Personoitu mainonta

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Personoitu mainonta on tehokas työkalu, joka parantaa käyttäjille näkyvien mainosten osuvuutta ja mainostajien sijoitetun pääoman tuottoprosenttia (ROI). Tässä mainontamuodossa käytetään verkossa olevaa käyttäjädataa osuvamman mainossisällön kohdistamiseksi käyttäjille. Tästä syystä se tarjoaa entistä paremman käyttökokemuksen sekä käyttäjille että mainostajille.

Kun käyttäjien toimintaa ja kiinnostuksen kohteita koskevaa dataa käytetään mainossisältöjen osuvuuden parantamiseen, dataa on käsiteltävä asianmukaisesti. Tiedämme, että tietyt kiinnostuksen kohteet ovat arkaluontoisia ja että mainonnan kohdistaminen niiden perusteella voi heikentää käyttökokemusta.

Tästä syystä olemme luoneet kaikkia personoidun mainonnan kohdistusominaisuuksia varten erityiset käytännöt perustuen sellaisiin arkaluontoisuuteen liittyviin asioihin, jotka on otettava huomioon kohdistettaessa mainoksia käyttäjille. Nämä käytännöt eivät korvaa muita mainostuskäytäntöjämme (kuten Google Ads ‑käytäntöjä tai Shopping-käytäntöjä), vaan mainostajien on edelleen noudatettava kaikkia soveltuvia mainostuskäytäntöjä personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen lisäksi. Mainostajien on myös noudatettava Euroopan unionin alueella asuvien käyttäjien suostumukseen liittyviä käytäntöjä tilanteissa, joihin käytäntöjä sovelletaan.

Googlen tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Googlen ominaisuuksia. Tietosuojakäytännössä määritellään, miten Google kerää, käyttää ja suojaa käyttäjädataa. Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Personoitua mainontaa koskevat käytännöt
Personoitua mainontaa koskevan sisältökäytännön periaatteet Personoidun mainonnan datan keräämistä ja käyttöä koskevat käytännöt
Personoidun mainonnan kohdistusominaisuuden mukaiset rajoitukset
Käytännön periaatteet: Arkaluontoiset kiinnostuksen kohteet
 

Personoitua mainontaa koskevan sisältökäytännön periaatteet

Arkaluontoisia kiinnostuksen kohteita on rajoitettu personoiduissa mainoksissa. Määrittelemme arkaluontoiset kiinnostuksen kohteet seuraavien sisältökäytännön periaatteiden mukaisesti:

Lakeihin perustuvat rajoitukset: Mainosten on oltava lakien mukaisia.

Henkilökohtaiset vaikeudet: Mainoksia ei tule kohdistaa käyttäjille käyttämällä hyväksi heidän vaikeuksiaan tai ongelmiaan.

Identiteetti ja vakaumus: Mainoksia ei tule kohdistaa käyttäjille sellaisten kategorioiden perusteella, jotka ovat alttiita järjestelmälliselle syrjinnälle tai epäreiluille leimaamiselle.

Seksuaaliset kiinnostuksen kohteet: Mainoksia ei tule kohdistaa käyttäjille lähtökohtaisesti yksityisten seksuaalisten kiinnostuksen kohteiden tai kokemusten perusteella.

Yhtäläiset mahdollisuudet: Mainosten ei tule rajoittaa mahdollisuuksia hyödyntämällä epäreiluja yhteiskunnallisia ennakkoasenteita, kun mainontaa kohdistetaan käyttäjille tiettyjen sisältökategorioiden perusteella.

Personoidun mainonnan kohdistusominaisuuden mukaiset rajoitukset

Personoituja mainoksia koskevia käytäntöjä sovelletaan eri tavalla käytetystä kohdistusominaisuudesta riippuen. Käytännöissä on kaikkien kohdistusominaisuuksien osalta kaksi osa-aluetta:

 • mainonnan kohdistaminen käyttäjille – tämä liittyy käyttäjäryhmiin, joiden haluat näkevän mainoksesi, ja kattaa kaiken, mitä näiden ryhmien luomiseen ja valitsemiseen kuuluu
 • tuotteiden ja palveluiden mainostaminen – tämä liittyy mainostesi tai laskeutumissivusi sisältöön.

Riippuen siitä, onko käytetty kohdistusominaisuus mainostajan kuratoima yleisö vai ennalta määritetty Google-yleisö, personoitujen mainosten arkaluontoiset kiinnostuksen kohteet saattavat koskea tuotteiden ja palveluiden mainostamista.

 • Emme salli mainosten kohdistamista käyttäjille arkaluontoisten kiinnostuksen kohteiden perusteella minkään personoitujen mainosten kohdistusominaisuuden yhteydessä.
 • Mainostajan kuratoimia yleisöjä käyttäessään mainostajat voivat luoda, kuratoida tai ladata omia yleisöjä, mutta he eivät saa mainostaa arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvia tuotteita ja palveluja.
 • Ennalta määritettyjä Google-yleisöjä käytettäessä Google kehittää ja kuratoi käytäntöjen mukaisia yleisöjä Googlen palveluista saatujen tietojen perusteella ja mainostajat saavat mainostaa arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvia tuotteita ja palveluja.

Käytännön vaikutukset

Mainostajat, jotka mainostavat arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvia tuotteita ja palveluja, eivät voi käyttää mainostajan kuratoimia yleisöjä. Näin voidaan varmistaa, ettei arkaluontoisia kiinnostuksen kohteita käytetä tahattomasti yleisökohdistuksessa. Koska ennalta määritettyjen Google-yleisöjen luomiseen ei käytetä arkaluontoisia käyttäjäsignaaleja, kaikki mainostajat saavat käyttää niitä, vaikka ne mainostaisivat arkaluontoisia kiinnostuksen kohteita.

Alla on mainittu joitakin kohdistusominaisuuksia ja tietoja siitä, miten personoituja mainoksia koskevia käytäntöjä sovelletaan.

Mainostajan kuratoimat yleisöt

Jos mainostat arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvia tuotteita ja palveluja, et voi käyttää alla mainittuja kohdistusominaisuuksia.

Ennalta määritetyt Google-yleisöt

Kaikki mainostajat voivat käyttää seuraavia kohdistusominaisuuksia, myös sellaiset mainostajat, jotka mainostavat arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvia tuotteita ja palveluja.

 • Asiakaskohdistus
 • Omat datasegmentit
 • Samantyyppiset segmentit
 • Omat segmentit
 • Ostoaikeissa olevat
 • Asiasta kiinnostuneet
 • Demografiset tiedot
 • Yksityiskohtaiset demografiset tiedot
 • Elämäntapahtumat
 • Aluekohdistus
 

Arkaluontoiset kiinnostuksen kohteet

Lakeihin perustuvat rajoitukset

Mainosten on oltava kaikkien sellaisten sovellettavien lakien ja säännösten mukaisia, jotka ovat voimassa kaikissa niissä sijainneissa, joissa mainoksesi näkyvät.

Emme salli mainonnan kohdistamista käyttäjille lakien rajoittaman sisällön perusteella, kuten on määritelty alla arkaluontoisten kiinnostuksen kohteiden yhteydessä. Käyttämästäsi kohdistusominaisuudesta riippuen et välttämättä myöskään saa mainostaa tuotteita tai palveluita, jotka kuuluvat alla mainittuihin arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Sinun vastuullasi on varmistaa, että mainoksesi ovat käytännön mukaisia. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

 
Ohjeita ongelmatilanteisiin: Käytännön noudattaminen
 1. Katso alla olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluontoisten kategorioiden perusteella.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on sisältöä, jota emme salli, poista kaikki sisältö, joka ei ole tämän käytännön mukaista. Pyydä tarkastusta ennen kuin siirryt yleisöluetteloiden tarkastamisen seuraavaan vaiheeseen.
 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.
  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
 4. Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään tarkastettavaksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut mainoksestasi ja sen kohteesta sellaisen sisällön, jota ei hyväksytä, voit pyytää mainoksesi tarkastamista.
 5. Poista mainosryhmät, joiden kohdistuksessa käytetään yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluetteloita, tai poista tällaisten mainosryhmien yhteys kampanjoihin. Sivuston tai sovelluksen tarkastamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ tai uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et voi tai halua korjata näiden rikkomusten syynä olevia ongelmia, poista mainoksesi. Näin voit myöhemmin välttyä siltä, että tilisi jäädytetään hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Alle 13-vuotiaat käyttäjät personoidussa mainonnassa

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen alle 13-vuotiailta tai maakohtaista ikärajaa nuoremmilta lapsilta ja kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan kohdistaminen alle 13-vuotiaille tai maakohtaista ikärajaa nuoremmille lapsille

Rajoitetut lääketermit personoidussa mainonnassa

Punainen x-merkki Reseptilääkkeet ja niitä koskevat tiedot, elleivät lääke ja sen sisältämät ainesosat ole tarkoitettu ainoastaan eläimille ja elleivät ne ole sellaisia, joita ihmiset eivät ole taipuvaisia käyttämään väärin.

Rekrytointi kliinisiin tutkimuksiin personoidussa mainonnassa

Kliinisiin tutkimuksiin rekrytoimisen mainostaminen

Alkoholi personoidussa mainonnassa

Alkoholijuomat ja niitä muistuttavat juomat

Rahapelit personoidussa mainonnassa

Rahapelit (sekä verkko- että offline-rahapelit); verkkorahapeleihin liittyvät tiedot; muut verkkopelit (ei kasinopelit), joita pelataan rahasta tai palkinnoista; verkkokasinopelit riippumatta siitä, käytetäänkö niissä rahaa

Fyysiset rahapelipaikat personoidussa mainonnassa

Kasinot, jotka mainostavat rahapelejä

 

Henkilökohtaiset vaikeudet

Käyttäjät eivät halua nähdä mainoksia, joissa käytetään hyväksi heidän kohtaamiaan henkilökohtaisia vaikeuksia tai ongelmia. Tästä syystä personoitu mainonta ei saa perustua tällaisiin asioihin. Henkilökohtaisia vaikeuksia voivat olla terveysongelmat, hoidot, toimenpiteet, epäonnistumiset, haastavat tilanteet tai traumaattiset kokemukset. Asioita ei saa myöskään esittää käyttäjälle negatiivisessa valossa.

Emme salli mainosten kohdistamista käyttäjille henkilökohtaisten vaikeuksien perusteella, kuten on määritelty alla arkaluontoisten kiinnostuksen kohteiden yhteydessä. Käyttämästäsi kohdistusominaisuudesta riippuen et välttämättä myöskään saa mainostaa tuotteita tai palveluita, jotka kuuluvat alla mainittuihin arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Sinun vastuullasi on varmistaa, että mainoksesi ovat käytännön mukaisia. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

Ohjeita ongelmatilanteisiin: Käytännön noudattaminen
 1. Katso alla olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluontoisten kategorioiden perusteella.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on sisältöä, jota emme salli, poista kaikki sisältö, joka ei ole tämän käytännön mukaista. Pyydä tarkastusta ennen kuin siirryt yleisöluetteloiden tarkastamisen seuraavaan vaiheeseen.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmät, joiden kohdistuksessa käytetään yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluetteloita, tai poista tällaisten mainosryhmien yhteys kampanjoihin. Sivuston tai sovelluksen tarkastamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ tai uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et voi tai halua ratkaista näiden rikkomusten syynä olevia ongelmia, poista mainoksesi. Näin voit välttyä siltä, että tilisi jäädytetään myöhemmin liian monen hylätyn mainoksen takia.

Terveys personoidussa mainonnassa

Punainen x-merkki Henkilökohtaiseen terveyteen liittyvä sisältö, johon kuuluvat

 • fyysiset ja psyykkiset terveysongelmat (kuten taudit, seksuaaliterveyden ongelmat ja krooniset sairaudet), jotka vaativat pitkäaikaista hoitoa tai hallintaa
 • kroonisten sairauksien hoitoon tai hallintaan käytettävät tuotteet, palvelut ja toimenpiteet, kuten ilman reseptiä saatavat lääkkeet ja lääketieteelliset laitteet
 • kaikki terveysongelmat, jotka liittyvät intiimialueisiin tai ruumiintoimintoihin, kuten genitaalialueen, suoliston ja virtsateiden toimintaan
 • invasiiviset lääketieteelliset toimenpiteet, mukaan lukien kauneusleikkaukset
 • kehityshäiriöt, vaikka niitä käsittelevä sisältö olisi suunnattu käyttäjän avustajalle.
  • Esimerkkejä: Kroonisten sairauksien, kuten diabeteksen ja nivelsairauksien hoito; sukupuolitautien hoito; mielenterveyspalvelut, kuten masennuksen ja ahdistuneisuuden hoito; uniapnean hoitoon käytettävät lääkinnälliset laitteet, kuten CPAP-laitteet; ilman reseptiä myytävät lääkkeet hiivatulehduksen hoitoon; autistisen lapsen tukemiseen liittyvät tiedot

Heikko taloudellinen tilanne personoidussa mainonnassa

Henkilökohtaiset talousvaikeudet, taloudelliset ongelmat tai köyhyys

 • Esimerkkejä: Konkurssipalvelut, sosiaalipalvelut, asunnottomien asuntolat, työttömyyspalvelut ja lainatuotteet ja ‑palvelut, joilla pyritään hyötymään talousvaikeuksista

Ihmissuhdevaikeudet personoidussa mainonnassa

Henkilökohtaiset vaikeudet perhe‑ tai ystävyyssuhteissa tai muissa ihmissuhteissa

 • Esimerkkejä: Avioeropalvelut, avioerosta toipumiseen liittyvä kirjallisuus, hautaustuotteet ja ‑palvelut sekä perheneuvontapalvelut

Rikoksen tekeminen personoidussa mainonnassa

Henkilökohtainen rikosrekisteri, tehdyt rikokset, rikossyytökset tai rikossyytteet

 • Esimerkkejä: Takuiden maksupalvelut ja rikosasianajajat

Hyväksikäyttö ja trauma personoidussa mainonnassa

Henkilökohtaiset kokemukset pahoinpitelyn, rikoksen tai muun traumaattisen tapahtuman uhrina

 • Esimerkkejä: Turvakodit ja rikosten uhrien asianajopalvelut

Esittäminen negatiivisessa valossa personoidussa mainonnassa

Käyttäjän esittäminen negatiivisessa valossa tai jonkin sisältökategorian mainostaminen negatiivisesti tai puolueellisesti

 • Esimerkkejä: Vartalon arvostelu, negatiivinen suhtautuminen fyysisiin ominaisuuksiin tai sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja negatiivisista seurauksista vihjailu käyttäjille, jos he eivät tee tiettyjä asioita
 

Identiteetti ja vakaumus

Identiteetti ja vakaumus ovat erittäin henkilökohtaisia ja monitahoisia aiheita. Kulttuurinormit, maantieteellinen sijainti, historia ja henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat niihin merkittävästi. Ihmisiä voidaan myös tuomita ja leimata identiteetin ja vakaumuksen perusteella.

Haluamme tarjota mainoksillamme käyttäjille positiivisen käyttökokemuksen. Siksi haluamme mainosten perustuvan käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin eikä siihen, millaisena ihmisenä käyttäjä nähdään. Tästä syystä emme salli personoitua mainontaa, joka liittyy käyttäjän identiteettiin tai vakaumukseen. Identiteettiin ja vakaumukseen kuuluvat esimerkiksi yksilön lähtökohtaisesti yksityinen henkilökohtainen minäkuva sekä luokittelut, jotka voivat johtaa leimaamiseen, syrjintään tai ahdisteluun. Näihin asioihin liittyy myös kuuluminen ryhmiin, jotka ovat alttiita leimaamiselle, syrjinnälle ja ennakkoluuloille, sekä henkilökohtaiset uskomukset.

Emme salli mainonnan kohdistamista identiteetin ja vakaumuksen perusteella, kuten on määritelty alla arkaluontoisten kiinnostuksen kohteiden yhteydessä. Käyttämästäsi kohdistusominaisuudesta riippuen et välttämättä myöskään saa mainostaa tuotteita tai palveluita, jotka kuuluvat alla mainittuihin arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Sinun vastuullasi on varmistaa, että mainoksesi ovat käytännön mukaisia. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

Ohjeita ongelmatilanteisiin: Käytännön noudattaminen
 1. Katso alla olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluontoisten kategorioiden perusteella.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on sisältöä, jota emme salli, poista kaikki sisältö, joka ei ole tämän käytännön mukaista. Pyydä tarkastusta ennen kuin siirryt yleisöluetteloiden tarkastamisen seuraavaan vaiheeseen.
 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.
  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
 4. Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään tarkastettavaksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut mainoksestasi ja sen kohteesta sellaisen sisällön, jota ei hyväksytä, voit pyytää mainoksesi tarkastamista.
 5. Poista mainosryhmät, joiden kohdistuksessa käytetään yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluetteloita, tai poista tällaisten mainosryhmien yhteys kampanjoihin. Sivuston tai sovelluksen tarkastamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ tai uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et voi tai halua korjata näiden rikkomusten syynä olevia ongelmia, poista mainoksesi. Näin voit myöhemmin välttyä siltä, että tilisi jäädytetään hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Seksuaalinen suuntautuminen personoidussa mainonnassa

Seksuaalinen suuntautuminen, esimerkiksi lesbous, homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, seksuaalinen epävarmuus tai heteroseksuaalisuus

 • Esimerkkejä: Homoseksuaalisuuden paljastamiseen liittyvät tiedot, homoseksuaaleille suunnatut treffipalvelut ja matkat sekä biseksuaalisuuteen liittyvät tiedot

Poliittiset kytkökset personoidussa mainonnassa

Tämä personoidun mainonnan käytäntö ei koske Gmail-mainoksia, mutta se koskee kaikkia muita kohdistusominaisuuksia. Gmail-mainosten poliittista sisältöä koskeva käytäntö on luettavissa alta.

 Poliittiset kytkökset

 • Esimerkkejä: Poliittiset ideologiat, poliittiset mielipiteet, poliittiset puolueet, poliittiset organisaatiot, poliittiset kampanjat ja poliittinen sitoutuminen

Politiikka personoidussa mainonnassa

Tämä personoidun mainonnan käytäntö koskee Gmail-mainoksia sekä kaikkia muita kohdistusominaisuuksia.

Poliittiset kytkökset

 • Esimerkkejä: Poliittiset ideologiat, poliittiset mielipiteet, poliittiset puolueet, poliittiset organisaatiot, poliittiset kampanjat ja poliittinen sitoutuminen

Ammattiliiton jäsenyys personoidussa mainonnassa

Ammattiliitot ja mainokset, joissa annetaan ymmärtää, että mainostajalla on tietoja käyttäjän jäsenyydestä ammattiliittoon

 • Esimerkkejä: Ammattiliittojen sivustot, ammattiliittojen jäsenille suunnatut tiedot, ammattiliittojen blogit ja ammattiliittojen tukitoimet työkiistoissa

Etninen tausta personoidussa mainonnassa

Henkilökohtainen etninen tausta

 • Esimerkkejä: Etniseen taustaan liittyvät julkaisut, etnisen taustan mukaan suuntautuneet yliopistot tai etniseen taustaan perustuvat treffipalvelut

Uskonnollinen vakaumus personoidussa mainonnassa

Henkilökohtainen uskonnollinen vakaumus

 • Esimerkkejä: Uskonnolliset paikat, uskonnollinen ohjaus, uskonnolliset oppilaitokset tai yliopistot ja uskonnolliset tuotteet

Syrjäytymisvaarassa olevat väestöryhmät personoidussa mainonnassa

Marginaaliseen tai haavoittuvaiseen yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen, kuten yhteiskuntaluokat, maahanmuuttajat tai pakolaiset

 • Esimerkkejä: Yhteiskuntaluokan perusteella käyttäjille suunnatut tuotteet, maahanmuuttajille suunnatut palvelut ja pakolaisten lakipalvelut

Transsukupuolisuus personoidussa mainonnassa

Sukupuoli-identiteetti, joka poikkeaa syntymässä määritetystä sukupuolesta tai joka ei ole yksiselitteisesti mies tai nainen

 • Esimerkkejä: Sukupuolen korjausta käsittelevät tiedot ja transsukupuolisten oikeuksia puolustavat asianajajat
 

  Seksuaaliset kiinnostuksen kohteet

Seksuaaliset kiinnostuksen kohteet ovat lähtökohtaisesti yksityisiä asioita, ja useimmissa kulttuureissa niistä ei ole tavanomaista keskustella avoimesti. Haluamme säilyttää käyttäjien seksuaaliset kiinnostuksen kohteet yksityisinä asioina. Tästä syystä emme salli personoitua mainontaa, jonka kohdistaminen perustuu käyttäjän seksuaalisiin kiinnostuksen kohteisiin, kokemuksiin, toimintaan tai mieltymyksiin. Näihin kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat muun muassa seksuaalinen käyttäytyminen ja toiminta sekä seksivälineet. Emme myöskään salli kategorioita, jotka viittaavat seksiin tai joiden tarkoitus on kiihottaa seksuaalisesti.

Emme salli mainonnan kohdistamista käyttäjille seksuaalisten kiinnostuksen kohteiden perusteella, kuten on määritelty alla arkaluontoisten kiinnostuksen kohteiden yhteydessä. Käyttämästäsi kohdistusominaisuudesta riippuen et välttämättä myöskään saa mainostaa tuotteita tai palveluita, jotka kuuluvat alla mainittuihin arkaluontoisiin kiinnostuksen kohteisiin.

Sinun vastuullasi on varmistaa, että mainoksesi ovat käytännön mukaisia. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

Ohjeita ongelmatilanteisiin: Käytännön noudattaminen
 1. Katso alla olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluontoisten kategorioiden perusteella.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on sisältöä, jota emme salli, poista kaikki sisältö, joka ei ole tämän käytännön mukaista. Pyydä tarkastusta ennen kuin siirryt yleisöluetteloiden tarkastamisen seuraavaan vaiheeseen.
 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.
  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.
  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, klikkaa Tallenna.
 4. Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään tarkastettavaksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin. Jos olet poistanut mainoksestasi ja sen kohteesta sellaisen sisällön, jota ei hyväksytä, voit pyytää mainoksesi tarkastamista.
 5. Poista mainosryhmät, joiden kohdistuksessa käytetään yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluetteloita, tai poista tällaisten mainosryhmien yhteys kampanjoihin. Sivuston tai sovelluksen tarkastamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ tai uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et voi tai halua korjata näiden rikkomusten syynä olevia ongelmia, poista mainoksesi. Näin voit myöhemmin välttyä siltä, että tilisi jäädytetään hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Syntyvyyden säännöstely personoidussa mainonnassa

Raskauden ehkäisyyn ja sukupuolitautien leviämisen estämiseen tarkoitetut välineet

 • Esimerkkejä: Kondomit, ehkäisypillerit ja ehkäisysienet

Seksuaalinen sisältö

Kaikki seksuaalinen sisältö, joka on määritelty Google Adsin seksuaalista sisältöä koskevassa käytännössä 

Jos jokin kategoria on määritelty eri tavalla seksuaalisen sisällön käytännössä ja personoitua mainontaa koskevan käytännön seksuaalisia kiinnostuksen kohteita käsittelevässä osassa, viimeksi mainittu käytäntö on etusijalla sen suhteen, miten kyseistä kategoriaa voidaan käyttää mainonnan kohdistamisessa ja personoiduissa mainoksissa.

 

Yhtäläiset mahdollisuudet

Uskomme, että yhteiskunnalliset ja taloudelliset mahdollisuudet ovat keskeisen tärkeitä yksilöiden hyvinvoinnille, sosiaaliselle asemalle ja elämänlaadulle. Tiedostamme myös, että historiallinen syrjintä ja yhteiskunnalliset ennakkoasenteet ovat johtaneet siihen, että joillakin ryhmillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Tämän vuoksi pyrimme parantamaan sellaisten käyttäjien inkluusiota, joihin yhteiskunnalliset ennakkoasenteet vaikuttavat suhteettoman paljon, emmekä salli joidenkin tuote- tai palvelukategorioiden kohdistamista tietyille yleisöille. Tämä käytäntö täydentää nykyisiä syrjinnän kieltäviä mainoskäytäntöjä sekä personoitujen mainosten käytäntöjä, joissa kielletään identiteettiin ja vakaumukseen liittyvien kategorioiden käyttäminen. Alla on annettu tarkempia esimerkkejä asioista, joita emme salli.

Maat: Yhdysvallat ja Kanada

Yhdysvalloissa ja Kanadassa seuraavien arkaluontoisten kiinnostuksen kohteiden mukaista sisältöä ei saa kohdistaa yleisöille sukupuolen, iän, perhetilanteen, siviilisäädyn tai postinumeron perusteella.

Asunnot personoiduissa mainoksissa

Punainen x-merkki Myytävät tai vuokrattavat asunnot (asuinkäyttöön tarkoitetut tilat). Tämä kattaa sellaiset tuotteet ja palvelut, joiden avulla asuntoja voidaan myydä tai vuokrata.

 • Esimerkkejä: Asuntosivustot, yksittäiset myytävät tai vuokrattavat asunnot, kiinteistönvälityspalvelut

Työpaikat personoiduissa mainoksissa

Punainen x-merkki Työmahdollisuudet tai henkilön palkkaaminen työhön*

 • Esimerkkejä: Työpaikkailmoitukset, rekrytointisivustot, työpaikkasivustot

* Jotkin ennalta määritetyt Yhdysvaltojen valtionhallinnon mainostajat, jotka mainostavat työpaikkoja personoiduissa mainoksissa, saavat kohdistaa mainoksia rajatuille yleisöille tietyin ehdoin. Jos kohdistus perustuu valtionhallinnon työpaikkaa koskevaan todelliseen pätevyysvaatimukseen (bona fide occupational qualification), kyseiset Yhdysvaltojen valtionhallinnon mainostajat saavat kohdistaa mainokset rajatuille yleisöille. Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan tällä tarkoitetaan pätevyyttä, joka voidaan kohtuudella katsoa tarpeelliseksi työn hoitamisen kannalta.

Kuten ilmoitimme 28.11.2023, Google päivittää personoituja mainoksia koskevaa käytäntöään ottamalla käyttöön uusia rajoituksia personoiduille mainoksille, jotka liittyvät kuluttajille suunnattuihin rahoitustuotteisiin ja ‑palveluihin. Yhtäläiset mahdollisuudet ‑osion "Luotot personoiduissa mainoksissa" ‑kohtaa muutetaan niin, että se kattaa "Kuluttajien rahoituspalvelut personoiduissa mainoksissa". Päivityksen myötä käytäntö laajenee koskemaan pankkituotteita ja ‑palveluja sekä tiettyjä taloussuunnittelu- ja taloudenhallintapalveluja. Tämä päivitys koskee vain Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

Päivitetty käytäntö tulee voimaan 28.2.2024, ja sen täydelliseen täytäntöönpanoon voi mennä noin kuusi viikkoa. Osa mainostajista saattaa nähdä Luotto-tunnisteen huhtikuun 2024 loppuun asti.

Lue lisää Yhtäläiset mahdollisuudet ‑osioon tehtävistä muutoksista.

Kuluttajien rahoituspalvelut personoiduissa mainoksissa

Punainen x-merkki Luottotarjoukset, pankkituotteet ja ‑palvelut sekä tietyt taloussuunnittelu- ja taloudenhallintapalvelut

 • Esimerkkejä: Credit-kortit ja lainat, pankkitilit, velanhallintatuotteetPersonoidun mainonnan datan keräämistä ja käyttöä koskevat käytännöt 

Näissä käytännöissä määritellään datan keräämistä ja käyttöä koskevat vaatimukset personoiduissa mainoksissa. Niitä sovelletaan Google Adsin datan keräämistä ja käyttöä koskevien käytäntöjen lisäksi. 

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Punainen x-merkki Henkilökohtaisia tunnistetietoja keräävien tai sisältävien mainosten julkaiseminen, ellei mainostaja käytä Googlen tarjoamaa ja erityisesti tähän tarkoitukseen suunniteltua mainosmuotoa

 • Esimerkkejä: Sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden tai credit-korttien numeroiden kerääminen mainoksessa

Punainen x-merkki Henkilökohtaisten tunnistetietojen yhdistäminen uudelleenmarkkinointilistoihin, evästeisiin, datasyötteisiin tai muihin pseudonymisoituihin tunnisteisiin tai henkilökohtaisten tunnistetietojen käyttäminen näiden kanssa

Punainen x-merkki Henkilökohtaisten tunnistetietojen jakaminen Googlelle mainokseen mahdollisesti liittyvien uudelleenmarkkinointitagien tai tuotedatasyötteiden välityksellä

Punainen x-merkki Tarkkojen sijaintitietojen lähettäminen Googlelle ilman käyttäjien suostumusta

Punainen x-merkki Liian pienelle tai liian tarkkaan rajatulle yleisölle kohdistetun uudelleenmarkkinointilistan käyttäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uudelleenmarkkinointilistan käyttämistä yhdessä muiden kohdistusehtojen (esim. maantieteellisten rajoitusten tai muun käyttäjäsegmentoinnin) kanssa siten, että mainos kohdistetaan verrattain pienelle määrälle käyttäjiä. Lue lisää uudelleenmarkkinointilistan kokovaatimuksista.

Uudelleenmarkkinointi

 • Voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä käyttäjiltä, jotka eivät halua nähdä personoituja mainoksia, käyttämällä allow_ad_personalization_signals-parametria. Lue lisää siitä, miten voit poistaa uudelleenmarkkinointidatan keräämisen käytöstä tietyiltä käyttäjiltä muokkaamalla yleistä sivustotagia.
 • Jos käytät uudelleenmarkkinointia, uudelleenaktivointia tai samantyyppisiä segmenttejä, sinun on sisällytettävä tietosuojakäytäntöösi tietyt tiedot.
 • Google saattaa lisätä personoidusta mainonnasta kertovia ilmoituksia mainoksiin ja näyttää käyttäjille uudelleenmarkkinointilistat, joilla heidän tietonsa ovat, sekä niihin liittyvän verkkotunnuksen. Näitä ilmoituksia ei saa muokata tai peittää. Jos haluat luoda oman mainoksessa näkyvän ilmoituksen, sinun on noudatettava siinä asianmukaisia toimialan standardeja.
 • Google ei salli muiden mainostajien käyttää uudelleenmarkkinointilistoja tai samantyyppisten segmenttien listoja ilman alkuperäisen listan omistajan suostumusta.
Ohjeita ongelmatilanteisiin: Datan keräämistä ja käyttöä koskevat personoidun mainonnan käytännöt
 1. Katso alla olevasta käytännöstä, mitä emme salli. Varmista, että mainoksesi, sivustosi ja sovelluksesi ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Huomaa, että tietynlainen mainossisältö on kiellettyä, vaikka mainoksia ei olisikaan kohdistettu arkaluontoisten kategorioiden perusteella.
 2. Poista kyseinen sisältö sivustoltasi tai sovelluksestasi. Jos sivustollasi tai sovelluksessasi on sisältöä, jota emme salli, poista kaikki sisältö, joka ei ole tämän käytännön mukaista. Pyydä tarkastusta ennen kuin siirryt yleisöluetteloiden tarkastamisen seuraavaan vaiheeseen.

 3. Poista kyseinen sisältö mainoksestasi.

  Jos mainoksesi rikkoo tätä käytäntöä, muokkaa se käytännön mukaiseksi.

  • Vie hiiri Mainokset-sivulla sen mainoksen päälle, jota haluat muokata.
  • Muokkaa mainosta klikkaamalla sen vieressä olevaa kynäkuvaketta.
  • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

  Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään meille tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset on kuitenkin tarkistettava muita tarkemmin, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Kun olemme varmistaneet, että olet poistanut kelpaamattoman sisällön mainoksestasi ja sen kohdesivulta, voimme hyväksyä mainoksesi ja aloittaa sen näyttämisen.

 4. Poista mainosryhmät, joiden kohdistuksessa käytetään yleisö- tai uudelleenmarkkinointiluetteloita, tai poista tällaisten mainosryhmien yhteys kampanjoihin. Sivuston tai sovelluksen tarkastamisen jälkeen niihin liitetyt luettelot otetaan käyttöön. Varmista, että näitä luetteloita käyttävät mainokset ovat personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia. Jos mainokset eivät ole personoitua mainontaa koskevien käytäntöjen mukaisia, poista mainosryhmät tai kohdistukset, joissa yleisö‑ tai uudelleenmarkkinointiluettelot ovat käytössä.
Jos et voi tai halua ratkaista näiden rikkomusten syynä olevia ongelmia, poista mainoksesi. Näin voit välttyä siltä, että tilisi jäädytetään myöhemmin liian monen hylätyn mainoksen takia.
Jos käytät kolmannen osapuolen alustaa, osa näistä ohjeista ei välttämättä koske sinua. Saat ohjeet ongelman ratkaisemiseen ja tarkastuksen pyytämiseen kolmannen osapuolen alustalta. Lue, miten voit saada tukea, jos käytät Googlen ulkopuolista alustaa.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko