Isikupärastatud reklaamimine

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Isikupärastatud reklaamimine on võimas vahend, mis muudab reklaamid kasutajate jaoks asjakohasemaks ja suurendab reklaamijate ROI-d (investeeringutasuvust). Kuna see kasutab onlain-kasutajaandmeid, et kasutajaid asjakohasema reklaamisisuga sihtida, võib see nii kasutajate kui ka reklaamijate kasutuskogemust parandada.

Kui kasutajate käitumise või huvide andmeid kasutatakse asjakohasema reklaamisisu pakkumiseks, on oluline käidelda sellist teavet õigesti. Mõistame, et teatud huvid on delikaatsed ja nendel põhinev sihtimine võib kasutajakogemust negatiivselt mõjutada.

Seda silmas pidades ja võttes arvesse kasutajatele reklaamide sihtimise delikaatsust, määrasime kindlaks standardid, mis kehtivad kõigile isikupärastatud reklaamimist kasutavatele funktsioonidele. Need standardid ei asenda meie teisi reklaamieeskirju (nt Google Adsi või Shoppingu eeskirju) ja reklaamijad peavad lisaks isikupärastatud reklaamimise eeskirjadele järgima endiselt ka kõiki kohaldatavaid reklaamieeskirju. Kui see on asjakohane, peavad reklaamijad järgima ka meie Euroopa Liidus asuvate kasutajate nõusoleku eeskirju.

Google'i privaatsuseeskirjad kehtivad kõigile Google'i funktsioonidele ja need reguleerivad seda, kuidas Google kasutajate andmeid kogub, kasutab ja kaitseb. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Isikupärastatud reklaamimise eeskirjad
Isikupärastatud reklaamimise sisueeskirjade põhimõtted Isikupärastatud reklaamimise andmete kogumise ja kasutamise eeskirjad
Isikupärastatud reklaamimise sihtimisfunktsioonist olenevad piirangud
Eeskirjade põhimõtted: delikaatsed huvikategooriad
 

Isikupärastatud reklaamimise sisueeskirjade põhimõtted

Delikaatsed huvikategooriad on isikupärastatud reklaamides piiratud. Määratleme delikaatsed huvikategooriad järgmiste sisueeskirjade printsiipide põhjal.

Õiguslikud piirangud: reklaamid peavad olema kooskõlas seadustega.

Isiklikud probleemid: reklaamid ei tohi kasutajate sihtimiseks ekspluateerida nende probleeme või eluraskusi.

Identiteet ja usk: reklaamid ei tohi sihtida kasutajaid kategooriate põhjal, mis toovad sageli kaasa süsteemse diskrimineerimise või ebaõiglase häbistamise.

Seksuaalsed huvid: reklaamid ei tohi sihtida kasutajaid olemuselt isiklike seksuaalsete huvide või kogemuste põhjal.

Juurdepääs võimalustele: reklaamid ei tohi kasutajate sihtimisel konkreetsete sisukategooriatega tugineda ebaõiglastele sotsiaalsetele eelarvamustele ja piirata nii juurdepääsu võimalustele.

Isikupärastatud reklaamimise sihtimisfunktsioonist olenevad piirangud

Olenevalt kasutatavast sihtimisfunktsioonist on isikupärastatud reklaamide eeskirjade kohaldamises erinevusi. Kõigi sihtimisfunktsioonide korral võetakse arvesse kahte komponenti.

 • Kasutajate sihtimine, millega viidatakse kasutajarühmadele, kelle olete valinud oma reklaamide vaatajaskonnaks, ja see hõlmab kõiki nende rühmade loomise või valimisega seotud aspekte.
 • Toodete ja teenuste reklaamimine, millega viidatakse konkreetsele sisule teie reklaamis või teie sihtlehel.

Olenevalt sellest, kas sihtimisfunktsioon on reklaamija koostatud vaatajaskond või Google'i eelmääratletud vaatajaskond, varieerub see, kas toodete ja teenuste reklaamimisele kohaldatakse isikupärastatud reklaamide delikaatseid huvikategooriaid või mitte.

 • Me ei luba kasutajate sihtimist delikaatsete huvikategooriate põhjal ühegi isikupärastatud reklaamide sihtimisfunktsioonide korral.
 • Reklaamija koostatud vaatajaskondade puhul (st siis, kui reklaamijad kohandavad, koostavad või laadivad üles oma vaatajaskonnad) ei ole reklaamijatel lubatud reklaamida ka delikaatsetesse huvikategooriatesse kuuluvaid tooteid ega teenuseid.
 • Eelmääratletud Google'i vaatajaskondade puhul, kus Google haldab eeskirjadele vastavate vaatajaskondade arendamist ja koostamist Google'i teenuste teabe põhjal, on reklaamijatel lubatud reklaamida tundlike huvikategooriate tooteid ja teenuseid.

Eeskirjade mõju

Reklaamijad, kes tegelevad delikaatsetesse huvikategooriatesse kuuluvate toodete ja teenuste reklaamimisega, ei saa kasutada reklaamija koostatud vaatajaskondi. See aitab tagada, et delikaatseid huvikategooriaid ei kasutata tahtmatult vaatajaskondade sihtimiseks. Kuna Google'i eelmääratletud vaatajaskonnad on selgelt seadistatud ilma tundlike kasutajasignaalideta, on kõigil reklaamijatel lubatud neid kasutada, isegi kui nad reklaamivad delikaatseid huvikategooriaid.

Allpool leiate mitteammendava loendi sihtimisfunktsioonidest ja sellest, kuidas kohaldatakse isikupärastatud reklaamide eeskirju.

Reklaamija koostatud vaatajaskonnad

Kui olete reklaamija, kes tegeleb delikaatsetesse huvikategooriatesse kuuluvate toodete ja teenuste reklaamimisega, ei saa te kasutada järgmisi sihtimisfunktsioone.

Eelmääratletud Google'i vaatajaskonnad

Kõik reklaamijad saavad kasutada järgmisi sihtimisfunktsioone, sealhulgas reklaamijad, kes tegelevad delikaatsetesse huvikategooriatesse kuuluvate toodete ja teenuste reklaamimisega.

 • Kliendivaste
 • Teie andmesegmendid
 • Sarnased segmendid
 • Kohandatud segmendid
 • Konkreetne huvi
 • Ühine huvi
 • Demograafiline teave
 • Üksikasjalik demograafiline teave
 • Elusündmused
 • Asukoha sihtimine
 

Delikaatsed huvikategooriad

Õiguslikud piirangud

Reklaamid peavad olema kooskõlas kõigi kohaldatavate seaduste ja määrustega kõigis asukohtades, kus reklaame esitatakse.

Me ei luba sihtida kasutajaid õiguslike piirangutega sisu põhjal, mis on määratletud järgmistes delikaatsetes huvikategooriates. Olenevalt kasutatavast sihtimisfunktsioonist võib teil olla keelatud ka järgmistesse delikaatsetesse huvikategooriatesse kuuluvate toodete ja teenuste reklaamimine.

Teie vastutate selle eest, et teie reklaamid oleksid vajaduse korral eeskirjadega kooskõlas. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

 
Vealeidja: eeskirjade järgimine
 1. Lugege allolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita delikaatsete kategooriate põhjal, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis neid eeskirju ei järgi. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate liikuda järgmise sammu juurde, milleks on vaatajaskondade loendite kontrollimine.
 3. Eemaldage see sisu reklaamist.
  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.
  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
 4. Pärast reklaami muutmist ja salvestamist saadetakse see ülevaatusele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui olete eemaldanud vastuvõetamatu sisu oma reklaamist ja selle sihtkohast, võite taotleda oma reklaami ülevaatamist.
 5. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille korral kasutatakse vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Alla 13-aastased kasutajad isikupärastatud reklaamides

Isiklike andmete kogumine alla 13-aastaste laste või vastavas riigis kohaldatavas vanuses laste kohta või alla 13-aastaste laste või vastavas riigis kohaldatavas vanuses laste sihtimine huvipõhise sisuga.

Piiratud kasutusõigustega ravimiterminid isikupärastatud reklaamides

punane märk x Retseptiravimid ja teave retseptiravimite kohta, välja arvatud juhul, kui ravim ja selle loetletud koostisosad on mõeldud kasutamiseks üksnes loomadel ning selle väärkasutus inimeste seas või muu kuritarvitamine pole tõenäoline.

Kliinilisse katsetusse osalejate värbamine isikupärastatud reklaamides

Kliinilistesse katsetustesse osalejate värbamisreklaamid

Alkohol isikupärastatud reklaamides

Alkohoolsed joogid ja alkohoolsete jookidega sarnased joogid

Hasartmängud isikupärastatud reklaamides

 Hasartmängud, sh nii võrgu- kui ka tavakasiino hasartmängud, võrguhasartmängudega seotud teave, mittekasiinomängud võrgus, mida mängitakse raha või auhindade peale, ja võrgukasiinomängud, olenemata sellest, kas need on rahaga seotud või mitte

Asukohapõhised hasartmängud isikupärastatud reklaamides

Tavakasiinod, mis selgelt reklaamivad hasartmänge

 

Isiklikud probleemid

Mõistame, et kasutajad ei soovi näha reklaame, mis ekspluateerivad nende isiklikke keerulisi olukordi, raskusi või probleeme, ja seetõttu ei luba me nende probleemide põhjal isikupärastatud reklaamimist. Selliste isiklike probleemide hulka kuuluvad terviseseisundid, ravikuurid, protseduurid, isiklikud ebaõnnestumised, raskused või traumaatilised isiklikud kogemused. Lisaks ei või te reklaamida halvas valguses näitamise kaudu.

Me ei luba sihtida kasutajaid isiklike probleemide põhjal, mis on määratletud järgmistes delikaatsetes huvikategooriates. Olenevalt kasutatavast sihtimisfunktsioonist võib teil olla keelatud ka toodete ja teenuste reklaamimine järgmistes delikaatsetes huvikategooriates.

Teie vastutate selle eest, et teie reklaamid oleksid vajaduse korral eeskirjadega kooskõlas. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Vealeidja: eeskirjade järgimine
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita delikaatsete kategooriate põhjal, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis neid eeskirju ei järgi. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate liikuda järgmise sammu juurde, milleks on vaatajaskondade loendite kontrollimine.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille korral kasutatakse vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Tervis isikupärastatud reklaamides

punane märk x Isikliku tervisega seotud sisu, mis hõlmab järgmist:

 • füüsilise või vaimse tervise seisundid (sh haigused, seksuaaltervis, kroonilised seisundid), mis nõuavad pikaajalist ravi või nendega tegelemist; 
 • krooniliste haiguste ravimiseks või leevendamiseks ette nähtud tooted, teenused või protseduurid (sh käsimüügiravimid ja meditsiiniseadmed);
 • intiimsete kehaosade või nende talitlusega seotud mis tahes terviseprobleemid (sh suguelundite, soolestiku või kuseteede tervis);
 • invasiivsed meditsiiniprotseduurid (sh ilukirurgia);
 • puuded, isegi kui sisu on suunatud kasutaja peamisele hooldajale.
  • Näited: krooniliste haiguste, nt diabeedi või artriidi ravi; sugulisel teel levivate haiguste ravi; vaimse tervise probleemide, nt depressiooni või ärevuse korral osutatavad nõustamisteenused; uneapnoe meditsiiniseadmed, nt CPAP-seade; seennakkuse käsimüügiravimid; autistliku lapse toetamiseks vajalik teave

Kehv finantsolukord isikupärastatud reklaamides

Isiklikud finantsprobleemid või -raskused või materiaalne puudus

 • Näited: pankrotiteenused, hoolekanne, kodutute varjupaigad, töötukassad, agressiivsed laenutooted ja -teenused

Suhteprobleemid isikupärastatud reklaamides

Pereliikmete, sõprade või muude isikute vaheliste suhetega seotud isiklikud probleemid

 • Näited: lahutusteenused, raamatud lahutusega toimetulekuks, leinaga seotud tooted või teenused, perenõustamisteenused

Kuriteo sooritamine isikupärastatud reklaamides

Isiklik karistatus, sooritatud kuriteod, kriminaalsüüdistused või kriminaalkuriteos süüdimõistmine

 • Näited: kautsjonimaksmise teenused, kriminaalkaitse advokaadid

Väärkohtlemine ja trauma isikupärastatud reklaamides

Ahistamise, kuriteo või mõne muu traumeeriva sündmuse ohvriks olek

 • Näited: koduvägivallaohvrite varjupaigad, juristiteenused kuritööohvritele

Halvas valguses näitamine isikupärastatud reklaamides

Kasutaja halvas valguses näitamine või negatiivse vaatepunkti või eelarvamuse kasutamine mis tahes sisukategooria esile toomisel

 • Näited: kehatüüpide häbistamine, halvustamine füüsiliste omaduste või sotsiaalsete suhete põhjal, negatiivsete tulemuste prognoosimine kasutajatele, kes teatud toiminguid ei tee
 

Identiteet ja usk

Peame identiteeti ja usku sügavalt isiklikeks ning keerulisteks teemadeks. Need olenevad suurel määral mitmekesistest kultuurinormidest, geograafilisest asukohast, ajaloost ja isiklikust elukogemusest. Mõistame samuti, et identiteeti või usku saab kasutada kasutajate hinnanguliseks või häbistavaks eristamiseks.

Soovime, et reklaamid pakuksid positiivset kasutuskogemust ja tugineksid kasutajate huvidele, mitte sellele, kuidas kasutajat isikuna teadvustatakse. Seetõttu ei luba me kasutada isikupärastatud reklaamimist, mis tugineb kasutaja fundamentaalsele või sisemisele eneseidentiteedile või usule. Selline identiteet või usk võib hõlmata järgmist: kuidas kasutaja ise ennast klassifitseerib; klassifitseerimine, mis võib põhjustada häbistamist, diskrimineerimist või ahistamist; kuulumine rühma, mille liikmed puutuvad sageli kokku häbistamise, diskrimineerimise või eelarvamustega; ning isiklikud usulised veendumused.

Me ei luba sihtida kasutajaid identiteedi ja usu põhjal, mis on täpsustatud järgmistes delikaatsetes huvikategooriates. Olenevalt kasutatavast sihtimisfunktsioonist võib teil olla keelatud ka järgmistesse delikaatsetesse huvikategooriatesse kuuluvate toodete ja teenuste reklaamimine.

Teie vastutate selle eest, et teie reklaamid oleksid vajaduse korral eeskirjadega kooskõlas. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Vealeidja: eeskirjade järgimine
 1. Lugege allolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita delikaatsete kategooriate põhjal, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis neid eeskirju ei järgi. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate liikuda järgmise sammu juurde, milleks on vaatajaskondade loendite kontrollimine.
 3. Eemaldage see sisu reklaamist.
  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.
  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
 4. Pärast reklaami muutmist ja salvestamist saadetakse see ülevaatusele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui olete eemaldanud vastuvõetamatu sisu oma reklaamist ja selle sihtkohast, võite taotleda oma reklaami ülevaatamist.
 5. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille korral kasutatakse vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Seksuaalne sättumus isikupärastatud reklaamides

Seksuaalne sättumus, sh homoseksuaalne, biseksuaalne, küsitav või heteroseksuaalne sättumus

 • Näited: teave homoseksuaalse sättumuse avaldamise kohta, geide kohtingud, reisid geidele, teave biseksuaalsuse kohta

Poliitilised tõekspidamised isikupärastatud reklaamides

Need isikupärastatud reklaamimise eeskirjad ei kehti Gmaili reklaamidele, kuid kehtivad kõikidele muudele sihtimisfunktsioonidele. Gmaili reklaamides oleva poliitilise sisu kohta vaadake allolevaid eeskirju.

Poliitilised tõekspidamised

 • Näited: poliitilised ideoloogiad, poliitilised arvamused, poliitilised erakonnad, poliitilised organisatsioonid, poliitilised kampaaniad, poliitilises debatis osalemine

Poliitiline sisu isikupärastatud reklaamides

Need isikupärastatud reklaamimise eeskirjad kehtivad Gmaili reklaamidele ja kõikidele muudele sihtimisfunktsioonidele.

Poliitilised tõekspidamised

 • Näited: poliitilised ideoloogiad, poliitilised arvamused, poliitilised erakonnad, poliitilised organisatsioonid, poliitilised kampaaniad, poliitilises debatis osalemine

Ametiühingusse kuulumine isikupärastatud reklaamides

Ametiühingud ja reklaamid, mis vihjavad teabele kasutaja ametiühingu liikmesuse kohta

 • Näited: ametiühingute saidid, teave ametiühingute liikmetele, ametiühingute blogid ja ametiühingute tugi töövaidluste korral

Rass ja rahvus isikupärastatud reklaamides

Rass või rahvus

 • Näited: rassile või rahvusele suunatud väljaanded, rassile või rahvusele mõeldud ülikoolid, kohtamine rassi või rahvuse põhjal

Usulised veendumused isikupärastatud reklaamides

Isiklikud usulised veendumused

 • Näited: pühakojad, religioosne haridus või ülikoolid, religioossed tooted

Vähemusgrupid isikupärastatud reklaamides

Vähemusgrupi või haavatava grupi liikmeks olemine, nt sotsiaalsed kastid, immigrandid või pagulased

 • Näited: sotsiaalsete kastide põhjal kasutajatele mõeldud tooted, immigrantidele mõeldud teenused, juriidilised teenused pagulastele

Transsooline identiteet isikupärastatud reklaamides

Isiku identifitseerimine sünnijärgsest soost erineva sooga või sooga, mis ei vasta ainult meessoost või naissoost sugutunnustele

 • Näited: teave soovahetuse või transsoolise diskrimineerimise probleemidega tegelevate advokaatide kohta
 

  Seksuaalsed huvid

Mõistame, et seksuaalsed huvid on olemuselt isiklikud ja kultuurinormide tõttu ei räägita neist sageli avameelselt. Usume, et kasutaja seksuaalsete huvide privaatsust tuleb säilitada, ega luba seetõttu isikupärastatud reklaamimist, mis sihib kasutajaid nende isiklike seksuaalsete huvide, kogemuste, tegevuste või eelistuste põhjal. Selliste huvide hulka kuuluvad seksuaalne käitumine, tegevus või seksi ajal kasutatavad tooted. Lisaks ei luba me kasutada kategooriaid, mis on seksuaalselt kahemõttelised või mille eesmärk on olla seksuaalselt erutav.

Me ei luba sihtida kasutajaid seksuaalsete huvide põhjal, mis on täpsustatud järgmistes delikaatsetes huvikategooriates. Olenevalt kasutatavast sihtimisfunktsioonist võib teil olla keelatud ka järgmistesse delikaatsetesse huvikategooriatesse kuuluvate toodete ja teenuste reklaamimine.

Teie vastutate selle eest, et teie reklaamid oleksid vajaduse korral eeskirjadega kooskõlas. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Vealeidja: eeskirjade järgimine
 1. Lugege allolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita delikaatsete kategooriate põhjal, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis neid eeskirju ei järgi. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate liikuda järgmise sammu juurde, milleks on vaatajaskondade loendite kontrollimine.
 3. Eemaldage see sisu reklaamist.
  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.
  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.
 4. Pärast reklaami muutmist ja salvestamist saadetakse see ülevaatusele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui olete eemaldanud vastuvõetamatu sisu oma reklaamist ja selle sihtkohast, võite taotleda oma reklaami ülevaatamist.
 5. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille korral kasutatakse vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.

Rasestumisvastased vahendid isikupärastatud reklaamides

Raseduse või suguhaiguste vältimiseks mõeldud vahendid

 • Näited: kondoomid, suukaudsed rasestumisvastased tabletid, rasestumisvastased käsnad

Seksuaalne sisu

 Kogu Google Adsi seksuaalse sisu eeskirjades määratletud seksuaalne sisu.

Kui seksuaalse sisu eeskirjad ja isikupärastatud reklaamimise seksuaalsete huvide eeskirjad käsitlevad mõnda kategooriat erinevalt, on sihtimise ning isikupärastatud reklaamide puhul isikupärastatud reklaamimise seksuaalsete huvide eeskirjad täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjadest ülimuslikumad.

 

Juurdepääs võimalustele

Usume, et sotsiaalsete ja majanduslike võimaluste kasutamine on isiku heaolu, sotsiaalse staatuse ja elukvaliteedi seisukohast ülioluline. Samuti mõistame, et ajalooline diskrimineerimine ja sotsiaalsed eelarvamused on teatud ühiskonnasegmentides kaasa toonud ebavõrdsuse nende võimaluste kasutamisel.

Et suurendada sotsiaalsetest eelarvamustest liigselt mõjutatud kasutajate kaasatust, ei luba me teatud toote- või teenusekategooriate sihtimist konkreetsetele vaatajaskondadele. Seda põhimõtet kasutame lisaks olemasolevatele reklaamieeskirjadele, mis keelavad diskrimineerimise, ja isikupärastatud reklaamimise eeskirjadele, mis keelavad identiteedi ja veendumustega seotud kategooriate kasutamise. Konkreetseid näiteid keelatud sisu kohta leiate altpoolt.

Riigid: Ameerika Ühendriigid, Kanada

Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ei tohi järgmisi delikaatseid huvikategooriaid sihtida vaatajaskondadele soo, vanuse, vanemliku seisu, perekonnaseisu ega sihtnumbri alusel.

Eluase isikupärastatud reklaamides

punane märk x Kodud müügiks või üürimiseks, kui kodu on määratletud kohana, kus inimene elaks. See hõlmab tooteid või teenuseid, mis võimaldavad kodusid müüa või üürida.

 • Näited: eluasemekuulutuste saidid, üksikud majad müügiks või üüriks, kinnisvarateenused.

Töökohad isikupärastatud reklaamides

punane märk x Töötamisvõimalused või isiku värbamine töökohale.*

 • Näited: töökuulutused, töökohale värbamise saidid, tööpakkumiste saidid.

* Teatud hulgal eelmääratud USA valitsuse reklaamijatel, kes reklaamivad isikupärastatud reklaamides töökohti, on piiratud vaatajaskondi lubatud sihtida teatud tingimustel. Kui sihtimine põhineb valitsuse töökohaga seotud reaalsel ametialasel kvalifikatsioonil, mis on USA seaduste järgi määratletud kui töökohustuste normaalseks täitmiseks mõistlikult vajalik kvalifikatsioon, võivad need eelmääratud USA valitsuse reklaamijad piiratud vaatajaskondi sihtida.

Nagu 28. novembril 2023 teatasime, värskendab Google oma isikupärastatud reklaamide eeskirju, et lisada tarbijale suunatud finantstoodete ja -teenustega seotud isikupärastatud reklaamide uued piirangud. Võimalustele juurdepääsu eeskirjade jaotist „Krediit isikupärastatud reklaamides“ muudetakse, et see hõlmaks tarbijale suunatud finantsteenuseid isikupärastatud reklaamides. Selle värskendusega lisatakse olemasolevate eeskirjade kohaldamisalasse pangandustooted ja -teenused ning teatud finantsplaneerimise ja -juhtimise teenused. See värskendus kehtib ainult USA-s ja Kanadas.

Alustame eeskirjade jõustamist 2024. aasta 28. veebruaril ja täielikuks jõustamiseks võib kuluda kuni kuus nädalat. Mõni reklaamija võib näha silti „Krediit“ kuni 2024. aasta aprilli lõpuni.

Vaadake lisateavet võimalustele juurdepääsu eeskirjade muudatuste kohta.

Tarbijale suunatud finantsteenused isikupärastatud reklaamides

punane märk x Krediidiga seotud pakkumised, pangandustooted ja -teenused või teatud finantsplaneerimise ja -juhtimise teenused.

 • Näited: krediitkaardid ja laenud, panga- ja arvelduskontod, võlahaldustooted.Isikupärastatud reklaamimise andmete kogumise ja kasutamise eeskirjad 

Nendes eeskirjades on määratletud andmete kogumise ja nende isikupärastatud reklaamides kasutamisega seotud nõuded. Need kehtivad lisaks Google Adsi andmete kogumise ja kasutamise eeskirjadele

Te ei tohi teha järgmist.

punane märk x Esitada reklaame, mis koguvad või sisaldavad isikut tuvastavat teavet (PII), välja arvatud juhul, kui kasutate Google'i pakutavat reklaamivormingut, mis on loodud sellel eesmärgil.

 • Näited: reklaamis e-posti aadresside, telefoninumbrite või krediitkaardinumbrite kogumine.

punane märk x Kasutada või seostada isikut tuvastavat teavet uuesti turundamise loendite, küpsisefailide, andmevoogude või muude pseudonüümipõhiste identifikaatoritega.

punane märk x Jagada isikut tuvastavat teavet Google'iga uuesti turundamise märgendite ega muude tooteandmevoogude kaudu, mida võidakse seostada reklaamidega.

punane märk x Saata Google'ile täpseid asukohaandmeid, kui te pole selleks eelnevalt saanud kasutaja nõusolekut.

punane märk x Kasutada uuesti turundamise loendit, mis sihib väga kitsast või spetsiifilist vaatajaskonda. See hõlmab olukorda, kus uuesti turundamise loendi kombineerimisel muu sihtimiskriteeriumiga (nt kasutate geograafilisi piiranguid või muud kasutajate segmenteerimist) on tulemuseks reklaam, mis on sihitud vaid mõnele kasutajale. Lugege lisateavet uuesti turundamise loendi suuruse nõuete kohta

Uuesti turundamine

 • Teil on võimalik keelata nende kasutajate uuesti turundamise andmete kogumise, kes ei soovi näha isikupärastatud reklaame. Kasutage selleks parameetrit allow_ad_personalization_signals. Vaadake lisateavet üldise saidimärgendi muutmise kohta, et keelata uuesti turundamise andmete kogumine konkreetsete kasutajate puhul.
 • Kui kasutate uuesti turundamise, taaskaasamise või sarnaste segmentide funktsioone, peate lisama oma privaatsuseeskirjadesse sellekohase konkreetse teabe
 • Google võib lisada reklaamisiseste teatiste silte, et teavitada kasutajaid isikupärastatud reklaamimisest. Samuti võime kasutajatele näidata, millistesse uuesti turundamise loenditesse nad lisatud on, koos vastava domeeni nimega. Neid teatisi ei tohi muuta ega varjata. Kui soovite reklaamisisest teatist ise rakendada, peate seda tegema asjakohaseid valdkonnastandardeid järgides.
 • Google ei luba teistel reklaamijatel teie uuesti turundamise loendeid ega sarnaste segmentide loendeid ilma teie nõusolekuta kasutada.
Vealeidja: andmete kogumist ja kasutamist puudutavad isikupärastatud reklaamimise eeskirjad
 1. Lugege ülalolevaid eeskirju, et näha, mis on keelatud. Veenduge, et teie reklaamid, sait või rakendus järgiks isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Pange tähele, et isegi kui reklaame ei sihita delikaatsete kategooriate põhjal, on mõnda tüüpi reklaamisisu siiski keelatud.
 2. Eemaldage vastav sisu oma saidilt või rakendusest. Kui teie saidil või rakenduses on keelatud sisu, eemaldage kogu sisu, mis neid eeskirju ei järgi. Seejärel peate taotlema ülevaatust, enne kui saate liikuda järgmise sammu juurde, milleks on vaatajaskondade loendite kontrollimine.

 3. Eemaldage see sisu reklaamist.

  Kui reklaam rikub neid eeskirju, siis muutke reklaami nii, et see eeskirju järgiks.

  • Hõljutage lehel Reklaamid kursorit reklaamil, mida soovite muuta.
  • Klikkige reklaami muutmiseks reklaami kõrval oleval pliiatsiikoonil.
  • Kui olete lõpetanud, klikkige nupul Salvesta.

  Kui olete reklaami muutnud ja selle salvestanud, saadetakse see meile ülevaatamiseks. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust. Kui leiame, et eemaldasite reklaamist või selle sihtkohast vastuvõetamatu sisu, saame teie reklaami kinnitada, et seda saaks esitama hakata.

 4. Tühistage seosed reklaamirühmadega või eemaldage reklaamirühmad, mis sihivad vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid. Kui oleme saidi või rakenduse üle vaadanud, lubatakse seotud loendid. Veenduge, et neid loendeid kasutavad reklaamid järgiksid isikupärastatud reklaamimise eeskirju. Kui reklaamid isikupärastatud reklaamimise eeskirju ei järgi, eemaldage reklaamirühmad või sihtimine, mille korral kasutatakse vaatajaskondade või uuesti turundamise loendeid.
Kui te ei suuda neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks.
Kui töötate kolmanda osapoole platvormiga, ei pruugi mõned neist juhistest teie kohta kehtida. Probleemi lahendamise ja ülevaatuse taotlemise juhiste saamiseks vaadake oma kolmanda osapoole platvormi. Vaadake, kuidas saada tuge, kui kasutate Google'i asemel muud platvormi

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü