Актуализации на правилата за криптовалути и сродни продукти (декември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През януари 2024 г. Google ще актуализира правилата за криптовалути и сродни продукти, за да изясни обхвата и изискванията за рекламиране на тръстове за криптовалути.

От 29 януари 2024 г. рекламодателите, предлагащи тръстове за криптовалути, насочени към Съединените щати, може да рекламират тези продукти и услуги, когато отговарят на долупосочените изисквания и са сертифицирани от Google.

No issues detected and positive check mark icon Тръстове за криптовалути

Примери (неизчерпателни): финансови продукти, които дават възможност на инвеститорите да търгуват с акции в тръстове, притежаващи големи пулове от дигитални валути.

Искаме да Ви напомним, че очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им. Тези правила ще се прилагат глобално за всички профили, които рекламират такива продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще получите предупреждение най-малко 7 дни преди спиране на профила.

(Публикувано на 6 декември 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню