Nội dung cập nhật đối với Chính sách về hành vi trình bày sai (tháng 11 năm 2023)

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về Nội dung trình bày gây hiểu nhầm của Google Ads thuộc chính sách về Hành vi trình bày sai để xoá nội dung về việc không cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ do thiếu khả năng chuyên môn. Kể từ ngày đó, chính sách về việc không cung cấp và không phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ do thiếu khả năng chuyên môn sẽ được thực thi trong chính sách về Các phương thức kinh doanh không được chấp nhận.

Chúng tôi coi lỗi vi phạm chính sách về Các phương thức kinh doanh không được chấp nhận là rất nghiêm trọng và sẽ xử lý nghiêm khắc. Nếu phát hiện thấy lỗi vi phạm chính sách này, chúng tôi sẽ tạm ngưng tài khoản Google Ads của bạn ngay khi phát hiện được mà không cảnh báo trước, và bạn sẽ không được phép quảng cáo thông qua Google Ads nữa. Nếu bạn tin rằng đã có sự nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi đơn khiếu nại và giải thích lý do.

(Đăng vào tháng 9 năm 2023)

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính