Ενημέρωση της πολιτικής παραπλανητικής περιγραφής (Νοέμβριος 2023)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στις 21 Νοεμβρίου, 2023, θα ενημερώσουμε την πολιτική περί Παραπλανητικής αναπαράστασης του Google Ads στην ενότητα Παραπλανητική περιγραφή, προκειμένου να καταργήσουμε τη μη εκπλήρωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας λόγω έλλειψης προϋποθέσεων. Την εν λόγω ημερομηνία, η μη εκπλήρωση και η μη παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών λόγω έλλειψης προϋποθέσεων θα εφαρμοστούν σύμφωνα με την πολιτική περί Μη αποδεκτών επιχειρηματικών πρακτικών.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παραβάσεις της πολιτικής περί Μη αποδεκτών επιχειρηματικών πρακτικών, τις οποίες και θεωρούμε κατάφωρες. Αν εντοπίσουμε παραβάσεις αυτής της πολιτικής, θα θέσουμε αμέσως σε αναστολή τους λογαριασμούς σας στο Google Ads χωρίς προειδοποίηση και δεν θα σας επιτραπεί να διαφημιστείτε ξανά μαζί μας. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο σφάλμα και ότι δεν έχετε παραβεί την πολιτική μας, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης και εξηγήστε τους λόγους.

(Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2023)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού