riboti prieigos prie galimybių, pasitelkiant nesąžiningą visuomenės šališkumą, taikant naudotojams pagal konkretaus turinio kategorijas

Apribojimai, pagrįsti suasmeninto reklamavimo taikymo funkcija

Suasmenintų skelbimų politikos taikymas skiriasi, atsižvelgiant į naudojamą taikymo funkciją. Visas taikymo funkcijas sudaro du komponentai:

 • taikymas pagal naudotojus, susijęs su naudotojų, kuriems norite rodyti skelbimus, grupėmis ir apimantis visus šių grupių kūrimo ar pasirinkimo aspektus;
 • produktų ir paslaugų reklamavimas, susijęs su konkrečiu skelbimo ar nukreipimo puslapio turiniu.

Atsižvelgiant į tai, ar taikymo funkcija yra reklamuotojo kuruojama auditorija, ar „Google“ iš anksto apibrėžta auditorija, suasmenintų skelbimų delikataus turinio pomėgių kategorijos gali būti arba nebūti taikomos reklamuojamiems produktams bei paslaugoms.

 • Naudojant bet kurias suasmenintų skelbimų taikymo funkcijas neleidžiama taikyti naudotojams pagal delikataus turinio pomėgių kategorijas.
 • Jei naudojamos reklamuotojo kuruojamos auditorijos, kai reklamuotojai gali tinkinti, kuruoti ar įkelti savo auditorijas, reklamuotojams taip pat neleidžiama reklamuoti produktų ir paslaugų iš delikataus turinio pomėgių kategorijų.
 • Naudojant iš anksto apibrėžtas „Google“ auditorijas, kuriose „Google“ tvarko politikos nuostatas atitinkančių auditorijų kūrimą ir kuravimą, remiantis informacija „Google“ nuosavybėse, reklamuotojams leidžiama reklamuoti produktus ir paslaugas iš delikataus turinio pomėgių kategorijų.

Politikos poveikis

Reklamuotojai, reklamuojantys produktus ir paslaugas, patenkančius į delikataus turinio pomėgių kategorijas, negali naudoti reklamuotojo kuruojamų auditorijų. Tai padeda užtikrinti, kad delikataus turinio pomėgių kategorijos nebūtų netyčia naudojamos taikant pagal auditorijas. Kadangi iš anksto nustatytos „Google“ auditorijos aiškiai sukonfigūruotos be neskelbtinų naudotojų signalų, visiems reklamuotojams leidžiama juos naudoti, net jei reklamuojamos delikataus turinio pomėgių kategorijos.

Žr. toliau pateiktą nebaigtinį taikymo funkcijų sąrašą ir informaciją, kaip taikoma suasmenintų skelbimų politika.

Reklamuotojo kuruojamos auditorijos

Jei esate reklamuotojas, reklamuojantis delikataus turinio pomėgių kategorijų produktus ir paslaugas, negalėsite naudoti toliau nurodytų taikymo funkcijų.

Iš anksto nustatytos „Google“ auditorijos

Visi reklamuotojai gali naudoti toliau nurodytas taikymo funkcijas, įskaitant reklamuotojus, reklamuojančius delikataus turinio pomėgių kategorijų produktus ir paslaugas.

 • Klientų atitiktis
 • Duomenų segmentai
 • Panašūs segmentai
 • Tinkinti segmentai
 • Potencialūs klientai
 • Bendrų interesų auditorijos
 • Demografiniai rodikliai
 • Išsamūs demografiniai rodikliai
 • Gyvenimo įvykiai
 • Taikymas pagal vietovę
 

Delikataus turinio pomėgių kategorijos

Teisiniai apribojimai

Skelbimai turi atitikti visus įstatymus ir nuostatas, galiojančius visose vietovėse, kuriose rodomi skelbimai.

Neleidžiame taikyti naudotojams pagal teisiškai ribojamą turinį, kaip apibrėžta toliau pateiktose delikataus turinio pomėgių kategorijose. Atsižvelgiant į taikymo funkciją, taip pat gali būti neleidžiama reklamuoti toliau pateiktų delikataus turinio pomėgių kategorijų produktų ir paslaugų.

Privalote užtikrinti, kad skelbimai atitinka politikos nuostatas, kai to reikalaujama. Toliau pateikti konkretūs draudžiamo turinio pavyzdžiai.

 
Trikčių šalinimo įrankis: kaip laikytis politikos
 1. Jei norite sužinoti, kokio turinio neleidžiame, perskaitykite toliau pateiktą politiką. Užtikrinkite, kad jūsų skelbimai, svetainė ar programa atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Atminkite, kad net jei skelbimai netaikomi naudojant delikataus turinio kategorijas, kai kurių tipų skelbimų turinys vis tiek draudžiamas.
 2. Pašalinkite tokį turinį iš svetainės ar programos. Jei jūsų svetainėje arba programoje yra turinio, kurio neleidžiame, pašalinkite visą turinį, kuris neatitinka šios politikos. Tada turėsite paprašyti peržiūrėti turinį prieš pereidami prie kito veiksmo – auditorijos sąrašų tikrinimo.
 3. Pašalinkite tokį turinį iš skelbimo.
  Jei skelbimas pažeidžia šią politiką, redaguokite jį, kad atitiktų politikos nuostatas.
  • Puslapyje „Skelbimai“ užveskite pelės žymeklį virš norimo redaguoti skelbimo.
  • Spustelėkite šalia skelbimo esančią pieštuko piktogramą ir redaguokite skelbimą.
  • Baigę spustelėkite „Išsaugoti“.
 4. Kai suredaguosite ir išsaugosite skelbimą, jis bus išsiųstas peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros. Pašalinę nepriimtiną turinį iš skelbimo ir jo paskirties vietos, galite pateikti skelbimo peržiūros užklausą.
 5. Atsiekite arba pašalinkite skelbimų grupes, taikomas pagal auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašus. Kai peržiūrėsime svetainę ar programą, susieti sąrašai bus įgalinti. Užtikrinkite, kad skelbimai, kuriems taikomi šie sąrašai, atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Jei skelbimai neatitinka suasmeninto reklamavimo politikos, pašalinkite skelbimų grupes arba taikymą, susietą su atitinkamais auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašais.
Jei negalite arba nenorite taisyti šių pažeidimų, pašalinkite skelbimą, kad ateityje paskyra nebūtų laikinai sustabdyta dėl per didelio nepatvirtintų skelbimų skaičiaus.

Jaunesni nei trylikos metų naudotojai suasmenintuose skelbimuose

Jaunesnių nei trylikos metų (arba jų šalyje taikomo amžiaus) vaikų asmens informacijos rinkimas ar su pomėgiais susijusio turinio taikymas jaunesniems nei trylikos metų (arba jų šalyje taikomo amžiaus) vaikams

Ribojami vaistų terminai suasmenintuose skelbimuose

raudonas x ženklas Receptiniai vaistai ir jų informacija, nebent vaistai ir visos jų sudedamosios dalys skirti naudoti tik gyvūnams ir žmonės negali jais piktnaudžiauti ar naudoti jų ne pagal paskirtį.

Klinikinių tyrimų dalyvių pritraukimas suasmenintuose skelbimuose

Reklama, kuria siekiama pritraukti klinikinių tyrimų dalyvių

Alkoholis suasmenintuose skelbimuose

Alkoholiniai ir į juos panašūs gėrimai

Lošimas suasmenintuose skelbimuose

 Lošimas, įskaitant internetinį ir neinternetinį lošimą, su internetiniu lošimu susijusi informacija, internetiniai ne kazino žaidimai, kuriuose žaidžiama iš pinigų ar prizų, ir internetiniai kazino žaidimai, neatsižvelgiant į tai, ar keičiamasi pinigais

Lošimas pagal vietovę suasmenintuose skelbimuose

Fiziniai lošimo namai, aiškiai reklamuojantys lošimą

 

Asmeniniai sunkumai

Suprantame, kad naudotojai nenori, jog skelbimuose būtų išnaudojami jų asmeniniai sunkumai ir bėdos, todėl neleidžiame rodyti suasmenintų skelbimų, susijusių su tokiais sunkumais. Tokie asmeniniai sunkumai apima problemas dėl sveikatos, gydymą, procedūras, asmenines nesėkmes, sunkumus ar traumuojančią asmeninę patirtį. Taip pat negalite primesti naudotojui neigiamo požiūrio.

Neleidžiame taikyti naudotojams pagal asmeninius sunkumus, kaip apibrėžta toliau pateiktose delikataus turinio pomėgių kategorijose. Atsižvelgiant į taikymo funkciją, taip pat gali būti neleidžiama reklamuoti toliau pateiktų delikataus turinio pomėgių kategorijų produktų ir paslaugų.

Privalote užtikrinti, kad skelbimai atitinka politikos nuostatas, kai to reikalaujama. Toliau pateikti konkretūs draudžiamo turinio pavyzdžiai.

Trikčių šalinimo įrankis: kaip laikytis politikos
 1. Jei norite sužinoti, kokio turinio neleidžiame, perskaitykite toliau pateiktą politiką. Užtikrinkite, kad jūsų skelbimai, svetainė ar programa atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Atminkite, kad net jei skelbimai netaikomi naudojant delikataus turinio kategorijas, kai kurių tipų skelbimų turinys vis tiek draudžiamas.
 2. Pašalinkite tokį turinį iš svetainės ar programos. Jei jūsų svetainėje arba programoje yra turinio, kurio neleidžiame, pašalinkite visą turinį, kuris neatitinka šios politikos. Tada turėsite paprašyti peržiūrėti turinį prieš pereidami prie kito veiksmo – auditorijos sąrašų tikrinimo.

 3. Pašalinkite tokį turinį iš skelbimo.

  Jei skelbimas pažeidžia šią politiką, redaguokite jį, kad jis atitiktų politikos nuostatas.

  • Puslapyje Skelbimai užveskite pelės žymeklį virš norimo redaguoti skelbimo.
  • Spustelėkite šalia skelbimo esančią pieštuko piktogramą ir redaguokite skelbimą.
  • Baigę spustelėkite Išsaugoti.

  Suredaguotas ir išsaugotas skelbimas išsiunčiamas mums peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per 1 darbo dieną, nors kai kada tai gali užtrukti ilgiau, jei prireikia sudėtingesnės peržiūros. Įsitikinę, kad pašalinote nepriimtiną turinį iš skelbimo ir jo paskirties vietos, galime patvirtinti skelbimą ir pradėti jį rodyti.

 4. Atsiekite arba pašalinkite skelbimų grupes, taikomas pagal auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašus. Kai peržiūrėsime svetainę ar programą, susieti sąrašai bus įgalinti. Užtikrinkite, kad skelbimai, kuriems taikomi šie sąrašai, atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Jei skelbimai neatitinka suasmeninto reklamavimo politikos, pašalinkite skelbimų grupes arba taikymą, susietą su atitinkamais auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašais.
Jei negalite arba nenorite ištaisyti šių pažeidimų, pašalinkite skelbimą, kad ateityje paskyra nebūtų laikinai sustabdyta dėl per didelio nepatvirtintų skelbimų skaičiaus.

Sveikata suasmenintuose skelbimuose

raudonas x ženklas Asmens sveikatos turinys, apimantis:

 • fizinę arba psichinę sveikatos būklę, įskaitant ligas, seksualinę sveikatą ir lėtinius sveikatos sutrikimus, t. y. sveikatos būklę, kuriai esant reikia ilgalaikės sveikatos priežiūros paslaugų ar valdymo; 
 • produktus, paslaugas ar procedūras, skirtas gydyti arba sveikatos būklei valdyti, įskaitant nereceptinius vaistus ir medicininius įrenginius;
 • visus sveikatos sutrikimus, susijusius su intymiomis kūno dalimis ar funkcijomis, įskaitant genitalijų, žarnyno ar šlapimo takų sveikatos sutrikimus;
 • invazines medicinos procedūras, įskaitant kosmetinę chirurgiją;
 • negalias, net jei turinys skirtas naudotojo pagrindiniam prižiūrėtojui.
  • Pavyzdžiai: lėtinių sveikatos sutrikimų, pvz., diabeto ar artrito, lytiniu būdu perduodamų ligų gydymas, konsultavimo dėl psichinės sveikatos sutrikimų, pvz., depresijos ar nerimo, paslaugos, miego apnėjos gydymo įtaisai, tokie kaip nuolatinio teigiamo kvėpavimo takų slėgio (angl. „Continuous positive airway pressure“, CPAP) aparatai, nereceptiniai vaistai nuo grybelinių infekcijų, informacija, kaip padėti vaikui autistui

Neigiama finansinė padėtis suasmenintuose skelbimuose

Asmeniniai finansiniai sunkumai, problemos ar nepriteklius

 • Pavyzdžiai: bankroto, rūpybos paslaugos, benamių prieglaudos, ištekliai bedarbiams, grobuoniško skolinimo produktai ir paslaugos

Su santykiais susiję sunkumai suasmenintuose skelbimuose

Asmeniniai sunkumai, susiję su šeima, draugais ar kitais asmeniniais santykiais

 • Pavyzdžiai: skyrybų paslaugos, knygos, kaip ištverti skyrybas, su laidotuvėmis susiję produktai ar paslaugos, šeimos konsultacijų paslaugos

Nusikaltimo vykdymas suasmenintuose skelbimuose

Informacija apie asmens teistumą, padarytus nusikaltimus, įtarimus nusikaltimais ar kriminalines bausmes

 • Pavyzdžiai: piniginio užstato garantavimo paslaugos, baudžiamųjų bylų advokatai

Piktnaudžiavimas ir traumos suasmenintuose skelbimuose

Išnaudojimo, nusikaltimų ar kitų traumuojančių įvykių aukų būsena

 • Pavyzdžiai: smurto šeimoje aukų prieglobsčiai, advokatų paslaugos aukoms

Neigiamo požiūrio primetimas suasmenintuose skelbimuose

Neigiamo požiūrio primetimas naudotojui arba neigiamas ar šališkas vaizdavimas siekiant reklamuoti kokios nors kategorijos turinį

 • Pavyzdžiai: gėdinimas dėl kūno sudėjimo, neigiamas fizinių savybių ar socialinio bendravimo vaizdavimas, bandymas įtikinti naudotojus, kad jie sulauks neigiamų pasekmių, jei nesiims konkrečių veiksmų
 

Tapatybė ir tikėjimas

Tapatybės ir tikėjimo sistemas laikome labai asmeniškomis bei sudėtingomis. Jos labai priklauso nuo skirtingų kultūrinių normų, geografijos, istorijos ir asmeninių patirčių. Taip pat suprantame, kad asmuo gali būti smerkiamas dėl savo tapatybės ar tikėjimo.

Norime, kad skelbimai užtikrintų teigiamą patirtį ir būtų teikiami pagal naudotojų pomėgius, o ne pagal tai, kokiu asmeniu naudotojas save laiko, todėl neleidžiame rodyti suasmenintų skelbimų remiantis esmine ar vidine tapatybe arba tikėjimo sistemomis. Tapatybė ir tikėjimas gali apimti asmens prisiimtą tapatybę, tapatybę, kuri gali būti smerkiama, diskriminuojama ar dėl kurios gali būti priekabiaujama, priklausymą grupei, kuri gali būti smerkiama, diskriminuojama ar apie kurią iš anksto susidaroma nuomonė, ir asmenines tikėjimo sistemas.

Neleidžiame taikyti naudotojams pagal tapatybę ir tikėjimą, kaip apibrėžta toliau pateiktose delikataus turinio pomėgių kategorijose. Atsižvelgiant į taikymo funkciją, taip pat gali būti neleidžiama reklamuoti toliau pateiktų delikataus turinio pomėgių kategorijų produktų ir paslaugų.

Privalote užtikrinti, kad skelbimai atitinka politikos nuostatas, kai to reikalaujama. Toliau pateikti konkretūs draudžiamo turinio pavyzdžiai.

Trikčių šalinimo įrankis: kaip laikytis politikos
 1. Jei norite sužinoti, kokio turinio neleidžiame, perskaitykite toliau pateiktą politiką. Užtikrinkite, kad jūsų skelbimai, svetainė ar programa atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Atminkite, kad net jei skelbimai netaikomi naudojant delikataus turinio kategorijas, kai kurių tipų skelbimų turinys vis tiek draudžiamas.
 2. Pašalinkite tokį turinį iš svetainės ar programos. Jei jūsų svetainėje arba programoje yra turinio, kurio neleidžiame, pašalinkite visą turinį, kuris neatitinka šios politikos. Tada turėsite paprašyti peržiūrėti turinį prieš pereidami prie kito veiksmo – auditorijos sąrašų tikrinimo.
 3. Pašalinkite tokį turinį iš skelbimo.
  Jei skelbimas pažeidžia šią politiką, redaguokite jį, kad atitiktų politikos nuostatas.
  • Puslapyje „Skelbimai“ užveskite pelės žymeklį virš norimo redaguoti skelbimo.
  • Spustelėkite šalia skelbimo esančią pieštuko piktogramą ir redaguokite skelbimą.
  • Baigę spustelėkite „Išsaugoti“.
 4. Kai suredaguosite ir išsaugosite skelbimą, jis bus išsiųstas peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros. Pašalinę nepriimtiną turinį iš skelbimo ir jo paskirties vietos, galite pateikti skelbimo peržiūros užklausą.
 5. Atsiekite arba pašalinkite skelbimų grupes, taikomas pagal auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašus. Kai peržiūrėsime svetainę ar programą, susieti sąrašai bus įgalinti. Užtikrinkite, kad skelbimai, kuriems taikomi šie sąrašai, atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Jei skelbimai neatitinka suasmeninto reklamavimo politikos, pašalinkite skelbimų grupes arba taikymą, susietą su atitinkamais auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašais.
Jei negalite arba nenorite taisyti šių pažeidimų, pašalinkite skelbimą, kad ateityje paskyra nebūtų laikinai sustabdyta dėl per didelio nepatvirtintų skelbimų skaičiaus.

Seksualinė orientacija suasmenintuose skelbimuose

Seksualinė orientacija, įskaitant lesbiečių, gėjų, biseksualių, „queer“ ar heteroseksualių asmenų orientaciją

 • Pavyzdžiai: informacija apie homoseksualumo atskleidimą, gėjų pasimatymus, gėjų keliones ir biseksualumą

Politinė priklausomybė suasmenintuose skelbimuose

Ši suasmeninto reklamavimo politika netaikoma „Gmail“ skelbimams, bet taikoma visoms kitoms taikymo funkcijoms. Peržiūrėkite toliau pateiktą politinio turinio „Gmail“ skelbimuose politiką.

Politinė priklausomybė

 • Pavyzdžiai: politinės ideologijos, politinės pažiūros, politinės partijos, politinės organizacijos, politinės kampanijos, įtraukimas į politinę veiklą

Politinis turinys suasmenintuose skelbimuose

Ši suasmeninto reklamavimo politika taikoma ne tik „Gmail“ skelbimams, bet ir visoms kitoms taikymo funkcijoms.

Politinė priklausomybė

 • Pavyzdžiai: politinės ideologijos, politinės pažiūros, politinės partijos, politinės organizacijos, politinės kampanijos, įtraukimas į politinę veiklą

Profsąjungos narystė suasmenintuose skelbimuose

Profsąjungos ir skelbimai, kuriuose nurodoma naudotojo profsąjungos narystė

 • Pavyzdžiai: profsąjungų svetainės, profsąjungų nariams skirta informacija, profsąjungų tinklaraščiai ir profsąjungų pagalba sprendžiant ginčus darbe

Rasė ir etninė grupė suasmenintuose skelbimuose

Asmens rasė ar etninė grupė

 • Pavyzdžiai: leidiniai apie rasines ar etnines grupes, rasių ar etninių grupių universitetai, rasinių ar etninių grupių pasimatymai

Religiniai įsitikinimai suasmenintuose skelbimuose

Asmeniniai religiniai įsitikinimai

 • Pavyzdžiai: garbinimo vietos, religinės konsultacijos, religinis švietimas ar universitetai, su religija susiję produktai

Visuomenėje nepritampančių žmonių grupės suasmenintuose skelbimuose

Priklausymas visuomenėje nepritampančių ar pažeidžiamų žmonių socialinei grupei, pvz., socialinei kastai, imigrantų ar pabėgėlių grupei

 • Pavyzdžiai: socialinės kastos žmonėms skirti produktai, paslaugos imigrantams, teisinės paslaugos pabėgėliams

Translytė tapatybė suasmenintuose skelbimuose

Asmens susitapatinimas su kita lytimi nei gimimo lytis arba lytimi, kuri neatitinka vyriškos ar moteriškos lyties apibrėžties

 • Pavyzdžiai: informacija apie lyties keitimą ar su translyčių diskriminacijos bylomis dirbančius teisininkus
 

  Seksualiniai pomėgiai

Suprantame, kad seksualiniai pomėgiai yra privatūs ir, atsižvelgiant į kultūrines normas, apie juos ne visada atvirai kalbama. Siekiame užtikrinti naudotojo seksualinių pomėgių privatumą, todėl neleidžiame rodyti suasmenintų skelbimų taikant pagal naudotojus remiantis jų asmeniniais seksualiniais pomėgiais, patirtimi, veikla ar norais. Tokie pomėgiai apima seksualinę elgseną, veiklą ar produktus, naudojamus mylintis. Be to, draudžiame seksualinio pobūdžio kategorijas arba kategorijas, kuriomis skatinama seksualiai sujaudinti.

Neleidžiame taikyti naudotojams pagal seksualinius pomėgius, kaip apibrėžta toliau pateiktose delikataus turinio pomėgių kategorijose. Atsižvelgiant į taikymo funkciją, taip pat gali būti neleidžiama reklamuoti toliau pateiktų delikataus turinio pomėgių kategorijų produktų ir paslaugų.

Privalote užtikrinti, kad skelbimai atitinka politikos nuostatas, kai to reikalaujama. Toliau pateikti konkretūs draudžiamo turinio pavyzdžiai.

Trikčių šalinimo įrankis: kaip laikytis politikos
 1. Jei norite sužinoti, kokio turinio neleidžiame, perskaitykite toliau pateiktą politiką. Užtikrinkite, kad jūsų skelbimai, svetainė ar programa atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Atminkite, kad net jei skelbimai netaikomi naudojant delikataus turinio kategorijas, kai kurių tipų skelbimų turinys vis tiek draudžiamas.
 2. Pašalinkite tokį turinį iš svetainės ar programos. Jei jūsų svetainėje arba programoje yra turinio, kurio neleidžiame, pašalinkite visą turinį, kuris neatitinka šios politikos. Tada turėsite paprašyti peržiūrėti turinį prieš pereidami prie kito veiksmo – auditorijos sąrašų tikrinimo.
 3. Pašalinkite tokį turinį iš skelbimo.
  Jei skelbimas pažeidžia šią politiką, redaguokite jį, kad atitiktų politikos nuostatas.
  • Puslapyje „Skelbimai“ užveskite pelės žymeklį virš norimo redaguoti skelbimo.
  • Spustelėkite šalia skelbimo esančią pieštuko piktogramą ir redaguokite skelbimą.
  • Baigę spustelėkite „Išsaugoti“.
 4. Kai suredaguosite ir išsaugosite skelbimą, jis bus išsiųstas peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros. Pašalinę nepriimtiną turinį iš skelbimo ir jo paskirties vietos, galite pateikti skelbimo peržiūros užklausą.
 5. Atsiekite arba pašalinkite skelbimų grupes, taikomas pagal auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašus. Kai peržiūrėsime svetainę ar programą, susieti sąrašai bus įgalinti. Užtikrinkite, kad skelbimai, kuriems taikomi šie sąrašai, atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Jei skelbimai neatitinka suasmeninto reklamavimo politikos, pašalinkite skelbimų grupes arba taikymą, susietą su atitinkamais auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašais.
Jei negalite arba nenorite taisyti šių pažeidimų, pašalinkite skelbimą, kad ateityje paskyra nebūtų laikinai sustabdyta dėl per didelio nepatvirtintų skelbimų skaičiaus.

Gimstamumo kontrolė suasmenintuose skelbimuose

Apsaugos nuo nėštumo ar lytiniu būdu perduodamų ligų priemonės

 • Pavyzdžiai: prezervatyvai, oralinės kontracepcijos tabletės, kontraceptinės kempinės

Seksualinis turinys

 Visas seksualinis turinys, kaip apibrėžta „Google Ads“ seksualinio turinio politikoje

Jei skiriasi kiekvienai kategorijai taikoma seksualinio turinio ir suasmeninto reklamavimo seksualinių pomėgių politika, suasmeninto reklamavimo seksualinių pomėgių politika turi pirmenybę prieš seksualinio turinio politiką sprendžiant, kaip kategorija gali būti naudojama taikant ir rodant suasmenintus skelbimus.

 

Prieiga prie galimybių

Manome, kad prieiga prie socialinių ir ekonominių galimybių yra asmeninės gerovės, socialinės padėties ir gyvenimo kokybės pagrindas. Taip pat suvokiame, kad istorinė diskriminacija ir visuomenės šališkumas lėmė tai, kad dalis visuomenės turi nevienodą prieigą prie šių galimybių.

Todėl siekdami padidinti naudotojų, kuriuos neproporcingai paveikė visuomenės šališkumas, įtraukimą, tam tikrų kategorijų produktų ar paslaugų neleidžiame taikyti pagal konkrečias auditorijas. Tai papildo esamą skelbimų politiką, draudžiančią diskriminaciją, ir suasmenintų skelbimų politiką, draudžiančią naudoti tapatybės ir tikėjimo kategorijas. Toliau pateikti konkretūs draudžiamo turinio pavyzdžiai.

Šalys: Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada

Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje toliau nurodytų delikataus turinio pomėgių kategorijų negalima taikyti auditorijoms pagal lytį, amžių, tėvystės būseną, šeiminę padėtį ar pašto kodą.

Būstas suasmenintuose skelbimuose

raudonas x ženklas Parduodami arba nuomojami namai, kur namai apibrėžiami kaip vieta, kurioje gali gyventi asmuo. Tai apima produktus ar paslaugas, įgalinančius namų pardavimą ar nuomą.

 • Pavyzdžiai: būsto skelbimų svetainės, individualūs parduodami ar nuomojami namai, nekilnojamojo turto paslaugos.

Darbas suasmenintuose skelbimuose

raudonas x ženklas Įsidarbinimo galimybės arba asmens įdarbinimas.*

 • Pavyzdžiai: darbo vietų, įdarbinimo svetainių, darbo pasiūlymų svetainių skelbimai.

* Iš anksto nustatytam JAV Vyriausybės reklamuotojų, reklamuojančių įdarbinimą suasmenintuose skelbimuose, pogrupiui leidžiama taikyti pagal ribotas auditorijas tam tikromis sąlygomis. Jei įsidarbinimo vyriausybinėje įstaigoje skelbimo taikymas pagrįstas sąžininga vyriausybės darbo kvalifikacija, pagal JAV įstatymus apibrėžta kaip kvalifikacija, kuri pagrįstai reikalinga įprastoms funkcijoms atlikti einant tas pareigas, šiems nustatytiems JAV Vyriausybės reklamuotojams leidžiama taikyti pagal ribotas auditorijas.

Kaip paskelbta 2023 m. lapkričio 28 d., „Google“ atnaujins savo suasmenintų skelbimų politiką ir nustatys naujus apribojimus suasmenintiems skelbimams, susijusiems su vartotojų finansiniais produktais ir paslaugomis. Bus patikslinta prieigos prie galimybių politikos skiltis „Kreditas suasmenintuose skelbimuose“, įtraukiant skiltį „Klientų finansai suasmenintuose skelbimuose“. Šiuo atnaujinimu į esamos politikos taikymo sritį bus įtraukti bankų produktai ir paslaugos, taip pat tam tikros finansų planavimo ir valdymo paslaugos. Šis atnaujinimas bus taikomas tik Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje.

Politiką pradėsime taikyti nuo 2024 m. vasario 28 d. ir gali praeiti maždaug šešios savaitės, kol ji visiškai įsigalios. Kai kurie reklamuotojai gali ir toliau matyti etiketę „Kreditas“ iki 2024 m. balandžio mėn. pabaigos.

Sužinokite daugiau apie prieigos prie galimybių politikos pakeitimus.

Vartotojų finansai suasmenintuose skelbimuose

raudonas x ženklas Pasiūlymai, susiję su kreditais, bankininkystės produktais ir paslaugomis arba tam tikromis finansų planavimo ir valdymo paslaugomis.

 • Pavyzdžiai: kredito kortelės ir paskolos, bankininkystės ir atsiskaitomosios sąskaitos, skolų valdymo produktai.Suasmeninto reklamavimo duomenų rinkimo ir naudojimo politika 

Šioje politikoje apibrėžiami duomenų rinkimo ir naudojimo suasmenintuose skelbimuose reikalavimai. Jie taikomi kartu su „Google“ skelbimų duomenų rinkimo ir naudojimo politika

Jums draudžiama tai, kas nurodyta toliau.

raudonas x ženklas Rodyti skelbimus, kuriuose renkama asmens identifikavimo informacija (AII) ar yra šios informacijos, nebent naudojamas „Google“ pateiktas ir šiuo tikslu naudotinas skelbimo formatas.

 • Pavyzdžiai: el. pašto adresų, telefonų numerių ar kredito kortelių numerių rinkimas skelbime.

raudonas x ženklas Naudoti ar susieti AII su pakartotinės rinkodaros sąrašais, slapukais, duomenų kanalais ar kitais pseudoniminiais identifikatoriais.

raudonas x ženklas Bendrinti AII su „Google“ per pakartotinės rinkodaros žymas arba bet kokius produkto duomenų kanalus, kurie gali būti susieti su skelbimais.

raudonas x ženklas Siųsti „Google“ tikslią vietovės informaciją prieš tai negavus naudotojų sutikimo.

raudonas x ženklas Naudoti pakartotinės rinkodaros sąrašą, taikomą pernelyg siaurai arba pagal konkrečią auditoriją. Tai apima atvejį, kai suderinus pakartotinės rinkodaros sąrašą su kitais taikymo kriterijais (pvz., geografinės vietos apribojimais arba kitu naudotojų segmentavimu), skelbimas taikomas pagal mažą naudotojų skaičių. Sužinokite daugiau apie pakartotinės rinkodaros sąrašo dydžio reikalavimus

Pakartotinė rinkodara

 • Naudodami parametrą „allow_ad_personalization_signals“ galite išjungti pakartotinės rinkodaros duomenų rinkimą tiems naudotojams, kurie nenori matyti suasmenintų skelbimų. Sužinokite, kaip modifikuoti bendrąją svetainės žymą, kad išjungtumėte pakartotinės rinkodaros duomenų rinkimą konkretiems naudotojams
 • Naudodami pakartotinės rinkodaros, pakartotinio įtraukimo ar panašių segmentų funkcijas turite įtraukti konkrečios informacijos į privatumo politiką
 • „Google“ į skelbimą gali įtraukti etikečių, kuriomis naudotojams bus pranešama, kad naudojamas suasmenintas reklamavimas, ir nurodyti, kokiuose pakartotinės rinkodaros sąrašuose naudotojai yra bei atitinkamą domeno pavadinimą. Jums draudžiama keisti arba uždengti šiuos pranešimus. Jei norite rodyti savo pranešimą skelbime, turite tai atlikti laikydamiesi atitinkamų pramonės standartų.
 • „Google“ neleis kitam reklamuotojui naudotis jūsų pakartotinės rinkodaros arba panašių segmentų sąrašais be jūsų sutikimo.
Trikčių šalinimo įrankis: su duomenų rinkimu ir naudojimu susijusi suasmeninto reklamavimo politika
 1. Jei norite sužinoti, kokio turinio neleidžiame, perskaitykite toliau pateiktą politiką. Užtikrinkite, kad jūsų skelbimai, svetainė ar programa atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Atminkite, kad net jei skelbimai netaikomi naudojant delikataus turinio kategorijas, kai kurių tipų skelbimų turinys vis tiek draudžiamas.
 2. Pašalinkite tokį turinį iš svetainės ar programos. Jei jūsų svetainėje arba programoje yra turinio, kurio neleidžiame, pašalinkite visą turinį, kuris neatitinka šios politikos. Tada turėsite paprašyti peržiūrėti turinį prieš pereidami prie kito veiksmo – auditorijos sąrašų tikrinimo.

 3. Pašalinkite tokį turinį iš skelbimo.

  Jei skelbimas pažeidžia šią politiką, redaguokite jį, kad jis atitiktų politikos nuostatas.

  • Puslapyje Skelbimai užveskite pelės žymeklį virš norimo redaguoti skelbimo.
  • Spustelėkite šalia skelbimo esančią pieštuko piktogramą ir redaguokite skelbimą.
  • Baigę spustelėkite Išsaugoti.

  Suredaguotas ir išsaugotas skelbimas išsiunčiamas mums peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per 1 darbo dieną, nors kai kada tai gali užtrukti ilgiau, jei prireikia sudėtingesnės peržiūros. Įsitikinę, kad pašalinote nepriimtiną turinį iš skelbimo ir jo paskirties vietos, galime patvirtinti skelbimą ir pradėti jį rodyti.

 4. Atsiekite arba pašalinkite skelbimų grupes, taikomas pagal auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašus. Kai peržiūrėsime svetainę ar programą, susieti sąrašai bus įgalinti. Užtikrinkite, kad skelbimai, kuriems taikomi šie sąrašai, atitiktų suasmeninto reklamavimo politiką. Jei skelbimai neatitinka suasmeninto reklamavimo politikos, pašalinkite skelbimų grupes arba taikymą, susietą su atitinkamais auditorijų ar pakartotinės rinkodaros sąrašais.
Jei negalite arba nenorite ištaisyti šių pažeidimų, pašalinkite skelbimą, kad ateityje paskyra nebūtų laikinai sustabdyta dėl per didelio nepatvirtintų skelbimų skaičiaus.
Jei dirbate su trečiosios šalies platforma, kai kurios iš šių instrukcijų jums gali būti netikti. Jei reikia instrukcijų, kaip išspręsti problemą ir pateikti peržiūros užklausą, susisiekite su trečiosios šalies platforma. Sužinokite, kaip gauti palaikymo naudojant ne „Google“ platformą.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Išbandykite kitus toliau nurodytus veiksmus.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu