Nội dung mới đối với Chương trình xác minh nhà quảng cáo (tháng 12 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 12 năm 2023, Google sẽ cập nhật chương trình xác minh nhà quảng cáo để chấp nhận trạng thái xác minh của tên thương mại (DBA) miễn là tên thương mại và tên pháp lý đều xuất hiện trên cả giấy tờ pháp lý được gửi để xác minh (tức là khi cả hai tên này đều được chia sẻ).

(Đăng vào ngày 21 tháng 12 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính