Nội dung cập nhật đối với chính sách Tiền mã hoá và các sản phẩm có liên quan (tháng 12 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 1 năm 2024, Google sẽ cập nhật chính sách Tiền mã hoá và các sản phẩm có liên quan để làm rõ phạm vi và yêu cầu đối với quảng cáo về Quỹ tín thác tiền mã hoá.

Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, những nhà quảng cáo cung cấp Quỹ tín thác tiền mã hoá nhắm đến Hoa Kỳ có thể quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ đó khi đáp ứng các yêu cầu sau và được Google chứng nhận.

No issues detected and positive check mark iconQuỹ tín thác tiền mã hoá

Ví dụ (chưa đầy đủ): những sản phẩm tài chính cho phép nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu trong các quỹ tín thác nắm giữ lượng tiền kỹ thuật số lớn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi rất mong tất cả nhà quảng cáo đều tuân thủ luật pháp địa phương ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo của họ nhắm đến. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm này. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận về sản phẩm tài chính bị hạn chế.

Trong trường hợp bạn vi phạm chính sách này, Google sẽ gửi một thông báo nhắc nhở trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn. Google sẽ đưa ra cảnh báo ít nhất 7 ngày trước khi tạm ngưng tài khoản của bạn.

(Đăng vào ngày 6 tháng 12 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính