Актуализация на правилата относно подвеждащо представяне (ноември 2023 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 21 ноември 2023 г. актуализираме правилата на Google Ads относно подвеждащото представяне като подтема в Подвеждащо представяне, като премахваме от тях неизпълнението на продукт или услуга поради липса на квалификации. От тази дата неизпълнението и непредоставянето на продукти или услуги поради липса на квалификации ще се третират като нарушение на правилата относно неприемливите бизнес практики.

Отнасяме се много сериозно към нарушенията на правилата относно неприемливите бизнес практики и ги смятаме за груби. Ако установим нарушения на тези правила, ще спрем профилите Ви в Google Ads в момента на установяване и без предупреждение и няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо.

(Публикувано през септември 2023 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню