Εξατομικευμένες διαφημίσεις

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι εξατομικευμένες διαφημίσεις είναι ένα ισχυρό εργαλείο που βελτιώνει τη συνάφεια των διαφημίσεων για τους χρήστες και αυξάνει την απόδοση επένδυσης (ROI) για τους διαφημιζομένους. Επειδή λειτουργεί χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών στο διαδίκτυο για τη στόχευση των χρηστών με πιο συναφές διαφημιστικό περιεχόμενο, μπορεί να προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία τόσο για τους χρήστες όσο και για τους διαφημιζομένους.

Κατά τη χρήση δεδομένων συμπεριφοράς ή ενδιαφερόντων των χρηστών για την παροχή πιο συναφούς περιεχομένου διαφήμισης, είναι σημαντικό να χειριζόμαστε κατάλληλα αυτές τις πληροφορίες. Αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα ενδιαφέροντα είναι ευαίσθητα και ότι η στόχευση με βάση αυτά θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήστη.

Με αυτό κατά νου και με βάση τις ευαισθησίες που συσχετίζονται με τη στόχευση διαφημίσεων σε χρήστες, έχουμε προσδιορίσει πρότυπα πολιτικής για όλες τις λειτουργίες της στόχευσης εξατομικευμένων διαφημίσεων. Αυτά τα πρότυπα δεν αντικαθιστούν τις άλλες πολιτικές διαφημίσεων (για παράδειγμα, για το Google Ads ή τις Αγορές) και οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή τους με όλες τις ισχύουσες πολιτικές διαφημίσεων, επιπλέον των πολιτικών εξατομικευμένων διαφημίσεων. Απαιτείται, επίσης, από τους διαφημιζομένους η συμμόρφωση με τις πολιτικές μας σχετικά με τη συναίνεση χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον ισχύουν.

Η πολιτική απορρήτου της Google ισχύει για όλες τις λειτουργίες της Google και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Google συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων
Αρχές πολιτικής περιεχομένου για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις Πολιτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις
Περιορισμοί βάσει της λειτουργίας στόχευσης εξατομικευμένων διαφημίσεων
Αρχές πολιτικής: Ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος
 

Αρχές πολιτικής περιεχομένου για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις

Οι ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος υπόκεινται σε περιορισμούς στις εξατομικευμένες διαφημίσεις. Ορίζουμε ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος με βάση τις ακόλουθες αρχές πολιτικής περιεχομένου:

Νομικοί περιορισμοί: Οι διαφημίσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

Προσωπικές δυσκολίες: Οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να στοχεύουν χρήστες με τρόπους που εκμεταλλεύονται τις δυσκολίες ή τα προβλήματά τους.

Ταυτότητα και πεποιθήσεις: Οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να στοχεύουν χρήστες με βάση κατηγορίες που επιτρέπουν συστημικές διακρίσεις ή άδικο στιγματισμό.

Σεξουαλικά ενδιαφέροντα: Οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να στοχεύουν χρήστες με βάση εγγενώς ιδιωτικά σεξουαλικά ενδιαφέροντα ή εμπειρίες.

Πρόσβαση σε ευκαιρίες: Οι διαφημίσεις δεν θα πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση σε ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενες άδικες κοινωνικές προκαταλήψεις κατά τη στόχευση χρηστών με συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου.

Περιορισμοί με βάση τη λειτουργία στόχευσης εξατομικευμένων διαφημίσεων

Οι πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων ισχύουν διαφορετικά, ανάλογα με τη λειτουργία στόχευσης που χρησιμοποιείται. Για όλες τις λειτουργίες στόχευσης υπάρχουν δύο στοιχεία:

 • Στόχευση χρηστών, η οποία αναφέρεται στις ομάδες χρηστών που έχετε επιλέξει να βλέπουν τις διαφημίσεις σας και περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της δημιουργίας ή της επιλογής αυτών των ομάδων.
 • Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία αναφέρεται στο συγκεκριμένο περιεχόμενο στη διαφήμιση ή τη σελίδα προορισμού σας.

Ανάλογα με το αν η λειτουργία στόχευσης αφορά κοινό η επιμέλεια του οποίου γίνεται από διαφημιζόμενο ή κοινό προκαθορισμένο από τη Google, οι ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος των εξατομικευμένων διαφημίσεων ενδέχεται να ισχύουν ή να μην ισχύουν στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Για όλες τις λειτουργίες στόχευσης εξατομικευμένων διαφημίσεων, δεν επιτρέπουμε τη στόχευση χρηστών με βάση ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.
 • Για είδη κοινού η επιμέλεια των οποίων γίνεται από διαφημιζόμενο, όπου οι διαφημιζόμενοι μπορούν να προσαρμόσουν, να επιμεληθούν ή να ανεβάσουν τα δικά τους είδη κοινού, οι διαφημιζόμενοι δεν επιτρέπεται επίσης να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες από ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.
 • Για προκαθορισμένα είδη κοινού Google, όπου η Google διαχειρίζεται την ανάπτυξη και την επιμέλεια ειδών κοινού που συμμορφώνονται με τις πολιτικές, με βάση τις πληροφορίες σε όλα τα προϊόντα Google, επιτρέπεται στους διαφημιζομένους να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες από ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.

Εφαρμογή της πολιτικής

Οι διαφημιζόμενοι που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στις ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος δεν μπορούν να χρησιμοποιούν είδη κοινού η επιμέλεια των οποίων γίνεται από διαφημιζόμενο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος δεν χρησιμοποιούνται ακούσια για τη στόχευση ειδών κοινού. Επειδή τα προκαθορισμένα από την Google είδη κοινού διαμορφώνονται ρητά χωρίς ευαίσθητα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης χρήστη, επιτρέπεται η χρήση τους από όλους τους διαφημιζομένους, ακόμα και αν προωθούν ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.

Δείτε την ακόλουθη ενδεικτική λίστα λειτουργιών στόχευσης και πώς ισχύουν οι πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Είδη κοινού που έχουν επιμεληθεί διαφημιζόμενοι

Αν είστε διαφημιζόμενος που προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες σε ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στόχευσης.

Προκαθορισμένα είδη κοινού Google

Όλοι οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες λειτουργίες στόχευσης, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζομένων που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες σε ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.

 • Αντιστοιχία πελατών
 • Τα δικά σας τμήματα δεδομένων
 • Παρόμοια τμήματα
 • Προσαρμοσμένα τμήματα
 • Εντός αγοράς
 • Συνάφεια
 • Δημογραφικά στοιχεία
 • Λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία
 • Ορόσημα ζωής
 • Γεωγραφική στόχευση
 

Ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος

Νομικοί περιορισμοί

Οι διαφημίσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς για όλες τις τοποθεσίες στις οποίες εμφανίζονται.

Δεν επιτρέπουμε τη στόχευση χρηστών με βάση περιεχόμενο με νομικούς περιορισμούς, όπως αυτό ορίζεται στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος. Ανάλογα με τη λειτουργία στόχευσης που χρησιμοποιείται, ενδέχεται επίσης να μην επιτρέπεται να προωθείτε προϊόντα και υπηρεσίες στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των διαφημίσεών σας με την πολιτική όπου απαιτείται. Ανατρέξτε παρακάτω για συγκεκριμένα παραδείγματα όσων δεν επιτρέπονται.

 
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Πώς να συμμορφωθείτε με την πολιτική
 1. Διαβάστε την παρακάτω πολιτική, για να μάθετε τι δεν επιτρέπεται. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις, ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και αν για τη στόχευση των διαφημίσεων δεν χρησιμοποιούνται ευαίσθητες κατηγορίες, ορισμένοι τύποι περιεχομένου διαφήμισης εξακολουθούν να απαγορεύονται.
 2. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας διαθέτει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται, καταργήστε όλο το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, προτού συνεχίσετε στο επόμενο βήμα ελέγχου των λιστών κοινού.
 3. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τη διαφήμισή σας.
  Αν η διαφήμισή σας παραβαίνει αυτήν την πολιτική, επεξεργαστείτε τη, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή της με τη συγκεκριμένη πολιτική.
  • Στη σελίδα Διαφημίσεις, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη διαφήμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στη διαφήμιση, για να την επεξεργαστείτε.
  • Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 4. Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμισή σας, αυτή θα αποσταλεί για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμιση και τον προορισμό της, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο της διαφήμισης.
 5. Αποσυσχετίστε ή καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων που στοχεύουν λίστες κοινού ή λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Μετά τον έλεγχο του ιστότοπου ή της εφαρμογής, οι συσχετισμένες λίστες θα ενεργοποιηθούν. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Αν οι διαφημίσεις δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων, καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων ή τη στόχευση όπου χρησιμοποιούνται οι λίστες κοινού ή επαναληπτικού μάρκετινγκ.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Χρήστες κάτω των 13 ετών σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Συλλογή προσωπικών στοιχείων από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ή κάτω από την ισχύουσα ηλικία στη χώρα τους ή στόχευση περιεχομένου ενδιαφέροντος σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών ή κάτω από την ισχύουσα ηλικία στη χώρα τους.

Περιορισμένοι όροι για φάρμακα σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Κόκκινο σύμβολο x Συνταγογραφούμενα φάρμακα και πληροφορίες σχετικά με συνταγογραφούμενα φάρμακα, εκτός αν τα φάρμακα και τυχόν αναγραφόμενα συστατικά προορίζονται μόνο για κτηνιατρική χρήση και δεν γίνονται συχνά αντικείμενο κατάχρησης ή άλλης εσφαλμένης χρήσης από ανθρώπους.

Συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Προώθηση συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές

Αλκοόλ σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Αλκοολούχα ποτά και ποτά που μοιάζουν με αλκοολούχα ποτά

Τζόγος σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Τζόγος, συμπεριλαμβανομένου τζόγου στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης, πληροφορίες σχετικές με τον τζόγο στο διαδίκτυο, παιχνίδια στο διαδίκτυο που δεν σχετίζονται με καζίνο και έχουν στόχο την απόκτηση χρημάτων ή επάθλων και παιχνίδια με βάση το καζίνο στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνει χώρα χρηματική συναλλαγή

Τζόγος βάσει τοποθεσίας σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Μη διαδικτυακά καζίνο που προωθούν ρητά τον τζόγο

 

Προσωπικές δυσκολίες

Κατανοούμε ότι οι χρήστες δεν θέλουν να βλέπουν διαφημίσεις που εκμεταλλεύονται τις προσωπικές δυσκολίες και τα προβλήματά τους, επομένως, δεν επιτρέπουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις με βάση αυτές τις δυσκολίες. Σε αυτού του είδους τις προσωπικές δυσκολίες περιλαμβάνονται τα προβλήματα υγείας, οι θεραπείες, οι επεμβάσεις, οι προσωπικές αποτυχίες, οι δυσκολίες ή οι τραυματικές προσωπικές εμπειρίες. Επιπλέον, δεν μπορείτε να επιβάλετε αρνητική αντίληψη στους χρήστες.

Δεν επιτρέπουμε τη στόχευση χρηστών με βάση προσωπικές δυσκολίες, όπως αυτές ορίζονται στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος. Ανάλογα με τη λειτουργία στόχευσης που χρησιμοποιείται, ενδέχεται επίσης να μην επιτρέπεται να προωθείτε προϊόντα και υπηρεσίες στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των διαφημίσεών σας με την πολιτική όπου απαιτείται. Ανατρέξτε παρακάτω για συγκεκριμένα παραδείγματα όσων δεν επιτρέπονται.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Πώς να συμμορφωθείτε με την πολιτική
 1. Διαβάστε την παρακάτω πολιτική, για να μάθετε τι δεν επιτρέπεται. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις, ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και αν για τη στόχευση των διαφημίσεων δεν χρησιμοποιούνται ευαίσθητες κατηγορίες, ορισμένοι τύποι περιεχομένου διαφήμισης εξακολουθούν να απαγορεύονται.
 2. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας διαθέτει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται, καταργήστε όλο το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, προτού συνεχίσετε στο επόμενο βήμα ελέγχου των λιστών κοινού.

 3. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τη διαφήμισή σας.

  Αν η διαφήμισή σας παραβαίνει αυτήν την πολιτική, επεξεργαστείτε τη, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή της με τη συγκεκριμένη πολιτική.

  • Στη σελίδα σας Διαφημίσεις, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη διαφήμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στη διαφήμιση, για να την επεξεργαστείτε.
  • Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμισή σας, αυτή θα αποσταλεί στην Google για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμισή σας και τον προορισμό της, μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαφήμιση, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται.

 4. Αποσυσχετίστε ή καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων που στοχεύουν λίστες κοινού ή λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Μετά τον έλεγχο του ιστοτόπου ή της εφαρμογής, οι συσχετισμένες λίστες θα ενεργοποιηθούν. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Αν οι διαφημίσεις δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων, καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων ή τη στόχευση όπου χρησιμοποιούνται οι λίστες κοινού ή επαναληπτικού μάρκετινγκ.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Υγεία σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Κόκκινο σύμβολο x Περιεχόμενο προσωπικής υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

 • Σωματικές ή ψυχικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων ασθενειών, προβλημάτων σεξουαλικής υγείας και χρόνιων παθήσεων, οι οποίες απαιτούν μακροπρόθεσμη φροντίδα ή διαχείριση. 
 • Προϊόντα, υπηρεσίες ή επεμβάσεις για την αντιμετώπιση ή τη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.
 • Τυχόν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με ευαίσθητα μέρη του σώματος ή ευαίσθητες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των γεννητικών οργάνων, του εντέρου ή του ουροποιητικού συστήματος.
 • Επεμβατικές ιατρικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επεμβάσεων αισθητικής χειρουργικής.
 • Αναπηρίες, ακόμα και όταν το περιεχόμενο αφορά στον κύριο φροντιστή του χρήστη.
  • Παραδείγματα: θεραπείες για χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης ή η αρθρίτιδα, θεραπείες για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες για προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως η κατάθλιψη ή το άγχος, ιατρικές συσκευές για υπνική άπνοια, όπως οι συσκευές CPAP, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για κολπικές μυκητιάσεις, πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη αυτιστικών παιδιών

Αρνητική οικονομική κατάσταση σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Προσωπική οικονομική δυσχέρεια, δυσκολίες ή ανέχεια

 • Παραδείγματα: υπηρεσίες χρεοκοπίας, υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, καταφύγια αστέγων, πόροι για ανέργους, προϊόντα και υπηρεσίες επιθετικού δανεισμού

Δυσκολίες σχέσεων σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Προσωπικές δυσκολίες με την οικογένεια, τους φίλους ή άλλες διαπροσωπικές σχέσεις

 • Παραδείγματα: υπηρεσίες διαζυγίων, βιβλία για την αντιμετώπιση του διαζυγίου, προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικές με το πένθος, υπηρεσίες οικογενειακής συμβουλευτικής

Διάπραξη εγκληματικών ενεργειών σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Προσωπικό ποινικό μητρώο, εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί, ισχυρισμοί για εγκληματικές ενέργειες ή ποινικές διώξεις

 • Παραδείγματα: υπηρεσίες εγγύησης, δικηγόροι υπεράσπισης ποινικών υποθέσεων

Κακοποίηση και τραύματα σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Κατάσταση προσώπου ως θύματος κακοποίησης, εγκληματικής ενέργειας ή άλλου τραυματικού συμβάντος

 • Παραδείγματα: καταφύγια ενδοοικογενειακής βίας, υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων

Επιβολή αρνητικής αντίληψης σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Επιβολή αρνητικής αντίληψης στον χρήστη ή χρήση αρνητικής αντίληψης ή μεροληψίας για την προώθηση οποιασδήποτε κατηγορίας περιεχομένου

 • Παραδείγματα: εξευτελισμός σώματος, αρνητική αντίληψη σχετικά με σωματικά χαρακτηριστικά ή κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, υπαινιγμός αρνητικών συνεπειών για τους χρήστες, αν δεν προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες
 

Ταυτότητα και πεποιθήσεις

Θεωρούμε την ταυτότητα και τα συστήματα πεποιθήσεων εξαιρετικά προσωπικά και σύνθετα. Εξαρτώνται ιδιαίτερα από τις διαφορές των πολιτισμικών κανόνων, της γεωγραφίας, της ιστορίας και των προσωπικών εμπειριών. Κατανοούμε, επίσης, ότι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ή αυτά στα οποία πιστεύει μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό των χρηστών βάσει κρίσεων ή στιγματισμού.

Θέλουμε οι διαφημίσεις να παρέχουν μια θετική εμπειρία και να λαμβάνουν πληροφορίες από τα ενδιαφέροντα των χρηστών και όχι από την αντίληψη του ποιοι είναι ως πρόσωπα. Επομένως, δεν επιτρέπουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις με βάση τον θεμελιώδη ή εγγενή αυτοπροσδιορισμό ενός χρήστη ή τα συστήματα πεποιθήσεών του. Σε αυτές τις ταυτότητες και τις πεποιθήσεις μπορούν να περιλαμβάνονται εγγενώς ιδιωτικές κατηγοριοποιήσεις του ατόμου από το ίδιο το άτομο, κατηγοριοποιήσεις που είναι ευάλωτες στον στιγματισμό, στις διακρίσεις ή στην παρενόχληση, συμμετοχή σε ομάδες που είναι ευάλωτες στον στιγματισμό, στις διακρίσεις ή στις προκαταλήψεις και προσωπικά συστήματα πεποιθήσεων.

Δεν επιτρέπουμε τη στόχευση χρηστών με βάση την ταυτότητα και τις πεποιθήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος. Ανάλογα με τη λειτουργία στόχευσης που χρησιμοποιείται, ενδέχεται επίσης να μην επιτρέπεται να προωθείτε προϊόντα και υπηρεσίες στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των διαφημίσεών σας με την πολιτική όπου απαιτείται. Ανατρέξτε παρακάτω για συγκεκριμένα παραδείγματα όσων δεν επιτρέπονται.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Πώς να συμμορφωθείτε με την πολιτική
 1. Διαβάστε την παρακάτω πολιτική, για να μάθετε τι δεν επιτρέπεται. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις, ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και αν για τη στόχευση των διαφημίσεων δεν χρησιμοποιούνται ευαίσθητες κατηγορίες, ορισμένοι τύποι περιεχομένου διαφήμισης εξακολουθούν να απαγορεύονται.
 2. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας διαθέτει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται, καταργήστε όλο το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, προτού συνεχίσετε στο επόμενο βήμα ελέγχου των λιστών κοινού.
 3. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τη διαφήμισή σας.
  Αν η διαφήμισή σας παραβαίνει αυτήν την πολιτική, επεξεργαστείτε τη, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή της με τη συγκεκριμένη πολιτική.
  • Στη σελίδα Διαφημίσεις, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη διαφήμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στη διαφήμιση, για να την επεξεργαστείτε.
  • Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 4. Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμισή σας, αυτή θα αποσταλεί για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμιση και τον προορισμό της, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο της διαφήμισης.
 5. Αποσυσχετίστε ή καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων που στοχεύουν λίστες κοινού ή λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Μετά τον έλεγχο του ιστότοπου ή της εφαρμογής, οι συσχετισμένες λίστες θα ενεργοποιηθούν. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Αν οι διαφημίσεις δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων, καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων ή τη στόχευση όπου χρησιμοποιούνται οι λίστες κοινού ή επαναληπτικού μάρκετινγκ.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Σεξουαλικός προσανατολισμός σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Σεξουαλικός προσανατολισμός, συμπεριλαμβανομένου λεσβιακού, ομοφυλόφιλου, αμφισεξουαλικού, αβέβαιου ή ετεροφυλόφιλου προσανατολισμού

 • Παραδείγματα: πληροφορίες σχετικά με την αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας, γνωριμίες για ομοφυλόφιλους, ταξίδια για ομοφυλόφιλους, πληροφορίες σχετικά με την αμφισεξουαλικότητα

Πολιτικές πεποιθήσεις σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Η παρούσα πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων δεν ισχύει για τις διαφημίσεις Gmail, ωστόσο ισχύει για όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες στόχευσης. Δείτε την παρακάτω πολιτική για το πολιτικό περιεχόμενο στις διαφημίσεις Gmail.

Πολιτικές πεποιθήσεις

 • Παραδείγματα: πολιτικές ιδεολογίες, πολιτικές απόψεις, πολιτικά κόμματα, πολιτικοί οργανισμοί, πολιτικές καμπάνιες, συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο

Πολιτικό περιεχόμενο σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Η παρούσα πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων δεν ισχύει μόνο για τις διαφημίσεις Gmail, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες λειτουργίες στόχευσης.

Πολιτικές πεποιθήσεις

 • Παραδείγματα: πολιτικές ιδεολογίες, πολιτικές απόψεις, πολιτικά κόμματα, πολιτικοί οργανισμοί, πολιτικές καμπάνιες, συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο

Συμμετοχή σε συνδικάτα σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Συνδικάτα και διαφημίσεις που υποδηλώνουν γνώση της συμμετοχής ενός χρήστη σε συνδικάτα

 • Παραδείγματα: ιστότοποι συνδικάτων, πληροφορίες που απευθύνονται σε μέλη συνδικάτων, ιστολόγια συνδικάτων και υποστήριξη συνδικάτων για εργασιακές διαφωνίες

Φυλή και εθνοτική καταγωγή σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Φυλή ή εθνοτική καταγωγή προσώπου

 • Παραδείγματα: εκδόσεις με φυλετικό ή εθνοτικό προσανατολισμό, πανεπιστήμια με φυλετικό ή εθνοτικό προσανατολισμό, γνωριμίες με φυλετικό ή εθνοτικό προσανατολισμό

Θρησκευτικές πεποιθήσεις σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις

 • Παραδείγματα: χώροι λατρείας, θρησκευτική καθοδήγηση, θρησκευτική εκπαίδευση ή πανεπιστήμια, θρησκευτικά προϊόντα

Περιθωριοποιημένες ομάδες σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Ιδιότητα μέλους περιθωριοποιημένης ή ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, όπως είναι οι κοινωνικές κάστες, οι μετανάστες ή οι πρόσφυγες

 • Παραδείγματα: προϊόντα που απευθύνονται σε χρήστες με βάση την κοινωνική κάστα, υπηρεσίες για μετανάστες, νομικές υπηρεσίες για πρόσφυγες

Ταυτοποίηση ως διεμφυλικό άτομο σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Προσωπική ταύτιση με φύλο διαφορετικό από αυτό που αποδόθηκε κατά τη γέννηση ή φύλο που δεν συμφωνεί με την αποκλειστικά θηλυκή ή αρσενική ταυτότητα

 • Παραδείγματα: πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση φύλου, δικηγόροι που ειδικεύονται σε υποθέσεις διακρίσεων για διεμφυλικά άτομα
 

  Σεξουαλικά ενδιαφέροντα

Κατανοούμε ότι τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα αποτελούν εγγενώς ιδιωτικά ζητήματα και ότι, ανάλογα με τους πολιτισμικούς κανόνες, συχνά δεν συζητούνται ελεύθερα. Πιστεύουμε στη διατήρηση του απορρήτου των σεξουαλικών ενδιαφερόντων του χρήστη, επομένως, δεν επιτρέπουμε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις που στοχεύουν τους χρήστες με βάση τα προσωπικά σεξουαλικά ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες, τις δραστηριότητες ή τις προτιμήσεις τους. Σε αυτά τα ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι σεξουαλικές συμπεριφορές, οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του σεξ. Επιπλέον, δεν επιτρέπουμε κατηγορίες που είναι σεξουαλικά προκλητικές ή έχουν ως στόχο τη σεξουαλική διέγερση.

Δεν επιτρέπουμε τη στόχευση χρηστών με βάση τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα, όπως αυτά περιγράφονται στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος. Ανάλογα με τη λειτουργία στόχευσης που χρησιμοποιείται, ενδέχεται επίσης να μην επιτρέπεται να προωθείτε προϊόντα και υπηρεσίες στις ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των διαφημίσεών σας με την πολιτική όπου απαιτείται. Ανατρέξτε παρακάτω για συγκεκριμένα παραδείγματα όσων δεν επιτρέπονται.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Πώς να συμμορφωθείτε με την πολιτική
 1. Διαβάστε την παρακάτω πολιτική, για να μάθετε τι δεν επιτρέπεται. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις, ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και αν για τη στόχευση των διαφημίσεων δεν χρησιμοποιούνται ευαίσθητες κατηγορίες, ορισμένοι τύποι περιεχομένου διαφήμισης εξακολουθούν να απαγορεύονται.
 2. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας διαθέτει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται, καταργήστε όλο το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, προτού συνεχίσετε στο επόμενο βήμα ελέγχου των λιστών κοινού.
 3. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τη διαφήμισή σας.
  Αν η διαφήμισή σας παραβαίνει αυτήν την πολιτική, επεξεργαστείτε τη, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή της με τη συγκεκριμένη πολιτική.
  • Στη σελίδα Διαφημίσεις, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη διαφήμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στη διαφήμιση, για να την επεξεργαστείτε.
  • Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 4. Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμισή σας, αυτή θα αποσταλεί για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμιση και τον προορισμό της, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο της διαφήμισης.
 5. Αποσυσχετίστε ή καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων που στοχεύουν λίστες κοινού ή λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Μετά τον έλεγχο του ιστότοπου ή της εφαρμογής, οι συσχετισμένες λίστες θα ενεργοποιηθούν. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Αν οι διαφημίσεις δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων, καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων ή τη στόχευση όπου χρησιμοποιούνται οι λίστες κοινού ή επαναληπτικού μάρκετινγκ.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Αντισύλληψη σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Μέθοδοι για την αποφυγή εγκυμοσύνης ή σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων

 • Παραδείγματα: προφυλακτικά, αντισυλληπτικά χάπια, αντισυλληπτικός σπόγγος

Σεξουαλικό περιεχόμενο

 Οποιοδήποτε είδος σεξουαλικού περιεχομένου όπως αυτό ορίζεται στην Πολιτική σεξουαλικού περιεχομένου του Google Ads

Αν η Πολιτική σεξουαλικού περιεχομένου και η Πολιτική σχετικά με τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις διαφέρουν ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης μιας κατηγορίας, η Πολιτική σχετικά με τα σεξουαλικά ενδιαφέροντα για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις ισχύει κατά προτεραιότητα έναντι της Πολιτικής σεξουαλικού περιεχομένου, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται η κατηγορία για τη στόχευση και τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.

 

Πρόσβαση σε ευκαιρίες

Πιστεύουμε ότι η πρόσβαση σε κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ατομική ευημερία, την κοινωνική κατάσταση και την ποιότητα της ζωής. Επίσης, αναγνωρίζουμε ότι το ιστορικό διακρίσεων και κοινωνικών προκαταλήψεων στερεί από ορισμένα τμήματα της κοινωνίας επαρκή πρόσβαση σε αυτές τις ευκαιρίες.

Επομένως, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της συμπερίληψης όσον αφορά χρήστες που επηρεάζονται δυσανάλογα από κοινωνικές προκαταλήψεις, δεν επιτρέπουμε τη στόχευση ορισμένων κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένα είδη κοινού. Αυτό ισχύει παράλληλα με τις υπάρχουσες πολιτικές διαφημίσεων που απαγορεύουν τις διακρίσεις και παράλληλα με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων που απαγορεύουν τη χρήση κατηγοριών ταυτότητας και πεποιθήσεων. Ανατρέξτε παρακάτω για συγκεκριμένα παραδείγματα όσων δεν επιτρέπονται.

Χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, οι ακόλουθες ευαίσθητες κατηγορίες ενδιαφέροντος δεν μπορούν να στοχεύουν είδη κοινού με βάση το φύλο, την ηλικία, τη γονική κατάσταση, την οικογενειακή κατάσταση ή τον ταχυδρομικό κώδικα.

Στέγαση σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Κόκκινο σύμβολο x Κατοικίες για πώληση ή ενοικίαση, όπου ως κατοικία ορίζεται ένα μέρος όπου θα μπορούσε να κατοικήσει κάποιος. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται προϊόντα ή υπηρεσίες που επιτρέπουν την πώληση ή την ενοικίαση κατοικιών.

 • Παραδείγματα: Ιστότοποι καταχωρίσεων στέγασης, μεμονωμένες κατοικίες για πώληση ή ενοικίαση, μεσιτικές υπηρεσίες

Απασχόληση σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Κόκκινο σύμβολο x Ευκαιρίες απασχόλησης ή πρόσληψης ατόμων για εργασία.*

 • Παραδείγματα: Διαφημίσεις για θέσεις εργασίας, ιστότοποι προσλήψεων για θέσεις εργασίας, ιστότοποι καταχωρίσεων θέσεων εργασίας

*Ένα υποσύνολο προκαθορισμένων διαφημιζομένων της κυβέρνησης των ΗΠΑ που προωθούν την απασχόληση σε εξατομικευμένες διαφημίσεις επιτρέπεται να στοχεύουν περιορισμένα είδη κοινού υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αν η στόχευση βασίζεται σε ένα πραγματικό εργασιακό προσόν για κάποια κρατική εργασία, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ ως προσόν που είναι ευλόγως απαραίτητο για την κανονική εκτέλεση της εργασίας, αυτοί οι προσδιορισμένοι διαφημιζόμενοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ μπορούν να στοχεύουν περιορισμένα είδη κοινού.

Όπως ανακοινώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2023, η Google θα ενημερώσει την πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων, προκειμένου να εισαγάγει νέους περιορισμούς σε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε σχέση με χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες καταναλωτών. Η ενότητα Πίστωση εξατομικευμένων διαφημίσεων της πολιτικής για την πρόσβαση σε ευκαιρίες θα αναθεωρηθεί, προκειμένου να καλύπτει τα Χρηματοοικονομικά καταναλωτικά προϊόντα σε εξατομικευμένες διαφημίσεις. Αυτή η ενημέρωση θα προσθέσει τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και ορισμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης στο υπάρχον εύρος της πολιτικής. Αυτή η ενημέρωση θα ισχύει μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Η πολιτική θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 28 Φεβρουαρίου 2024, ενώ μπορεί να χρειαστούν έως και περίπου έξι εβδομάδες για την πλήρη εφαρμογή της. Ορισμένοι διαφημιζόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την ετικέτα Πίστωση έως και τον Απρίλιο του 2024.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αλλαγές στην πολιτική για την πρόσβαση σε ευκαιρίες.

Χρηματοοικονομικά καταναλωτών σε εξατομικευμένες διαφημίσεις

Κόκκινο σύμβολο x Προσφορές που σχετίζονται με πίστωση, τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες ή ορισμένες υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και διαχείρισης.

 • Παραδείγματα: Πιστωτικές κάρτες και δάνεια, τραπεζικοί λογαριασμοί και τρεχούμενοι λογαριασμοί, προϊόντα διαχείρισης χρεών.Πολιτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων για τις εξατομικευμένες διαφημίσεις 

Αυτές οι πολιτικές ορίζουν τις απαιτήσεις για τη συλλογή και χρήση δεδομένων σε εξατομικευμένες διαφημίσεις. Ισχύουν επιπλέον των πολιτικών του Google Ads για τη συλλογή και χρήση δεδομένων

Δεν επιτρέπεται να κάνετε τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Να προβάλλετε διαφημίσεις που συλλέγουν ή περιέχουν στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης (ΣΠΤ), εκτός αν χρησιμοποιείτε μορφή διαφήμισης η οποία παρέχεται από την Google και προορίζεται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 • Παραδείγματα: συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών τηλεφώνου ή αριθμών πιστωτικών καρτών μέσα στην ίδια τη διαφήμιση

Κόκκινο σύμβολο x Να χρησιμοποιείτε ή να συσχετίζετε ΣΠΤ με λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, cookie, ροές δεδομένων ή άλλα ψευδωνυμοποιημένα αναγνωριστικά.

Κόκκινο σύμβολο x Να κοινοποιείτε ΣΠΤ στην Google μέσω ετικετών επαναληπτικού μάρκετινγκ ή μέσω ροών δεδομένων προϊόντος που μπορεί να συσχετίζονται με διαφημίσεις.

Κόκκινο σύμβολο x Να αποστέλλετε στην Google πληροφορίες ακριβούς τοποθεσίας, χωρίς πρώτα να έχετε λάβει τη συναίνεση των χρηστών.

Κόκκινο σύμβολο x Να χρησιμοποιείτε λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ η οποία στοχεύει υπερβολικά μικρό ή συγκεκριμένο κοινό. Αυτό περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο συνδυασμός μιας λίστας επαναληπτικού μάρκετινγκ με άλλα κριτήρια στόχευσης (όπως γεωγραφικούς περιορισμούς ή άλλη τμηματοποίηση χρηστών) έχει ως αποτέλεσμα μια διαφήμιση που στοχεύει σχετικά μικρό αριθμό χρηστών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις μεγέθους για τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ

Για το επαναληπτικό μάρκετινγκ

 • Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων επαναληπτικού μάρκετινγκ για τους χρήστες που δεν επιθυμούν να προβάλλουν εξατομικευμένες διαφημίσεις, χρησιμοποιώντας την παράμετρο allow_ad_personalization_signals. Μάθετε πώς μπορείτε να τροποποιήσετε την καθολική ετικέτα ιστοτόπου, για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων επαναληπτικού μάρκετινγκ για συγκεκριμένους χρήστες.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες επαναληπτικού μάρκετινγκ, εκ νέου αφοσίωσης ή παρόμοιων τμημάτων, απαιτείται να συμπεριλαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου σας.
 • Η Google μπορεί να περιλαμβάνει ετικέτες ειδοποίησης στις διαφημίσεις για την αποκάλυψη εξατομικευμένων διαφημίσεων στους χρήστες. Επίσης, μπορεί να προβάλλει στους χρήστες τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ στις οποίες περιλαμβάνονται, μαζί με το αντίστοιχο όνομα τομέα. Δεν πρέπει να τροποποιείτε ή να αποκρύπτετε αυτές τις ειδοποιήσεις. Εάν θέλετε να υλοποιήσετε τη δική σας ειδοποίηση εντός διαφήμισης, θα πρέπει να το κάνετε μόνο σε συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα του κλάδου.
 • Η Google δεν θα επιτρέψει σε άλλους διαφημιζομένους να χρησιμοποιήσουν τις δικές σας λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ ή λίστες παρόμοιων τμημάτων χωρίς τη συναίνεσή σας.
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων για συλλογή και χρήση δεδομένων
 1. Διαβάστε την παρακάτω πολιτική, για να μάθετε τι δεν επιτρέπεται. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις, ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και αν για τη στόχευση των διαφημίσεων δεν χρησιμοποιούνται ευαίσθητες κατηγορίες, ορισμένοι τύποι περιεχομένου διαφήμισης εξακολουθούν να απαγορεύονται.
 2. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Αν ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας διαθέτει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται, καταργήστε όλο το περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα για έλεγχο, προτού συνεχίσετε στο επόμενο βήμα ελέγχου των λιστών κοινού.

 3. Καταργήστε το συγκεκριμένο περιεχόμενο από τη διαφήμισή σας.

  Αν η διαφήμισή σας παραβαίνει αυτήν την πολιτική, επεξεργαστείτε τη, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωσή της με τη συγκεκριμένη πολιτική.

  • Στη σελίδα σας Διαφημίσεις, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη διαφήμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στη διαφήμιση, για να την επεξεργαστείτε.
  • Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

  Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμισή σας, αυτή θα αποσταλεί στην Google για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε καταργήσει το μη αποδεκτό περιεχόμενο από τη διαφήμισή σας και τον προορισμό της, μπορούμε να εγκρίνουμε τη διαφήμιση, ώστε να αρχίσει να προβάλλεται.

 4. Αποσυσχετίστε ή καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων που στοχεύουν λίστες κοινού ή λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ. Μετά τον έλεγχο του ιστοτόπου ή της εφαρμογής, οι συσχετισμένες λίστες θα ενεργοποιηθούν. Διασφαλίστε ότι οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούν αυτές τις λίστες συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων. Αν οι διαφημίσεις δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές εξατομικευμένων διαφημίσεων, καταργήστε τις ομάδες διαφημίσεων ή τη στόχευση όπου χρησιμοποιούνται οι λίστες κοινού ή επαναληπτικού μάρκετινγκ.
Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.
Εάν συνεργάζεστε με μια πλατφόρμα τρίτου μέρους, ορισμένες από αυτές τις οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Ανατρέξτε στην πλατφόρμα τρίτου μέρους για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και ζητήστε έλεγχο. Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε υποστήριξη, αν χρησιμοποιείτε μια πλατφόρμα εκτός Google.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού